Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pesticidenverbruik Verboden Voor Gemeenten

1,088 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pesticidenverbruik Verboden Voor Gemeenten

 1. 1. Pesticidengebruik verboden voor gemeenten Lowie Mornie Pieter Maréchal 3 BG
 2. 2. Inhoudstafel <ul><li>Wat het probleem? </li></ul><ul><li>Oplossing </li></ul><ul><li>Hoe gaan steden hier mee om? </li></ul><ul><li>Methoden voor alternatieve onkruidbestrijding </li></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul><ul><li>Bronnen </li></ul>
 3. 3. 1) Wat is het probleem? Pesticiden zijn makkelijke en relatief goedkope middelen om onkruiden te bestrijden. Deze producten werden en worden in grote hoeveelheden gebruikt door landbouwers, particulieren en openbare besturen. Bestrijdingsmiddelen (of restanten ervan) zijn terug te vinden in de atmosfeer, in de bodem, in het oppervlaktewater, in het grondwater.
 4. 4. Decreet 2001 <ul><li>Het Vlaamse Parlement besliste in 2001 </li></ul><ul><li>om het gebruik van chemische </li></ul><ul><li>bestrijdingsmiddelen voor het beheer van </li></ul><ul><li>openbare ruimtes drastisch te verminderen. </li></ul><ul><li>Er kon gekozen worden voor een </li></ul><ul><li>nulgebruik vanaf 2004 of een stapsgewijze </li></ul><ul><li>afbouw met als eindpunt 1 januari 2015. </li></ul>
 5. 5. 2) Oplossing: Alternatieve onkruidbestrijding <ul><li>Het bestrijden van onkruid zonder daarbij </li></ul><ul><li>gebruik te maken chemische </li></ul><ul><li>bestrijdingsmiddelen of pesticiden. </li></ul><ul><li>Men gaat dan over naar mechanische of </li></ul><ul><li>thermische onkruidbestrijding. </li></ul>
 6. 6. 3) Hoe gaan steden hiermee om? <ul><li>Personeelsbezetting </li></ul><ul><li>Investeringen </li></ul><ul><li>Financiële ondersteuning </li></ul><ul><li>Inhoudelijke ondersteuning </li></ul>
 7. 7. 4) Methoden voor alternatieve onkruidbestrijding <ul><li>Mechanische onkruidbestrijding: </li></ul><ul><li>d.m.v. oppervlakkige bodembewerking </li></ul><ul><li>Thermische onkruidbestrijding: </li></ul><ul><li>maakt gebruik van warmte </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Mechanische bestrijding: Rotorkopeg </li></ul><ul><li>Open verhardingen </li></ul><ul><li>Frees met roterende tanden </li></ul><ul><li>Bodem oppervlakkig los </li></ul><ul><li>Verharding opgefrist </li></ul><ul><li>Best ingezet bij droog weer </li></ul><ul><li>Op kleinere oppervlakken </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Thermische onkruidbestrijding: Heteluchtmachine </li></ul><ul><li>Bovengrondse delen van de plant worden verhit tot 70 °C. </li></ul><ul><li>Herhaling put de vegetatie uit. </li></ul><ul><li>Grootste impact in de zomer en herfst. </li></ul><ul><li>Het snelst wordt er gewerkt bij een droge vegetatie. </li></ul><ul><li>Op elke verharding in steenachtig materiaal. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Thermische onkruidbestrijding: Heetwatermethode </li></ul><ul><li>Water is 98°C. </li></ul><ul><li>Met sproeiers of lans op onkruid gespoten. </li></ul><ul><li>De bovengrondse delen sterven af, ondergrondse delen worden gedeeltelijk aangetast. </li></ul>
 11. 11. 5) Voordelen <ul><li>Beter voor het milieu. </li></ul><ul><li>Betere waterinsijpeling tussen de verhardingen. </li></ul><ul><li>Je ziet snel resultaat. </li></ul>
 12. 12. 6) Nadelen <ul><li>Er is meer personeel nodig. </li></ul><ul><li>Aangepaste machines. </li></ul><ul><li>Regelmatig herhalen van de behandeling. </li></ul>
 13. 13. 7) Besluit <ul><li>Alternatieve onkruidbestrijding is goed </li></ul><ul><li>wanneer de onkruiden zich in een kiemfase </li></ul><ul><li>of jonge fase bevinden. </li></ul><ul><li>Wanneer de onkruiden te oud of te groot </li></ul><ul><li>zijn is de methode minder goed en dan </li></ul><ul><li>gebruikt men best in kleine hoeveelheden </li></ul><ul><li>pesticiden. </li></ul>
 14. 14. 8) Bronnen <ul><li>http://doks2.khk.be/eindwerk/do/files </li></ul><ul><li>www.waveonkruidbestrijding.nl </li></ul><ul><li>www.west-laanderen.be/jahia_upload/ leefomgeving/natuur/ mechanisatie_bestrijdingsmiddelenvrij.pdf </li></ul><ul><li>www .west- vlaanderen . be </li></ul><ul><li>www . zonderisgezonder . be </li></ul>

×