tussen Kunst en kitsch verslag expertise erfgoeddag in kasteel wallemote erfgoedbeurs izegem

1,047 views

Published on

VERSLAG EXPERTISEDAG ERFGOEDBEURS DE WALLEMOTE IZEGEM.

Aanwezig waren drie voorname kunst experten met name: Frederik Cnockaert conservator restaurateur kunstvoorwerpen, Bruno Speybrouck Antiquair, en dr. René Leclercq geschiedkundige. De opkomst was goed en het aanbod overtrof de verwachtingen.
Volgende opmerkelijke stukken werden er aangebracht: KUNST OF KITSCH?
In de marge van de “erfgoedbeurs” die doorging in het Kasteel Wallemote te Izegem op 17 november 2012, was er ook gelegenheid persoonlijke bezittingen te laten bespreken en
evalueren door drie experten, die elk op hun domein toelichting gaven bij de aangeboden stukken. Zoals dat meestal het geval is was er heel wat variatie in het aanbod. gaande van reissouvenirs over erfstukken tot persoonlijk verworven stukken en van curiosa tot echte (historische of kunsthistorische) voorwerpen. Naast de (handels)waarde was het voor de bezitters meestal ook belangrijk te vernemen wat de aard en de betekenis was van hun meegebracht bezit. Vaak komt de handelswaarde in dat geval zelfs op de tweede plaats. Zo werden er heel wat gouden voorwerpen ter expertise aangeboden. Voor de waardebepaling van goud is de naam van de ontwerper een belangrijk element. Wie “mooie” gouden stukken bezit die herkomstig zijn van een anonieme of onbekende goudsmid moet er zo mee rekening houden dat dergelijke stukken buiten de goudprijs meestal geen toegevoegde waarde vertegenwoordigen. Voor de bepaling van de goudprijs dient dan ook rekening te worden
gehouden met de aard van de goudlegering (24,1 8.14.12 of zelfs 9 karaat). Hetzelfde geldt voor de waardebepaling van de edelstenen waarbij -voor diamant bij voorbeeld- wordt
rekening gehouden met de grootte, de kleur. de helderheid, de eventuele inclusies of de aard van het slijpsel. Maar is deze waarde wel van belang wanneer het gaat om erfstukken? Zo
werd een familiejuweel getoond met daarbij een foto van de grootmoeder of overgrootmoeder die dit stuk droeg. Bij dergelijke stukken, verbleekt de eventuele geldelijke waarde bij de sentimentele en (familie)historische waarde.
Dat “waarde” erg relatief is, bleek ook bij het voorleggen van een aantal oude 16de, 17de en 18de eeuwse boeken. De oudste, een “Cruydtboek” van Rembert Dodoens uit 1590 was echter in dergelijke lamentabele staat dat het maar een fractie vertegenwoordigde van de prijs die voor een goed exemplaar zou moeten worden neergeteld. Oudheid en goede staat van een boek zijn evenmin een garantie voor een goede marktwaarde. Zo werd een boek aangeboden in goede staat en degelijk ingebonden dat bestond uit Latijnse teksten van kerkvaders. Voor dergelijk boek is de handels- of veilingwaarde zeer beperkt, gewoon omdat er -op dit ogenblik- geen belangstelling voor bestaat. Het meest interessant aan dat boek was de kaft die bestond uit perkament met 15de eeuw handschrift (eveneens Latijnse teksten, zonder verluchting). Daar het hier wellicht ook ging om “gewijde” teksten die later va o

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

tussen Kunst en kitsch verslag expertise erfgoeddag in kasteel wallemote erfgoedbeurs izegem

 1. 1. VERSLAG EXPERTISEDAG ERFGOEDBEURS DE WALLEMOTE IZEGEM.Aanwezig waren drie voorname kunst experten met name: Frederik Cnockaert conservatorrestaurateur kunstvoorwerpen, Bruno Speybrouck Antiquair, en dr. René Leclercqgeschiedkundige. De opkomst was goed en het aanbod overtrof de verwachtingen.Volgende opmerkelijke stukken werden er aangebracht: KUNST OF KITSCH?In de marge van de “erfgoedbeurs” die doorging in het Kasteel Wallemote te Izegem op 17november 2012, was er ook gelegenheid persoonlijke bezittingen te laten bespreken enevalueren door drie experten, die elk op hun