Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kernenergie, verleden of toekomst? 3de Groenmanagement Pieter Druart Yves d’ hondt Brecht Cappelle
<ul><li>Anno 2006 hebben we wereldwijd enorm veel energie nodig. </li></ul><ul><li>Bronnen van energie: </li></ul><ul><ul...
1 : vaste brandstoffen 2 : aardolie en aardolieproducten 3 : aardgas 4 : hernieuwbare brandstoffen 5 : kernenergie 6 : ove...
Hoe werkt kernenergie? <ul><li>Een van de meest overvloedige energiebronnen is overal om ons heen aanwezig: het atoom. </...
Hoe werkt kernenergie? <ul><li>Op 2 manieren energie uit atomen halen: </li></ul><ul><ul><li>Atomen splitsen (splijten) </...
Energie uit atomen <ul><li>Structuur van atomen </li></ul><ul><li>3 soorten deeltjes: protonen (+), elektronen (-) en neut...
Energie uit atomen <ul><li>Wat zijn isotopen? </li></ul><ul><li>De eigenschappen van een atoom worden bepaald door het aan...
Energie uit atomen <ul><li>Radioactiviteit </li></ul><ul><li>Veel in de natuur voorkomende isotopen zijn stabiel, wat bete...
Energie uit atomen <ul><li>Splijting </li></ul><ul><li>Wanneer een atoom wordt getroffen door een los neutron kan de kern ...
 
Energie uit atomen <ul><li>Men gebruikt meestal uranium-235. Deze isotoop is gekozen omdat deze gemakkelijker splijt na bo...
Energie uit atomen <ul><li>Bij kernsplijting komen grote hoeveelheden energie en warmte vrij. </li></ul><ul><li>De energie...
Energie uit atomen <ul><li>Fusie </li></ul><ul><li>Een andere manier om energie uit atomen vrij te maken is ze te laten fu...
 
Positieve toepassingen van kernenergie <ul><li>Opwekken van energie (zie verder) </li></ul><ul><li>Radioactieve tracers: d...
Positieve toepassingen van kernenergie <ul><li>Ontsmetting: door de straling kan men voedsel en medische benodigdheden ste...
Negatieve toepassingen van kernenergie <ul><li>Kernwapens </li></ul><ul><ul><li>WOII: Hirosjima & Nagasaki </li></ul></ul>...
<ul><ul><li>Kernwapens hebben een vernietigende kracht: kunnen ozonlaag aantasten, zorgen voor een nucleaire winter of zel...
Kerncentrales
Kerncentrales in België <ul><li>In België zijn er 7 kerncentrales gevestigd: </li></ul><ul><ul><li>4 kerncentrales in Doel...
Werking kerncentrale Kerncentrales werken op een vergelijkbare manier als kolengestooktecentrales. In beide centrales word...
Reactor <ul><li>Daarin zitten de uraniumsplijtstofstaven </li></ul><ul><li>Voldoende neutronen worden door uranium ingevan...
Reactors <ul><li>Thermissche reactor </li></ul><ul><li>Is het meeste gebruikt </li></ul><ul><li>Ze hebben een moderator no...
Moderator <ul><li>Elk splijtstofelement wordt omgeven door een moderator om de kernreactie gelijk matig te laten verlopen....
Afkoelen <ul><li>De warmte die bij kernsplijting ontstaat wordt voortdurend uit de kernreactor afgevoerd via een koelmidde...
 
Kernafval <ul><li>3 soorten: </li></ul><ul><li>laag radioactief afval; </li></ul><ul><li>middel radioactief afval; </li><...
Laagradioactief afval <ul><li>Dat omvat 95% van totale kernafval. </li></ul><ul><li>Omvat gebruikte beschermkledij, luchtf...
Middelradioactief afval <ul><li>Is radioactiever dan vorige. </li></ul><ul><li>Omvat gebruikte reactor onderdelen, apparat...
Hoog radioactief afval <ul><li>Is het meest radioactief. </li></ul><ul><li>Is het overblijfsel van de gebruikte splijtstof...
Gevaren bij kerncentrale <ul><li>De energie inhoud splijtstof </li></ul><ul><li>Bij kerncentrales is er grote hoeveelheid ...
Gevaren bij kerncentrale <ul><li>ontgassing en verversing </li></ul><ul><li>Het water moet soms ontgast worden waardoor ra...
