Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materials Consult in "Brabant Manager 21 - 2009"

617 views

Published on

Published in: Technology, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Materials Consult in "Brabant Manager 21 - 2009"

  1. 1. Dossier Metaal Frans Vos, Materials Consult “Materialen vormen structuur van technologische maatschappij” Zonder staal en andere metalen is er geen sprake van auto’s en vliegtuigen. En alles begint bij een correcte materiaalkeuze. Dr. ir. Frans Vos, materiaaldeskundige en zaakvoerder van Materials Consult, legt uit. B.M.: Waarom is een juiste materiaalkeuze zo belangrijk? Frans Vos: “Een van de belangrijkste aspecten is de duurzaamheid. Die bestaat op zich uit verschillende deelaspecten. Het materiaal moet de nood- zakelijke mechanische eigenschappen hebben. Het moet, anders gezegd, sterk genoeg zijn. Belangrijk bij die keuze is ook de omgeving, of omgevingen, waarin het materiaal gebruikt zal worden. Ten slotte wordt onder duurzaamheid ook steeds meer het begrip ‘voetafdruk’ verstaan. Niet alleen de kwaliteiten van het materiaal zijn belangrijk, maar ook de recycleerbaarheid ervan. Men probeert de materialen tegenwoordig zo te ontwikkelen dat ze achteraf gemakkelijk te recycleren zijn. Vandaag stellen we bijvoorbeeld vast dat sommige staalfabrie- TE KOOP ken voor 80% draaien op gerecycleerd staal dat ze hersmelten.” B.M.: Betrouwbaarheid heeft dus niet alleen met mechanische sterkte te maken? “Nee, helemaal niet. Een voorbeeld. Een tijd geleden was er in de pers Belgische & Duitse nogal wat te doen over melkverpakkingen die schadelijke stoffen afscheid- den. Ook dat valt onder betrouwbaarheid van de materialen. Je moet je immo vennootschappen materiaal ook zo kiezen dat er bij het gebruik geen giftige of andere onge- wenste stoffen vrijkomen. Samengevat: bij de keuze van het juiste mate- met goed rendement riaal moet je rekening houden met heel wat parameters. Duurzaamheid, (Residentieel met goede huurders) betrouwbaarheid, milieuaspecten, omgevingsfactoren… zonder natuurlijk het budgettaire aspect te vergeten.” Beleggingspanden Herstellingskosten B.M.: Wat kan er fout gaat bij een verkeerde materiaalkeuze? “Breuken, slijtage, corrosie, ongewenste stoffen die vrijkomen,... Er zijn een heel pak rechtstreekse schades. Maar even belangrijk zijn de onrechtstreekse gevolgen van een rechtstreeks schademechanisme. Een verminderde levens- duur van het product, productieverliezen, milieuschade,... Onrechtstreekse BVBA schade is soms veel belangrijker dan rechtstreekse, dat wordt teveel uit het oog verloren. Bij die economische schade worden de kosten van de herstel- Interesse: Tel.: 011/717 367 - info@tcgroup.be ling of de vervanging ook snel uit het oog verloren. Vandaar dat een goede 38
  2. 2. Dossier Metaal materiaalkeuze zo belangrijk is. Als een materiaal, dat misschien iets duurder is, 10 jaar langer meegaat, dan is de rekening snel gemaakt.” “Onze kracht ligt veeleer bij bedrijven die bepaalde metaalbehandelingen aanbieden met echt toegevoegde waarde en andere speciale producten of diensten. We zullen dus meer moeten specialiseren.” B.M.: Waarom wordt dan niet altijd het juiste materiaal gekozen? “Deels komt dat omdat in sommige sectoren nog af en toe de mentaliteit heerst van ‘we werken nu al zo lang met staal nummer zoveel, we zijn dat gewend. Het zal wel goed komen.’ Terwijl het in vele gevallen voordeliger is om te vertrekken vanaf nul en de materiaalkeuze vanaf het begin bij het ontwerpproces te betrekken. Het materiaal dat dan wordt gekozen hoeft trouwens niet noodzakelijk duurder te zijn.” B.M.: Hoe ziet u de toekomst van de metaalsector? “Ik ben bezig met de technische kant van materialen. Sociaal-economische studies zijn niet mijn vakdomein. Het is me echter wel sterk opgevallen dat in ons land de bedrijven uit de primaire metaalsector, zij dus die het metaal Dr. ir. Frans Vos: “Sommige staalfabrieken draaien vandaag voor 80% op gerecycleerd staal dat ze hersmelten.” produceren voor het verwerkt wordt, heel zware klappen hebben gekregen. Ik zie meer en meer buitenlands staal op onze markt verschijnen. Belangrijke redenen daarvoor zijn onder andere onze hoge loonkosten en ook wel een Onderwijs en communicatie spelen een essentiële rol om de metaalsector gebrek aan flexibiliteit. Ik vrees dat die tendens niet meer te keren is. Onze terug het broodnodige elan te geven. Metalen en materialen vormen de struc- kracht ligt veeleer bij bedrijven die bepaalde metaalbehandelingen aanbieden tuur van onze technologische maatschappij. Een heel groot deel van wat we met echt toegevoegde waarde en andere speciale producten of diensten. vandaag gebruiken, is te danken aan materiaaltechnologie. We zouden meer We zullen dus meer moeten specialiseren. Bijkomend probleem is dat de jongeren daarvan bewust moeten maken.” metaalsector in België een beetje, ten onrechte, een imagoprobleem heeft. Marc Van de Velde Wij geven uw ontwerp een decoratieve meerwaarde Poederlakken van alle metalen met aangepaste voorbehandeling Staalstralen en chemisch voorbehandelen Poederlakken van stuk- of seriewerk Procestracebility per artikel www.metacoat.be Klantgerichte aanpak info@metacoat.be Fax +32 11 45 25 26 Telefoon +32 11 45 25 25 Europaweg 21, 3560 Lummen 39

×