domein toelichting gaven bij de aangebodenstukken. Zoals dat meestal het geval is was er heel wat variatie in het aanbod. gaande vanreissouvenirs over erfstukken tot persoonlijk verworven stukken en van curiosa tot echte(historische of kunsthistorische) voorwerpen. Naast de (handels)waarde was het voor debezitters meestal ook belangrijk te vernemen wat de aard en de betekenis was van hunmeegebracht bezit. Vaak komt de handelswaarde in dat geval zelfs op de tweede plaats. Zowerden er heel wat gouden voorwerpen ter expertise aangeboden. Voor de waardebepalingvan goud is de naam van de ontwerper een belangrijk element. Wie “mooie” goudenstukken bezit die herkomstig zijn van een anonieme of onbekende goudsmid moet er zo meerekening houden dat dergelijke stukken buiten de goudprijs meestal geen toegevoegdewaarde vertegenwoordigen. Voor de bepaling van de goudprijs dient dan ook rekening tewordengehouden met de aard van de goudlegering (24,1 8.14.12 of zelfs 9 karaat). Hetzelfde geldtvoor de waardebepaling van de edelstenen waarbij -voor diamant bij voorbeeld- wordtrekening gehouden met de grootte, de kleur. de helderheid, de eventuele inclusies of deaard van het slijpsel. Maar is deze waarde wel van belang wanneer het gaat om erfstukken?Zowerd een familiejuweel getoond met daarbij een foto van de grootmoeder ofovergrootmoeder die dit stuk droeg. Bij dergelijke stukken, verbleekt de eventuele geldelijkewaarde bij de sentimentele en (familie)historische waarde.Dat “waarde” erg relatief is, bleek ook bij het voorleggen van een aantal oude 16de, 17de en18de eeuwse boeken. De oudste, een “Cruydtboek” van Rembert Dodoens uit 1590 wasechter in dergelijke lamentabele staat dat het maar een fractie vertegenwoordigde van deprijs die voor een goed exemplaar zou moeten worden neergeteld. Oudheid en goede staatvan een boek zijn evenmin een garantie voor een goede marktwaarde. Zo werd een boekaangeboden in goede staat en degelijk ingebonden dat bestond uit Latijnse teksten vankerkvaders. Voor dergelijk boek is de handels- of veilingwaarde zeer beperkt, gewoonomdat er -op dit ogenblik- geen belangstelling voor bestaat. Het meest interessant aan datboek was de kaft die bestond uit perkament met 15de eeuw handschrift (eveneens Latijnseteksten, zonder verluchting). Daar het hier wellicht ook ging om “gewijde” teksten die latervan geen nutmeer werden beschouwd (want de boekdrukkunst was intussen uitgevonden!) is het belanghiervan ook relatief. Het zou wel interessant zijn voor de eigenaar de teksten te latenonderzoeken en, wie weet (l), misschien blijkt dan de kaft van het boek meer waard dan hetboek zelf. Wij kregen ook een mooi genealogisch boek te zien over “oude Friese adelyke enaanzienlijke families" uit 1760. Het bevond zich in uitstekende staat en achteraan waren 450wapenschilden van de betreffende families ingekleurd. Dergelijk boek (waarvan de waarde
 2. 2. geschat werd tussen 1200 en 1500 Euro) is exemplarisch voor de relativiteit van “waarde”:om te beginnen was dit het eerste deel van twee, samen zouden zij meer dan het dubbelewaard zijn, het ging ook over “Friese families", waarvoor hier ter plaatse weinigbelangstelling bestaat, maar waarbij de kans bestaat dat op een veiling in Nederland eenzeker in Friesland— het hoge toppen zou kunnen scheren wanneer één van deafstammelingen van een in het boek voorkomende familie absoluut dergelijk boek in zijnbezit wil. Interessant als curiosum was een voorloper van een “stripboekje “De avonturenvan Mijnheer Prikkebeen” (geschat op 400 Euro). Het betrof echter reeds de 6de druk enwas ook niet in een echt perfecte staat. Een eerste druk en in goede staat zou wellicht eenveelvoud vertegenwoordigen van de vooruitgeschoven schattingsprijs.Ook heel wat schilderijen werden ter bespreking aangeboden gaande van op doek