Veiligheidsmaatregelen <ul><li>Als een kerncentrale goed werkt is er geen gevaar maar bij een ongeluk kan er veel radioact...
Ongelukken <ul><li>In 1979 raakte de reactor van Three Mile Island in de VS beschadigd door een ongeluk. </li></ul><ul><li...
Ongelukken <ul><li>In 1986 is er een veel ernstiger ongeluk gebeurt in Tsjernobyl (Oekraïne). </li></ul><ul><li>Bedienings...
Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Er komt geen CO2 in de lucht </li></ul><ul><li>Bij de oude kolencentrales, bi...
Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Zeer kleine massa afval </li></ul><ul><li>Het is niet ontkenbaar: kernafval! ...
Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Beperkte hoeveelheid grondstoffen nodig </li></ul><ul><ul><li>Uit één kilo ho...
Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Zeer lage verborgen kosten </li></ul><ul><li>Verborgen kosten zijn verliezen ...
Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Leveringszekerheid </li></ul><ul><li>Theoretisch hebben we nog voor duizenden...
Wat zijn de nadelen van kernenergie?  <ul><li>Er is kans op een nucleair ongeval; </li></ul><ul><li>Ondanks vele omhulsel...
Wat zijn de nadelen van kernenergie?  <ul><li>Kerncentrales produceren radioactief afval. </li></ul><ul><li>Zoals in elke...
Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Al gauw rijzen de vragen of dit materiaal niet voor andere doeleinden gebruikt ka...
Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Wat met de warmteafzetting? </li></ul><ul><li>Zou de energie, die vrijkomt door w...
Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Kan recyclage van kernafval? </li></ul><ul><li>Gerecycleerd kernafval bestaat uit...
Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Wat moeten we doen met het restafval? </li></ul><ul><li>Zou het niet kunnen terug...
Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Wat met de toekomst? </li></ul><ul><li>Kernfusie blijkt de oplossing zijn. Het is...
Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Maar wat is er mis met de alternatieven? </li></ul><ul><li>Fosiele (én bio-) bran...
Bronvermelding <ul><li>Kernenergie – Nina Morgan </li></ul><ul><li>Dossier energie: Kernenergie - Biblion </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kernenergie, verleden of toekomst?

5,224 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kernenergie, verleden of toekomst?

 1. 1. Kernenergie, verleden of toekomst? 3de Groenmanagement Pieter Druart Yves d’ hondt Brecht Cappelle
 2. 2. <ul><li>Anno 2006 hebben we wereldwijd enorm veel energie nodig. </li></ul><ul><li>Bronnen van energie: </li></ul><ul><ul><li>Fossiele brandstoffen: steenkool, olie, gas </li></ul></ul><ul><ul><li>Biobrandstoffen: hout, oogstafval, dierlijk mest, natuurlijke olie </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame bronnen: zon, wind, water </li></ul></ul><ul><ul><li>Kernenergie </li></ul></ul>
 3. 3. 1 : vaste brandstoffen 2 : aardolie en aardolieproducten 3 : aardgas 4 : hernieuwbare brandstoffen 5 : kernenergie 6 : overige
 4. 4. Hoe werkt kernenergie? <ul><li>Een van de meest overvloedige energiebronnen is overal om ons heen aanwezig: het atoom. </li></ul><ul><li>Het atoom bevat een grote hoeveelheid energie in zijn kern. </li></ul>
 5. 5. Hoe werkt kernenergie? <ul><li>Op 2 manieren energie uit atomen halen: </li></ul><ul><ul><li>Atomen splitsen (splijten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Atomen laten versmelten (kernfusie) </li></ul></ul>
 6. 6. Energie uit atomen <ul><li>Structuur van atomen </li></ul><ul><li>3 soorten deeltjes: protonen (+), elektronen (-) en neutronen </li></ul><ul><li>De kern van een atoom bevat protonen en neutronen. De elektronen bewegen in een aantal schillen rond de kern </li></ul>
 7. 7. Energie uit atomen <ul><li>Wat zijn isotopen? </li></ul><ul><li>De eigenschappen van een atoom worden bepaald door het aantal protonen. Alle atomen van hetzelfde chemische element hebben hetzelfde aantal protonen in hun kern. Maar het aantal neutronen kan verschillen. </li></ul><ul><li>Atomen van een bepaald element met verschillende aantallen neutronen noemen we isotopen. De meeste elementen hebben verscheidende isotopen. </li></ul>
