Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Windmolens

3,421 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Windmolens

 1. 1. Windmolens, een oplossing of een nieuw probleem?<br />Mariolka Clabau, Joachim Devriese en MikaelWijns<br />3 BG<br />
 2. 2. Definities<br />- DUURZAME ENERGIE<br />People<br />PlanetProfit<br />- WINDENERGIE<br />“Windenergie is het gebruik maken van de wind als natuurlijk voorkomende energiebron en deze via technologische middelen omzetten in elektrische <br />energie”<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. Voordelen<br />Duurzaamheid<br /><ul><li>Onuitputtelijke energiebron
 6. 6. Efficiënter dan vroeger
 7. 7. Kostprijs/kWh minder dan energiecentrale</li></ul>2. Milieuvriendelijk<br /><ul><li>Geen uitstoot schadelijke gassen
 8. 8. Geen invloed op het broeikaseffect
 9. 9. Lokale energieopwekking: particulier of</li></ul> overheid<br />
 10. 10. Nadelen<br />Landschapsvervuiling<br /><ul><li>Horizontale vervuiling
 11. 11. Contrast met de omgeving
 12. 12. In open ruimte staan
 13. 13. Standplaats</li></ul>Constructie <br /><ul><li>Energieverliezen
 14. 14. Kostprijs & onderhoudskosten
 15. 15. Niet-duurzaam materiaal</li></li></ul><li>
 16. 16. Rendement<br /> Het rendement van windmolen (18%), vergeleken met elektriciteitscentrale (90%) is 4 tot 5 maal lager. <br />
 17. 17. Nadelen<br />Geluidshinder<br /><ul><li>Hoorbaar geluid (tussen 90 en 100 decibel)
 18. 18. Trillingen</li></li></ul><li>Nadelen<br />Slagschaduw en schaduwhinder<br /> (zie video: http://www.youtube.com/watch?v=lm0Oe8J6qT8)<br />Nadelen voor fauna en flora<br /><ul><li>Vogel- en vleermuissterfte (20000 per jaar)
 19. 19. Microklimaat rond molens
 20. 20. Gezondheidsproblemen
 21. 21. Waardevermindering woning</li></li></ul><li>Nadelen<br />Technische beperkingen en wetgeving<br /><ul><li>Milieuvergunning (klasses)
 22. 22. 300 - 500 kW = klasse 3
 23. 23. 500 - 5000 kW = klasse 2
 24. 24. > 5000 kW = klasse 1
 25. 25. > 20 turbines = klasse 1
 26. 26. MER-plicht
 27. 27. Vereiste bebakening turbine en standplaats
 28. 28. Risico-analyses voor omgeving</li></li></ul><li>MOGELIJKE OPLOSSINGEN<br />
 29. 29. Landschapsvervuiling<br /> Lijnvormige opstelling<br /> Minder opvallende modellen <br /> Uit het direct zicht<br /> Kleur: aanpassen aan omgeving<br />5. Guldenlijnprincipe: tegengaan landschapsvervuiling<br />
 30. 30. Guldenlijnprincipe<br />8 km<br />1 km<br />
 31. 31. Rendement<br />1. Constructiematerialen verduurzamen<br />2. Ontwerp verbeteren<br />3. Energieopslagmogelijkheden creëeren<br /><ul><li>Aanpassen aan huidige technologiën</li></ul>Zie video: http://www.youtube.com/watch?v=fNudnI5tzf8 <br />
 32. 32. Geluidshinder & Slagschaduw<br /> “Borstel” aan wiek<br /> Geluidsarme bladtip <br /> Tandenaan achterrand wieken<br />Standplaats <br /><ul><li>Windmolenparken
 33. 33. Snelwegen en industrieterreinen</li></ul>+ Huidige wetgeving aanpassen !<br />
 34. 34. Tanden aan achterkant wieken<br />
 35. 35. Windmolens langs autosnelwegen<br />
 36. 36. De oplossing ?<br />
 37. 37.
 38. 38. BESLUIT: pro<br /><ul><li>Milieuvriendelijk
 39. 39. Duurzaam naar toekomst
 40. 40. Bijna overal mogelijk
 41. 41. Individualisering </li></ul>Wij zijn het unaniem eens dat windturbines kunnen, maar er dient meer onderzoek te gebeuren naar de mogelijke neveneffecten van windturbines. Bv. Urban Windturbine syndrome…<br />
 42. 42. Bronnen<br />Windmolen blijft lastig verhaal, Ypma T, Boerderij, nr24/2008, pg 18-19<br />Nieuwe kansen voor kleine windmolens, Ypma T, Boerderij, nr93/2008, pg 22-23<br />Hoogvliegers zijn doodvliegers, Woestenburg M, Boomblad, nr3/2008, pg24-26<br />http://www.energiesoorten.be/windenergie/energie/<br />http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article909215.ece/Windmolenpark_langs_Afsluitdijk_is_slecht_idee<br />http://www.greenpeace.org/belgium/nl/news/thornton-wind<br />http://www.theorderoftime.com<br />http://www.greenpoweroregon.com<br />http://www.energiesparen.be<br />http://www.youtube.com/watch?v=lm0Oe8J6qT8<br />http://www.youtube.com/watch?v=fNudnI5tzf8<br />

×