gekleefdereproducties tot schilderijen die konden geklasseerd worden als “vervalsing”. Een voorbeeldhiervan was een “stilleven” getekend Corot. “Le père” Corot was een Franse schilder (1796 -1875) die als de voorloper geldt van het Frans impressionisme. Het is een grote naam in deFranse en in de internationale schilderkunst en zijn werk wordt dan ook aan respectabeleprijzen afgehamerd. Het probleem met deze schilder is echter dat er ook een veelvoud aanvervalsingen geproduceerd werd. Na vluchtig onderzoek bleek het werk ten onrechte denaam “Corot” te dragen. Ook heel wat schilderijen van plaatselijke of onbekende meesterswerden voorgesteld. Voor schilders “met een naam” kan men in het algemeen stellen dat de“waarde” afhangt van de markt en deze markt kan zowel naar boven als naar onderevolueren. Wat vandaag goed in de markt ligt kan morgen uit de gratie van publiek enverzamelaars verdwenen zijn. Onbekende schilders, waarvoor geen markt bestaat (of dieniet “ontdekt” werden) hebben dan ook geen marktwaarde, hoe goed geschilderd het werkmisschien is, hoe aantrekkelijk het onderwerp ook moge zijn. Belangrijk voor de eigenaars is,in dat geval, het genot dat zij zelf van dit kunstwerk hebben dat hun woonkamer of eenandere kamer opbeurt. Ook kwamen heel wat beelden aan bod. Een mooi houten beeld(notelaar) met de voorstelling van een staande “Sint Anna-ten-drieën" (Sint-Anna met Mariaen het kind Jezus) uit de late 17de eeuw (wellicht Antwerps: geen merktekens) wasongetwijfeld een mooie vondst. Hetbeeld was afgeloogd, met in de diepe plooien nog resten van polychromie en vertoonde ookeen aantal mankementen met daarbij nog wormgaten. Het fijne snijwerk maakte echter veelgoed, te meer omdat, door het ontbreken van de polychromie , de gelaatstrekken en hetplooienspel nog beter tot hun recht kwamen (geschatte waarde 3.000 Euro). Heel anderswashet gesteld met een houten beeld met de voorstelling van “Job op een mesthoop”, dat zekerniet dezelfde kwaliteiten vertoonde en eerder kon gerekend worden tot de volkskunst. Ditsoort beelden, waarschijnlijk afkomstig uit een landelijke kerk of kapel, werd meestalgesneden door een plaatselijke kunstenaar. Het is dan ook moeilijk de ontstaansperìode tesitueren, daar dergelijke beeldsnijders vaak werkten in een stijl die vaak reeds lang achter derug lag. Met enige omzichtigheid zou men voor dit beeld een periode tussen eind 17de enmidden 18de eeuw kunnen situeren (geschatte waarde 650 Euro). Met meer elegantie wasdan weer een “Maria met kind” (gesneden in lindehout), dat eveneens uit het eind van de17deeeuw, begin 18 de eeuw kan stammen. Het was wit overschilderd (eind l8de eeuw ofzelfs begin 19 e eeuw?) De geschatte waarde hiervan bedraagt zowat 600 Euro.Een heel ander soort beeld zijn de bronzen beelden. Vaak zijn dergelijke beelden niet echt inbrons gegoten (brons is een legering van koper met zowat 10% tin). maar bestaan zij uit
 3. 3. zogenaamd “kunstbrons” ( gemeenzaam gekend onder de benaming “zamac‘" Zink,Antimonium, Mangaan, Cuprum- in het Engels spreekt men dan van “spelter”). Het gewichtvan een beeld verraadt al dadelijk het verschil tussen brons en dergelijke “zamac”: bronsvoelt zwaar aan, “zamac” is veel lichter (dergelijke kunstbrons kan overigens nietgerepareerd worden). Een dergelijk beeld in kunstbrons werd voorgesteld. Niet alleen washet geen brons, maar erger nog ging het om een” na-geut” (surrnoulage): de matrijs voor ditbeeld werd genomen van een reeds gegoten beeld waardoor de oorspronkelijke fijnearceringen en lijnen vervagen. (geschatte waarde 260 euro; een oorspronkelijk brons zoueen veelvoud van deze prijs waard zijn). Bij het kopen van bronzen beelden dient menderhalve niet alleen te kijken naar de naam van de kunstenaar (maar pas op: er bestaan heelwat kunstenaarsfamilies, waarbij de ene vertegenwoordiger al