 8. 8. Energie uit atomen <ul><li>Radioactiviteit </li></ul><ul><li>Veel in de natuur voorkomende isotopen zijn stabiel, wat betekent dat hun kernen niet veranderen. Bij andere isotopen is de kern onstabiel. Dit betekent dat de kern verandert en uiteenvalt tot deze stabieler wordt. Tijdens het uiteenvallen straalt de kern energie en deeltjes uit. Deze isotopen noemen we radioactief. </li></ul><ul><li>Uranium en radium zijn 2 van de bekendste radioactieve elementen. </li></ul>
 9. 9. Energie uit atomen <ul><li>Splijting </li></ul><ul><li>Wanneer een atoom wordt getroffen door een los neutron kan de kern in tweeën splijten energie en neutronen afgeven. De neutronen die bij de splijting vrijkomen, treffen en splijten op hun beurt andere atomen. Naarmate meer atomen uiteenvallen, komen er meer neutronen vrij die andere atomen treffen en zo een kettingreactie veroorzaken. </li></ul>
 10. 11. Energie uit atomen <ul><li>Men gebruikt meestal uranium-235. Deze isotoop is gekozen omdat deze gemakkelijker splijt na botsing met een neutron dan andere uraniumisotopen. </li></ul><ul><li>Natuurlijke uranium  0,7% uranium-235 </li></ul><ul><li>Daarom moet men het natuurlijke uranium verrijken totdat het 2 tot 3 % uranium-235 bevat. </li></ul>
 11. 12. Energie uit atomen <ul><li>Bij kernsplijting komen grote hoeveelheden energie en warmte vrij. </li></ul><ul><li>De energie komt vrij onder de vorm van straling: </li></ul><ul><li>Alfa-stralen </li></ul><ul><li>Bèta-stralen </li></ul><ul><li>Gamma-stralen </li></ul><ul><li>Gammastralen bestaan zuiver uit energie en hebben een groot doordringend vermogen. </li></ul>
 12. 13. Energie uit atomen <ul><li>Fusie </li></ul><ul><li>Een andere manier om energie uit atomen vrij te maken is ze te laten fuseren of versmelten. Het is mogelijk om fusie op aarde plaats te laten vinden, maar het is niet eenvoudig. Wetenschappers hebben nog geen goede manier gevonden om fusie te gebruiken om energie op te wekken, maar ze zijn ermee bezig. Men zou 2 isotopen van waterstof, deuterium en tritium verhitten tot miljoenen ° en ze laten fuseren tot helium waardoor er neutronen vrijkomen die ingevangen worden door lithium. Zo ontstaat een enorme hoeveelheid energie. </li></ul>
 13. 15. Positieve toepassingen van kernenergie <ul><li>Opwekken van energie (zie verder) </li></ul><ul><li>Radioactieve tracers: door middel van radioactieve straling iets van binnen bekijken vb. onderzoek naar ziektes (geneeskunde), onderzoek naar stroming van water in ondergrondse systemen (geologie) </li></ul>
 14. 16. Positieve toepassingen van kernenergie <ul><li>Ontsmetting: door de straling kan men voedsel en medische benodigdheden steriliseren. </li></ul><ul><li>Radiotherapie: bestraling van kankerpatiënten. </li></ul><ul><li>Atoomduikboten: werken met behulp van atoomenergie zodat de duikboot voor een zeer lange tijd onder water kan blijven. </li></ul>
 15. 17. Negatieve toepassingen van kernenergie <ul><li>Kernwapens </li></ul><ul><ul><li>WOII: Hirosjima & Nagasaki </li></ul></ul><ul><ul><li>Nucleaire bedreiging: vele landen hebben kernwapens – kernkoppen ontwikkelt of zijn bezig met een kernprogramma vb Iran, N-Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>Kernwapens hebben een vernietigende kracht: kunnen ozonlaag aantasten, zorgen voor een nucleaire winter of zelfs de hele aarde vernietigen… </li></ul></ul>
 16. 18. <ul><ul><li>Kernwapens hebben een vernietigende kracht: kunnen ozonlaag aantasten, zorgen voor een nucleaire winter of zelfs de hele aarde vernietigen… </li></ul></ul>
 17. 19. Kerncentrales
 18. 20. Kerncentrales in België <ul><li>In België zijn er 7 kerncentrales gevestigd: </li></ul><ul><ul><li>4 kerncentrales in Doel </li></ul></ul><ul><ul><li>3 kerncentrales in Tihange </li></ul></ul><ul><ul><li>Deze kercentrales zorgen in totaal voor 60 % van de elektriciteit in België </li></ul></ul>
 19. 21. Werking kerncentrale Kerncentrales werken op een vergelijkbare manier als kolengestooktecentrales. In beide centrales wordt warmte gebruikt om water te koken om stoom te vormen. De stoom wordt gebruikt om een schoepenrad van een turbine rond te doen draaien. Bij kerncentrales is de warmte afkomstig van de splijting van uraniumatomen in een kernreactor.
