Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GGO-gewassen Dieter Dehulster Jan Vandepitte Dominique Van simaeys
Inhoud Wat is een GGO-gewas? GGO’s in de dierlijke voeding? GGO’s in de akkerbouw Pro’s & contra’s Besluit (eigen meni...
Wat is een GGO-gewas? GGO ( g enetisch g emodificeerd o rganisme) = GMO ( g enetically m odified o rganism ) De mees...
Situering
GGO’s in dierlijke voeding In samengestelde krachtvoeders meestal restproducten van soja : geproduceerd met genetisch gemo...
GGO’s in de akkerbouw In 2050 > 9 miljard mensen (als dezelfde stijging voortzet in 2300> 36,4 mijard mensen) GGO aa...
Vlaamse regering keurt teeltvoorwaarden GGO-maïs goed (Artikel Vilt 15/10/10) De Vlaamse regering heeft twee uitvoeringsb...
Pro’s Resistentie aan ziekten kan worden ingebouwd Snelle resultaten, kruisingen maken duurt langer Vereenvoudigde teelt...
Contra’s Geen duidelijke voordelen voor consument Is tegen de natuur in Ontstaan van resistentie tegen fytoproducten Gevol...
Monsanto
BT-maïs
Besluit Dieter: voor de GGO gewassen, zoals aangetoond tijdens deze presentatie is er een stijgende bevolkingaangroei en d...
Bronnen http://www.afsca.be/sp/pv-prodveg/prodveg-ogm_nl.asp http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10...
Bedankt voor uw aandacht!!! Zijn er nog vragen? Wat is jullie mening?
Ggo gewassen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ggo gewassen

2,623 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ggo gewassen

 1. 1. GGO-gewassen Dieter Dehulster Jan Vandepitte Dominique Van simaeys
 2. 2. Inhoud Wat is een GGO-gewas? GGO’s in de dierlijke voeding? GGO’s in de akkerbouw Pro’s & contra’s Besluit (eigen mening)
 3. 3. Wat is een GGO-gewas? GGO ( g enetisch g emodificeerd o rganisme) = GMO ( g enetically m odified o rganism ) De meest courante soorten GGO’s zijn de genetische gemodificeerde plantensoorten, waaronder variëteiten van maïs, soja, koolzaad en katoen. Deze variëteiten werden voornamelijk genetisch gemodificeerd om tegen sommige insecten bestand te zijn en een zekere tolerantie voor specifieke onkruidverdelgers te bieden.
 4. 4. Situering
 5. 5. GGO’s in dierlijke voeding In samengestelde krachtvoeders meestal restproducten van soja : geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja Niet enkel soja maar ook GGO mais, rijst, aardappelen,… Prijsconcurrentie soja <-> GGO soja Land binnen de EU kiest zelf om GGO gewassen toe te laten, verbieden of gedeeltelijke toelating In België toelating van 0,1% voor dierenvoeding.
 6. 6. GGO’s in de akkerbouw In 2050 > 9 miljard mensen (als dezelfde stijging voortzet in 2300> 36,4 mijard mensen) GGO aardappel: Amflora = hoger zetmeelgehalte GGO bieten: hoger suikergehalte GGO maïs: resistent tegen maïswortelboorder GGO gewas : ziekteresistentie resistent tegen chemische producten
 7. 7. Vlaamse regering keurt teeltvoorwaarden GGO-maïs goed (Artikel Vilt 15/10/10) De Vlaamse regering heeft twee uitvoeringsbesluiten voor de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen goedgekeurd. Naast een aantal algemene voorwaarden, worden voor de teelt van ggo-maïs specifieke voorwaarden opgelegd zodat vermenging met naburige percelen vermeden wordt. De komende maanden volgen er soortgelijke besluiten voor ggo-aardappelen en ggo-suikerbieten.
 8. 8. Pro’s Resistentie aan ziekten kan worden ingebouwd Snelle resultaten, kruisingen maken duurt langer Vereenvoudigde teelttechniek door met 1 product te behandelen heeft men alle onkruiden dood Efficiënter gebruik van fytoproducten Hogere voedselproducties Hypoallergene gewassen telen: vb glutenvrije tarwe Erfelijke afwijkingen genezen door gentechnologie Voedsel produceren op bijvoorbeeld zoute bodems is mogelijk d.m.v. zouttolerante rassen
 9. 9. Contra’s Geen duidelijke voordelen voor consument Is tegen de natuur in Ontstaan van resistentie tegen fytoproducten Gevolgen voor biodiversiteit? In hoeverre zullen GGO’s in de natuur zich verspreiden Grote firma’s (zaadbedrijven zoals MONSANTO): krijgen veel meer macht tegenover de landbouwers (patent) Voedselveiligheid?
 10. 10. Monsanto
 11. 11. BT-maïs
 12. 12. Besluit Dieter: voor de GGO gewassen, zoals aangetoond tijdens deze presentatie is er een stijgende bevolkingaangroei en dit resulteert in een grotere vraag naar voedsel. Om aan deze vraag te voldoen, kunnen GGO gewassen een hulpmiddel zijn. Jan: voor GGO gewassen, iedereen moet met gelijke wapens kunnen strijden! (toegelaten in andere werelddelen) De wereldbevolking stijgt en iedereen heeft voedsel nodig om te overleven. Dominique: tegen GGO gewassen, grote zaadbedrijven krijgen te veel macht en worden ‘baas’ over de landbouwers.
 13. 13. Bronnen http://www.afsca.be/sp/pv-prodveg/prodveg-ogm_nl.asp http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/921&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en http://nl.wikipedia.org/ VN, world population to 2300 Agrarisch dagblad
 14. 14. Bedankt voor uw aandacht!!! Zijn er nog vragen? Wat is jullie mening?

×