Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abortus

18,183 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Abortus

 1. 1. Olivier Samain Jeroen Millecamps Nico Vandendriessche Thomas Kerckhof Abortus
 2. 2. <ul><li>Wat is abortus </li></ul><ul><li>Feiten en cijfers </li></ul><ul><li>Wanneer is abortus toegelaten </li></ul><ul><li>Wat kost het? </li></ul><ul><li>In welke gevallen </li></ul><ul><li>Verschillende abortusmethoden </li></ul><ul><li>Emotionele risico’s </li></ul><ul><li>Lichamelijke risico’s </li></ul><ul><li>Voordelen abortus </li></ul><ul><li>Nadelen abortus </li></ul><ul><li>Andere mogelijkheden </li></ul><ul><li>Onze eigen meningen </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>Inhoud
 3. 3. Wat is abortus? <ul><li>Abortus is een verkorting van het woord abortus provocatus. Dit is de officiële medische term voor het voortijdig beëindigen van de zwangerschap. Abortus wordt uitgevoerd in centra of klinieken. </li></ul>
 4. 4. Feiten en cijfers <ul><li>België telt 15 abortusklinieken. </li></ul><ul><li>België en Duitsland hebben het laagste abortuscijfer ter wereld. In andere West-Europese landen en in de VS is het twee- tot driemaal zo hoog. </li></ul><ul><li>Het abortuscijfer bij allochtone vrouwen en meisjes is, gerelateerd aan het land van herkomst, drie tot tien keer hoger dan bij autochtone vrouwen. </li></ul><ul><li>23% van de abortussen vond plaats bij getrouwde vrouwen; 18% bij vrouwen die met een partner samenwonen; 50% bij nooit-gehuwde vrouwen die alleen of bij de ouders wonen; 9% vond plaats bij gescheiden vrouwen. </li></ul><ul><li>Ongeveer de helft van de vrouwen die een abortus liet plegen, heeft kinderen. </li></ul>
 5. 5. Wanneer is abortus toegelaten <ul><li>Abortus is legaal in België sinds 1991. </li></ul><ul><li>Het is slechts legaal als het op de juiste manier gebeurt. De wet stelt dus een aantal uitdrukkelijke voorwaarden aan een abortus. </li></ul><ul><li>De belangrijkste is de termijn waarbinnen de abortus moet gebeuren. Dat is maximaal 12 weken effectieve zwangerschap, of 14 weken te rekenen van je laatste maandstonden. Eens deze termijn is overschreden, mag men de abortus niet meer doen omdat de vrucht te groot geworden is en men het moreel niet langer aanvaardbaar vindt om het af te breken. </li></ul><ul><li>dat het gebeurt in een erkende instelling (abortuscentra of bepaalde ziekenhuizen) </li></ul><ul><li>dat er professionele begeleiding is </li></ul><ul><li>dat men een wachttijd heeft van 6 dagen tussen het eerste gesprek en de ingreep </li></ul><ul><li>dat de alternatieven voor abortus worden voorgesteld. </li></ul>
 6. 6. Wat kost het? <ul><li>De kosten van abortus worden bewust zeer laag gehouden. Zelfs wanneer je als jongere niet zelfstandig bent aangesloten bij een mutualiteit betaal je slechts enkele euro’s. Het is in principe mogelijk om een abortus te laten uitvoeren zonder dat je familieleden er van op de hoogte zijn. Al is dit niet echt wenselijk. </li></ul>
 7. 7. In welke gevallen <ul><li>Een jonge meisje </li></ul><ul><li>Vrouwen die al veel kinderen hebben </li></ul><ul><li>Voor sommige oudere vrouwen is het onverantwoord om nog kinderen te krijgen bvb je bent 46 jaar en je krijgt nog een kleine, binnen 15 jaar is dit kind in zijn pubertijd maar zelf ben je al 61, is dit nog verantwoord? </li></ul><ul><li>In geval van handicap, bvb trisomie </li></ul>
 8. 8. Verschillende abortusmethoden <ul><li>Abortus pil </li></ul><ul><li>Zuigcurettage </li></ul><ul><li>Prostaglandine behandeling </li></ul>
 9. 9. 1. Abortus pil <ul><li>Het is geen pil die je bij de apotheek haalt en thuis kunt slikken als je ongewenst zwanger blijkt te zijn. Het valt onder de abortuswetgeving. De abortuspil is dan ook alleen verkrijgbaar in abortusklinieken en ziekenhuizen die een abortusvergunning hebben. </li></ul><ul><li>Verwar de abortuspil niet met de morning-afterpil, die je neemt als je onveilig hebt gevreeën en achteraf alsnog zwangerschap wilt voorkomen. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>De baarmoeder wordt leeggezogen via een slangetje dat bij de vagina naar binnen gaat. Het bevruchte eitje komt hierbij met wat bloed en slijm naar buiten. </li></ul>2. Zuigcurettage
 11. 11. 3. Prostaglandine behandeling <ul><li>Bij een prostaglandinebehandeling die doorgaans bij een zwangerschapsduur van meer dan 13 weken wordt toegepast, maakt de arts het vruchtvlies stuk, zodat het vruchtwater wegloopt en de vrucht in de baarmoeder sterft. De vrouw krijgt vervolgens weeënopwekkende prostaglandine ingespoten waardoor ze na 6 tot 12 uur een levenloze foetus baart. </li></ul>
