Marx voor beginners

2,771 views

Published on

Wat Marx werkelijk heeft gezegd. Een overzicht van zijn leven en werk.

Published in: Technology, Spiritual
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marx voor beginners

 1. 1. MARX VOOR BEGINNERSE E N I N L E I D I N G TO T H E T M A R X I S M E INSTITUUT MARXISTISCHE STUDIES FRANS DE MAEGD L E U V E N , A P R I L 2 0 11
 2. 2. MARX VOOR BEGINNERS Kleine leesopdracht Noem de belangrijkste bijdragen van Marxaan de hand van de toespraak van Friedrich Engels aan het graf van Karl Marx te Londen, 15 maart 1883
 3. 3. MARX VOOR BEGINNERSInhoud: LES 1 Het leven van Karl Marx
 4. 4. MARX VOOR BEGINNERSInhoud: LES 1 Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk Socialisme
 5. 5. MARX VOOR BEGINNERSInhoud: Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk Socialisme De kritiek op het kapitalisme economisch systeem De antagonistische tegenstellingen van het kapitalisme  De uitbuiting (meerwaarde theorie),  De concurrentie (crisis)….
 6. 6. MARX VOOR BEGINNERSInhoud: Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk Socialisme De kritiek op het kapitalisme economisch systeem De antagonistische tegenstellingen van het kapitalisme  De uitbuiting (meerwaarde theorie),  De concurrentie (crisis)….
 7. 7. MARX VOOR BEGINNERSInhoud (vervolg): De staat: Dictatuur van de burgerij De socialistische revolutie Dictatuur van het proletariaat De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij  De Internationale
 8. 8. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl Marx
 9. 9. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl Marx 1818: geboren in Trier, uit Joodse ouders, op 5 mei Vader democraat (ideeën v.d. Verlichting) 1835: studeert rechten in Bonn 1836 -1841: studeert rechten dan filosofie in Berlijn Aanhanger van Hegel en Feuerbach Thesis over materialisten in de Oudheid (Jena) 1842 – 1843: Keulen, journalist “Rheinische Zeitung” Staat aan de kant van de werkers Wordt slachtoffer van censuur 1843: huwelijk met Jenny von Westpahlen
 10. 10. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl Marx 1843 - 1844: Parijs, ontmoeting met Friedrich Engels 1845 - 1848: Brussel, Kritiek op het utopisch socialisme Het Communistisch Manifest Stichting van de Communistische Bond 1848 – 1849: Keulen, deelname aan Duitse revolutie tijdens de “lente van de revoluties in Europa"
 11. 11. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl Marx 1849 – 1883: Londen  Ontwikkelt economische theorie, Het Kapitaal (1867)  Ontwikkelt politieke theorie: op basis van de ervaringen van de revoluties in Frankrijk (1848 – 1871)  Organiseert de arbeidersbeweging, De Internationale (1864)
 12. 12. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl MarxGeen Marxisme zonder Friedrich Engels
 13. 13. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl Marx Geen Marxisme zonder Friedrich Engels Geboren in Wuppertal in 1820, overlijdt in 1895 Runt in Manchester een filiaal van zijn vader Leert de arbeidersklasse en de economie kennen (Marx leert van Engels) Ontwikkelt de leer van Marx (socialisme) Steunt de familie Marx financieel Na de dood van Marx, zet Engels Marx werk verder  Tweede Internationale (18 89)  Kritiek op het reformisme
 14. 14. MARX VOOR BEGINNERS Het leven van Karl Marx Geen Marxisme zonder Jenny von Westphalen 1814 – 1881. Was van aristocratische afkomst Steunde gans haar leven het werk van Marx Kende heel wat ellende in haar leven
 15. 15. MARX VOOR BEGINNERS Het denken van Karl Marx, Het marxisme heeft drie bronnen De Duitse filosofie De Engelse politieke economie Het Franse socialisme
 16. 16. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme In de filosofie draait het altijd om volgende begrippen en combinaties van deze begrippen  Idealisme: de wereld van de ideeën  Materialisme: de wereld van de materie  Metafysica: parallelle ontwikkelingen  Dialectiek: met elkaar verbonden ontwikkeling  Dualisme : men erkent het materialisme en het idealisme  Monisme: men erkent alleen het idealisme of alleen het materialisme
 17. 17. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Marx en Engels werken hun filosofie uit in Brussel Zij steunen (en leveren kritiek) op het historisch en dialectisch idealisme van Hegel op het (statisch) materialisme van Feuerbach Zie Engels over Feuerbach “de filosofie moet zich vanaf niet beperken tot het interpreteren van de wereld maar wel haar veranderen”
