Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkoop van honden en katten in dierenwinkels

2,299 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verkoop van honden en katten in dierenwinkels

  1. 1. Verbod op verkoop van honden en katten in dierenwinkels Marieke Meuleman Ilse Segers Hannelore Spiessens
  2. 2. BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 november 2006 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het sluiten van een overeenkomst voor een verkoop op afbetaling met het oog op de aankoop van een gezelschapsdier te verbieden ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE SENAAT(*)
  3. 3. AMENDEMENTEN Nr. 2 VAN MEVROUW DE MEYER Een artikel 3 invoegen, luidend als volgt: «Art. 3. — In artikel 12, eerste lid van dezelfde wet worden tussen de woorden «te verhandelen» en de woorden «op de openbare weg», de woorden «in handelszaken» ingevoegd. Magda DE MEYER (sp.a-spirit)
  4. 4. Pups of kittens kunnen dan enkel nog bij erkende fokkers gekocht worden!
  5. 5. <ul><li>Vooral economisch belang </li></ul><ul><li>Broodroof voor dierenwinkels </li></ul><ul><li>Jobs verdwijnen </li></ul><ul><li>Illegale markt zal aanwakkeren </li></ul><ul><li>Vooral in belang van dierenwelzijn </li></ul><ul><li>Minder impulsieve aankopen </li></ul><ul><li>Betere socialisatie van de dieren </li></ul><ul><li>Betere gezondheidstoestand </li></ul><ul><li>De koper wordt beter geïnformeerd </li></ul>NADELEN VOORDELEN
  6. 6. CONCLUSIE <ul><li>Voor het wetsvoorstel op een verbod </li></ul><ul><li>Goed voor het dierenwelzijn </li></ul><ul><li>MAAR: </li></ul><ul><li>Er moeten maatregelen getroffen worden tegen de illegale verkoop! </li></ul>
  7. 7. Bronnen <ul><li>www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/2771/51K2771001.pdf </li></ul><ul><li>www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/2771/51K2771002.pdf </li></ul><ul><li>www.gva.be </li></ul><ul><li>www.gaia.be </li></ul><ul><li>www.hln.be </li></ul><ul><li>www.wikipedia.be </li></ul>
  8. 8. EINDE

×