Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gebruik van doping

2,693 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gebruik van doping

 1. 1. Maatschappelijk gebruik van psychotrope middelen ? Thomas Debonnet Kenny Vandevoorde Stijn Fiey Groenmanagement
 2. 2. Indeling doping Doping smartdrugs= psychotrope middelen =hersendoping Fysische 2 artikels Eos: Slimmer door pillen . Humo:XTC als medicijn
 3. 3. 1. Slimmer door pillen <ul><li>psychotrope middelen </li></ul><ul><li>“ psyche”= geest, ziel </li></ul><ul><li>“ trepein”= veranderen </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Medicijnen oorspronkelijk voor psychotherapie, nu ontdekking op verhoging mentale prestaties. </li></ul><ul><ul><li>bv. rilatine ADHD: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ADHD: hyperactiviteit daalt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen ADHD: geheugencapaciteit stijgt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>bv. donepezil bij Alzheimer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alzheimer: geheugenverlies afgeremd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen Alzheimer: geheugencapaciteit stijgt </li></ul></ul></ul>1.1 Onderzoek op bestaande medicijnen
 5. 5. <ul><li>Wet. proeven met stoffen op hersencellen door Eric R. Kandel . </li></ul><ul><ul><li>stof MEM 1414 </li></ul></ul><ul><li>- kanaaltjes hersencelmembraan open; </li></ul><ul><li>- lading positieve ionen in de cel; </li></ul><ul><li>- reacties in de cel; </li></ul><ul><li>- eiwitvorming; </li></ul><ul><li>- eiwit verantwoordelijk voor betere absorptie langetermijn herinnering. </li></ul><ul><li>Voorlopig geen goedkeuring FDA (federal drug administration) </li></ul>1.2 Onderzoek toekomstige middelen
 6. 6. 1.3 Onderzoek op genen <ul><li>Ontdekking v. verschillende intelligentieniveau’s bij de mens. </li></ul><ul><li>- Intelligentieniveau’s: spirituele, rationele, emotionele </li></ul><ul><li>Alle intelligentieniveau’s vervat in een genetische basis met verschillende genen die verantwoordelijk zijn voor intelligentie. </li></ul><ul><li>Als nog 1 chromosoom ontrafeld wordt= mogelijkheid tot genetische manipulatie om mens een superbrein te geven. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Kernvraag: Ethisch correct om maatschappij “kunstmatig” slimmer te maken? </li></ul><ul><li>Kunstmatig: psychotrope middelen </li></ul><ul><li> genetische manipulatie. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Reeds aanvaarding dat mensen v. nature verschillende intelligentie hebben. </li></ul><ul><li>Betere werkgelegenheid = beter economie. </li></ul><ul><li>Te lang wachten op natuurlijke evolutie om slimmer te worden. </li></ul><ul><li>Vooruitgang niet te stoppen, mens wil altijd meer. </li></ul><ul><li>Mens oordeelt zelf hoe ver hij wil gaan. </li></ul><ul><li>Misbruik v. alle tijden, indamming via wetten=hypocriet. </li></ul>Waarom wel ?
 9. 9. Waarom niet? <ul><li>Eerlijk? </li></ul><ul><li>pil slikken of hersenen manipuleren=doel bereikt </li></ul><ul><li>Geldgewin farmaceutische sector bij uitvinding nieuwe stof. </li></ul><ul><li>Ironie: Veel mensen in behandeling om trauma’s te verwerken, wat zijn risico’s pil en/of gen. manipulatie? </li></ul><ul><ul><ul><li>blijvende nare herinneringen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pijngevoeligheid ↑ ? </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>toename psychische aandoeningen?: </li></ul><ul><ul><li>Onrealistische verwachtingen van het leven </li></ul></ul><ul><ul><li>∟ > oplossen door verdere medicalisering ? </li></ul></ul><ul><ul><li>∟ > persoonlijke van mens??? </li></ul></ul>
