Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euthanasie

13,331 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Euthanasie

 1. 1. Euthanasie Thomas Van de Vijver & Bert de Smet (3BA)
 2. 2. Wat is euthanasie ? <ul><li>In het Oudgrieks staat “eu” voor goede en “thanatos” voor dood. </li></ul><ul><li>Definitie: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de gedode persoon, maar wel op diens verzoek. </li></ul><ul><li>Het doel moet zijn een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. </li></ul>
 3. 3. Wie komt in aanmerking ? <ul><li>Het verzoek van de patiënt dient vrijwillig,overwogen en herhaald te zijn en de patiënt moet zich in medische uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden bevinden. </li></ul><ul><li>Wanneer de patiënt niet terminaal ziek is,moet de dokter nog een tweede dokter raadplegen voor euthanasie kan uitgevoerd worden. </li></ul>
 4. 4. Niet tot euthanasie gerekend <ul><li>Medisch handelen waardoor het leven onbedoeld wordt verkort. Hieronder kan bijvoorbeeld pijnbestrijding met morfine vallen. </li></ul><ul><li>Het niet geven van een (medische) behandeling die volgens de geldende medische inzichten zinloos is. Vb. de uitzaaiing bij kankerpatiënt is al zo ver gevorderd dat geen enkele behandeling zou helpen. Vb. chemotherapie </li></ul><ul><li>Het niet geven van een (medische) behandeling omdat er geen toestemming voor is. Vb. een kankerpatiënt weigert chemotherapie. </li></ul>
 5. 5. Procedure <ul><li>Patiënt moet via een formulier melden dat hij om euthanasie verzoekt. </li></ul><ul><li>Het verzoek van de patiënt is het uitgangspunt, en arts(en) en patiënt moeten daarna samen tot een gemeenschappelijk gedragen keuze komen. </li></ul><ul><li>De wet zegt dat de patiënt uitdrukkelijk en herhaald om euthanasie moet verzoeken. </li></ul><ul><li>Wat als de patiënt niet meer in staat is die wil te uiten? Dan kan er geen sprake zijn van euthanasie, tenzij er een wilsverklaring tot euthanasie is die niet ouder is dan vijf jaar. </li></ul>
 6. 6. Wilsverklaring <ul><li>Indien de patiënt van zestien jaar of ouder niet langer in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg geven. </li></ul>
 7. 8. Hoe gaat men euthanasie plegen? <ul><li>Er zijn verschillende vormen van euthanasie : </li></ul><ul><li>Hulp bij zelfmoord </li></ul><ul><li>Passieve euthanasie </li></ul><ul><li>Actieve euthanasie </li></ul>
 8. 9. Hulp bij zelfmoord <ul><li>De arts geeft de terminale patiënt de middelen (medicatie) om zichzelf, wanneer hij wil, een overdosis te nemen. </li></ul>
 9. 10. Passieve euthanasie <ul><li>De arts maakt niet gebruik van middelen om de levensduur te verlengen. Ofwel ziet hij af van een bepaalde behandeling, ofwel zet hij een behandeling stop. </li></ul>
 10. 11. Actieve euthanasie <ul><li>De arts doet een medische ingreep waardoor het leven beëindigd wordt. Hetzij indirect door het toedienen van pijn- en symptoombestrijders met een levensverkortend effect;hetzij direct door het verhaasten van het einde. Vb. dit gebeurt meestal via een infuus met kalmerende spierverlammers nadat de patiënt in coma gebracht is. </li></ul>
 11. 12. Gevolgen van niet geldige euthanasie ? <ul><li>In de Belgische euthanasiewet is geen strafmaat bepaald voor artsen die onzorgvuldig handelen. De federale evaluatiecommissie controleert de dossiers en stuurt die eventueel door naar het parket, dat een arts kan beschuldigen van doodslag (maximaal twaalf jaar). Artsen die euthanasie pleegden zonder wilsbeschikking van de patiënt, pleegden eigenlijk geen euthanasie, maar moord. </li></ul>
 12. 13. Nazorg aan nabestaanden <ul><li>In de verpleeghuissector heeft de verpleegkundige na het bijwonen van de uitvaart een nazorggesprek met de nabestaanden. </li></ul><ul><li>In de thuiszorgsector worden doorgaans één of meerdere huisbezoeken afgelegd. </li></ul>
 13. 15. Is euthanasie ethisch verantwoord ?
