Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Merkerselectie

1,408 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Merkerselectie

 1. 1. Merkerselectie Joery Meyns Robbe Lootens 2008/2009 Ir. J. Van Outryve
 2. 2. Ontstaan <ul><li>Eind de jaren negentig ontwikkeld bij ASG in Lelystad. </li></ul><ul><li>Het laatste jaar is er een doorbraak gekomen. Men kan nu tot 60 000 merkers bepalen en de effecten ervan (vroeger 300). </li></ul><ul><li>Steeds verder onderzoek gedaan door KI en fokkerijorganisaties. </li></ul>
 3. 3. Wat <ul><li>Genen zijn stukjes DNA. </li></ul><ul><li>Verantwoordelijk voor de genetische verschillen tussen dieren. </li></ul><ul><li>Voor een kenmerk als melkproductie hebben honderden genen een effect op de prestaties van een dier. </li></ul><ul><li>Genetische merkers zijn kleine, herkenbare stukjes DNA die in de buurt van genen liggen. </li></ul><ul><li>Merkers geven informatie over de genen en de genetische aanleg van een dier die verantwoordelijk zijn voor een welbepaald kenmerk </li></ul>
 4. 4. Hoe gebeurt selectie <ul><li>Het traditionele proef-wacht-fokstierprogramma </li></ul><ul><li>Genomic selection = merkerselectie </li></ul>
 5. 5. PWF-programma <ul><li>Selectie bij kalveren op basis van prestaties van de ouders. </li></ul><ul><li>Jonge stieren op de markt brengen als proefstier. </li></ul><ul><li>Eerste gegevens van dochters verzamelen </li></ul><ul><li>Betrouwbare fokwaarden voor stieren </li></ul><ul><li>Inzetten als fokstier </li></ul>
 6. 6. Voor- en nadelen <ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Lange procedure (60 maanden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trage genetische vooruitgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Te veel uitval bij proefstieren </li></ul></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><ul><li>Je kan de resultaten waarnemen </li></ul></ul>
 7. 7. Merkerselectie <ul><li>Selectie van jonge stieren op basis van prestaties ouders. </li></ul><ul><li>Merkers jonge stieren bepalen </li></ul><ul><li>Merkers jonge stieren combineren met merkerfokwaarden uit referentiepopulatie . </li></ul><ul><li>Betrouwbare fokwaarden voor stieren. </li></ul><ul><li>Inzetten als fokstier </li></ul>
 8. 8. Voor- en nadelen <ul><li>Nadelen </li></ul><ul><ul><li>Kostprijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrouwbaarheid in de praktijk? </li></ul></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><ul><li>Korte procedure (12-14 maanden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder stieren aanhouden </li></ul></ul><ul><ul><li>Genetische vooruitgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Vinden van nieuwe bloedvoeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Interessant bij kenmerken met een lage erfelijkheidsgraad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bv.: vruchtbaarheid, duurzaamheid en uiergezondheid </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Referentiepopulatie </li></ul><ul><ul><li>Alle fokwaarden van vroegere fokstieren zijn in verband gebracht met merkers door DNA onderzoek bij deze stieren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zo heeft men de invloed op een fokwaarde van sommige merkercombinaties kunnen bepalen. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Bv.: Fokwaarde voor hoeveelheid melk. </li></ul><ul><li>A aanwezig in het merker +1kg melk </li></ul><ul><li>C aanwezig in het merker – 1kg melk </li></ul><ul><li>AA= +2kg melk </li></ul><ul><li>AC= 0 kg melk </li></ul><ul><li>CC= -2kg melk </li></ul>
 11. 11. Toekomst <ul><li>Kostprijsdaling van 200€ naar 50€ </li></ul><ul><li>Toepassing op het individuele bedrijf? </li></ul><ul><li>Kan gebruikt worden als men enkel de beste dieren wil aanhouden en opfokken. </li></ul><ul><li>Meerdere organisaties zijn of zullen met stieren op de markt komen die ze geselecteerd hebben via merkers. </li></ul>
 12. 12. Besluit <ul><li>De praktijk zal de betrouwbaarheid bewijzen. </li></ul><ul><li>Merkerselectie heeft geen verband met genetische manipulatie. </li></ul><ul><li>Het PWF-programma heeft ook nog zeer grote waarde. </li></ul><ul><li>Het combineren van de twee selectieprogramma’s is ook mogelijk. </li></ul>
 13. 13. Bedankt voor uw aandacht <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><ul><li>Veeteelt november 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>CR-delta </li></ul></ul>

×