Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nachtvluchten

1,879 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nachtvluchten

 1. 1. Nachtvluchten <ul><li>Tom Desmedt Jan Buyck </li></ul><ul><li>Jeroen Vulsteke Bernard Maertens </li></ul>
 2. 2. Brussels Airport (luchthaven van Zaventem) <ul><li>Opgericht in 1940 </li></ul><ul><li>250000 vluchten per jaar </li></ul><ul><li>16.2 miljoen passagiers </li></ul><ul><li>Op 12km van Brussel </li></ul>
 3. 3. Brussels Airport <ul><li>24000 nachtvluchten per jaar </li></ul><ul><li>65 vluchten per nacht </li></ul><ul><li>8 vluchten per uur </li></ul><ul><li>vanaf 2008, maximaal 18000 nachtvluchten per jaar </li></ul>
 4. 4. Brussels Airport <ul><li>De luchthaven bestaat uit 3 landingsbanen </li></ul><ul><li>Door de windrichting meest gebruik gemaakt van 2 banen </li></ul><ul><li>Ook voor de veiligheid </li></ul>
 5. 5. Brussels Airport <ul><li>Door opstijgen komen vliegtuigen boven een dichtbevolkt gebied </li></ul><ul><li>Veroorzaakt in dit gebied geluidsoverlast </li></ul>
 6. 6. Brussels Airport
 7. 7. Nadelen van nachtvluchten <ul><li>Geluidsoverlast </li></ul><ul><ul><li>Slaaploosheid </li></ul></ul><ul><li>Stankoverlast (uitlaatgassen van de vliegtuigen o.a. de kerosine-uitstoot) </li></ul><ul><li>Milieuoverlast (CO 2 uitstoot) </li></ul>
 8. 8. Milieuoverlast <ul><li>Nachtvluchten hebben een negatief effect op het milieu </li></ul><ul><li>Nachtvluchten dragen voor 80 procent bij aan de opwarming, wanneer er geen wolken zijn. </li></ul><ul><li>Volgens de wetenschappers zorgen de strepen (contrails) voor een versterking van het broeikaseffect doordat ze net als wolken de warmte vasthouden. Doordat overdag zonlicht door de strepen de ruimte in wordt gereflecteerd is het effect overdag minder sterk. </li></ul><ul><li>Oplossing hiervoor: </li></ul><ul><ul><li>De vliegtuigmaatschappijen die ’s nachts willen vliegen, moet daarvoor niet alleen een hogere geluidsheffing betalen, maar ook een hogere CO 2 -compensatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nachtvluchten zoveel mogelijk omzetten naar dagvluchten. Een andere mogelijkheid is om vliegtuigen om te leiden, zodat ze niet door strak blauwe luchtruimen gaan, net zoals ernstige onweersbuien worden omzeild. </li></ul></ul>
 9. 9. Kenmerken van de nadelen van de nachtvluchten <ul><li>Slapeloosheid </li></ul><ul><li>Prikkelbaarheid </li></ul><ul><li>Meer stress </li></ul><ul><li>Een verhoogde bloeddruk </li></ul><ul><li>Leerachterstand bij kinderen </li></ul><ul><li>Concentratieproblemen </li></ul><ul><li>Hart- en vaatziekten </li></ul><ul><li>De mensen hebben recht op hun verdiende nachtrust </li></ul>
 10. 10. Voordelen nachtvluchten <ul><li>Het economische voordeel van nachtvluchten ( wordt afgewogen door de hoge gezondheidskosten) </li></ul><ul><li>Een hogere werkgelegenheid </li></ul><ul><li>Blijven concurreren met andere grote luchthavens </li></ul><ul><li>Een sneller transport van goederen </li></ul><ul><li>Geen wachttijden voor landen en opstijgen </li></ul>
 11. 11. Gezondheidskosten door nachtvluchten <ul><li>De nadelige economische impact van gezondheidsschade bestaat uit drie elementen: </li></ul><ul><ul><li>directe medische kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>productiviteitsgerelateerde kosten (men is aanwezig op het werk, maar minder productief) </li></ul></ul><ul><ul><li>ontastbare kosten (de monetaire waarde van het menselijk leed) </li></ul></ul><ul><ul><li>Door deze kosten worden de gestelde economische voordelen bijna volledig opgegeven </li></ul></ul>
 12. 12. Oplossingen: <ul><li>Spreidingsplan </li></ul><ul><li>Uiteraard mogen enkel de 'stilste' vliegtuigen ’s nachts vliegen. </li></ul><ul><li>De isolatie van woningen </li></ul><ul><li>Oprichten van nieuwe luchthaven in de zee, waar niemand last heeft van de geluidsoverlast </li></ul><ul><li>Het tegengestelde geluid </li></ul><ul><li>Geluidsschermen (piramides) rond de luchthaven </li></ul><ul><li>Langzame afbouw van de nachtvluchten </li></ul>
 13. 13. Spreidingsplan <ul><li>We spreiden de nachtvluchten over vijf corridors. In dit voorstel is meer corridors gelijk aan meer stilte. </li></ul><ul><li>Elke nacht geldt er een vliegverbod tussen 00u00 en 02u00. </li></ul><ul><li>Elke dag wordt er maar over één corridor gevlogen. Het schema wordt aan de bevolking permanent meegedeeld zodat iedereen weet wat er aankomt. </li></ul><ul><li>Na het twee uur durende vliegverbod wordt er wel over een andere corridor gevlogen dan voor het vliegverbod. </li></ul><ul><li>Ook zou je het aantal vliegtuigen kunnen verminderen naarmate je dichter bij het vliegverbod komt, zodat het langzaam aan stiller wordt. </li></ul>
