Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Hoofddoekenverbod Op School

3,746 views

Published on

Published in: News & Politics, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Hoofddoekenverbod Op School

 1. 1. Het hoofddoekenverbod op school<br />PRO ?<br />Michael Deryckere<br />Charlotte Dewulf<br />Mariska Daniëls<br />CONTRA ?<br />
 2. 2. Wetgeving in België<br />Geen concreet verbod op hoofddoek<br />Art. 19 BG: “De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”<br />
 3. 3. Wetgeving in België<br />Art. 24 BG: “De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.” <br />Art. 9 EVRM: “1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst2; De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien<br />
 4. 4. Wetgeving in België<br />Er is dus geen wettelijke grond om hoofddoeken te (gaan) verbieden in scholen!<br />Maar…<br />
 5. 5. Maar… <br />EVRM zegt ook: “ Iedereen is gelijk”. Je kan de hoofddoek zien als een onderdrukking van de vrouw, waardoor het indruist tegen het EVRM. <br />
 6. 6. Overzicht actualiteit<br />Begin: 1 sept 2009: 2 Antwerpse (vrije)scholen verbieden religieuze symbolen (‘groepsdruk)’;<br />Leidt tot betogingen aan schoolpoort;<br />Het protest wordt grimmiger: betogingen worden harder en agressiever;<br />Verschillende leerlingen komen niet meer naar school<br />Gemeenschapsonderwijs voert algemeen verbod uit op het dragen van een hoofddoek<br />Hoofddoekenverbod geldt in geheel Antwerpen (alle scholen!)<br />
 7. 7. Enkele filmpjes<br />Filmpje van Vlaams Belang over hoofddoekenverbod<br />Filmpje van Canvas met moslima<br />
 8. 8. Hoofddoekenverbod: Contra? <br />het moet een vrije keuze van vrouwen kunnen zijn.<br />het is een religieus symbool<br />het recht om een hoofddoek te dragen valt onder de individuele godsdienstvrijheid<br />er is geen wettelijk draagvlak voor een verbod<br />verbod op discriminatie<br />vrijheid van kleding<br />verbod uit veiligheid: is privacy al niet genoeg geschonden?<br />
 9. 9.
 10. 10. Hoofddoekenverbod: Pro<br />een teken van onderdrukking van de moslimvrouw<br />ze moeten zich aanpassen aan het land waar ze in wonen<br />in Frankrijk is het al verboden, in Italië denkt men er ook aan<br />leerlingen mogen ook geen pet dragen op school<br />sinds 1980 is er een hoofddoekenverbod in alle universiteiten van Turkije!<br />hoe ver morgen ze gaan? -&gt; Boerkini<br />draait het om geloof of is het een onderdrukking van de vrouw?<br />
 11. 11. De vrijheid van anderen die geen hoofddoek dragen, mag niet geschaad worden<br />wij mogen in islamitische landen ook niet in Westerse kledij rondlopen<br />Een hoofddoek zorgt ook voor beperkte veiligheid: geen volledig gelaat zichtbaar<br />
 12. 12. En wat zegt de Koran?<br />In de Koran gaan verschillende verzen over de kleding van de vrouw<br />&quot;En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen behalve aan hun familie&quot; <br />Sluier = “khumur” = mv. van “khimaar”= “bedekking”<br />Niks over gezichtssluier of hoofddoek<br />Sommigen beweren: aftrekken van gezicht en op boezem draperen =&gt; niet logisch<br />
 13. 13. Anderen beweren: verlengen van hoofddoek tot op boezem=&gt; “verlengen” komt niet in vers voor<br />Ook “nek, gezicht, hals, en oren” worden niet vermeld in die verzen<br />Besluit: geen enkel woord over een bedekking van het gezicht!<br />
 14. 14. Besluit<br />argumenten die zowel een voordeel als een nadeel kunnen beschouwd worden (EVRM)<br />geen wettelijke grond voor verbod<br />geen godsdienstige basis voor dragen van sluier<br />
 15. 15. Eigen mening?<br />
 16. 16. Bronvermelding 1<br />http://www.skolo.org/spip.php?article1084<br />http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dmf20090911_069<br />http://www.vormen.org/informatie/IslamitischeHoofddoek.html<br />Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden: www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/.../DutchNéerlandais.pdf<br />Belgische grondwet: www.elfri.be/.../grondwet%20de%20tekst.htm<br />
 17. 17. Bronvermelding 2<br />http://willemgijsels.blogspot.com/2009/09/hoofddoek-of-geen-hoofddoek.html<br />http://forum.politics.be/archive/index.php/t-1107.html<br />

×