Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belgisch Wit Blauw rund

7,436 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Belgisch Wit Blauw rund

 1. 1. Problematiek Belgisch Wit Blauw rund Emmely Schelpe Karima Bakkali Inez Puttemans
 2. 2. Algemeen <ul><li>Kruising van lokaal melkveeras met Engels-Durham vee </li></ul><ul><li>Aanvankelijk dubbeldoelras voor ogen: forse bespiering + goede melkproductie </li></ul><ul><li>Jaren ’60: routinematige keizersnede bij runderen </li></ul><ul><li>Verdere selectie van BWB op zijn bespiering stuit op biologische grenzen van de dieren </li></ul><ul><ul><ul><li>♂ geboortegewicht: 48 kg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>♀ geboortegewicht: 44 kg </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Natuurlijke kalvingen zo goed als onmogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot 100% keizersnede </li></ul></ul>
 3. 3. Algemeen
 4. 4. Algemeen <ul><li>Paradepaardjes Belgische rundveehouderij </li></ul><ul><li>Meer dan 95% van het rundveebestand </li></ul><ul><li>Slachtrendement van 70% </li></ul><ul><li>Wereldwijd koploper wat economische efficiëntie betreft </li></ul><ul><li>Belangrijkste foktechnisch kenmerk: extreme bespiering </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Weinig gewicht van de geslachte dieren gaat verloren </li></ul><ul><ul><ul><li>Volwassen stieren: 1.200 kg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaarzen: 850 kg </li></ul></ul></ul><ul><li>Percentage braadvlees veel hoger dan bij andere vleesrassen </li></ul><ul><li>Vlees is mals, smaakvol en mager </li></ul><ul><li>BWB: Succesvol exportproduct </li></ul>Algemeen
 6. 6. Algemeen <ul><li>Wereldwijd: BWB als kruising ter verbetering van de vleesveestapel </li></ul><ul><li>Inkruising met melkvee: </li></ul><ul><ul><ul><li>Toegevoegde waarde bij de slachting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorkomt een prijsdaling voor kalveren van melkveerassen die bestemd zijn voor de vetmesting </li></ul></ul></ul><ul><li>Verschillende landen: eigen stamboekwerking voor het witblauw ras </li></ul>
 7. 7. Problematiek <ul><li>Forse bespiering waardoor bijna alle kalveren geboren worden via keizersnede </li></ul><ul><li>Sterfte van dieren tijdens of na natuurlijke kalving mag niet gebeuren </li></ul><ul><ul><li>2 weken oud kalf: waarde tussen 500 en 700 euro </li></ul></ul><ul><li>Fenotypische problemen door hypergespierdheid: </li></ul><ul><ul><li>Cardio-respiratoire problemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Macroglossia </li></ul></ul><ul><ul><li>Congenitale articulaire rigiditeit </li></ul></ul><ul><ul><li>Dystocia </li></ul></ul>
 8. 8. Problematiek <ul><li>Door de sterke spierontwikkeling is de behoefte aan vit. E en selenium groter. </li></ul><ul><ul><li>Vit.E tekort->spiercelontaarding met vooral bij jonge dieren acuut hartfalen en plotse sterfte en bij oudere dieren subacute beschadiging vnl. van de skeletspieren. </li></ul></ul><ul><li>Vit A is noodzakelijk voor weerstand slijmvliezen </li></ul><ul><li>=> Supplementatie vitamine E, vitamine A en selenium NOODZAKELIJK </li></ul>
 9. 9. Keizersneden & Dierenwelzijn <ul><li>Vanuit het standpunt van het dier: </li></ul><ul><ul><li>Wanneer er kan verwacht worden dat koe of kalf het leven kunnen verliezen bij een “natuurlijke” geboorte, is keizersnede de beste optie. </li></ul></ul><ul><ul><li>De operatie is pijnloos want er wordt verdoving gebruikt. Natuurlijke en zeker geassisteerde kalvingen zijn waarschijnlijk veel pijnlijker en traumatiserend voor de koe. Dit geldt nog meer voor het kalf. </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is weinig onderzoek naar post-partum pijnbeleving bij runderen. Ze gebruiken hun buikspieren wel veel minder voor beweging dan mensen, een ingreep veroorzaakt waarschijnlijk dus ook minder ongemak. </li></ul></ul><ul><ul><li>De economische levensduur wordt verkort (±7 keizersneden max.), maar een BWB-koe wordt meestal toch na 2 of 3 kalveren geslacht. </li></ul></ul>