 20. 22. Reactor <ul><li>Daarin zitten de uraniumsplijtstofstaven </li></ul><ul><li>Voldoende neutronen worden door uranium ingevangen en zal zo een kettingreactie veroorzaken. </li></ul><ul><li>Moet onder controle gehouden worden zodat er constante hoeveelheid warmte afgegeven wordt. </li></ul>
 21. 23. Reactors <ul><li>Thermissche reactor </li></ul><ul><li>Is het meeste gebruikt </li></ul><ul><li>Ze hebben een moderator nodig </li></ul><ul><li>Ze gebruikennatuurlijk of iets verrijkt uranium als splijtstof . </li></ul><ul><li>Snelle reactors </li></ul><ul><li>Minder van toepassing </li></ul><ul><li>Heeft geen moderator nodig </li></ul><ul><li>Gebruiken het radioactieve element plutonium als splijtstof. </li></ul><ul><li>Dat wordt gemaakt uit uranium-238 dat een slachte splijtstof is . </li></ul>
 22. 24. Moderator <ul><li>Elk splijtstofelement wordt omgeven door een moderator om de kernreactie gelijk matig te laten verlopen. </li></ul><ul><li>De moderator is een materiaal vb water dat de snelle neutronen die bij de splijting van een uraniumatoom vrijkomen vertraagt . </li></ul>
 23. 25. Afkoelen <ul><li>De warmte die bij kernsplijting ontstaat wordt voortdurend uit de kernreactor afgevoerd via een koelmiddel dat door de kern van de reactor wordt gepompt </li></ul><ul><li>Het koelmiddel verplaatst warmte van de ene vloeistof naar het andere zonder de vloeistoffen met elkaar in contact te brengen. </li></ul><ul><li>Water in de warmtewisselaar neemt de warmte op van het koelmiddel en verandert dat in stoom, die de turbines aandrijft en elektriciteit produceert . </li></ul>
 24. 27. Kernafval <ul><li>3 soorten: </li></ul><ul><li>laag radioactief afval; </li></ul><ul><li>middel radioactief afval; </li></ul><ul><li>hoog radioactief afval </li></ul>
 25. 28. Laagradioactief afval <ul><li>Dat omvat 95% van totale kernafval. </li></ul><ul><li>Omvat gebruikte beschermkledij, luchtfilters, papieren handdoekjes. </li></ul><ul><li>In VS wordt het in grond begraven. </li></ul><ul><li>Andere landen bovengronds in stevige afvalcontainers opgeslagen. </li></ul>
 26. 29. Middelradioactief afval <ul><li>Is radioactiever dan vorige. </li></ul><ul><li>Omvat gebruikte reactor onderdelen, apparatuur die radioactiviteit bevat en metalen splijtstofblikken. </li></ul><ul><li>Wordt in cement in stalen vaten verpakt. </li></ul><ul><li>Deze worden bovengronds opgeslagen maar in toekomst wil men ondergrondse opslagplaats bouwen . </li></ul>
 27. 30. Hoog radioactief afval <ul><li>Is het meest radioactief. </li></ul><ul><li>Is het overblijfsel van de gebruikte splijtstof nadat het bruikbare uranium en plutonium er tijdens de opwerking is uitgehaald. </li></ul><ul><li>Wordt tot hoge temperatuur verhit en in glasblokken omgezet. </li></ul><ul><li>Dit zal diep ondergronds opgeslagen worden. </li></ul>
 28. 31. Gevaren bij kerncentrale <ul><li>De energie inhoud splijtstof </li></ul><ul><li>Bij kerncentrales is er grote hoeveelheid splijtstof aanwezig in reactor. Die immmense energie voorraad moet continu onder controle gehouden worden </li></ul><ul><li>Radioactief materiaal </li></ul><ul><li>Het radioactief materiaal die in reactorkern is opgeslagen zoals splijtingsproducten. Een kernreactor die een half jaar gewerkt heeft bevat veel meer radioactief materiaal dan bij een kernexplosie. </li></ul>
 29. 32. Gevaren bij kerncentrale <ul><li>ontgassing en verversing </li></ul><ul><li>Het water moet soms ontgast worden waardoor radioactieve gassen in het milieu terecht komen. </li></ul><ul><li>Het reactorwater moet regelmatig ververst worden omdat er zware waterstof gevormd wordt. In het water zit radioactieve tritium. Dat kan niet gescheiden worden, daarom komt het in het milieu terecht. </li></ul>