 11. 11. 2. XTC als medicijn <ul><li>XTC = MDMA: </li></ul><ul><ul><li>Therapeutisch effect bij mensen met trauma’s. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Makkelijker hun angst onder ogen zien en er over praten. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>In combinatie met therapeutische gesprekken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>enkel XTC helpt niet </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Kan een partydrug als medicijn?
 13. 13. Waarom wel ? <ul><li>Angst voor angst verdwijnt bij posttraumatisch stresssyndroom (ptss). </li></ul><ul><ul><li>Kunnen trauma in veilige omgeving herbeleven zonder overstuur te raken. Nadien wat ze onder invloed van XTC hebben ervaren, integreren in hun dagelijks leven. </li></ul></ul><ul><li>Geen risico verslaving indien juist toegepast. XTC op straat bevat tot 150 mg MDMA, terwijl therapeutische dosis tss 25 mg en 125 mg schommelt. Uitsluiting mensen met drugsverleden. </li></ul><ul><li>antidepressiva = geheugenproblemen, MDMA (nog onderzoek) niet, kankerpatiënt wil bewust afscheid nemen </li></ul><ul><li>veel gebruikt in USA tussen 1975 – 1985 </li></ul><ul><li>XTC in discotheken niet zuiver  bevat nog amfetaminesAlle info online beschikbaar over hun studies </li></ul><ul><li>Verbod geen zin  gebruik ↑ nog meer </li></ul>
 14. 15. Waarom niet ? <ul><li>effecten lange termijn? </li></ul><ul><li>meer illegaal gebruik? </li></ul>
 15. 16. Besluit: mening groep over de 2 onderwerpen <ul><li>Meningen zijn verdeeld </li></ul>
 16. 17. Mening Stijn <ul><li>Geheugen verbeteren via neurologische stoffen ? </li></ul><ul><li>Ja, indien die persoon leidt aan één of andere aandachtsstoornis(ADHD) of aan dementie . </li></ul><ul><li>Geheugen verbeteren via genetische manipulatie ? </li></ul><ul><li>Ja, indien men zeer goed weet waarmee men bezig is, dus dat men precies kan doen wat men wil doen (zonder neveneffecten zoals vorming van kanker, …). </li></ul><ul><li>Traumaverwerking met XTC ? </li></ul><ul><li>Nee </li></ul>
 17. 18. Mening Kenny <ul><li>Geheugen verbeteren via neurologische stoffen? </li></ul><ul><li>Bestaande stoffen: Ja, limitering per maand. </li></ul><ul><li>Nog te onderzoeken stoffen door wetenschap: </li></ul><ul><li>Ja, maar het onderzoek moet aantonen dat bij stopzetting geen nevenverschijnselen optreden. </li></ul><ul><li>Geheugen verbeteren via gen. manipulatie? </li></ul><ul><li>Nee </li></ul><ul><li>Traumaverwerking met XTC ? </li></ul><ul><li>Enkel na grondige diagnose </li></ul>
 18. 19. Mening Thomas <ul><li>Geheugen verbeteren via bestaande neurologische stoffen? </li></ul><ul><li> Nee , Rilatine en Donepezil voor mensen die het “echt “nodig hebben. </li></ul><ul><li> Tegenwoordig heksenjacht op ADHD door te snel gegeven diagnose. </li></ul><ul><li>Geheugen verbeteren via nog te onderzoeken stoffen ? </li></ul><ul><li>Nee, Laat ze beter zoeken naar middelen om ernstige ziektes te genezen zoals kanker, aids, … </li></ul><ul><li>Geheugen verbeteren via gen. manipulatie ? </li></ul><ul><li> Foefel niet met de genen!!!! </li></ul><ul><li>Traumaverwerking met XTC ? </li></ul><ul><li>Net als anti-depressiva zo weinig mogelijk gebruiken. Beter oorzaak probleem oplossen. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Hersendoping +XTC (bedenkingen) </li></ul><ul><li>- Toename afh. economie. </li></ul><ul><li>- Kloof arm en rijk bestaat nog steeds </li></ul><ul><li>- Onverdraagzaamheid </li></ul><ul><li>- Prestatiedruk </li></ul><ul><li>- Waar nog eens een luisterend oor i.p.v. alles medicaliseren??? </li></ul>
 20. 21. Bronnen: - Gazzaniga, Michael S., Slimmer door pillen , Eos , juli 2006, p. 7-11. -Dr. Greer, G., XTC als medicijn , Humo , 06, april, p. 138-141.
 21. 22. Vragen???

×