 14. 14. concreet afbouwplan Zaventem <ul><li>Afbouwprogramma over 7 jaar </li></ul><ul><li>Afbouw van aantal luidruchtige vliegtuigen </li></ul><ul><li>Afbouw van aantal nachtbewegingen </li></ul><ul><li>Bouw van proefdraailoods ipv. Proefdraaiplaats </li></ul><ul><li>Meer geluidswallen </li></ul><ul><li>Betere spreiding </li></ul>
 15. 15. Europese commissie <ul><li>Europa weigert algemeen voorstel voor afschaffing nachtvluchten </li></ul><ul><li>Neerwaartse concurrentiespiraal: &quot;Door de luchthavens onderling te laten concurreren, zullen zij - ten koste van elkaar - geneigd zijn steeds meer toegevingen te doen aan de economie ten koste van de levenskwaliteit.&quot; </li></ul>
 16. 16. DHL <ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>-DHL is een Duits koerierbedrijf die uitbreidingsplannen had, maar dit zou gepaard gaan met nog meer nachtvluchten. </li></ul><ul><li>-Rechtstreekse tewerkstelling van 9000 jobs, onrechtstreeks 12000 jobs bij onbelemmerde uitbreiding. </li></ul><ul><li>Nadeel: stijging van nachtvluchten tot 34.200 per jaar tegen 2012. </li></ul><ul><li>-Terwijl er nu 24000 nachtvluchten per jaar zijn boven Zaventem. </li></ul>
 17. 17. DHL <ul><li>Probleem? </li></ul><ul><li>-De bewoners protesteren tegen die uitbreiding omdat ze grote hinder ondervinden van de nachtvluchten. </li></ul><ul><li>-Er moest onderhandeld worden tussen de regering, omwonenden en DHL, maar een oplossing kwam er niet. </li></ul><ul><li>-De verhuizing van DHL naar het buitenland zou een investering zijn van 250 miljoen euro. </li></ul>
 18. 18. DHL <ul><li>Gevolg? </li></ul><ul><li>-Het Europese sorteercentrum en luchtvaartknooppunt van DHL verhuist op 1 april 2008 van Zaventem naar het Duitse Leipzig waardoor er 1250 jobs verloren gaan. </li></ul><ul><li>Enkel het regionaal sorteercentrum blijft, piloten kunnen ook blijven. </li></ul><ul><li>-De nachtvluchten zullen van 24000 naar 15000 per jaar dalen, onlangs werd een voorstel gedaan om een plafond in te voeren van 16000 nachtvluchten per jaar. </li></ul><ul><li>-Samengevat: Brussel zal door het vertrek van DHL misschien beter kunnen slapen,maar dreigende werkloosheid zorgt nu al voor slapeloze nachten. </li></ul>
 19. 19. Luchthaven Oostende <ul><li>rechter in Brugge heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd voor elk vliegtuig dat tussen 23 en 6 uur de geluidsnorm overtreedt. De actiegroep van omwonenden van de luchthaven WILOO had de rechtszaak aangespannen. </li></ul><ul><li>Oostende laat toestellen toe die op de meeste luchthavens wegens geluidsoverlast niet toegelaten worden. </li></ul>
 20. 20. Luchthaven Oostende <ul><li>De luchthaven van Oostende heeft beroep aangetekend tegen de milieuvergunning die werd toegekend in oktober. Deze vergunning bepaalde dat er jaarlijks maximaal 1.230 nachtbewegingen mochten zijn. Maar de luchthaven laat nu weten dat ze jaarlijks 3.190 nachtbewegingen wil. </li></ul>
 21. 21. Besluit <ul><li>De actiegroepen die de tegenstanders van nachtvluchten vertegenwoordigen komen te veel met radicale oplossingen naar voren en halen daarmee ook vaak de media. </li></ul><ul><li>Terwijl de meeste mensen (o.a. de werknemers) niet klagen over het probleem. </li></ul><ul><li>De federale en regionale regeringen vinden geen goede oplossingen, en de Europese regering neemt ook geen standpunt in voor alle Europese luchthavens, omdat iedere luchthaven verschillend is. </li></ul>
 22. 22. Besluit <ul><li>Het evenwicht tussen levenskwaliteit en economische welvaart is moeilijk te vinden. </li></ul>
 23. 23. Eigen mening <ul><li>Een eigen mening vormen is moeilijk als je zelf niet betrokken bent bij het probleem. </li></ul><ul><li>Mensen die goedkope bouwgronden hebben kunnen kopen, hebben zelf de keuze gehad dus hebben ze geen recht tot klagen. </li></ul><ul><li>Mensen die daarentegen een waardevermindering van hun eigendom hebben, doordat ze overlast ondervinden, zouden eigenlijk een compensatie moeten kunnen krijgen. </li></ul><ul><li>Deze overlast is nu eenmaal een prijs die betaald wordt voor de welvaart van onze samenleving. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>http://nl.youtube.com/watch?v=lfNt0iRODp8 </li></ul><ul><li>http:// nl.youtube.com / watch ?v=aoCvO7ONlnI </li></ul>

×