 30. 33. Veiligheidsmaatregelen <ul><li>Als een kerncentrale goed werkt is er geen gevaar maar bij een ongeluk kan er veel radioactief materiaal vrij komen. </li></ul><ul><li>Ontwerp: </li></ul><ul><li>De kerncentrales moeten zodaning ontworpen zijn dat er geen straling kan ontsnappen, zelfs niet als de centrale beschadigd wordt door rampen zoals aardbeving, branden,.. </li></ul><ul><li>Kernreactor moet weinig falend zijn </li></ul><ul><li>Dat wil zeggen dat een reactor automatisch stilgelegd wordt als er problemen zijn. Het moet ook stilgelegd worden als het bedieningspaneel de reactor in werking wil houden . </li></ul>
 31. 34. Ongelukken <ul><li>In 1979 raakte de reactor van Three Mile Island in de VS beschadigd door een ongeluk. </li></ul><ul><li>Door het veilgiheidssysteem kwam slechts een kleine hoeveelheid van straling vrij. </li></ul>
 32. 35. Ongelukken <ul><li>In 1986 is er een veel ernstiger ongeluk gebeurt in Tsjernobyl (Oekraïne). </li></ul><ul><li>Bedieningsmensen schakelden het automatisch veiligheidssysteem uit om een veiligheidsexperiment uit te voeren met een reactor. </li></ul><ul><li>Maar het hete splijtstofelement werd blootgesteld aan water waar er binnen de seconde een enorme chemische explosie was die de reactor vernielde. Daardoor kwam er heel veel radioactiviteit vrij. </li></ul>
 33. 36. Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Er komt geen CO2 in de lucht </li></ul><ul><li>Bij de oude kolencentrales, bij diesel, … komen schadelijke stoffen in de lucht te recht. Deze schadelijke stoffen zijn tevens medeveroorzaker van broeikaseffecten. Echter, bij kernenergie komt geen CO2. </li></ul>
 34. 37. Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Zeer kleine massa afval </li></ul><ul><li>Het is niet ontkenbaar: kernafval! Echter, het afval is zeer goed te controleren. En mits het naleven van alle voorschriften en het controleren van het afval kan de bewaring zeer veilig gebeuren. We spreken hierbij over een kleine honderd meter afval (in vergelijking met afval van kolen zeer weinig dus). </li></ul>
 35. 38. Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Beperkte hoeveelheid grondstoffen nodig </li></ul><ul><ul><li>Uit één kilo hout haalt men 1 Kilowattuur stroom. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uit één kilo kolen haalt men 3 Kilowattuur stroom. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uit één kilo uranium haalt men 40 000 Kilowattuur stroom. </li></ul></ul><ul><li>Het is dus begrijpbaar dat door dit hoge rendement, uranium vroeger een gat in de markt was. </li></ul><ul><li>Bijkomend voordeel: uranium is in de natuur nog zeer veel voor handen, en verspreid overheen de ganse wereld. Monopolies als bij petroleum zijn dus gelukkig niet mogelijk. Het natuurlijke uranium wordt tot 9 keer geconcentreerd waardoor de het rendement zo groot wordt. </li></ul>
 36. 39. Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Zeer lage verborgen kosten </li></ul><ul><li>Verborgen kosten zijn verliezen door milieuschade, volksgezondheid, ongevallen en verwerking. Uit onderzoek blijkt dat deze kosten (vergelijkbaar als een erfenis voor de volgende generaties) lager zijn dat deze van koolcentrales, oliecentrales en gas. Zelfs groene energie als koolzaadolie en zonne-energie. Enkele voor windenergie zijn de verborgen kosten nog lager. </li></ul>
