Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groenteprijzen

2,685 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Groenteprijzen

 1. 1. Groenteprijzen Kevin Butaye Wim Wyseur Brecht Verhaeghe
 2. 2. Overzichtsslide <ul><li>Marktsituatie </li></ul><ul><li>Problematiek </li></ul><ul><li>Ingro </li></ul><ul><li>Reactie industrie </li></ul><ul><li>Reactie supermarkten </li></ul><ul><li>Reactie landbouwers </li></ul><ul><li>Onderhandelingen </li></ul><ul><li>Bedreigingen landbouwers </li></ul><ul><li>Voordelen landbouwers </li></ul><ul><li>Verse markt </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 3. 3. Marktsituatie 2006
 4. 4. Problematiek <ul><li>Sinds jaren is er een onderbetaling in de groentesector, de landbouwer werkt goedkoper dan een doorsnede arbeider. </li></ul><ul><li>De fabrieken hebben alle macht in handen, zij werken samen de landbouwers niet. </li></ul>
 5. 5. Problematiek <ul><li>Kosten worden hoger </li></ul><ul><ul><li>Duurdere brandstoffen </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurdere sproeistoffen </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurdere pacht </li></ul></ul><ul><li>Andere teelten worden interessanter </li></ul><ul><ul><li>Graanprijs gestegen </li></ul></ul><ul><li>Bij sommige groentes wordt de vraag groter dan aanbod </li></ul>
 6. 6. Ingro <ul><li>Groepering van landbouwers </li></ul><ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><ul><li>INGRO heeft een serieuze prijsverhoging voorgesteld </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaalde investeringen worden gedeeltelijk terugbetaald </li></ul></ul><ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><ul><li>Altijd landbouwers die rechtstreeks contract zullen maken </li></ul></ul>
 7. 7. Reactie industrie <ul><li>Men vind de gevraagde prijsverhoging onredelijk </li></ul><ul><li>De supermarkten willen niet meer betalen </li></ul><ul><li>Het invoeren van getrouwheidspremies </li></ul><ul><li>Afschaffen meerwaarde hoogste kwaliteit bij bloemkolen </li></ul>
 8. 8. Reactie supermarkten <ul><li>Afwijzende reactie op vraag van prijsverhoging </li></ul><ul><li>Delhaize  prijsverhoging bij de diepvriesgroenten (+2 tot 8%) </li></ul><ul><li>Anderen zullen waarschijnlijk volgen </li></ul>
 9. 9. Reactie landbouwers bij onvoldoende prijsstijging <ul><li>Meer granen telen (bij arbeidsextensieve teelten) </li></ul><ul><ul><li> daardoor minder aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li> groenteverwerkende bedrijven kunnen niet aan vraag voldoen </li></ul></ul><ul><li>Overstappen naar versmarkt </li></ul><ul><li>Stoppen met groenten telen </li></ul>
 10. 10. Onderhandelingen <ul><li>Nog niet beslist, nu een voorstel van </li></ul><ul><li>prijsverhoging van </li></ul><ul><ul><li>Bloemkool : + 7.7% </li></ul></ul><ul><ul><li>Spruitkool : + 4.5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Savooikool : + 15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Witte en rode kool : + 10% </li></ul></ul><ul><ul><li>Knolselder : + 4.5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Prei : + 10% </li></ul></ul><ul><ul><li>Courgettes : + 4.5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonen 1 e vrucht : +15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonen 2 e vrucht : + 9.4% </li></ul></ul>
 11. 11. Bedreigingen voor West-Vlaamse groenteteler <ul><li>Stijgende groenteproductie in oostblok </li></ul><ul><li>Sterktes oostblok-landen: </li></ul><ul><ul><li>Goedkopere werkkrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkopere gronden </li></ul></ul><ul><li>Zwaktes oostblok-landen: </li></ul><ul><ul><li>Minder kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder goed klimaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder goede gronden </li></ul></ul><ul><ul><li>Onbetrouwbaarheid </li></ul></ul>
 12. 12. Voordelen voor de West Vlaamse groenteteler <ul><li>De meeste groenteverwerkende bedrijven liggen in West Vlaanderen </li></ul><ul><li>Goede landbouwgrond </li></ul><ul><li>Goed klimaat </li></ul><ul><li>Goede kennis en teeltbegeleiding </li></ul><ul><li>Hoge kwaliteit </li></ul><ul><li>Wereldwijde uitvoer </li></ul>
 13. 13. Verse markt <ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><ul><li>Vrije marktprijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld hogere prijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Prijs naar kwaliteit </li></ul></ul><ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><ul><li>Evenals bij de industrie is men hier afhankelijk van de export </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperktere exportmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen prijsgaranties </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer werk </li></ul></ul>
 14. 14. Besluit <ul><li>De prijs is afhankelijk van de vraag, na enkele jaren van overaanbod is er nu een periode aangebroken van tekorten </li></ul><ul><li>De groenten zullen nog niet direct van de West-Vlaamse akkers verdwijnen </li></ul><ul><li>We zijn sterk afhankelijk van export </li></ul><ul><li>Landbouwer onderaan de keten </li></ul>
 15. 15. bronnen <ul><li>www.vilt.be </li></ul><ul><li>Getuigenissen landbouwers </li></ul><ul><li>Brochure : “toekomstperspectieven in de eetbare tuinbouw” </li></ul>
 16. 16. En de boer, die werkte verder

×