 14. 16. Voordelen <ul><li>Mensen moeten volgens hun eigen waarden mogen beslissen over leven en hoe zij dit leven willen indelen </li></ul><ul><li>Het is economisch beter om euthanasie te plegen. Het geld dat aan de patiënt zou worden besteed als er geen euthanasie wordt gepleegd wordt bespaard en kan gebruikt worden om andere zieken te helpen. </li></ul><ul><li>Het is onmenselijk om iemand zijn leven te laten rekken wanneer deze persoon ondragelijk veel pijn lijdt. </li></ul>
 15. 17. Nadelen <ul><li>Het is verkeerd om in te grijpen in een natuurlijk proces. </li></ul><ul><li>Er is felle kritiek vanuit de christelijke hoek in onze samenleving. De bijbel leert ons immers in het zesde gebod: ‘Gij zult niet doden’. </li></ul><ul><li>Ook de angst voor misbruik is een belangrijke reden waarom gereageerd wordt tegen legalisering van euthanasie. Zo zou volgens tegenstanders euthanasie leiden tot een algemeen gebrek aan respect voor het leven en tot levensbeëindigend handelen zonder verzoek. </li></ul><ul><li>Chronisch zieke patiënten zouden onder druk gezet kunnen worden om euthanasie te vragen. “Zij mogen het de omgeving niet aandoen zo tot last te zijn”. </li></ul><ul><li>De overstap van vrijwillige naar niet-vrijwillige euthanasie is niet groot is. Zo zouden gehandicapte pasgeborenen en comateuze patiënten worden gedood. </li></ul>
 16. 18. Voorstanders <ul><li>Getuigenis van Annemarie : </li></ul><ul><li>Moet je jou eens voorstellen: je ligt de hele dag op bed, elke beweging doet pijn, zelfs stil liggen doet pijn, je hebt geen controle meer over je lichaam, als je iets wilt doen moet je de verzorgster roepen omdat je zelf niks kunt. Dan komt er ook nog bezoek wat je eigenlijk niet wilt omdat je het vernederend vindt dat ze je zo zien en het ook pijn doet om te bewegen, 's avonds moet de zuster je helpen met wassen want zelf kun je het niet meer. Ik zou niet zo willen leven. Als jij dat wel wilt, begrijp je dan ook dat er mensen zijn die dit niet willen? </li></ul>
 17. 19. Voorstanders <ul><li>Getuigenis Etienne Vermeersch : </li></ul><ul><li>Volwassenen kunnen nu, op eigen verzoek, uit hun lijden verlost worden; minderjarigen niet: die mogen wel zinloos blijven lijden. </li></ul><ul><li>Voor mij persoonlijk zou het eindstadium van Alzheimer een ontluistering zijn. Maar de huidige wet laat de uitvoering van mijn wilsbeschikking daarover niet toe. Mag ik die gedachte ondraaglijk vinden? </li></ul><ul><li>Ten slotte zijn we het er allemaal over eens dat we de palliatieve zorg verder moeten ontwikkelen. Maar ieder eerlijk mens weet ook dat, ondanks de beste zorg, de euthanasievraag niet altijd verdwijnt. Laten we, zeker als het over de lijdende medemens gaat, respect hebben voor de waarheid, de hele waarheid en voor de autonomie, de volwaardige autonomie. </li></ul><ul><li>Etienne Vermeersch (filosoof en emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent.) </li></ul>
