Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

China in opgang

6,477 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Bedankt!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • euhm bejing is de hoofdstad van china en de 2 de meest vervuilende stad ter wereld en van de 20 meest vervuilde steden over de hele wereld zijn er 16 steden van china dus china ka de westerse landen er niet op wijzen om duurzaam met energie om te gaan
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

China in opgang

 1. 1. Voorstelling: China in opgang Nico Depuydt Olivier Van Wambeke Pieter Declercq
 2. 2. Algemene gegevens over China <ul><li>Ligging: China ligt in Oost-Azië met Rusland in het noorden en Zuidoost-Azië en het Indiase subcontinent in het zuiden en het westen. Ten oosten ligt de Oost-Chinese Zee. . </li></ul>
 3. 3. Algemene gegevens over China <ul><li>China telt 1,2 miljard inwoners. </li></ul><ul><li>1 op 5 mensen ter wereld is chinees. </li></ul><ul><li>Oppervlakte: 9.5 miljoen km 2 (dit is 315 keer België). </li></ul><ul><li>Godsdiensten: boeddhisme, confucianisme, taoïsme, islam. </li></ul><ul><li>27 provincies </li></ul><ul><li>Hoofdstad: Peking </li></ul><ul><li>Munteenheid: Yuan </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Respect voor geschiedenis en tradities. </li></ul><ul><li>Patriottisch gevoel. </li></ul><ul><li>Een sterke chinese identiteit, die zich afzet tegen de wereld. </li></ul><ul><li>Trots, zelfzeker, werkzaam en flexibel volk. </li></ul><ul><li>Eén nationale taal, vele dialecten. </li></ul>
 5. 5. Economische geschiedenis <ul><li>China is drastisch veranderd ondanks meer dan 50 jaar communisme. </li></ul><ul><li>Vroeger een land met lage ontwikkeling. </li></ul><ul><li>Mensen zeer arm. </li></ul><ul><li>Op 1 oktober 1949 de kwam de Chinese Communistische Partij op en kwam snel aan de macht en nam al het grondgebied in. </li></ul><ul><li>De nieuwe, communistische, regering sloeg gelijk een nieuwe weg in. </li></ul>
 6. 6. Economische geschiedenis <ul><li>1953: Het eerste 5 jarenplan werd ingevoerd (=ontwikkeling van de zware industrie). </li></ul><ul><li> Goede economische groei tot 1957. </li></ul><ul><li>De periode die volgde werden er nieuwe 5 jarenplannen ingevoerd maar dit was een mislukking. </li></ul><ul><li> Er werd gesjoemeld met de groeicijfers en de kwaliteit van de geleverde producten was niet goed. </li></ul><ul><li> Mislukkingen van de oogsten </li></ul><ul><li>30 tot 40 miljoenen mensen stierven door hongersnood. </li></ul>
 7. 7. Economische geschiedenis <ul><li>Deng Xiaoping: zorgde voor een kapitalistische economie zonder dat het communisme moest wijken. </li></ul><ul><li> economie begon te groeien. </li></ul><ul><li>Tussen 1979 en 1994: jaarlijkse economische groei van 10%. </li></ul><ul><li>Tot op heden: een groei van zo’n 9% per jaar. </li></ul>
 8. 8. Gevolgen <ul><li>Wereldleider in textielhandel, speelgoed, elektronische onderdelen, kleine huishoudelijke accessoires en grondstoffen. </li></ul><ul><li>China groeit door de export, maar ook de import neemt toe. </li></ul><ul><li>Wordt China de nieuwe wereldmacht? </li></ul>
 9. 9. Armoede in China <ul><li>Het aantal arme Chinezen neemt af. </li></ul><ul><li>Nog steeds 70% aan de armoedegrens dit wil zeggen dat ze o nvoldoende inkomen hebben voor eerste levensbehoeften. </li></ul><ul><li>Veel Chinezen zijn nog steeds werkloos. </li></ul><ul><li>Het percentage mensen dat aan de armoedegrens leeft moet tegen 2015 met de helft gedaald zijn. </li></ul>
 10. 10. Gevolg voor de arme mensen <ul><li>De mensen op het platteland gaan er economisch op vooruit. Zij hebben een lagere functie. </li></ul><ul><li>De groei van hun loon stijgt ongeveer 3-4%. </li></ul><ul><li>De mensen met een hogere functies hun loon stijgt ongeveer 10-15%. </li></ul><ul><li>Niet elke plattelandsarbeider beseft dat hij in vergelijking met een stedeling heel weinig verdient. </li></ul>
 11. 11. Veranderingen in de samenleving <ul><li>Platteland trekt naar de stad. </li></ul><ul><li>Huisvestingprobleem. </li></ul><ul><li>Meer criminaliteit. </li></ul><ul><li>Een proces van individualisering, in plaats van het “wij-gevoel”. </li></ul>
 12. 12. Hoe verwezenlijken ze de sterke groei? <ul><li>China bezit een enorm potentieel, dat decennia lang onderbenut is gebleven. </li></ul><ul><li>Onderwaardering van de munt. </li></ul><ul><li>Lage lonen. </li></ul>
 13. 13. Voordelen <ul><li>De sterke economische groei zorgt voor werkgelegenheid. </li></ul><ul><li>De bevolking gaat er op vooruit. </li></ul><ul><li> ‘ Voor de bevolking is deze economische groei bittere noodzaak.’ </li></ul><ul><li>Meer en meer chinezen kunnen zich luxegoederen permitteren (Vooral in de steden). </li></ul><ul><li>Westerse landen kunnen over goedkope kwaliteitsvolle producten beschikken. </li></ul>