meer gewaardeerd wordt dande andere), maar daarbij moet men ook kijken of men wel met echt “brons te maken heeften of het hier niet om een “na-geur” gaat. Een heel ander domein is porselein en aardewerk.Dit bestrijkt een uitgebreid terrein over vele eeuwen (en zelfs millennia), gaande van zuivergebruiksvoorwerpen tot siervoorwerpen allerhande. De stukken die hier getoond werdenwaren dan ook zeer divers. Zo waren er een porseleinen fruitpersje in de vorm van een“pierrot”, waarschijnlijk van Engelse makelij (geschat op zowat 180 Euro), een porseleineninktpot met zandstrooier, versierd met een meisje met hond geschat op 160 Euro), een“horlogehouder” met gekleurde figuren uit Staffordshire (geschat op 300 Euro, een drinkkanin de vorm van een mannetje (een “Jacquot”), typisch voor sommige ateliers uit Noord-Frankrijk (“faiences du Nord”), eind 18de eeuw, begin 19de ( in deze staat —kraken,schilfers- geschat op 180 Euro). Voor al deze voorwerpen uit de 18d‘3 en 19de eeuw bestaaner heel wat verzamelaars. Zoals het meestal het geval is wordt de prijs ervan bepaald doorde staat en door de zeldzaamheid. Dergelijke (vaak naïeve) “postuurkes” zouden meestal tot“kitsch” kunnen worden gerekend. Ze werden vaak in een oneindig aantal exemplarenvoortgebracht en ondergingen het lot van veel aardewerk en porselein, zij braken of werdenweggegooid toen ze uit de mode waren. De overgebleven exemplaren krijgen nu een zekerestatus als relicten uit het verleden. Men moet ze dan ook bekijken in de geest van de tijdwaarin ze werden voortgebracht. Een uitschieter was een beeldje in beschilderd terracotta(wellicht Engels) met de voorstelling van een “King Charles” hondje, dat ongetwijfeld alszuiver siervoorwerp werd gecreëerd. Ondanks een gebroken pootje werd het toch nog op750 Euro getaxeerd. Ook een vaas (één exemplaar van twee) in biscuit (mat porselein)gemerkt “Royal Dux”, met art nouveaux kenmerken kwam aan bod (geschat op 100 Euro). Indit verband kan er opgewezen worden dat vazen vaak per twee werden verkocht (een opelke hoek van de schouw), zodat één exemplaar per stuk minder waard is dan beide samen(dit geldt zeker voor Chinese vazen). Het domein van de gebruiksvoorwerpen waarvoor inmindere of meerdere mate belangstelling voor bestaat als verzamelobject is nog veeluitgebreider. Het zijn voorwerpen die gewoon werden gemaakt om te dienen in dehuishouding of in het werk. Ze hadden geen zuiver artistieke bedoeling alhoewel ze door devormgeving wel een artistiek karakter konden krijgen. Hierover uitweiden zou ons te verbrengen. Toch kan er hierbij ook op gewezen worden dat ook hier modetendensen bestaandie de belangstelling voor één of andere soort van die voorwerpen kan doen toenemen ofdoen afnemen (wat dan ook een rol speelt in de prijsbepaling). Zo is de laatste decennia debelangstelling voor (19 de eeuws) koper en tin enorm afgenomen, wat dan ook geleid heefttot de ineenstorting van de prijzen. Hetzelfde gaat overigens grotelijks op voor zilverwerk(voor zover niet voortgebracht door gerenommeerde goud- en zilversmeden). Bij dezegebruiksvoorwerpen was er een mooi en vroeg fototoestel in mahoniehout en leder, met
 4. 4. “Zeiss” lens dat werkte met glasplaten. Voor deze vroege fototoestellen is er zekerbelangstelling als verzamelobject. De mate van belangstelling bepaalt dan ook de waarde(geschat op zowat 550 Euro). Ook een plooibaar instrumentje met een combinatie vanverrekijker, kompas en spiegeltje (misschien voor trekkers of‘ ontdekkingsreizigers) is zo eenstuk waar gespecialiseerde verzamelaars belangstelling voor kunnen hebben (taxatie 125Euro).Ook oorlogssouvenirs waren talrijk aanwezig, gaande van bajonetten (in feite verbodenwapens!) en ander oorlogstuig tot meer zeldzame stukken of voorwerpen die een zekerhistorisch belang kunnen opwekken. Zo was er een fotoalbum met