Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Styr på adgang og rettigheder PowerBrunch 7. februar 2012
Denne formiddag Niels O. R. Rasmussen, Nykredit Bank : Ny governance struktur i Nykredit Jens Gregersen, CA Technologies, ...
 
Styr på adgang og rettigheder PowerBrunch 7. februar 2012 Frederik Helweg-Larsen, [email_address]
<ul><li>Erfaringer </li></ul><ul><li>Metode </li></ul><ul><li>Vejen frem </li></ul>
<ul><li>Erfaringer </li></ul>
Market trends Kilder: Ovum 2010 & Gartner 2011 Top 9 = 25% SIEM Mangelfuld forberedelse Service Desk  Integration
Alle er forskellige Store Mindre
Vores oplevelser 20% Teknik Governance er essentiel Roller er overvurderede Forberedelsen er afgørende Styr på processerne
<ul><li>Metode </li></ul>
Governance og proces ROLLER/ANSVAR STYRINGSPRINCIPPER BESLUTNINGS-STRUKTUR DESIGN PARAMETRE (EFFEKTIVISERING) ORGANISATION...
Projektets faser FORBEREDELSE OG MOBILISERING KORTLÆGNING AF NUV. SITUATION OG BENCHMARK ANALYSE DEFINITION AF STYRINGSPRI...
Forprojekt Identifikation af rettigheder Indsamling af krav Udarbejdelse af kravspecifikation Øvrigt udbudsmateriale Defin...
<ul><li>Vejen frem </li></ul>
Eksempel Projektmodul Estimat Governance model 15 dage Governance forankring 20 dage Definition af brugerroller, FASE1 10 ...
Udbytte opnå undgå
Gode råd
Security Identity and Access How du you manage rights? Data Loss Prevention Protecting your knowledge PCI Compliance Cloud...
Security PCI Compliance Cloud Computing Mobile Security Mobile device management Risk Management Choosing the right level ...
Sweden Norway Denmark United Kingdom Tunisia Algeria Morocco Jordan Saudi Arabia United Arab Emirates The Netherlands Luxe...
<ul><li>Spørgsmål? </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iam Power Brunch Presentation

706 views

Published on

Presentation from IAM PowerBrunch at Devoteam february 7, 2012

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Iam Power Brunch Presentation