 12. 12. Emotionele risico’s <ul><li>Sommige vrouwen ervaren na de abortus een gevoel van opluchting. Anderen ervaren vrijwel direct een groot verdriet. Vooral wanneer ze onder druk een abortus hebben laten doen, bijvoorbeeld om de relatie met hun vriend aan te houden, voelen deze vrouwen zich na hun abortus echt heel erg leeg. De symptomen van de emotionele problemen kunnen zijn: </li></ul><ul><ul><ul><li>verdriet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>schuldgevoelens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>angst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>boosheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>depressiviteit/wanhoop </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gedachten over zelfmoord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>schaamte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>flashbacks, nachtmerries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>relationele problemen. Veel relaties lopen stuk na een abortus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het verdriet verdoven door alcohol, drugs of overmatig eten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>minderwaardigheidsgevoelens </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Lichamelijke risico’s <ul><li>Bloedverlies Er kan ernstig bloedverlies voorkomen. </li></ul><ul><li>Perforatie van de baarmoeder Soms prikt de abortustang per ongeluk door de baarmoederwand heen, waarbij ook andere organen beschadigd kunnen worden. </li></ul><ul><li>Infecties De baarmoeder is net na een abortus zeer gevoelig voor infecties. Het risico hierop is groter als je een geslachtsziekte hebt. Ziekteverschijnselen zijn pijn en koorts. Als een infectie niet behandeld wordt, kan dit resulteren in blijvende onvruchtbaarheid. </li></ul><ul><li>Effecten op latere zwangerschappen Ernstige beschadiging van de baarmoeder kan als gevolg hebben dat een volgende zwangerschap niet voldragen kan worden. De kans op miskramen wordt groter als een vrouw meerdere abortussen heeft gehad. </li></ul>
 14. 14. Voordelen abortus <ul><li>Geen ongewenste kinderen die aan hun lot overgelaten worden </li></ul><ul><li>Oplossing na verkrachting </li></ul><ul><li>Ongewenste zwangerschappen tegengaan bij jonge meisjes zodat ze hun school nog kunnen afwerken </li></ul><ul><li>Als de zwangere vrouw erfelijke of ongeneeslijke ziekte heeft kan het onderbroken worden </li></ul><ul><li>Alcohol of drugsverslaafde zwangere vrouwen </li></ul><ul><li>Syndroom van down beperken </li></ul><ul><li>Als de vrouw geen abortus mag plegen zullen ze zoeken achter manieren om hun vrucht te kunnen laten doden. </li></ul>
 15. 15. Nadelen abortus <ul><li>Het is verleidelijk om selectie te maken op mensen : aantal gehandicapt is sterk gedaald sinds het ontstaan abortus wetgeving. Dat noemt eugenisme. </li></ul><ul><li>Mentale schade </li></ul><ul><li>Egoïsme </li></ul><ul><li>Het geloof: een kind is een geschenk van god. </li></ul>
 16. 16. Andere mogelijkheden <ul><li>Je kunt het kind krijgen en zelf opvoeden. Als je nog jong bent en je bent alleen hiertoe niet in staat, zijn er overal in het land zijn opvangmogelijkheden. </li></ul><ul><li>Je kunt het kind krijgen en afstaan voor adoptie. </li></ul>
 17. 17. Voordelen van uitdragen van je zwangerschap <ul><li>Je hoeft geen leven te beëindigen, je geeft leven en dat leven hoort bij jou. </li></ul><ul><li>Geen schuld en schuldgevoelens. </li></ul><ul><li>Er is iemand voor wie je kunt zorgen, die je kunt koesteren en beschermen. </li></ul><ul><li>Een baby, kindje brengt ook veel blijdschap en plezier in je leven. </li></ul><ul><li>Je kunt je ontplooien/ontwikkelen als moeder </li></ul><ul><li>Ook al is het zwaar en zal je jouw leven opnieuw moeten organiseren, het is goed om op de natuurlijke manier om te gaan met onverwachte wendingen in je leven. Het zal je karakter vormen en je zult er sterker uitkomen. </li></ul><ul><li>Een baby maakt je leven rijker. Dat je jouw andere doelstelling [school, carrière] daarvoor moet opgeven of uitstellen kan het zeker waard zijn. Er komt een andere fase en daarna kun je altijd nog een eventuele studie/carrière weer oppakken. Het leven is niet over! </li></ul>
 18. 18. Adoptie <ul><li>Je geeft leven. </li></ul><ul><li>Je kunt na de bevalling weer gewoon je oude leven oppakken </li></ul><ul><li>Geen schuld en schuldgevoelens. </li></ul><ul><li>Je biedt het kindje een gezinssituatie waar een vader en een moeder bij betrokken zijn en het kindje zeer gewenst is. </li></ul>
 19. 19. Onze eigen mening <ul><li>Wij vinden het goed dat je in België terecht kunt voor een abortus. Natuurlijk moet je zelf goed opletten door voorbehoedsmiddelen te gebruiken, maar het kan altijd fout gaan en dan is het toch de beste oplossing. Zeker als je door een verkrachting zwanger wordt is het mooi dat een abortus kan worden gedaan. Het zou toch vreselijk als je een kind krijgt van jouw verkrachter, dat wil niemand! Er is nogal verschil van mening tussen mensen in België, want de een zegt dat je een levend wezen dood, want uit echo’s zou blijken dat het kindje wel degelijk terugdeinst als er een zuigcurettage op hem/haar afkomt, maar een ander zegt bijvoorbeeld dat het kindje nog geen bewustzijn heeft en dat het dus niet erg is, of dat het maar een stel cellen zijn die je weghaalt. Wij hebben ook meer het idee dat je een wezentje zonder bewustzijn weghaalt, dus is het niet zo heel erg. </li></ul>
 20. 20. Besluit <ul><li>Een goed afgebakende abortuswet is nodig om geen onschuldige levens te beëindigen </li></ul><ul><li>Voorkomen is beter dan genezen </li></ul>
 21. 21. Bedankt voor jullie aandacht!

×