 18. 20. Tegenstanders <ul><li>Getuigenis van een pastoor uit Brabant : </li></ul><ul><li>In zijn pastorie in de Brabantse gemeente vertelt de 63-jarige geestelijke dat hij nog steeds achter zijn besluit staat. „Natuurlijk was het moeilijk om ’nee’ te verkopen aan deze hevig lijdende mens, maar het was voor mij nog moeilijker geweest om op het verzoek in te gaan. De rooms-katholieke kerk is tegen euthanasie omdat, zoals paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Evangelium Vitae schreef, we geen dodende mensen moeten worden. Ik kón in geweten niet anders dan een kerkelijke uitvaart weigeren. Het is het enige machtsmiddel dat we als kerk hebben.” </li></ul>
 19. 21. Euthanasie in België <ul><li>Op 16 mei 2002 keurde de Kamer het euthanasiewetsontwerp goed. Hiermee werd België na Nederland het tweede land ter wereld met een euthanasiewet die euthanasie onder bepaalde voorwaarden toelaat. </li></ul><ul><li>Dit werd bij wet vastgelegd op 28 mei 2002. De patiënt hoeft niet terminaal te zijn. De aanvraag moet gecontroleerd worden door drie artsen, één van hen moet gespecialiseerd zijn in de aandoening waaraan de patiënt lijdt. </li></ul>
 20. 22. Euthanasie in het buitenland <ul><li>Nederland fungeert vaak als afschrikwekkend voorbeeld qua euthanasie. Het was het eerste land die een euthanasiewet invoerde. </li></ul><ul><li>Internationaal is euthanasie uitdrukkelijk verboden, maar gebeurt het in de praktijk wel. </li></ul><ul><li>Frankrijk heeft geen euthanasiewet. Een patiënt die ondraaglijk lijdt aan een terminale aandoening is afhankelijk van de welwillendheid van de behandelende arts. </li></ul><ul><li>In de Verenigde Staten is euthanasie uitdrukkelijk verboden. En in het publieke debat blijkt er ook weinig animo om dat te veranderen. </li></ul><ul><li>Het begrip euthanasie is in Duitsland taboe. Alleen al het woord zelf komt maar zelden iemand over de lippen. </li></ul>
 21. 23. Dvd <ul><li>Dian Pretty </li></ul><ul><li>Groot-Brittanië </li></ul><ul><li>Ongeneeslijke spier- en zenuwziekte </li></ul><ul><li>Tevergeefs juridische strijd tegen de Britse wet </li></ul><ul><li>43-jarige leeftijd overleden zonder euthanasie </li></ul>
 22. 24. Bronnen <ul><li>Internet </li></ul><ul><li>http:// www .gezondheid. be /index. cfm ? fuseaction =art&art_ id =1113 </li></ul><ul><li>http://nl.wikipedia.org/wiki/Euthanasie </li></ul><ul><li>http://avandemaat.tripod.com/id24.html </li></ul><ul><li>http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/2129-euthanasie-menselijk-of-juist-heel-onmenselijk-.html </li></ul><ul><li>http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=article&newsid=4679 </li></ul><ul><li>http://www.scholieren.com/werkstukken/2348 </li></ul><ul><li>http://members.lycos.nl/esstma/hpbimg/spotprent.gif </li></ul><ul><li>http://www.etiennevermeersch.be/vermeersch/artikels/wijsbeg_ethiek/waarheid_euthanasie </li></ul><ul><li>http://64.233.183.104/search?q=cache:y3IibZv7JIsJ:www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Euthanasie/buitenland.html+euthanasie+in+buitenland&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=be </li></ul>
 23. 25. Bronnen <ul><li>Boeken </li></ul><ul><li>“ De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde”. Arie van der Arend,Frans van Wijmen,… </li></ul>
 24. 26. Bronnen <ul><li>Dvd </li></ul><ul><li>Please, help me te sterven. - Canvas, 2002.( Panorama ) </li></ul><ul><li>Gewenste dood. - NCRV, 2003. </li></ul><ul><li>Dood op verzoek. - IKON, 1994. </li></ul>
 25. 27. Bedankt voor jullie aandacht !

×