 18. 18. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Idealisme – materialisme  Idealisme van Hegel De materie is een afbeelding van het Idee De werkelijke dingen en gebeurtenissen komen voort uit de ideeënwereld  Materialisme van Marx Onze ideeën komen voort uit ons brein, een product van de hersenen, een product van de mens, een product van de natuur (mens van vlees en bloed)
 19. 19. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Metafysica – dialectiek  Metafysica De dingen en fenomenen ontwikkelen zich min of naast elkaar, parallel met elkaar (bv ontwikkeling van de geneeskunde en de sociologie)  Dialectiek De dingen en fenomenen zijn met elkaar verbonden, verstrengeld Alles is met alles verbonden (interactief) Alles is permanent in verandering Veranderingen gebeuren met sprongen (net zoals in de natuur)
 20. 20. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme  Bij Hegel is de geschiedenis niet anders dan het Idee dat op zoek is naar zichzelf (bv naar de eeuwige rechtvaardigheid),. Doorheen de geschiedenis wordt de mens zich steeds meer bewust van (bv) de eeuwige waarden en kan die dan realiseren Bij Hegel is de geschiedenis niet anders dan het Idee dat op zoek is naar zichzelf (bv naar de eeuwige rechtvaardigheid),. De geschiedenis is in de eerste plaats de geschiedenis van de Ideeën
 21. 21. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme  Bij Marx (die het idealisme van Hegel omkeerde) is - de basis van de maatschappij en de geschiedenis:: de economie, de productiewijze , de verhoudingen tussen de klassen in de productie - de motor van de maatschappij en de geschiedenis: de klassenstrijd.  Bij Marx zijn het de (onderdrukte en uitgebuite massa’s die de geschiedenis maken Veranderingen worden afgedwongen in de klassenstrijd Elke maatschappij kent een ontstaan, een ontwikkeling, een verval en een einde. De grote maatschappelijke veranderingen gebeuren sprongsgewijs (revolutie)
 22. 22. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme  Marx en Engels ontwikkelen het wetenschappelijk socialisme. Het socialisme wordt geen product van utopische ideeën maar wel het product worden van de revolutionaire klassenstrijd en het wetenschappelijk socialisme
 23. 23. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme FASES in de geschiedenis  Primitieve communistische maatschappij (zonder klassen)  Slavernij (slavenhouders – slaven)  Feodaliteit (adel – lijfeigenen)  Kapitalisme (burgerij – arbeiders)  Socialisme (arbeiders – vroegere burgerij)  Communisme (zonder klassen)
 24. 24. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme  Marx in het Communistisch Manifest (1847-48) “De geschiedenis van alle maatschappijen tot op vandaag is een geschiedenis van klassenstrijd” (...) “De moderne burgerlijke maatschappij, voortgekomen uit de ondergang van de feodale maatschappij, heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Ze heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld”.(…)
 25. 25. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme  Marx in het Communistisch Manifest (1847-48) “De wapens waarmee de burgerij het feodalisme ten gronde heeft gericht, richten zich nu tegen de burgerij zelf. Maar de burgerij heeft niet alleen de wapens gesmeed die haar de dood brengen, zij heeft ook de mannen geschapen die deze wapens zullen hanteren - de moderne arbeiders, de proletariërs” (…). “In dezelfde mate waarin de burgerij, dat wil zeggen het kapitaal, zich ontwikkelt, ontwikkelt zich het proletariaat, de klasse van de moderne arbeiders”.(…). Arbeidersklasse = doodgraver kapitalisme “Van alle klassen die vandaag tegenover de burgerij staan is alleen het proletariaat een werkelijk revolutionaire klasse”.
 26. 26. MARX VOOR BEGINNERS
 27. 27. MARX VOOR BEGINNERS Het filosofisch denken van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme Het historisch materialisme  Het socialisme komt niet vanzelf uit voort uit de crisis van het kapitalistisch systeem en de klassenstrijd.  Naast de klassenstrijd heeft de arbeidersklasse nood aan - een socialistisch bewustzijn (weten waarvoor men vecht… het socialisme) - een organisatie: de Communistische Partij (met haar organisaties; vakbonden, mutualiteiten, …)
 28. 28. MARX VOOR BEGINNERSTot nu bespraken we Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk SocialismeNu bespreken we ten eerste Kritiek op het kapitalisme economisch systeem Antagonisme van het kapitalisme Uitbuiting (meerwaarde theorie), concurrentie (crisis)….