 37. 40. Wat is het voordeel van kernenergie? <ul><li>Leveringszekerheid </li></ul><ul><li>Theoretisch hebben we nog voor duizenden jaren aan voorraad uranium. Dit omdat het uit tal van nevenbronnen kan gehaald worden zoals zeewater, … . Deze processen zijn echter zeer duur. Economisch gezien hebben we nog een reserve voor zo’n 50 jaar. Maar net zoals bij aardoliebronnen vinden we nog steeds bronnen bij. </li></ul><ul><li>Erger nog is het feit dat bronnen als aardolie voor zo’n 50% afkomstig zijn uit politiek instabiele landen. Dit brengt zowel de milieuveiligheid als de prijs in gevaar! </li></ul><ul><li>Bij uranium is dit niet het geval en zou Europa voldoende kunnen voorzien in zijn eigen behoefte. </li></ul>
 38. 41. Wat zijn de nadelen van kernenergie? <ul><li>Er is kans op een nucleair ongeval; </li></ul><ul><li>Ondanks vele omhulsels, beschermingen en maatregelen bestaat er altijd de kans op een ongeval. Dit kan op 2 manieren: </li></ul><ul><ul><li>Opzettelijk: door een terroristische aanslag met vliegtuigen,… . </li></ul></ul><ul><ul><li>Onopzettelijk: een ongeluk, aardbevingen, overstromingen, explosies,… </li></ul></ul><ul><li>Hierbij denken we uiteraard terug aan de ramp in Tsjernobyl. </li></ul><ul><li>Tegenwoordig, en zeker in de westerse wereld, is de kans op een soortgelijk ongeval nihil, doch bestaand! </li></ul>
 39. 42. Wat zijn de nadelen van kernenergie? <ul><li>Kerncentrales produceren radioactief afval. </li></ul><ul><li>Zoals in elke industriële activiteit, heeft men afval. Echter, een kerncentrale heeft te maken met radioactief afval. Radioactief afval is dus afval die nog duizenden jaren dodelijke stralingen geeft. Het is dus belangrijk de bevolking nooit in contact te brengen met radioactief afval. In vergelijking met ander afval als roet, afvalwater,… is het kernafval goed meetbaar, compact en beheersbaar. </li></ul><ul><li>Het radioactief afval blijft zeer lang gevaarlijk en is dus een rotte erfenis voor onze volgende generaties. Vooral kernsplijtingsafval kan duizenden jaren gevaarlijk blijven. Voorlopig is ondergrondse opslag de veiligste methode maar mag echter geen blijvende oplossing zijn! </li></ul>
 40. 43. Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Al gauw rijzen de vragen of dit materiaal niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Wat verteld te toekomst ons? </li></ul>
 41. 44. Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Wat met de warmteafzetting? </li></ul><ul><li>Zou de energie, die vrijkomt door warmteafzetting, niet kunnen gebruikt worden als warmtebron voor openbare gebouwen… . </li></ul><ul><li>Naar verluidt wordt slechts 18% van de geproduceerde warmte omgezet in elektriciteit. De rest gaat verloren als warmte in de natuur. Nochtans, deze ‘restwarmte’ zou goed zijn om een volledige grootstad (vb. Antwerpen) te kunnen verwarmen. Zou het niet nuttig zijn hierin verder te investeren? </li></ul>
 42. 45. Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Kan recyclage van kernafval? </li></ul><ul><li>Gerecycleerd kernafval bestaat uit de zgn. MOX-brandstof uit de opwerkingsfabrieken. Daardoor wordt het probleem minder groot, zowel in omvang als in stralingsduur. Maar daarmee is het niet verdwenen, en is het probleem niet van de baan. </li></ul><ul><li>Ik citeer :'Dit om 2 redenen. Ten eerste bevat MOX-brandstof slechts 8% plutonium, waarvan 5% splijtbaar. Voor de rest bevat de MOX-brandstof verarmd uranium (U-238) waarvan opnieuw plutonium gevormd wordt door bestraling. Ten tweede kan een reactor slechts maximaal 20 à 30% MOX bevatten omwille van veiligheidsredenen. De rest is verrijkt uranium, waarin opnieuw plutonium gevormd wordt. De netto-balans is meer plutonium.' En plutonium is giftig, en sterk radioactief, en kan zowel kanker als stralingsziekte veroorzaken. Het veilig opbergen is niet eenvoudig. </li></ul>
