Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kyoto

1,809 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kyoto

 1. 1. Bio-ethiek Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Probleemstelling: Kyoto
 2. 2. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Verloop <ul><li>Opwarming Aarde brandend actueel </li></ul><ul><li>Kyoto </li></ul><ul><li>- Historiek </li></ul><ul><li>- Wat? </li></ul><ul><li>- Mechanismen </li></ul><ul><li>Film Al Gore </li></ul><ul><li>Analyse film </li></ul><ul><li>Vertaling naar ons als individu en naar landbouw </li></ul>
 3. 3. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Nieuwsblad 11/10/06
 4. 4. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Metro 8/11/06
 5. 5. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Metro 24/10/06
 6. 6. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Metro 11/10/06
 7. 7. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Metro 20/10/06
 8. 8. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Nieuwsblad 11/11/06
 9. 9. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Wat ging er aan Kyoto vooraf? <ul><li>Rio de Janeiro 1992 : Wereldtop inzake Duurzame Ontwikkeling </li></ul><ul><li>Klimaatverdrag: “Atmosferische concentratie broeikasgassen moet gestabiliseerd worden op niveau waarop geen gevaarlijke antropogene verstoring van klimaat optreedt.” </li></ul><ul><li>Bekrachtiging door VS en Australië </li></ul><ul><li>Geen concrete doelstellingen per land </li></ul><ul><li>Monitoring en rapportage </li></ul><ul><li>Geen nalevings- en handhavingssysteem </li></ul>
 10. 10. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Wat is kyoto? <ul><li>Kyoto 1997: Kyoto Protocol </li></ul><ul><li>Uitbreiding op verdrag van Rio </li></ul><ul><li>55 landen </li></ul><ul><li>R eductie van de emissies van broeikasgassen </li></ul><ul><li>D oel : bereiken van gemiddelde emissiereductie van broeikasgassen geïndustrialiseerde landen met 5,2% over periode 2008-2012 ten opzicht e van de emissies in basisjaar 1990 (of 1995 voor F-gassen) </li></ul><ul><li>I nclusief de landen in Oost-Europa en Rusland </li></ul><ul><li>6 gassen : CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFK’s, PFK’s, SF 6 </li></ul>
 11. 11. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock <ul><li>EU – 8%; VS – 7%; Jap, Can – 6%; </li></ul><ul><li>VS en Australië doen niet mee </li></ul><ul><li>Bepaling % : afh. van economische kracht </li></ul><ul><li>EU: reducties per lidstaat vastgelegd </li></ul><ul><ul><ul><li>Luxemburg: - 28% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>België: - 7,5% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederland: - 6% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Portugal: + 27% </li></ul></ul></ul>Wat is Kyoto?
 12. 12. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Wat is Kyoto? <ul><li>Nationale klimaatcomissie </li></ul><ul><li>Verdelen Kyoto-doelstelling: Vlaanderen –5,2% </li></ul><ul><li>Vlaams klimaatbeleidsplan </li></ul><ul><li>Standstill in 2005 en –5,2% in 2008-2012 t.o.v. 1990 </li></ul><ul><li>Vlaamse klimaatconferentie </li></ul><ul><li>Vlaanderen + 1,9% i.p.v. standstill (0%) </li></ul><ul><li>Tweede Vlaams klimaatbeleidsplan (2006 – 2012) </li></ul><ul><li>Maatregelen per sector </li></ul>
 13. 13. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Kyoto-mechanismen <ul><li>International Emissions Trading </li></ul><ul><li>Joint Implementation </li></ul><ul><li>Clean Development Mechanism </li></ul><ul><li>België </li></ul><ul><li>GSC via de VREG </li></ul><ul><li>Tal van ander subsidies (vb. op zonnepanelen) </li></ul>
 14. 14. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock An Inconvinient Truth <ul><li>A l gore = voormalig presidentskandidaat  </li></ul><ul><li>Enkele vragen om tijdens de film even over na te denken: -     Is het om terug in de belangstelling te staan ? - Wil hij de wereld waarschuwen of enkel bush een sein geven? - Wil hij Amerika toch voor zich winnen met de film? Dus is het een list om misschien in de volgende verkiezingen toch aan de top te komen? </li></ul>
 15. 15. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock FILM
 16. 16. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Zwart – wit <ul><li>Kiezen tussen goud en de wereld in de balans?   </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid grafieken </li></ul><ul><li>  Betrouwbaarheid wetenschappelijke onderzoeken </li></ul><ul><li>Slecht nieuws om te scoren? </li></ul><ul><li>Politieke invloed? </li></ul>
 17. 17. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Wat staat er ons te doen? <ul><li>Wat kunnen we er als individu aan doen om de uitstoot te verminderen? </li></ul><ul><li>- Groene stroom produceren op huishoudelijk vlak zowel voor elektriciteit als voor warmte </li></ul><ul><li>- Groene stroom voor bedrijfsdoeleinden </li></ul><ul><li>- Milieuvriendelijker leven </li></ul>
 18. 18. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Kyoto en landbouw <ul><li>Kyoto – landbouw </li></ul><ul><li>- Grote speler op de markt </li></ul><ul><li>- GSC (biomassa, biobrandstoffen,…) </li></ul><ul><li>- WKK </li></ul><ul><li>- Mestverwerking </li></ul><ul><li>- CO 2 reductie in tuinbouw </li></ul><ul><li>- … </li></ul>
 19. 19. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Keuze onderwerp <ul><li>Onderwerp en film </li></ul><ul><li>Onze indruk van de film </li></ul>
 20. 20. Bio-ethiek: Kyoto Bert De Baere Detlev De Ketelaere Frederik Decock Bedankt voor uw aandacht!

×