Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nertsen Voor De Pelsverwerking

2,993 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nertsen Voor De Pelsverwerking

 1. 1. Nertsen voor de pelsverwerking Joris Van Eenoo Bart Van den Dries François Debonnet
 2. 2. Beschrijving van de nerts <ul><li>Is een marter en familie van de otter. </li></ul><ul><li>2 soorten met name de Europese en de Amerikaanse. </li></ul><ul><li>Meestal wordt er gesproken over de Amerikaanse nerts ( voor hun pels). </li></ul><ul><li>Een nerts is ongeveer 60 cm lang en weegt ongeveer 2 kg ( gekweekt). </li></ul><ul><li>In de natuur is de nerts altijd licht tot donkerbruin gekleurd met onder de kin een witte vlek. ( kleuren kunnen variëren). </li></ul>
 3. 3. De Amerikaanse nerts
 4. 4. Doeleinden <ul><li>Als huisdier </li></ul><ul><li>Vrij in de natuur </li></ul><ul><li>Voor de pels ( de Amerikaanse nerts wordt hiervoor gebruikt). </li></ul>
 5. 5. inhoud <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Huisvesting </li></ul><ul><li>Voeding </li></ul><ul><li>Gedrag </li></ul><ul><li>Paring </li></ul><ul><li>pelsverwerking </li></ul>
 6. 6. inleiding <ul><li>Voor de kwekerij wordt de Amerikaanse nerts ( Mustela Vison) gebruikt. </li></ul><ul><li>Deze is groter dan de Europese nerts ( komt meest voor in Oost Europa en Rusland). </li></ul><ul><li>De Amerikaanse nerts heeft zijn habitat in Mexico en Noord Amerika. </li></ul><ul><li>Bij de verwerking van de pelzen wordt de vraag gesteld of het wel ethisch verantwoord is! </li></ul>
 7. 7. huisvesting <ul><li>In de natuur </li></ul><ul><li>Leeft in een eigen territorium van 1 – 5 km² ( dit is afhankelijk van beschikbaar voedsel). </li></ul><ul><li>Ze leven ook altijd in de buurt van water en gaan er nooit ver vanaf. </li></ul><ul><li>Ze houden zich bezig met vissen, jagen en spelen. </li></ul><ul><li>wordt gemiddeld 3 tot 5 jaar oud. </li></ul><ul><li>In kwekerijen </li></ul><ul><li>Worden in kooien gehouden. </li></ul><ul><li>De dieren kunnen wisselen van kooi in dezelfde oppervlakte en er zitten doorgaans 2 tot 3 nertsen in een kooi. </li></ul><ul><li>Hier kunnen ze niet jagen,vissen en zwemmen. </li></ul><ul><li>Vertonen makkelijker angstverschijnselen </li></ul>
 8. 8. De kooi <ul><li>De nestkist moet minimaal 20 op 20 zijn en gevuld zijn met stro. </li></ul><ul><li>De loopren bestaande uit gaas moet als afmeting 85x 30x45 hebben. </li></ul><ul><li>De mest valt door het gaas in de mestgoot. </li></ul>
 9. 9. De verrijkte kooi <ul><li>Hier ziet u duidelijk een voorbeeld van hoe zo’n kooi eruit ziet. </li></ul><ul><li>Onderaan ziet u duidelijk de speelbuis </li></ul>
 10. 10. voeding <ul><li>Zijn van nature carnivoren. </li></ul><ul><li>Ze krijgen resten van de vis en pluimvee industrie.(slachtafval) </li></ul><ul><li>Dit wordt bereid in speciale voederfabrieken. Hier worden granen, eiwitten, vitaminen en mineralen toegevoegd zodat de </li></ul><ul><li>nerts in topconditie blijft. </li></ul><ul><li>Wordt gedoseerd met een slang via de voerwagen. </li></ul><ul><li>Het brijvoer wordt boven op de kooien in porties gebracht. </li></ul><ul><li>De nertsen halen het zo door het gaas geen. </li></ul><ul><li>Samenstelling van voer veranderd naarmate de ouderdom. </li></ul><ul><li>Continu vers drinkwater via een nippel. </li></ul>
 11. 11. gedrag <ul><li>Past zijn gedrag aan bij veranderde omstandigheden. </li></ul><ul><li>Een wilde nerts is uiteraard agressiever. </li></ul><ul><li>Heeft zich moeten aanpassen aan de aanwezigheid van mensen. </li></ul><ul><li>Is zéér nieuwsgierig en alert! </li></ul><ul><li>Zorgen uitstekend voor hun jongen. Ze houden hun jongen proper en leren ze waar ze moeten mesten. </li></ul><ul><li>Een nerts moet zijn bezigheden hebben. Dit kan door speelobjecten te hangen in de kooien. Zoals platforms en een speelbuis ( ivm dierenwelzijn). </li></ul>
