Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abortus

9,107 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abortus

 1. 1. Abortus Vanessa Maelfait Bert Vansieleghem Renée Simoen
 2. 2. Wat is een abortus <ul><li>Een natuurlijke of onnatuurlijke dood van een ongeboren baby </li></ul><ul><ul><li>Een miskraam is ook een abortus maar op een spontane manier </li></ul></ul><ul><ul><li>Abortus provocatus is het opzettelijk laten afbreken van een zwangerschap met afsterven van de vrucht als gevolg. </li></ul></ul>
 3. 3. Manier van abortus <ul><li>Inname van de abortuspil </li></ul><ul><li>Zuigcurettage </li></ul><ul><li>Prostaglandinebehandeling </li></ul><ul><li>Dilatatie –en evacuatietechniek </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Abortuspil </li></ul><ul><ul><li>Enkel in Nederland </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot 49 dagen na eerste dag van de laatste menstruatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Maakt embryo los van baarmoederwand </li></ul></ul><ul><li>Zuigcurretage </li></ul><ul><ul><li>Foetus wordt uit de baarmoederhals gezogen met een vacuümpomp </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot max. 13 weken </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Prostaglandinebehandeling </li></ul><ul><ul><li>Vruchtvlies wordt gebroken </li></ul></ul><ul><ul><li>Vruchtwater loopt weg </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrucht sterft af </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspuiten van prostaglandine </li></ul></ul><ul><ul><li>Weeën wekken op </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanaf 15 weken </li></ul></ul><ul><li>Dialatie –en evacuatiemethode </li></ul><ul><ul><li>Baarmoederhals wordt verwijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts haalt foetus weg </li></ul></ul>
 6. 6. Geschiedenis <ul><li>Bij de Grieken (400v.c): eed van Hippocrates: abortus is verboden </li></ul><ul><li>Bij de Romeinen: kwam voor bij bepaalde keizers </li></ul><ul><li>Sinds de opkomst van het Christendom werd abortus verboden </li></ul><ul><li>Sinds de Franse Revolutie werd het gelijkgesteld als moord </li></ul>
 7. 7. <ul><li>In nazi-Duitsland : abortus toegestaan voor misvormde en zieke baby’s om het Arische ras te behouden en onnodige verzorgingskosten voor de volksstaat te beperken. Ook werd aan Slavische dwangarbeiders een abortus aanbevolen. </li></ul>
 8. 8. Abortus in de wereld <ul><li>Rood: illegaal of als leven vrouw in gevaar is </li></ul><ul><li>Roze: toegestaan om vrouw te redden </li></ul><ul><li>Geel: om geestelijke gezondheid van vrouw te beschermen </li></ul><ul><li>Blauw: toegestaan op sociaal en economische gronden </li></ul><ul><li>Wit: abortus op verzoek </li></ul>
 9. 9. Abortus in de wereld <ul><li>Polen, Portugal en Malta: abortus is totaal verboden </li></ul><ul><li>Chili: verboden zelfs in gevallen van verkrachting </li></ul><ul><li>V.S. toegestaan maar met zeer veel protest </li></ul><ul><li>Zeer populair in China (éénkindspolitiek) </li></ul><ul><li>Zelfs verplicht als moeder al kind heeft </li></ul><ul><li>In Afrikaanse landen niet toegestaan enkel in Zuid-Afrika (blanke invloeden?) </li></ul>
 10. 10. Abortus in België <ul><li>Sinds 3 april 1990 werd het toegelaten onder enige voorwaarden </li></ul><ul><li>30 maart 1990: koningskwestie </li></ul><ul><ul><li>Koning Boudewijn weigerde wet die de abortus gedeeltelijk toeliet te tekenen </li></ul></ul><ul><ul><li>2 dagen in de morele onmogelijkheid gesteld </li></ul></ul><ul><ul><li>Wet ondertekend in ‘naam van het Belgische volk’ </li></ul></ul>
 11. 11. Abortuswet 3 april 1990 <ul><li>Is de foetus jonger dan 12 weken </li></ul><ul><ul><li>Moeder bevindt zich in noodsituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Door arts in medische instelling, zowel kliniek als abortuskliniek </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 6 dagen na eerste consultatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts licht in over medische risico’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts moet voorlichting geven over alternatieven,vb. adoptie, weeshuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Arts moet zich vergewissen van de &quot;vaste wil&quot; van de vrouw </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Is de foetus ouder dan 12 weken </li></ul><ul><ul><li>Enkel als er een ernstig gevaar is voor de gezondheid van de vrouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Of