Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiegewassen

2,991 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energiegewassen

 1. 1. Energiegewassen Pieter Debouver Tom Geldhof Jeroen Vanleene Peter Verhegge
 2. 2. Vanwaar zal onze energie komen?
 3. 3. <ul><li>Uit de figuur kan je vooral afleiden dat er zeker een noodzaak zal zijn naar bio-energie om de hedendaagse behoeften van de mens te vervullen; </li></ul>
 4. 4. Energiegewassen
 5. 5. Basisprincipes
 6. 6. Plantaardige olie <ul><li>Koolzaad </li></ul><ul><li>Gouden Goud? </li></ul><ul><li>Opbrengst landbouwer = 320 euro </li></ul><ul><li>Overheid wil 5% biobrandstof </li></ul><ul><li>5% = 117 000 ha = 1:5 van het Belgische areaal. Haalbaar? </li></ul>
 7. 7. Bio- ethanol <ul><li>Uit granen, Suikerbieten, aardappelen </li></ul><ul><li>Opbrengst suikerbieten= 15 euro/ton bieten. Stel 60 ton bieten= 900€ - 1100€ = - 200€ Rendabel? </li></ul><ul><li>Reststromen Veevoederindustrie </li></ul>
 8. 8. Groene Elektriciteit <ul><li>Uit Stoom </li></ul><ul><li>Uit Biogas </li></ul>
 9. 9. Uit Stoom <ul><li>Zoals conventionele verbranding </li></ul><ul><li>Wilgen, Populieren, (hennep), Maïskorrelstro worden gebruikt als grondstof. </li></ul><ul><li>Rendement= Laag </li></ul>30 € Rendement   320 Totale kosten 40 Verlies org stof 90 Transport 65 Opslag kuil 125 extra oogkost Kosten 350 € opbrengst     Maïskorrelstro
 10. 10. Uit Bio-gas <ul><li>Actueel Thema </li></ul>
 11. 11. Principe:
 12. 12. Inbreng <ul><li>Mest en Energiegewassen </li></ul><ul><li>Energiegewassen: </li></ul>
 13. 13. Basiskenmerken Energiegewas (bio-gas)
 14. 14. Nieuwe energiegewassen <ul><li>Aardpeer </li></ul><ul><li>Noord- Amerika </li></ul><ul><li>Hoogte 1,5 à 3 meter </li></ul><ul><li>Knollen (bio- ethanol) </li></ul>
 15. 16. Nieuwe Energiegewas <ul><li>Sudangras </li></ul><ul><li>3 meter Hoogte </li></ul>
 16. 17. Werking <ul><li>De mest en de biomassa worden in een reactor gebracht, waar uit deze grondstoffen door anaërobe vergisting (meestal bij 37°C = mesofiel) biogas wordt geproduceerd. Dit biogas ( + 60% CH 4 en + 40% CO 2) wordt naar een WKK (gasmotor) gebracht waar elektriciteit en warmte worden geproduceerd. De warmte (onder vorm van warm water) wordt deels aangewend om de reactor op temperatuur te houden.  Na een verblijftijd van ongeveer 30 dagen zijn mest en biomassa volledig uitgegist. Het restproduct noemt men digestaat. Het digestaat behoudt de volledige bemestingswaarde van de mest+biomassa; de mineralen in het digestaat zijn wel in een gemakkelijker opneembare (minerale) vorm beschikbaar </li></ul><ul><li>Zoals maag van de koe </li></ul>
 17. 18. Reactortank
 18. 19. Producten na reactie <ul><li>Digistaat (geen verwerking), hoe uitvoeren? </li></ul><ul><li>Biogas, in de vorm van CH4, deze gaat naar de WWK </li></ul>
 19. 20. WWK <ul><li>Motor die het gas verbrandt en die de energie die vrijkomt omzet naar elektriciteit. </li></ul>
 20. 21. Warmte kracht koppeling
 21. 22. Nadelen <ul><li>Wat met digistaat in Vlaanderen? </li></ul><ul><li>Kostprijs 500.000 euro </li></ul><ul><li>Door inbreng van extra nutriënten, verkrijg je een hoger nutriëntengehalte </li></ul><ul><li>Map 3 </li></ul>
 22. 23. Voordelen <ul><li>Mogelijke ingangspoort naar mestverwerking door het opwekken van elektriciteit. </li></ul>
 23. 24. Groenestroomcertificaten
 24. 25. Premie
 25. 26. Voor - en nadelen <ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><li>energiewassen zijn een must om onze milieuproblematiek te verbeteren </li></ul><ul><li>de komende jaren zal de waarde van andere producten zoals graangewassen - die voor de voedernijverheid worden gebruikt – stijgen. </li></ul><ul><li>alternatief inkomen </li></ul>
 26. 27. Voor – en nadelen <ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Op braakgronden kan er tarwe worden gezet die dan verkocht wordt voor de productie van bio - ethanol. Maar!!!! de landbouwer krijgt hier 90 cent voor of 3.60 BEF./KG </li></ul><ul><li>De grote bedrijven/ industrie die de energiegewassen zullen verwerken tot een afgewerkt product lopen hier duidelijk met de WINST weg. </li></ul>