foto’s uit de eerstewereldoorlog gemaakt door een Duits onder officier tijdens zijn verblijf in het kasteel vanIngelmunster. een miniatuurvliegtuigje gemaakt uit een kogelhuls en ander materiaal(zogenaamde “loopgravenkunst”) met op de vleugel de vermelding “souvenir de Bousinghe”,een kaart van het front in de Westhoek, strooibriefjes bestemd voor Duitse soldaten meteen oproep de strijd te staken of een pamflet van tijdens de Duitse bezetting onderwereldoorlog II. Voor al die zaken is er een gespecialiseerde markt, waarbij de belangstellingwellicht zal toenemen in de aanloop van de geplande herdenkingsfeesten rond de oorlog1914-1918.Dit is slechts een greep uit de vele stukken die ter beoordeling werden voorgelegd. Wat wasnu “kunst" en wat was nu “kitsch”? Hier dient gezegd te worden dat de scheidingslijn tussenkunst en kitsch in wezen flinter dun is. Iedereen kent de beeldjes van de Eiffeltoren diewellicht met miljoenen als reissouvenir vanuit de “lichtstad” worden meegenomen. Iedereenis er eveneens van overtuigd dat deze voorwerpen tot de kitsch moeten gerekend worden.Maar stel dat Wim Delvoye nu een Eiffeltorenbeeld zou ontwerpen, eventueel met gotischeof andere (sier)elementen in verwerkt, dan wordt dat opeens kunst. De enorme blinkendevoorwerpen in felle kleuren van Jeff Koons, die in feite een referentie vormen naar bepaaldhouten speelgoed worden geprezen als grote kunst. Was de reeks van diezelfde kunstenaargewijd aan de pornoster “la Cicciolina” (waarmee hij een tijdlang optrok) kunst of was heteerder kitsch? Zijn een schedel bezet met edelstenen of een lichtarmatuur bezet met kevers(die na een tijd zullen vergaan) kunst of kitsch‘? Zijn bepaalde beeldjes uit de “artnouveaux” niet eerder kitsch dan kunst? Is de zoveel geprezen “fruitpers” van Philip Starckkunst of (moeilijk te bedienen!) kitsch? Men kan de voorbeelden tot in het oneindigedoortrekken. Bij al deze voorbeelden zal men wijzen opde bepalende artistieke toets van de kunstenaar; In dezelfde lijn ligt de waardebepaling vaneen werk. Een “Rembrandt”, die door één of andere commissie wordt gedeclasseerd tot eenwerk van een leerling van deze grootmeester, verliest plots een aanzienlijk deel van zijn(markt)waarde- Toch blijft het hetzelfde schilderij waarvoor iedereen voordien in extase zatnaar te kijken. Het omgekeerde doet zich evenzeer voor, waarbij een anoniem werk wordtopgewaardeerd, soms tot ongekende hoogten. Soms wordt meer gekeken naar eenhandtekening dan naar het kunstwerk zelf. Van een kunstenaar die goed in de markt ligtwordt een middelmatig werk zelfs hoog geprijsd. De tijdsgeest bepaalt vaak wat als “kunst”wordt aangezien en wat “kitsch” is. Soms terecht, soms ten onrechte. Meer dan ooit wordt“kunst” bepaald door een kleine groep mensen die een enorme invloed hebben op dekunstwereld en op de “smaak” van de mensen en bijgevolg ook op de handelswaarde vankunstvoorwerpen - Nota Bene Kitsch, volgens van Dale: “schijnkunst al wat niet echt vansentiment of niet werkelijk artistiek is, maar pretendeert het te zijn”groetjesFrederik Cnockaert Kunstrestauratie Kerat Hoogweg 42 te 8940 Wervik Tel. 056 22 67 97
 5. 5. GSM 0495 51 33 87 email; info@kerat.be site; www.kerat.beEen schilderij“Stilleven metperziken” getekend C.COROT. (1796-1875)Het doek draagt destempel van debekendeschilderszaakSENNELIER in Parijsdie doeken en verfleverde aan bekendeimpressionisten enexpressionisten.Helaas bestond dezezaak nog niet bij hetoverlijden van Corot.Sennelier startte zijnzaak pas in 1887 duskan dit schilderij ookniet toegeschrevenworden aan dezeschilder.Een prentenboek“De avonturen vanMijnheerPrikkebeen”. Wordtaanzien als heteerste Nederlandsestripverhaal. Deeerste gekuisteversie werd uit hetDuits vertaald in1858 door Mr.J.J.A.Goeverneur. Ditboek is de 6° druken niet in perfectestaat. Waarde400€.