 12. 12. paring <ul><li>De levenscyclus van een nerts is een jaar. </li></ul><ul><li>Éénmaal per jaar ( maart) vindt de paring plaats tussen reuen en teven. Hierbij worden ze meerdere keren bijeengebracht. </li></ul><ul><li>De beste dieren van de voorgaande jaren worden geselecteerd. </li></ul><ul><li>De reuen worden na de paring gepelst. </li></ul><ul><li>De vrouwelijke nerts daarentegen blijven ongeveer 4 jaar op het bedrijf. </li></ul><ul><li>De draagtijd bedraagt 52 dagen. De jongen worden dus geboren vanaf eind april tot eind mei. </li></ul><ul><li>Gemiddeld hebben ze 4 tot 6 jongen per worp. </li></ul><ul><li>Verleggen van pups is mogelijk door de goede moedereigenschappen. Dit kan alleen de eerste dagen na de geboorte. </li></ul><ul><li>Er wordt een deel van de jongen gespeend op een leeftijd van 6 tot 7 weken. Dit om stress bij de moeder te voorkomen. </li></ul><ul><li>Na spenen worden de jongen ingeënt tegen longontsteking ( Pseudonomas) en voedselvergiftiging (Botulisme). </li></ul><ul><li>In welzijnsnormen mogen de jongen niet verspeend worden voor 1 juli tenzij de gezondheidstatus van de moeder of pups in het gedrang staan. </li></ul>
 13. 13. Paren en werpen
 14. 14. De stappen naar bont <ul><li>Selectie: in het najaar vindt dit plaats voor het volgend seizoen. De teven worden geselecteerd op gezondheid, aantal pups en pelzenkwaliteit. Deze worden dan uiteraard niet gedood. </li></ul><ul><li>Doden: gebeurt van november tot december met de niet geselecteerde teven, de jongen en de reuen. Ze worden gedood op een snelle en pijnloze manier door middel van vergassing ( CO in een gesloten kist). </li></ul><ul><li>Het pelzen: gebeurt op het bedrijf. De kweker velt ze, maakt ze schoon ( droogtrommels met schaveling), schraapt ze en droogt ze. </li></ul><ul><li>Nabewerking: de pelzen worden klaar gemaakt voor transport. De handel gebeurt in internationale veilingen (Kopenhagen, Helsinki en Seattle). </li></ul><ul><li>Steeds meer pelzen worden geverfd, geprint, geschoren, geplukt, geknipt of op een andere manier bewerkt. </li></ul>
 15. 15. Selectie en het pelzen <ul><li>Hier ziet u hoe men de pelzen beoordeelt </li></ul><ul><li>Machine voor het schrapen van de pels </li></ul>
 16. 16. eindproduct <ul><li>Dit kan gaan over mantels, sjaals, bontmutsen,… </li></ul>
 17. 17. Pro en contra’s <ul><li>pro’s </li></ul><ul><li>Bied de nertsenhouder een volwaardig inkomen </li></ul><ul><li>Gemakkelijk te combineren met een andere tak </li></ul><ul><li>Bont in verschillende afdrukken, kleuren,enz. </li></ul><ul><li>Contra’s </li></ul><ul><li>Juist de pels wordt gebruikt </li></ul><ul><li>Er kunnen vragen gesteld worden bij het dierenwelzijn </li></ul><ul><li>Nutteloos slachten van nertsen juist voor bont ( dus niet voor menselijke consumptie). </li></ul><ul><li>Op bedrijven worden er soms nertsen losgelaten. </li></ul>
 18. 18. besluit <ul><li>Dierenwelzijn wordt belangrijker. </li></ul><ul><li>Er worden op diverse kwekerijen veel aandacht besteed aan groepshuisvesting. </li></ul><ul><li>Dit houd in dat de jongen bij de moeder blijven tot aan de pelstijd. Dus niet na 6 à 7 weken. Dit zorgt voor een sociale verrijking en minder stress bij de dieren. Men kent dus een beter welzijn. </li></ul><ul><li>Is in de toekomst de nertsenkwekerij nog ethisch verantwoord??? </li></ul>
 19. 19. Eigen mening <ul><li>We hebben er niks op tegen dat er nertsen gekweekt worden voor bont. </li></ul><ul><li>ze sterven op een pijnloze manier </li></ul><ul><li>Verijkte kooien vinden we wel belangrijk en zal in de toekomst ook meer moeten toegepast worden. </li></ul><ul><li>Nertsen loslaten door instanties hebben geen zin want ze overleven het praktisch nooit. </li></ul>
 20. 20. Bronvermelding <ul><li>www .denerts.com </li></ul><ul><li>www.NFE.nl </li></ul><ul><li>www.vier-voeters.nl </li></ul>
 21. 21. video <ul><li>www.vier-voeters.nl </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Bedankt voor jullie aandacht! </li></ul>

×