 29. 29. MARX VOOR BEGINNERS Het economisch denken van Karl Marx Eerste fundamentele tegenstelling binnen het kapitalisme De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal Warenproductie  Waarde van een waar (van een product) = hoeveelheid maatschappelijke noodzakelijke arbeiderstijd  Waar – geld – waar (ruilwaarde van een product in geld uitgedrukt)  KAPITALISTISCHE warenproductie  Geld – waar – geld (max. winst, kapitaal accumulatie)
 30. 30. MARX VOOR BEGINNERS Het economisch denken van Karl Marx Eerste fundamentele tegenstelling binnen het kapitalisme De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal De meerwaarde  Waar haalt de kapitalist zijn winst vandaan? - door concurrentie voordeel …. vertelt men ons - door de uitbuiting van de arbeiders … zegt Marx VOORBEELD
 31. 31. MARX VOOR BEGINNERS De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal Voorbeeld: de productie van een paar schoenen verkocht aan € 50 Geproduceerd door 1 arbeider op 1 uurDe kapitalist geeft De arbeider geeft TotaalDe productiemiddelen : € 10 De waarde van zijn arbeid: € € 50(leer, nagels, touw 40gereedschap, onderhoudfabriek….)De kapitalist neemt De arbeider krijgtOm te investeren: € 10 Zijn loon: € 10 € 50Als winst: € 30 Om te overleven samen met zijn gezin (kinderen)
 32. 32. MARX VOOR BEGINNERS
 33. 33. MARX VOOR BEGINNERS Het economisch denken van Karl Marx De tweede fundamentele tegenstelling in het kapitalisme De tegenstelling tussen de georganiseerde productie en de anarchie op de markt Dubbele beweging  Meer produceren om meer winst te maken  Minder (loon) betalen om meer winst te maken Gevolg: CRISIS door overproductie  Onverkochte producten door teveel productie, door zwakke koopkrachten van de arbeidersgezinnen
 34. 34. MARX VOOR BEGINNERS Het economisch denken van Karl Marx Fundamentele tegenstelling van het kapitalisme De tegenstelling tussen de georganiseerde productie en de anarchie op de marktKarl Marx in het Kapitaal (1867) “De uiteindelijke reden van elke crisis ligt altijd in de armoede en de beperkte consumptie van de mensen, tegenover de ongebreidelde groei van de kapitalistische productie”
 35. 35. MARX VOOR BEGINNERS Het economisch denken van Karl Marx Kritiek op het kapitalisme (uitbuiting en crisis) Hoe de fundamentele tegenstellingen oplossen?1. Vechten voor beter loon, met als perspectief het afschaffen van de uitbuiting: de bevrijding van de arbeid2. De tegenstelling tussen georganiseerde arbeid en anarchie op de markt oplossen, alsook de nood aan nuttige producten voor de mensen lenigen door de planeconomie
 36. 36. MARX VOOR BEGINNERS Het economisch denken van Karl Marx Kritiek op het kapitalisme (uitbuiting en crisis) ALTERNATIEF Vechten voor het socialisme Voorbereiden van de socialistische revolutie Organiseren van de werkers  voor hun onmiddellijke belangen, enerzijds  voor hun en fundamentele belangen, anderzijds Noodzaak van een communistische arbeiderspartij
 37. 37. MARX VOOR BEGINNERSTot nu bespraken we Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk Socialisme Kritiek op het kapitalisme economisch systeem Antagonisme van het kapitalisme Uitbuiting (meerwaarde theorie), concurrentie (crisis)….
 38. 38. MARX VOOR BEGINNERSTot nu bespraken we Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk Socialisme Kritiek op het kapitalisme economisch systeem Antagonisme van het kapitalisme Uitbuiting (meerwaarde theorie), concurrentie (crisis)….
 39. 39. MARX VOOR BEGINNERSNu bespreken we :Het politiek denken van Karl Marx De staat Dictatuur van de burgerij De socialistische revolutie Dictatuur van het proletariaatHet organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij  De Internationale
 40. 40. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De leer van Marx over de staat, de kapitalistische staat en de socialistische staat maakt de KERN uit van het marxisme  De (klein) burgerij kan akkoord gaan met het economisch denken van Marx en zij kan de leer van de klassenstrijd van Marx aanvaarden  Lenin vatte de politieke leer van Marx, zijn leer over de staat samen in “Staat en revolutie” (1917) om de Sovjetrevolutie voor te bereiden. Lenin leverde kritiek op de reformist Kautsky in zijn werk “De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky” (1918)
 41. 41. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De staat is niet van alle tijden  In de primitieve communistische staat was er geen staat,  Waarom niet?