 6. 6. Een petroleumlantaarn van de“Keystone Railroad”“The Casey WickRaiser” uit 1902.Een dergelijkelantaarn werdrecent verkochtvoor 180,00$.Een fruitpersje inporselein waarbijde pers bestaat uithet hoofd van eenclown “Pierrot”.Waarschijnlijk vanEngelse makelij.Hiervoor bestaan erverzamelaars.Geschatte waarde:180€.Een inktpot inporselein metzandstrooier. Hetdeksel versierd meteen meisje met eenhond. Zeer apart.Waarde: ongeveer160€.
 7. 7. Een gezeten hondje“King Charles” inbeschilderdterracotta,ongeveer 28 Cmhoog, waarschijnlijkEngels, een pootjegebroken.Maar tochongeveer 750€waard.Een drinkkan in devorm van eengezeten mannetje“Jacquot”genoemd,NoordFranse faience, eind18° - begin 19°eeuw.Waarde: ongeveer180€.Een wapenboekover de adellijkefamilies uitFriesland, metongeveer 50 zeermooie platen metwapenschildenorigineel ingekleurdmet waterverf,gedateerd 1760.Waarde: ongeveer1.200 à 1500€.
 8. 8. Een houten beeldvan Sint Job op demesthoop,volkskunst, Vlaamsof Noord Frans tedateren rond 1700,waarschijnlijk uiteen landelijkekapel.Waarde: 650€.Een groot blikkenpetroleumvatbeschilderd als eenblik “Campbell”soep. Refereertnaar de schilderijenvan Andy Warhollen de consumptiemaatschappij,echter ontbreekthet zegelmerk opde doos. Waarde:300 €.Een totaal plooibaarinstrumentjebestaande uit eenverrekijkertjekompas enspiegeltje.Waarschijnlijkbedoeld voor‘survival’ oflandelijkeuitstappen.Waarde: 125€.
 9. 9. Een Bijzonder mooien vroegfototoestel “DRP”in mahoniehoutmet koper en leder,voorzien van een“ZEISS” lens.Professioneelinstrument, werktmet glasplaten.Waarde, moeilijk tebepalen.Waarschijnlijkongeveer 550€.Een oud gedrukt boek“Cruydenboeck” vanRembertus DODOENS(Mechelen 1518 –Leiden 1585)Dodoens studeerde inLeuven geneeskunde,aardrijkskunde,kosmografie latijn enGrieks. Was in1541Stadsgeneesheervan Mechelen, 1575-1578 Lijfarts vanKeizer Philips II vanOostenrijk, 1582Leerstoel aan deUniversiteit vanLeiden.Het eersteCuydenboeckverscheen in 1554.De eerste drukkenwaren in hetNederlands.Later in het Latijn,met aanvulling vanClusius ( CharlesL’Ecluse). Een Gaafexemplaar uit dieperiode kost algauw 3à 4000€. Ditexemplaar isgedateerd 1590, dusbest vroeg, maar is
 10. 10. onvolledig en inslechte staat. Deeigenaar kocht hetvoor ongeveer 50€.Huidige waarde:ongeveer 550 €.
 11. 11. Houten beeld “SintAnna ter Drieën”Vlaanderen 17°eeuw, (breuken enmankementen)Waarde: 3.000€.Vitrinekast metklok. Volgens deeigenaars gemaaktin Mechelen doorJef Casteels.Zeer mooiekwaliteit. In LuikseRégènce stijl .Enkele kleineraampjes zijnbeschilderd, maarde kwaliteit hiervanis alles behalve. Deklok is ouder enalhier gemaakt inde 18° eeuw.Waarde: 2500€.
 12. 12. Een miniatuurvliegtuigje uit deeerstewereldoorlog,gemaakt vanBelgische kogels enstukken munitie.Met opschrift“Souvenier deBoezinghe” en tweenamen vansoldaten. Zeerzeldzaam.Waarde ongeveer480€.Een beeld “Mariamet Kind” inlindenhout.Vlaanderen eind17°- begin 18°eeuw. Witoverschilderd.Waarde: 600€.

×