 10. 10. Keizersneden en Dierenwelzijn <ul><li>Vanuit het standpunt van de mens: </li></ul><ul><ul><li>Dieren selecteren tot natuurlijke voortplanting onmogelijk is, kan beschouwd worden als te verregaande instrumentalisatie van dieren. </li></ul></ul>
 11. 11. Oplossing? <ul><li>Het is beter het BWB zo te selecteren dat er minder keizersneden nodig zijn en de mobiliteit en vruchtbaarheid vergroten . </li></ul><ul><li>Fokkers dienen het probleem van het dierenwelzijn op te lossen: </li></ul><ul><ul><li>Selecteren op breder bekken bij de vaarzen </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecteren op lager kalfgewicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecteren op grotere moederdieren </li></ul></ul><ul><li>Vrees bij de fokkers: </li></ul><ul><ul><li>Lagere opbrengsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeer arbeidsintensief </li></ul></ul><ul><ul><li>Vele fokstieren zouden hun huidige waarde verliezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Na verloop van tijd is dit een win-winsituatie voor alle betrokkenen. </li></ul></ul>
 12. 12. Pro’s <ul><li>Minder dieren moeten worden geslacht </li></ul><ul><li>Mals, smaakvol en mager vlees </li></ul><ul><li>Economische Voordelen : </li></ul><ul><ul><li>Slachtrendement >70 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Superieure karkaskwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte drachtduur (282d) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder dieren en voeder per kg vlees </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalm temperament </li></ul></ul><ul><li>Ecologische voordelen : </li></ul><ul><ul><ul><li>Minder mest en NH3 per kg vlees </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Contra’s <ul><li>Natuurlijkheid gaat verloren (genetisch gemanipuleerd) </li></ul><ul><li>Kan zonder de hulp van de mens bijna niet meer overleven </li></ul><ul><li>Hoge veeartskosten (gevoelig voor griep: preventieve behandeling met medicijnen) </li></ul><ul><li>Hoe zuiverder het ras, hoe sterker het dier </li></ul><ul><li>Instrumentalisatie : </li></ul><ul><ul><li>Hoog % keizersneden (>95%) </li></ul></ul><ul><li>Inteelt: </li></ul><ul><ul><li>Gemiddelde: 4% </li></ul></ul>
 14. 14. Contra’s <ul><li>Fenotypisch nadelige gevolgen : </li></ul><ul><ul><li>Macroglossia </li></ul></ul><ul><ul><li>Congenitale articulaire rigiditeit </li></ul></ul><ul><ul><li>Cardio-respiratoire problemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dystocia </li></ul></ul><ul><ul><li>Af en toe wordt er eens een kalfje geboren met een eigenaardige misvorming </li></ul></ul>
 15. 15. Ons standpunt <ul><li>Indien er noodzaak en/of stervensgevaar aanwezig is en aldus keizersnede het dier kan redden dan is dit toelaatbaar. Maar, dieren fokken, die niet op natuurlijke wijze ter wereld kunnen komen moet verboden worden. </li></ul>
 16. 16. Bronnen <ul><li>http://www.animalcare.be/nl/artikels/keizersnede_rund.htm </li></ul><ul><li>http://agripress.be/start/artikel/35077/nl </li></ul><ul><li>http://www.vilt.be/gevilt/detail.phtml?id=163 </li></ul><ul><li>http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizersnede_(rund) </li></ul><ul><li>https://associatie.kuleuven.be/bezoeker/conf/dag_ond/posters_pdf/IWT%2021.pdf </li></ul><ul><li>http://www.vilt.be/gevilt/detail.phtml?id=163 </li></ul>

×