 42. 42. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De staat is niet van alle tijden  In de primitieve communistische staat was er geen staat,  Waarom niet?  Omdat er geen privébezit, omdat er geen klassen bestonden, geen klasse van uitbuiters, geen klassen van uitgebuite mensen  De staat ontstaat daar, en wanneer de maatschappij zich opsplits in klassen die elkaar bestreden  Om de CONTROLE te krijgen en te behouden, om ORDE te brengen in de maatschappij is een staat nodig  De staat is een product van de onverzoenlijke klassenstegenstellingen
 43. 43. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De staat is in handen van de bezittende klasse  De staat is een openbare macht, boven de maatschappij.  Waaruit bestaat de staat?
 44. 44. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De staat is in handen van de bezittende klasse  De staat is een openbare macht, boven de maatschappij.  Waaruit bestaat de staat?  Uit repressieorganen zoals : het klassengerecht, de politie, het leger, de gevangenissen Het volk is onbewapend  Uit de staatsorganen zoals: de regering, de bureaucratie, … het parlement.  Hoe groter de omvang (gebied, aantal inwoners,…) en hoe groter de tegenstellingen tussen de overheersende klassen en de onderdrukte klasse hoe sterker de staat, de staatsmachine  Zelf de meest democratische staat is een onderdrukkings apparaat tegen de werkers. Wat hebben we eigen écht te zeggen? Wat kunnen we echt doe?
 45. 45. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De geschiedenis kende verschillende staatstypes  De staat van de slavenhouders  De feodale staat, in handen van de adel (en de kerk)  De kapitalistische staat, onder controle van de burgerij  Het belangrijkste kenmerk van die staten is dat zij de belangen van een minderheid (de bezittende klassen) tegen de (bijna) bezitloze meerderheid verdedigt met vreedzame middelen (als het kan) met geweld (wanneer het - voor hen - moet)
 46. 46. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De staat  De burgerij wil ons doen geloven dat er in de wereld nog (slechts) twee soorten staatsmachten bestaan:  de dictaturen (alleenheerschappij van één persoon, of van één beperkte groep)  de democratieën ( mensenrechten, algemeen stemrecht, meer partijenstelsel, parlement…)  Marx verwerpt deze stelling.  In elke staat is er enerzijds democratie voor de heersende bezittende klassen en anderzijds dictatuur tegen de werkende meerderheid.  Een marxist vraagt zich altijd af:  Democratie van wie? Voor wat? Dictatuur van wie? Tegen wie? Tegen wat?  Voorbeeld: het fascisme
 47. 47. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De burgerlijke staat  Marx stelt zich vanaf 1851 de vraag (vraag, die hij nog niet stelde in het Communistisch Manifest): “Kan de arbeidersklasse de bestaande staatsmachine overnemen? Kan zij het parlementair systeem – zelf indien er algemeen stemrecht is – overnemen? ” 
 48. 48. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De burgerlijke staat  Het antwoord is neen. De arbeidersklasse heeft een nieuw type staat nodig om de dictatuur van de burgerij (met democratie voor die klasse) te vervangen door de dictatuur van het proletariaat (met democratie voor die klasse)  Hoe die arbeiders staat er zal uitzien weet Marx niet, nog niet….
