Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Gebruik Van Proefdieren

3,518 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Gebruik Van Proefdieren

 1. 1. Het gebruik van proefdieren Berdien Therry Mieke Vantomme Caroline Rouffart
 2. 2. Antropocentrisme “ Het belang van de mens primeert boven het belang van natuur en dier.” ?
 3. 3. Overzicht <ul><li>Beeld: Het gebruik van proefdieren </li></ul><ul><ul><li>Waarom? </li></ul></ul><ul><ul><li>Problematiek? </li></ul></ul><ul><li>Oplossing: </li></ul><ul><ul><li>Alternatieve testen </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere </li></ul></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 4. 4. Dierproeven <ul><li>= Elk experiment waarbij dieren gebruikt worden (gewerveld of ongewerveld) waardoor pijn, lijden en ongemak of blijvend letsel aan het dier kan worden berokkend </li></ul>
 5. 5. Waarom dierproeven? <ul><li>Wetenschappelijk onderzoek </li></ul><ul><li>Geneeskundig onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Humaan en dierlijk </li></ul></ul><ul><li>Farmaceutische industrie </li></ul><ul><li>Cosmetica-industrie (verboden in België!) </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 6. 6. Cosmetica                                                                                                                                                        
 7. 7. Problematiek <ul><li>Vaak onnodig dierenleed </li></ul><ul><li>Ongeschikte huisvesting </li></ul><ul><li>Stress </li></ul><ul><li>Grote aantallen: 115 miljoen per jaar wereldwijd!! </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 8. 8. Ongeschikte huisvesting
 9. 9. Onnodig dierenleed
 10. 10. <ul><li>Filmpje: Onnodig dierenleed </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=EJEw3A_QO9o&NR=1 </li></ul>
 11. 11. Cijfergegevens België 2006 Totaal: 756.715 dieren Ontwikkeling en controle van geneesmiddelen en med. materiaal 440.198 (58 %) Biologische onderzoek naar cellulaire organismen 222.416 (29 %) Toxicologie en veiligheidsonderzoek 57.983 (7 %) Andere 36.118 (5 %)
 12. 12. Cijfergegevens België 2000 - 2007 <ul><li>http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=statistieken_asielcijfers&subgroupname=&contentname=statistieken_dierproeven </li></ul>
 13. 13. Cijfergegevens België 2007 Muizen 518208 Paarden, ezels 103 Apen 38 Fretten 336 Vissen 40875 Vogels 12960 Totaal: 779860
 14. 14. Oplossingen <ul><li>Alternatieve testen </li></ul><ul><ul><li>http://www.vet.uu.nl/nca_nl/ </li></ul></ul><ul><li>Andere oplossingen </li></ul><ul><ul><li>Vermindering </li></ul></ul><ul><ul><li>Verfijning </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 15. 15. Alternatieve testen <ul><li>In-vitro-experimenten </li></ul><ul><li>Gebruik van lagere organismen </li></ul><ul><li>Computermodellen </li></ul><ul><li>Onderzoek op de mens </li></ul><ul><li>Alternatieven in het onderwijs </li></ul><ul><li>Gebruik van organen i.p.v. dieren </li></ul>
 16. 16. In-vitro-experimenten <ul><li>= biologische technieken die buiten het lichaam van het organisme worden toegepast </li></ul><ul><li>Vb. weefselkweek </li></ul><ul><li>VD: enkel weefselstalen nodig, geen levende wezens </li></ul><ul><li>ND: duur, tijdrovend </li></ul>
 17. 17. Gebruik van lagere organismen <ul><li>= bacteriën, kikkers, insecten, vissen </li></ul><ul><li>Vb. kreeften gebruikt voor Parkinson-onderzoek </li></ul><ul><li>VD: minder intelligente wezens </li></ul><ul><li>ND: beperkter onderzoek </li></ul>
 18. 18. Computermodellen <ul><li>= het gebruik van virtuele moleculen om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen </li></ul><ul><li>VD: snel resultaat </li></ul><ul><li>ND: natesten op dieren blijft noodzakelijk </li></ul>
 19. 19. Onderzoek op de mens <ul><li>= mensen als proefpersonen voor nieuwe geneesmiddelen e.d. </li></ul><ul><li>VD: bevestiging voor humane geneeskunde </li></ul><ul><li>ND: duur, proefpersonen beperkt, ethisch verantwoord? </li></ul><ul><li>Gebruik van ter dood veroordeelde criminelen (zonder toestemming) </li></ul>
 20. 20. Alternatieven in het onderwijs <ul><li>“ Koken” dieren </li></ul><ul><li>Audiovisueel materiaal </li></ul><ul><li>VD: geen gebruik van proefdieren, herhaling en hergebruik mogelijk </li></ul><ul><li>ND: het is niet ‘echt’ </li></ul>
 21. 22. Organen i.p.v. dieren <ul><li>= slachthuismateriaal, overschotten </li></ul><ul><li>VD: geen extra dieren gepijnigd of geslacht </li></ul><ul><li>ND: reactie van cellen gekend, maar niet van het gehele lichaam </li></ul>
 22. 23. Andere oplossingen <ul><li>Vermindering </li></ul><ul><ul><li>= reduceren van aantallen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiezen van geschikte proefopzet </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Geschikte dieren kiezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Delen en hergebruiken van dieren/organen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisseling van onderzoeksresultaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Betere kwaliteit van dieren </li></ul></ul>
 23. 24. Andere oplossingen <ul><li>Verfijning </li></ul><ul><ul><li>= Vermindering van het ongemak van de proefdieren </li></ul></ul><ul><ul><li>Methoden of producten gebruiken die pijn opheffen of verminderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisvesting optimaliseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Betere kennis !! </li></ul></ul>
 24. 25. Aangepaste huisvesting, verrijking
 25. 26. Besluit <ul><li>Levensomstandigheden verbeteren </li></ul><ul><li>Stijgend gebruik proefdieren </li></ul><ul><li>Optimale levenskwaliteit verkrijgen </li></ul><ul><li>Gemeenschap wordt gevoeliger </li></ul>
 26. 27. “ Het feit dat menselijke dieren en niet-menselijke dieren eigenlijk tot eenzelfde categorie behoren, haalt de mens niet omlaag, maar de rest van de natuur juist omhoog” !
 27. 28. <ul><li>Filmpje: gestoord gedrag en ongeschikte huisvesting </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=Lgh_QUdbkaY&feature=related </li></ul>
 28. 29. Bronnen <ul><li>Cursus Proefdierkunde, P. Van Wiele </li></ul><ul><li>http://www.dimschool.be/nieuws/bericht.aspx?id=158 </li></ul><ul><li>http://www.avte.net/AVTE2003/alter%20n.htm </li></ul><ul><li>http://www.vet.uu.nl/nca_nl/userfiles/stills/intuberen_kunstrat.jpg </li></ul><ul><li>http://www.gaia.be/ned/contentimage/illustraties/dierproeven1.jpg </li></ul><ul><li>http://home.scarlet.be/~ds964938/publicaties/algemene%20bijdragen/alg056.html </li></ul><ul><li>http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=feiten_dierproeven </li></ul><ul><li>http://www.woord-kracht.nl/?p=126 </li></ul>

×