als het kind, wanneer het ter wereld komt, een uiterst zware kwaal heeft die als ongeneeslijk wordt erkend </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegestaan bij advies van tweede arts </li></ul></ul><ul><li>Minderjarigen kunnen zonder toestemming van ouders een abortus laten uitvoeren </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Knelpunten bij deze wet </li></ul><ul><ul><li>Vader heeft geen recht over het leven van de foetus </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is een noodsituatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is een uiterst ongeneeslijke kwaal? </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>In het jaar 2004 zijn er circa 17000 abortussen uitgevoerd </li></ul><ul><li>Stijging van 30% t.o.v. 1993 </li></ul><ul><li>Het aantal steeg nog in 2005 tot 18000 abortussen </li></ul><ul><li>1 op 8 zwangerschappen in Belgie eindigd in een abortus </li></ul>Cijfers uit België
 15. 16. Waarom een abortus? <ul><li>Risico’s voor vrouw en kind (4%) </li></ul><ul><li>Niet aanvaarden zwangerschap (52%) </li></ul><ul><ul><li>Te jong </li></ul></ul><ul><ul><li>Te oud </li></ul></ul><ul><ul><li>Studies </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleenstaand </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen kinderwens </li></ul></ul><ul><ul><li>Voltooid gezin </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>Financiële of materiële redenen (14%) </li></ul><ul><li>Relationele of familiale redenen (25%) </li></ul><ul><li>Verkrachting of incest (0,25%) </li></ul><ul><li>Andere (4,75%) </li></ul>
 17. 18. Abortus en religie <ul><li>Islam </li></ul><ul><ul><li>Is toegestaan wanneer het leven van de vrouw in gevaar komt </li></ul></ul><ul><ul><li>In geval van verkrachting </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot de 120 ste dag van de zwangerschap </li></ul></ul><ul><ul><li>T ijd waarin de ziel wordt ingeblazen door Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>Meeste moslims zijn wel tegen abortus </li></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>Christendom </li></ul><ul><ul><li>Gij zult niet doden (6 e gebod) </li></ul></ul><ul><ul><li>Is kindermishandeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Letterlijk staat er niks van in de bijbel </li></ul></ul><ul><ul><li>Het Vaticaan oefent druk uit om abortus te verbieden </li></ul></ul><ul><ul><li>Liever opvangtehuizen en verpleegtehuizen voor kinderen en zwangere vrouwen dan abortusklinieken </li></ul></ul>
 19. 20. Pro abortus <ul><li>Kind is ongewenst </li></ul><ul><li>Vrouw is baas in eigen buik </li></ul><ul><li>Adoptie na 9 maanden zwanger zijn is moeilijk (emotioneel) </li></ul><ul><li>Foetus is nog geen echt kind </li></ul><ul><li>Eigen toekomst is belangrijker </li></ul>
 20. 21. Contra abortus <ul><li>Enkel God beslist over leven en dood </li></ul><ul><li>Adoptie is ook een goed alternatief </li></ul><ul><li>Een ongewenst kind is niet noodzakelijk een ongelukkig kind </li></ul><ul><li>Abortus is moord </li></ul><ul><li>Emotioneel zwaar (schuldgevoel) </li></ul><ul><li>Een kind dat in je groeit heeft er geen schuld aan ongewenst te zijn en dus recht op leven heeft </li></ul><ul><li>Medische risico’s </li></ul>
 21. 22. Conclusie <ul><li>Abortus blijft nog steeds een persoonlijke keuze </li></ul><ul><li>Eerst denken en dan doen </li></ul><ul><li>Abortus zorgt voor veel opschudding </li></ul><ul><li>Religie speelt ook grote rol </li></ul>
 22. 23. Organisaties <ul><li>Pro-choice (voor abortus) </li></ul><ul><ul><li>Overkoepelende organisatie abortusklinieken </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederlands Genootschap Van Abortusartsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stichting Women on Waves </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrale Coördinatie Nederlandstalige Abortuscentra </li></ul></ul>
 23. 24. Organisaties <ul><li>Pro-Life (tegen abortus) </li></ul><ul><ul><li>Pro Vita </li></ul></ul><ul><ul><li>Schreeuw om leven </li></ul></ul><ul><ul><li>Priests for life </li></ul></ul><ul><ul><li>The silent scream </li></ul></ul>
 24. 27. Bronnen <ul><li>www.wikipedia.org </li></ul><ul><li>www.womensonwaves.com </li></ul><ul><li>www.crz.be </li></ul><ul><li>Fotos gevonden langs google </li></ul><ul><li>Handboek gezondheidsethiek / de Beaufort, I. (redacteur) ; Dupuis, H.M. (redacteur) - Assen : Van Gorcum, 1988. - XX, 681p. - ISBN 9023223772 </li></ul>
 25. 28. Dank u voor uw aandacht

×