 27. 28. Persbericht <ul><li>Enorme vraag naar koolzaadolie </li></ul><ul><li>Vanzelfsprekend steekt de overheid weer een stokje voor betere en goedkopere alternatieven als het gaat om brandstof. Ordinaire productiequota, terwijl er veel meer vraag is, creeëren een kunstmatig tekort en daarmee een te hoge prijs. Door de dure diesel is de vraag naar koolzaadolie geëxplodeerd. Transportbedrijven staan te dringen om hun wagens te laten ombouwen en te gaan rijden op de alternatieve brandstof. &quot;We mogen van de overheid jaarlijks 3,5 miljoen liter verkopen, maar we hebben aanvragen tot wel 75 miljoen liter&quot;, zei Niels Aberson van het bedrijf Solar Oil Systems uit Delfzijl, dinsdag. Fijn, die overheid. Dan wil het bedrijfsleven overstappen op koolzaadolie, wat een veel beter alternatief is, mag dit weer niet van de overheid. Prettig, die productiebeperkingen. Doet me denken aan Rusland. Volgens hem staat de overheid geen hogere verkoop toe, omdat het Rijk anders te veel olieaccijns zou mislopen. &quot;Maar koolzaadolie is wel veel beter voor het milieu. De uitstoot van CO2 is veel minder en fossiele brandstof als olie raakt toch eens op.&quot; Echt een hele goede vraag, waarom de overheid geen hogere verkoop toestaat. Waarschijnlijk omdat er nog geen wetgeving is, die het toestaat over plantaardige olie net zulke schofterige belastingen te mogen heffen als over minerale oliën. Momenteel is het al wel zo dat een klein gedeelte van de diesel bestaat uit biobrandstoffen. Maar een mengsel van mineraal& en plantaardig wordt wel belast als zijnde 100% mineraal. </li></ul><ul><li>Bron: www.vrijspreker.nl vrijdag 02 juni 2006 </li></ul>
 28. 29. Persbericht <ul><li>Premie energiegewassen Vorige week mocht minister Leterme nogmaals een brief van ons ontvangen over bijkomende premies energiegewassen. Wij vernamen dat U opdracht heeft gegeven aan uw administratie om een premie uit te werken om boeren, die koolzaad willen telen voor energiedoeleinden, te ondersteunen vanuit de pijler plattelandsontwikkkeling. Wij zijn hierover verheugd omdat wij ervan overtuigd zijn – zie onze vorige briefwisseling hierover- dat deze premie echt noodzakelijk is om de teelt van gewassen voor energieteelten van de grond te laten komen: zonder premie is de teelt onrendabel. Wij willen bij deze te kennen geven dat de men zich niet mag beperken tot koolzaad en dat alle energieteelten in aanmerking moeten kunnen komen. Over de hoogte van de premie hebben wij zelf een aantal berekeningen gemaakt op basis van de praktijkresultaten van onze bedrijfseconomische boekhoudingen. Om een vergelijkbaar inkomen met granen te realiseren is een premie van minstens 250 €/ha noodzakelijk. Om op een akkerbouwbedrijf, waar in de rotatie ook andere teelten in rekening worden genomen zoals aardappelen, suikerbieten en industriegroenten, ook ten opzichte van deze teelten de vergelijking te kunnen doorstaan zou de premie 400 €/ ha moeten bedragen. Dit is trouwens ook de premie die voor de ontkoppeling werd voorzien voor oliehoudende gewassen. Wij zijn uiteraard bereid om onze gegevens te delen met uw administratie zodanig dat de vlucht vooruit met energieteelten geen doodgeboren kind blijft. Om dezelfde reden is het van het grootste belang dat er snel duidelijkheid komt over het jaar waarin deze premie zou kunnen bekomen worden. Wij zouden het op prijs stellen om hierover duidelijkheid te bekomen. </li></ul><ul><li>www.vacvzw.be jaar: 2005 nummer: 24 </li></ul>
 29. 30. Algemeen Besluit <ul><li>De eerste 3 mogelijkheden (koolzaad, bio-ethanol en conventionele verbranding) zijn moeilijk toepasbaar in België qua opbrengst. </li></ul><ul><li>Biogasinstallatie = interessant wanneer subsidie aanwezig blijft. </li></ul>
 30. 31. Bronnen <ul><li>Povlt- beitem Energiegewassen en Groene stroom uit mest en energiegewassen (internet) </li></ul><ul><li>Koolzaad het nieuwe Goud? Brochure van Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. </li></ul><ul><li>Optimaal gebruik van biobrandstof door Warmtekoppeling door Klaas Dejong (internet) </li></ul>
 31. 32. Dank u voor uw aandacht

×