 1. 1. Styr på adgang og rettigheder PowerBrunch 7. februar 2012
 2. 2. Denne formiddag Niels O. R. Rasmussen, Nykredit Bank : Ny governance struktur i Nykredit Jens Gregersen, CA Technologies, Roll-mining og praktiske erfaringer 15 minutters pause Jan Danielsen, Københavns Universitet, Governance og systemimplementering Frederik Helweg-Larsen, Devoteam, Erfaringer, metoder og teknikker 11.40 – 12.00 : Sandwich og networking
 3. 4. Styr på adgang og rettigheder PowerBrunch 7. februar 2012 Frederik Helweg-Larsen, [email_address]
 4. 5. <ul><li>Erfaringer </li></ul><ul><li>Metode </li></ul><ul><li>Vejen frem </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Erfaringer </li></ul>
 6. 7. Market trends Kilder: Ovum 2010 & Gartner 2011 Top 9 = 25% SIEM Mangelfuld forberedelse Service Desk Integration
 7. 8. Alle er forskellige Store Mindre
 8. 9. Vores oplevelser 20% Teknik Governance er essentiel Roller er overvurderede Forberedelsen er afgørende Styr på processerne
 9. 10. <ul><li>Metode </li></ul>
 10. 11. Governance og proces ROLLER/ANSVAR STYRINGSPRINCIPPER BESLUTNINGS-STRUKTUR DESIGN PARAMETRE (EFFEKTIVISERING) ORGANISATIONS-STRUKTUR BESLUTNINGS-PROCESSER ORGANISATIONSSTRUKTUR GOVERNANCEMODEL
 11. 12. Projektets faser FORBEREDELSE OG MOBILISERING KORTLÆGNING AF NUV. SITUATION OG BENCHMARK ANALYSE DEFINITION AF STYRINGSPRINCIPPER DESIGN AF GOVERNANCEMODEL OG ORG. DETAILDESIGN AF ORGANISATION <ul><li>Udarbejdelse af kommunikationsplan </li></ul><ul><li>Information til ledergruppe </li></ul><ul><li>Udarbejdelse af detail-design </li></ul><ul><li>Sizing og bemanding </li></ul><ul><li>Udarbejdelse af implementeringsplan </li></ul><ul><li>Evaluering af projekt </li></ul><ul><li>Desktop study ift. nuværende strategi, processer og governance </li></ul><ul><li>Kortlægning af årsværk ift. opgaver </li></ul><ul><li>Interview med nøglepersoner </li></ul><ul><li>Analyse af styrker og svagheder </li></ul><ul><li>Workshop om kortlægning </li></ul><ul><li>Udarbejdelse af oplæg til governance-principper </li></ul><ul><li>Workshop om definition af principper og scenarier </li></ul><ul><li>Valg af principper </li></ul><ul><li>Design af fremtidige styringsprocesser </li></ul><ul><li>Definition af roller og ansvar </li></ul><ul><li>Afholdelse af review-møder </li></ul><ul><li>Workshop om design af ny organisation </li></ul><ul><li>Design af beslutnings-strukturer </li></ul><ul><li>Politisk godkendelse </li></ul><ul><li>Fælles forståelse af rammebetingelser og governance </li></ul><ul><li>Planlægning og scoping </li></ul><ul><li>Kick-off </li></ul><ul><li>Interessent-analyse </li></ul>PROJEKTSTYRING PL-møde Styregruppemøde Referencegruppemøde PL-møde Styregruppemøde Styregruppemøde Styregruppemøde Referencegruppemøde PL-møde 4 UGER 8 UGER 4 UGER 4 UGER 4 UGER PL-møde PL-møde PL-møde PL-møde Styregruppemøde PL-møde PL-møde Projekt kommis-sorium Detailplan Kommuni-kations-plan Beskr. af situation og udford-ringer Styrker og svag- heder Gover-nance- princip-per Design-parametre Proces beskr. Beskr. af roller og ansvar Nyt org. design Kommuni-kations-plan Detail-design inkl. sizing og be-manding Implemen-terings-plan 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE
 12. 13. Forprojekt Identifikation af rettigheder Indsamling af krav Udarbejdelse af kravspecifikation Øvrigt udbudsmateriale Definition af brugerroller Udformning af pragmatisk governance model Review af udgangs- punkt Prækvalifikation Fremtidssikring af IdM projektet Tidsbesparende ift. implementering Forankring af governance model 4 UGER 4 UGER 4 UGER 8 UGER 4 UGER FASE 1 FASE 2 FASE 3
 13. 14. <ul><li>Vejen frem </li></ul>
 14. 15. Eksempel Projektmodul Estimat Governance model 15 dage Governance forankring 20 dage Definition af brugerroller, FASE1 10 dage Definition af brugerroller, FASE 2 10 dage Definition af brugerroller, FASE 3 10 dage Identifikation af rettigheder, FASE 1 5 dage Identifikation af rettigheder, FASE 2 5 dage Identifikation af rettigheder, FASE 3 5 dage Kravspecifikation, prækvalifikation og udbudsmateriale ca. 60 dage
 15. 16. Udbytte opnå undgå
 16. 17. Gode råd
 17. 18. Security Identity and Access How du you manage rights? Data Loss Prevention Protecting your knowledge PCI Compliance Cloud Computing Mobile Security Mobile device management Risk Management Choosing the right level Business Continuity Keeping your business running Service Level Agreement Security guidelines Implementing your policies Business allignment & security Compliance Keeping the security on track Keeping transactions safe Security Management Experience for hire Secure cloud enablement Social medias Communication policies
 18. 19. Security PCI Compliance Cloud Computing Mobile Security Mobile device management Risk Management Choosing the right level Business Continuity Keeping your business running Identity and Access Service Level Agreement Business allignment & security How du you manage rights? Compliance Keeping the security on track Keeping transactions safe Secure cloud enablement Data Loss Prevention Protecting your knowledge Security guidelines Implementing your policies Security Management Experience for hire Social medias Communication policies
 19. 20. Sweden Norway Denmark United Kingdom Tunisia Algeria Morocco Jordan Saudi Arabia United Arab Emirates The Netherlands Luxembourg Belgium France Italy Spain Turkey Russia Poland Czech Republic Austria Switzerland Germany Devoteam EMEA Consultancy Devoteam Group founded in 1995 Approx. 5.000 employees Offices in 23 countries in EMEA Long-term annual growth (>30%) Listed - stock exchange in Paris
 20. 21. <ul><li>Spørgsmål? </li></ul>

×