Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strenge Wapenwetten

3,482 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strenge Wapenwetten

 1. 1.
 2. 2. Bio-ethiek: <br />Zijn strenge wapenwetten nodig?<br />Sharon Catry Heleen Vandendriessche Inge Verhaeghe <br />
 3. 3. Video<br />http://www.youtube.com/watch?v=zfbHK5pB_TE<br />
 4. 4. Inleiding<br />België 1933: vrij liberaal <br />Vrije aankoop van sport- en jachtwapens <br /> mits registratie<br />Voor oorlogswapens speciale vergunning nodig<br />Zwak punt: impulsieve aankoop zonder enige wachtperiode of controle van de politie<br />
 5. 5. Inleiding<br />In vele landen<br />Wachtperiode van enkele weken ingebouwd tussen bestelling en levering van het wapen<br />Laat toe persoonscontroles uit te voeren vooraleer het wapen wordt afgeleverd<br />Ook België had voor zo’n wet kunnen opteren, maar koos voor een hele nieuwe wet<br />
 6. 6. Inleiding<br />De strenge wapenwet in België:<br />Volledig verbod op vuurwapens <br />behalve voor:<br />jagers<br />Sportschutters<br />Alle wapens worden vergunningsplichtig<br />Wapenvergunning maximaal 5 jaar geldig<br />Er wordt niks gedaan aan de wapens die illegaal circuleren<br />
 7. 7. Inleiding<br />Wetswijzigingen in 2008 (2 belangrijkste)<br />Vergunningen na 2006 worden van onbepaalde duur<br />Regeling<br />voor passief bezit ‘zonder munitie’<br />legaal wapen aangekocht bij oude wet <br />een erfenis<br />
 8. 8. Enkele feiten…<br />
 9. 9. Aantal wapens per 100 inwoners<br />Landen:<br />Aantallen:<br />België<br />Zwitserland<br />Duitsland<br />USA<br /><ul><li>20 wapens
 10. 10. 40 wapens
 11. 11. 35 wapens
 12. 12. 86 wapens (hoogste aantal)</li></li></ul><li>Aantal vuurwapenmoorden per 100 000 inwoners<br />Landen:<br />Aantallen:<br />België<br />Zwitserland<br />Duitsland<br />USA<br />Jamaica<br />UK<br /><ul><li>0.56 vuurwapenmoorden
 13. 13. 0.98 vuurwapenmoorden
 14. 14. 0.25 vuurwapenmoorden
 15. 15. 3.45 vuurwapenmoorden
 16. 16. 44 vuurwapenmoorden
 17. 17. 1.4 vuurwapenmoorden</li></li></ul><li>Uitwerking PRO strenge wapenwet<br />Tegengaan van de illegale verkoop. <br />Traceerbaarheid wapens vergemakkelijken<br />Onmogelijk om impulsief een wapen te kopen<br />Veronderstelling dat er minder incidenten zullen plaatsvinden <br />In het algemeen meer controle op verkoop en aankoop <br />Beter nagaan wat er precies met de wapens gebeurd<br />
 18. 18. De strenge wapenwet heeft dus als doel het aantal vuurwapendoden te verminderen en ook de criminaliteit te laten dalen<br />
 19. 19. Uitwerking CONTRA strenge wapenwet<br />Landen met een strenge wapenwet: veel illegale wapens in omloop<br />Het grootste deel van de moorden gebeurt met illegale wapens<br />Illegale wapens zijn niet traceerbaar<br />In België, Nederland en Duitsland zijn 95% van de misdaden gepleegd met een illegaal wapen<br />90% van de wapens die niet werden ingeleverd voor juli 2007 zijn nu illegaal<br />
 20. 20. Uitwerking CONTRA strenge wapenwet<br />Beter werken aan manier om illegale wapensmokkel te vermijden<br />Als men niet aan een vuurwapen kan geraken, zal men gemakkelijker naar andere wapens grijpen zoals o.a. messen<br />
 21. 21. Uitwerking CONTRA strenge wapenwet<br />Amerika:<br />Wapenwet verschilt van staat tot staat<br />Grootste deel van de moorden gebeuren in de staten en steden die een zeer strenge wapenwet hebben, met illegale wapens<br />Besluit: het strenge wapenbeleid zorgt voor het grote aantal moorden<br />
 22. 22. Uitwerking CONTRA strenge wapenwet<br />Zwitserland<br />Progun beleid: registratie niet verplicht<br />Land waar de burgers over vele wapens beschikken, toch zeer veilig land<br />Weinig vuurwapendoden in vergelijking met landen met een strengere wapenwet<br />
 23. 23. Uitwerking CONTRA strenge wapenwet<br />U.K.<br />1997: verbod op vuurwapens<br />Sinds de invoering: stijging vuurwapendoden<br />Jamaica:<br />Gun ban beleid: geen wapenbezit<br />Betrapt op bezit van wapen of munitie: levenslange gevangenisstraf<br />Sinds de invoering beleid: stijging criminaliteit met 400%<br />
 24. 24. Strenge wapenwet<br />PRO <br />CONTRA<br />Tegengaan van illegale verkoop<br />Gemakkelijker om wapens te traceren bij incident<br />MEER CONTROLE<br />Amerika<br />Pro gun beleid<br />Zwitserland<br />Gun ban beleid<br />U.K.<br />Jamaica<br />STIJGING ILLEGALITEIT<br />
 25. 25. Besluiten<br />De Belgische wapenwet is een van de strengste van de hele wereld<br />Wij zijn tegen de strenge wapenwet<br />Uit onze analyse blijkt dat de criminaliteit niet afneemt ondanks de strenge wapenwet <br />
 26. 26. Besluiten<br />Voorstel: strengere controle op verkoop, geen verbod<br />Registratie is verplicht<br />Ook wachtperiode van een maand + persoonscontrole door de politie<br />Onze mening: als je iemand iets verbiedt, is de neiging groter<br />
 27. 27. Daarom opteren we voor een soepelere wetgeving maar toch met de nodige controles!<br />
 28. 28. Bronnen<br />http://www.wapenunie.be/node/152<br />http://www.gunfacts.be<br />http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/167.pdf<br />http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/797546/2009/03/26/Meer-steekpartijen-geen-wijziging-wapenwet.dhtml<br />

×