Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Stalin over Oekraïne - 1926

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 3 Ad

More Related Content

Similar to Stalin over Oekraïne - 1926 (14)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Stalin over Oekraïne - 1926

  1. 1. I.V. Stalin over de “Oekraïnisering”. 1926 Een dialectisch standpunt tegen het Russisch en het Oekraïens nationalisme onder de Sovjet communisten. UIT EEN BRIEF AANV. KAGANOVICH* EN ANDERE LEDEN VAN HET CC CP(b)U Op de foto: Mykola Khvylevoy (Oekraïens prozaschrijver) en Alexander Shuisky (Sovjet volkscommissaris). "In de uitspraken van kameraad Shuisky** zitten enkele juiste ideeën. Het is waar dat in Oekraïne een brede beweging voor de Oekraïense cultuur en het Oekraïense publiek is begonnen en aan het groeien is. Het is waar dat het hoe dan ook onmogelijk is deze beweging in handen te geven van elementen die ons vreemd zijn. Het is waar dat een aantal communisten in Oekraïne de betekenis en het belang van deze beweging niet begrijpt en daarom geen stappen onderneemt om haar te beheersen. Het is waar dat er een verandering moet komen in houding van de kaders van onze partij en de sovjetarbeiders, die nog steeds doordrenkt zijn van de geest van ironie en scepticisme over de kwestie van de Oekraïense cultuur en de Oekraïense samenleving. Het is waar dat we zorgvuldig kaders moeten selecteren en mensen vormen mensen die in staat zijn de nieuwe beweging in Oekraïne te beheersen. Dat is allemaal waar. Maar kameraad Shumsky maakt hierin ten minste twee ernstige fouten. Ten eerste verwart hij de Oekraïnisering van onze Partij en Sovjet-apparaten met de Oekraïnisering van het proletariaat. Het is mogelijk en noodzakelijk om, met inachtneming van een zeker tempo, onze partij, de staat en andere apparaten die de bevolking dienen te Oekraïensiseren.
  2. 2. Maar je kunt het proletariaat niet van bovenaf Oekraïner maken. De Russische werkende massa kan niet worden gedwongen de Russische taal en cultuur af te zweren en het Oekraïens als hun cultuur en taal te erkennen. Dit is in strijd met het principe van de vrije ontwikkeling van nationaliteiten. Het zou geen nationale vrijheid zijn, maar een bijzondere vorm van nationale onderdrukking. Ongetwijfeld zal de samenstelling van het Oekraïense proletariaat veranderen met de industriële ontwikkeling van Oekraïne, met de instroom van Oekraïense arbeiders in de industrie vanuit het omliggende platteland. Het lijdt geen twijfel dat de samenstelling van het Oekraïense proletariaat Oekraïens zal worden, net zoals de samenstelling van het proletariaat in bijvoorbeeld Letland en Hongarije, dat ooit een Duits karakter had, later Lets en Majarisch (Hongaars) begon te worden. Maar dit is een lang, spontaan, natuurlijk proces. Dit spontane proces proberen te vervangen door de gedwongen Oekraïnisering van het proletariaat van bovenaf, betekent een utopisch en schadelijk beleid voeren dat anti-Oekraïens chauvinisme kan oproepen onder het niet-Oekraïense deel van het proletariaat in Oekraïne. Het lijkt mij dat com. Shuisky de Oekraïnisering verkeerd begrijpt en geen rekening houdt met dit laatste gevaar. Ten tweede benadrukt kameraad Shuisky terecht het positieve karakter van de nieuwe beweging in Oekraïne voor de Oekraïense cultuur en samenleving. Shuisky ziet echter niet de schaduwkanten van deze beweging. Kameraad Shuisky ziet niet in dat, gezien de zwakte van de communistische kaders in Oekraïne, deze beweging, nog steeds geleid wordt door de niet-communistische intelligentsia, hier en daar het karakter kan krijgen van (…) een strijd tegen "Moskou", tegen de Russen tegen de Russische cultuur en haar hoogste bijdrage - tegen het Leninisme. Ik zal niet beweren dat een dergelijk gevaar in Oekraïne steeds reëler wordt. Ik wil alleen zeggen dat zelfs sommige Oekraïense communisten niet vrij zijn van dergelijke gebreken. In artikel van de bekende communist Khvylovy*** in de Oekraïense pers eist hij de "onmiddellijke de-Russificatie van het proletariaat" in Oekraïne en het verwijderen van "de Oekraïense poëzie van de Russische literatuur, van haar stijl". Zijn uitspraak dat "de ideeën van het proletariaat ons bekend zijn zonder de tussenkomst van Moskou", zijn passie voor een soort messianistische rol van de Oekraïense "jonge" intelligentsia, zijn naïve en niet-marxistische poging om de cultuur los te weken van de politiek - dit alles en nog veel meer klinkt uit de mond van een Oekraïense communist nu meer dan vreemd (kan niet anders). Terwijl de West-Europese proletariërs en hun communistische partijen vol sympathie zijn voor "Moskou", voor deze citadel van de internationale revolutionaire beweging en het Leninisme, terwijl de West-Europese proletariërs met bewondering kijken naar het vaandel dat in Moskou wappert, heeft de Oekraïense communist Khvylovy niets meer te zeggen ten gunste van "Moskou". En roept hij de Oekraïense leiders op om
  3. 3. "zo snel mogelijk" uit "Moskou" te vluchten. En dit wordt dan internationalisme genoemd! Wat kan er gezegd worden over andere Oekraïense intellectuelen uit het niet- communistische kamp als de communisten zo beginnen te spreken, en niet alleen spreken, maar ook schrijven in onze Sovjetpers en de bewoordingen van kameraad. Khvylovy overnemen? Kameraad Shuisky van zijn kant bekijkt de nieuwe beweging in Oekraïne voor de Oekraïense cultuur alleen maar vanuit de extreme standpunten van Kameraad. Khvylovy in de gelederen van de communisten. Kameraad begrijpt niet dat alleen in de strijd tegen zulke extremen de opkomende Oekraïense cultuur en het Oekraïense publiek kunnen worden omgevormd tot voordele van een Sovjet-cultuur en -publiek. 26 april 1926. Noten * L.M. Kaganovitsj was in die tijd algemeen secretaris van de CP(b)U, Stalin stuurde hem naar Oekraïne om de uitwassen van de Oekraïnisering te bestrijden. ** Alexander Jakovlevitsj Sjuiskij (1890-1946) - voormalig links-sociaal revolutionair, was in 1924-1927 hoofd van het Volkscommissariaat voor Onderwijs in Oekraïne. *** Mykola Khvylevoy (echte naam Nikolai Grigorievich Fitilev, 1893 - 1933) - Oekraïens prozaschrijver, dichter, publicist. De theoreticus van het Oekraïense nationale communisme en de auteur van de slogan "Ga weg uit Moskou!". (ukr. Ga weg uit Moskou!).

×