 14. 14. Keerzijde van de snelle opgang <ul><li>Grote sociale ongelijkheid  miljoenen mensen blijven in armoede leven (vooral op het platteland). </li></ul><ul><li>Ondanks de groei blijft er een grote werkloosheid bestaan. </li></ul><ul><li>Lage lonen: de mensen kunnen in eigen land weinig kopen  China is enorm afhankelijk van het buitenland!! </li></ul>
 15. 15. Keerzijde van de snelle opgang <ul><li>Mensen verhuizen van het platteland naar de steden  te weinig huizen, stijging van de criminaliteit, … </li></ul><ul><li>Teveel geld gaat naar de economie  andere noodzakelijke voorzieningen blijven achterwege. Bv: onderwijs op het platteland, indijken van de criminaliteit,… </li></ul><ul><li>Tal van milieuproblemen. </li></ul>
 16. 16. Effecten op het milieu <ul><li>Zestien van de twintig meest vervuilde steden van de wereld bevinden zich in China. </li></ul><ul><li>De luchtkwaliteit is ondermaats. </li></ul><ul><li>300 steden getest op luchtkwaliteit: 200 steden voldoen niet aan de normen. </li></ul><ul><li>Volgens SEPA is de voornaamste oorzaak van de slechte luchtkwaliteit het hoge gebruik van kolen. </li></ul>
 17. 17. Effecten op het milieu <ul><li>70% van China’s energiebehoefte wordt geproduceerd door op kool gestookte energiecentrales. </li></ul><ul><li>Kwaliteit van de rivieren gaan achteruit. </li></ul><ul><li>70% van het water in vijf van China’s zeven grote rivieren is niet geschikt voor menselijk gebruik. </li></ul>
 18. 18. Effecten op het milieu <ul><li>Verwoestijning: dit is de verarming van vruchtbare bodems in gebieden met een droog klimaat. </li></ul><ul><li>Verwoestijning wordt veroorzaakt door: </li></ul><ul><ul><li>Ontbossing </li></ul></ul><ul><ul><li>Bodemuitputting </li></ul></ul><ul><ul><li>Slechte irrigatietechnieken </li></ul></ul>
 19. 19. Grondstoffen <ul><li>Wanneer China’s economie vanaf nu ieder jaar met 8% groeit is in 2031 het welvaartsniveau van het huidige Amerika bereikt. </li></ul><ul><li>Dan zou china elke dag 99 miljoen vaten olie nodig hebben, momenteel 79 miljoen vaten. </li></ul><ul><li>Dan zou china jaarlijks 2,8 biljoen ton kool nodig hebben. </li></ul><ul><li>Papier: een Chinees gebruikt momenteel 27 kilo per jaar, een Amerikaan 210 kilo. </li></ul>
 20. 20. Grondstoffen <ul><li>Zou een Chinees ook zoveel papier gebruiken, dan heeft China 303 miljoen ton papier per jaar nodig; het dubbele van de huidige mondiale productie.  Bossen zullen op deze manier snel verdwijnen. </li></ul><ul><li>Dit zou het milieu nog allemaal veel meer belasten. </li></ul>
 21. 21. Prijs grondstoffen <ul><li>Vraag van de grondstoffen stijgt heel sterk. </li></ul><ul><li>Ze komen grondstoffen tekort. </li></ul><ul><li>Gevolg: Prijs van de grondstoffen stijgt sterk. </li></ul>
 22. 22. Oplossing voor het tekort aan grondstoffen <ul><li>Een Chinese handelsdelegatie is al in Afrika geweest. </li></ul><ul><li>Afrika gaat die leveren. </li></ul><ul><li>Het wordt interessant om te beleggen in arm Afrika. </li></ul>
 23. 23. Watertekort <ul><li>China heeft door de groei ook een groot watertekort. </li></ul><ul><li>Vervuiling van de rivieren = vermindering van drinkbaar water. </li></ul><ul><li>Miljoenen Chinezen hebben geen reguliere toegang tot schoon water. </li></ul><ul><li>China gaat zeewater ontzouten om het tekort aan drinkwater tegen te gaan. </li></ul>
 24. 24. Oplossingen <ul><li>China wordt zich bewust van de problemen. </li></ul><ul><li>Meer en meer milieuwetten en –organisaties worden ingevoerd. </li></ul><ul><li>Westerse landen kunnen China er op wijzen dat er duurzaam met energie moet omgesprongen worden  investeren in technologieën om duurzame energie op te wekken. </li></ul>
 25. 25. Oplossingen <ul><li>De overheid moet meer gaan investeren in onderwijs en zorg om de werkloosheid te verminderen. </li></ul><ul><li>De Chinese overheid probeert de groei af te remmen om oververhitting te voorkomen. </li></ul>
 26. 26. Oplossingen <ul><li>Reeds uitgevoerde methodes om de groei te remmen: </li></ul><ul><ul><li>Verhoging van de rente door de Chinese centrale bank. </li></ul></ul><ul><ul><li>Leningen aan sectoren als de bouwsector werden streng verboden. </li></ul></ul>
 27. 27. Oplossingen <ul><li>De staat treedt langzamerhand terug uit de planning van de economie. Dit is een heel belangrijke bijdrage. Wel blijft zij betrokken. Het is die greep op grote delen van de economie, die zal moeten worden losgemaakt, willen de hervormingen worden doorgezet, en wil de oplopende sociale spanning op een enigszins rechtvaardige wijze kunnen worden opgelost. </li></ul>
 28. 28. Einde <ul><li>Wij danken u voor uw aandacht </li></ul>
 29. 29. Bronvermelding <ul><li>www.journalism.fcj.hvu.nl </li></ul><ul><li>www.users.skynet.be/zoekheteensop/ </li></ul><ul><li>china.htm </li></ul>

×