 43. 46. Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Wat moeten we doen met het restafval? </li></ul><ul><li>Zou het niet kunnen teruggestuurd worden waar het gevonden is: diep onder de grond. Belangrijk is natuurlijk dat geen radioactieve straling vrij kan komen tot aan het aardoppervlak. Echter, er kan altijd contaminatie vrijkomen: denken we maar langsheen het grondwater die tegenwoordig ook uit zeer diepe lagen komt. </li></ul>
 44. 47. Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Wat met de toekomst? </li></ul><ul><li>Kernfusie blijkt de oplossing zijn. Het is goedkoop, oneindig, milieuvriendelijk,… . </li></ul><ul><li>Echter, het principe is voldoende bekend, maar er dient nog tal van onderzoek op gedaan worden.Het Dit zou minstens nog 50 jaar duren alvorens elektriciteit uit kernfusie te commercialiseren is! Het kan dus nuttig zijn hier meer geld in te investeren zodat deze deadline vervroegd kan worden. </li></ul><ul><li>In september 2002 hebben de Chinezen een gelukt fusie-experment uitgevoerd. </li></ul><ul><li>Maar wat moeten we ondertussen doen? Het feit dat kerncentrales voorlopig open moeten blijven is nagenoeg niet te bediscussiëren. Resultaat: blijvende aangroei van kernafval. Wat belangrijk is, is om deze hoeveelheid zoveel mogelijk te drukken! Belangrijk is om de stijging van de vraag naar elektriciteit een halt toe te roepen. Dit door subsidiering van alternatieven. Anderzijds is het noodzakelijk om alle alternatieve bronnen te raadplegen. Uit onderzoek is al gebleken dat door het aanspreken van alle alternatieve energiebronnen, de vraag nog steeds niet volledig ingedekt kan worden. Echter het kan schade beperken! </li></ul><ul><li>Vergelijk het met andere sectoren. Vb. het vermestingprobleem: daar is ook een overeenkomst gekomen waarbij landbouwers minder mest mogen verdelen. Een nultolerantie was hier ook uitgesloten! Hier is dus ook aan schadebeperking gedaan… met resultaat! </li></ul>
 45. 48. Mogelijkheden met het kernafval? <ul><li>Maar wat is er mis met de alternatieven? </li></ul><ul><li>Fosiele (én bio-) brandstoffen leveren CO 2 (op zich niet gevaarlijk) en een aantal andere stoffen (giftig, klankerverwekkend en komen niet in het debat voor). Het is een energie bron die op zijn laatste benen loopt en wie het bezit beschermt zijn voorraden (zie USA, Irak, Iran, Afghanistan). Windenergie is ludiek en goed voor kleinschalige projecten. Om één kernreactor van 1 Gw te vervangen moet men in België meer dan 16'000 windturbines van 2 Mw installeren en dan nog iets uitvinden om energie te kunnen stockeren over een periode van minstens 3 dagen. Het windmolenpark in de Noordzee zal ooit 15% van zijn kostprijs opbrengen en na 20 jaar worden de palen afgezaagd tot juist onder het zeeniveau en blijven de voeten voor eeuwig de zee vervuilen... (aard)gas is een fossiele brandstof en het broeikasgas nr.1. Het is licht en elk lek of slechte verbranding stijgt in de kortste keren naar de ozonlaag. Wekelijks sneuvelt er in België minstens één woning door een gasontploffing. Nochtans wordt dit gepromoot en wil men 95% van de woningen van aardgas voorzien… Een duidelijk voorbeeld hoe de overheid geen blijf weet met het energieprobleem. </li></ul>
 46. 49. Bronvermelding <ul><li>Kernenergie – Nina Morgan </li></ul><ul><li>Dossier energie: Kernenergie - Biblion </li></ul>

×