Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint Bondelandet

212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Powerpoint Bondelandet

  1. 1. Kommer i snart, i husmænd Delemne 6
  2. 2. Husmænd <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>socialt dårligt stillet </li></ul></ul><ul><ul><li>Han havde få tønder land </li></ul></ul><ul><ul><li>det var hårdt slid </li></ul></ul>
  3. 3. Landarbejdere <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Landarbejdere havde ikke meget jord. </li></ul></ul><ul><ul><li>Brugte op til 80% af lønnen til mad. </li></ul></ul><ul><ul><li>elendige livsvilkår </li></ul></ul>
  4. 4. Børnearbejde <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Ofte kun 6-7 årige. </li></ul></ul><ul><ul><li>  lidt tøj mindre penge beløb. </li></ul></ul><ul><ul><li>  Piger skulle passe de mindre dyr. </li></ul></ul><ul><ul><li>Drenge skulle passe de større dyr. </li></ul></ul>
  5. 5. Et karlekammer <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Ikke stort. </li></ul></ul><ul><ul><li>Åbent til køerne og til marken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rotter på værelset. </li></ul></ul><ul><ul><li>Et vindue. </li></ul></ul>

×