Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De doodstraf

4,316 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De doodstraf

 1. 1. De Doodstraf Steven Phlypo Stijn Logie Astrid Verslyppe
 2. 3. Wat? <ul><li>het ter dood brengen van de gestrafte </li></ul><ul><li>Vooraf is er een rechtzaak. </li></ul><ul><li>Voor de executie gevangengehouden. </li></ul><ul><li>Op de dag van de executie wordt de veroordeelde overgebracht naar de plaats waar het vonnis wordt uitgevoerd. </li></ul>
 3. 4. Waarom? <ul><li>Concurrenten, verraders, staatsgevaarlijke personen uit de weg te ruimen </li></ul><ul><li>Sharia ( Islam) </li></ul><ul><li>Niet om te doden om direct gevaar af te weren, ( bijvoorbeeld het doodschieten van een verdachte door een agent omdat deze zich bedreigd voelt ) </li></ul>
 4. 5. Waar? Doodstraf wereldwijd ██   Geen doodstraf (88 landen) ██   Geen doodstraf in vredestijd (11) ██   Doodstraf wordt niet uitgevoerd (30) ██   Doodstraf wordt uitgevoerd (68)
 5. 6. Waar? <ul><li>Gegevens van 2006 </li></ul><ul><li>91% gekende executies in landen: China, USA, Pakistan, Irak, Iran en Sudan </li></ul><ul><li>1591 executies in 25 landen </li></ul><ul><li>3861 terechtgestelde in 55 landen </li></ul><ul><li>Dit zijn minimum cijfers!! ( dwz: veel meer executies dan men denkt) </li></ul><ul><li>In China: 1010 executies zegt de overheid: men denkt 7 à 8000 !! </li></ul>
 6. 7. En, in België? <ul><li>Laatste land in West-Europa dat de doodstraf afschafte in 1996 </li></ul><ul><li>Laatste terechtstelling voor een gewoon misdrijf in 1918 </li></ul><ul><li>Daarna werd de doodstraf omgezet in dwangarbeid.Daarna in levenslang </li></ul><ul><li>D e eerste executie vond plaats op 13 november 1944 </li></ul><ul><li>Laatste executie vond plaats in augustus 1950, voor de collaborateur Phillip Smith te Breendonck. </li></ul>
 7. 8. Hoe? <ul><li>Vroeger </li></ul><ul><li>verdrinking </li></ul><ul><li>Vierendeling </li></ul><ul><li>Levend koken </li></ul><ul><li>De gifbeker </li></ul><ul><li>Wurging </li></ul><ul><li>verbranding op de brandstapel </li></ul><ul><li>Kruisiging </li></ul><ul><li>Spietsing </li></ul><ul><li>Villen </li></ul><ul><li>Radbraken </li></ul><ul><li>Van een klif afgooien </li></ul><ul><li>Voor de leeuwen (of andere gevaarlijke dieren) werpen </li></ul><ul><li>Deelname aan gladiatorengevechten </li></ul><ul><li>Gedwongen zelfmoord </li></ul><ul><li>Levend begraven </li></ul>
 8. 9. Hoe? <ul><li>NU </li></ul><ul><li>Dodelijke injectie met gif </li></ul><ul><li>Elektrocutie met de elektrische stoel </li></ul><ul><li>Vergassing in de gaskamer </li></ul><ul><li>Fusillering </li></ul><ul><li>Ophanging </li></ul><ul><li>Onthoofding </li></ul><ul><li>Steniging </li></ul>
 9. 10. Voor of tegen? <ul><li>Doodstraf is een controversieel onderwerp </li></ul><ul><li>De mening van landen verschillen enorm </li></ul><ul><li>3 soorten argumenten: </li></ul><ul><ul><ul><li>Emotionele </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Morel e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praktische argumenten </li></ul></ul></ul>
 10. 11. Argumenten voor <ul><li>Afschrikken </li></ul><ul><li>Definitief onschadelijk maken van zware misdadigers </li></ul><ul><li>Wie zware misdaad begaat: verdient zware straf </li></ul><ul><li>Levenslange straf is erger dan doodstraf </li></ul><ul><li>Goedkoper </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Voorkomen dat familie van de tegenpartij zelf het recht in eigen handen neemt (wedermoord plegen) </li></ul><ul><li>Toont aan dat zware misdaden zwaar bestraft worden </li></ul><ul><li>(toont aan dat de maatschappij misdaadbestrijding ernstig neemt) </li></ul><ul><li>(goed voor de misdaadpreventie) </li></ul>
 12. 13. Argumenten tegen <ul><li>Vergissen is menselijk </li></ul><ul><li>Wie een moordenaar vermoordt wordt ook een moordenaar </li></ul><ul><li>Schrikt misdadigers niet af </li></ul><ul><li>Onmenselijk </li></ul><ul><li>Soms enkel gebruikt om concurrenten uit de weg te ruimen </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Zwakkere personen zijn meestal het slachtoffer : vb. zwarten in USA </li></ul><ul><li>Gemakkelijke oplossing van maatschappelijke problemen </li></ul><ul><li>Mensen hebben recht op een 2e kans: </li></ul><ul><li>belangrijkste mensenrecht: het recht op leven </li></ul>
 14. 15. Mening voor het fragment
 15. 16. Stukje film <ul><li>The green mile </li></ul><ul><li>Fillm gaat over een zwarte man die een kind zou vermoord hebben, hij wordt schuldig bevonden, en krijgt de doodstraf, die hij eigenlijk niet verdient </li></ul><ul><li>In het fragment, wordt hij geëxecuteerd. </li></ul>
 16. 17. Mening na het fragment
 17. 18. Bronnen <ul><li>www.wikipedia.be </li></ul><ul><li>www.aivl.be (amnesty international) </li></ul><ul><li>http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng </li></ul>
 18. 19. Bedankt voor jullie aandacht

×