Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofddoeken

2,147 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoofddoeken

 1. 1. Problematiek rond hoofddoeken Dimitri Vansuypeene Joeri Es
 2. 2. Inhoudstafel <ul><li>Wat? </li></ul><ul><li>Voor- en nadelen van de sluier </li></ul><ul><li>Mogelijke oplossingen </li></ul><ul><li>In de media </li></ul><ul><li>Filmpje </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul><ul><li>Bronnen </li></ul>
 3. 3. Het probleem <ul><li>Hoofddoek Hoofddeksel </li></ul><ul><li>Racisme </li></ul><ul><li>Godsdienst </li></ul>
 4. 4. Voordelen van de sluier <ul><ul><ul><li>Schoonheid bewaren voor de door Allah uitgekozene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bescherming tegen ongewenste intimiteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Men kijkt eerst naar het innerlijke door de sluier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrouw wordt niet gezien als lustobject </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen jaloersheid tussen vrouwen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uiting van geloof </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Respect in de moslimgemeenschap </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Nadelen van de sluier <ul><ul><ul><li>Racistische reacties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geïmmigreerde jongeren worden verplicht door ouders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet toegelaten op openbare plaatsen (bv: school) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Mogelijke oplossingen <ul><li>De hoofddoek toelaten </li></ul><ul><ul><ul><li>Voordelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>De moslims hoeven zich niet aan te passen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nadelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>De Belgische jongeren worden op school gediscrimineerd </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Racisme wordt opgewekt </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Verandering van onze westerse cultuur door inmenging </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Verbod op het dragen van gelijk welk religieus of politiek symbool op openbare plaatsen </li></ul><ul><ul><ul><li>Voordelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Onze cultuur wordt minder verandert </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Geen extra mogelijkheid tot racisme </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nadelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ze kunnen hun geloof niet meer uiten volgens de traditie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wat met onze priesters en zusters </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. In de media <ul><li>Zaak Remmery </li></ul>Rik Remmery, zaakvoerder van het bedrijf Remmery, is tot viermaal toe met de dood bedreigd omdat hij Naima tewerkstelde met haar hoofddoek. Onmiddellijk heeft Naima gereageerd door haar hoofddoek af te zetten. Deze daad volstond niet voor de bedreigers, het was immers niet de hoofddoek die stoorde, maar het was Naima. Rik Remmery heeft gereageerd als een democraat, als een waardige werkgever en als een moedige burger door niet toe te geven aan de chantage op zijn leven en die van zijn familie en het ontslag van Naima te weigeren. Naima heeft door haar daad en door haar ontslag aangetoond dat de werksfeer banden van broederschap en solidariteit niet onmogelijk maakt. Beide figuren getuigen van een diepe menselijkheid, een diep wederzijds respect en een kleurenblindheid die in deze tijden van extreem rechts en heersend racisme moeilijk te vinden zijn.
 9. 9. <ul><li>Vlaams belang dient wetsvoorstel in </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoofddoekverbod voor overheidspersoneel </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Besluit <ul><li>Het is een gevoelig onderwerp </li></ul><ul><li>Er was en er zal discussie blijven </li></ul><ul><li>De ideale oplossing is nog niet gevonden </li></ul><ul><li>Eigen mening </li></ul>
 11. 11. Filmpje <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=3o2SKJH0-eY </li></ul>
 12. 12. Bronnen <ul><li>http://www.wikipedia.org </li></ul><ul><li>http://wvl.indymedia.org </li></ul><ul><li>http://www.senate.be </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com </li></ul><ul><li>http://levenoppluto.blogspot.com </li></ul>
 13. 13. Bedankt voor uw aandacht

×