 49. 49. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De eerste socialistische staat: de Commune van Parijs, 1871  Marx volgt de Commune van Parijs van 1871 op de voet, geeft raadgevingen en trekt er de lessen uit.  De Commune wordt uitgeroepen na een korte gewapende opstand, het vluchten van de burgerij en democratische verkiezingen  Het wordt de eerste arbeidersstaat, de dictatuur v.h. proletariaat  Afschaffing van het leger, bewapening van het volk  Verkozenen moeten wetten maken en toepassen, werken aan een arbeidersloon.  Verkozenen moeten permanent verantwoording afleggen en zijn afzetbaar  Scheiding tussen kerk en staat  Oprichting van arbeidersateliers  Internationalisme (deelname van vreemdelingen aan de Commune)
 50. 50. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De eerste socialistische staat: de Commune van Parijs, 1871  Sociale maatregelen van de Commune van 1871  Deelname van de vrouwen aan het besturen van de Commune  Uitstel van huur betalingen, niemand mag uit zijn huis worden gezet  Vervanging van Berg van Barmachtigheid door (begin van ) openbare onderstand  Pensioen voor weduwe en wezen  Gemeente scholen, vakscholen voor jongens en meisjes  Vaste contracten, minimum loon (pogingen)  Gelijk loon voor leraars en leraressen  Erkenning “onwettige” kinderen
 51. 51. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx De eerste socialistische staat: de Commune van Parijs, 1871  De Commune wordt na 72 dagen vernietigd (bloedige week)  Marx trekt ook de lessen uit de nederlaag  De Commune is veel te zachtmoedig geweest (Ze trok niet onmiddellijk op naar Versailles, liet de burgerij teveel vrijheden in Parijs, liet na de Nationale Bank te bezetten, ….  De Commune was niet autoritair genoeg (Nationale Garde gaf de macht te snel over, Nationale Garde was te anarchistisch, de Commune voerde haar dreigementen niet uit, …)
 52. 52. MARX VOOR BEGINNERS Het politiek denken van Karl Marx “De Commune dat is de dictatuur van het proletariaat”  Lenin zal uit de ervaringen van de Commune leren bij het doorvoeren van de Sovjetrevolutie  Lenin zal de dictatuur van het proletariaat als staatsvorm van/voor de arbeiders verdedigen tegen diegenen die rekenen op “een democratie voor iedereen”  Lenin zegt; dat alleen diegenen die de dictatuur van het proletariaat als alternatief op de dictatuur van de burgerij verdigen, echte marxisten kunnen worden genoemd.
 53. 53. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij Zoals beschreven in het Communistisch Manifest  De Internationale  De Bond der Communisten (1848-1850)  De (Eerste) Internationale (1864-1872)  De Tweede Internationale (1889-…)  (De Derde Internationale (1919-1943)
 54. 54. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  Een zelfbewuste klassenpartij is nodig “Het proletariaat kan de politieke macht (…) maar veroveren door de gewelddadige revolutie. Marx en ikzelf hebben sinds 1847 steeds het volgende verdedigd: opdat het proletariaat op de beslissende dag sterk genoeg zou zijn om te overwinnen, is het noodzakelijk dat het een zelfstandige partij vormt, los van en tegengesteld aan alle andere, een klassenpartij, die zich daar ook van bewust is.” 1889, Engels “"Elke echt proletarische partij heeft altijd de dictatuur van het proletariaat als eerste doelwit van de strijd gesteld.“ 1872, Engels
 55. 55. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij moet de klassenstrijd leiden en de arbeidersklasse opvoeden (leren, niet beleren – tactiek) "Nooit vergeten dat het socialisme, sinds het een wetenschap is geworden, moet behandeld worden, en dat wil zeggen bestudeerd worden, als een wetenschap! De opdracht zal er dan in bestaan de zo verworven, alsmaar helder wordende opvattingen te verspreiden en de organisatie van de partij en van de vakbonden sterker en sterker te consolideren." 1884, Engels VOORBEELD de crisis analyseren en een alternatief uitwerken
 56. 56. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij moet het einddoel voor ogen houden “Onze sociaal-democraten van vandaag beschouwen de omverwerping van de kapitalistische orde als een ver doelwit en bijgevolg als iets dat geen enkele weerslag heeft op de politieke praktijk van vandaag. De klassenstrijd tussen bourgeoisie en proletariaat erkent men wel op papier maar in de praktijk wordt ze weggemoffeld, gecamoufleerd, verzoet.” 1879, Marx
 57. 57. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij mag haar bestaan niet laten afhangen van de (klein) burgerij door zich aanvaardbaar te maken “Die mensen daar (de eerste Duitse SDers zoals Bebel), zij willen de tanden van het socialisme uittrekken en de partij respectabel maken in de ogen van de kleinburgers.” 1879, Engels
 58. 58. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij verbindt zich met alle krachten die strijden tegen het kapitalisme en het burgerlijk systeem  Ten tijde van Marx en het Communistisch Manifest zijn dat  De Chartistenbeweging in Engeland: een brede strijdbeweging voor sociale en politieke hervormingen  De opstandige Polen: hun strijdt voor onafhankelijkheid en voor een agrarische revolutie (het land aan diegenen die het bewerken)  De Duitse revolutionairen (ook de burgerlijke) die strijden tegen de monarchie
 59. 59. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De Bond der Communisten (1847-1850)  Kan beschouwd worden als een “pré-Internationale”  Geboren uit de (Duitse) “Bond de rechtvaardigen”  Marx en Engels vormen deze om:  Verandering van naam  Verandering van leuze  Verandering van programma  Verandering van statuten  Scheuring en ontbinding in 1850
 60. 60. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De (Eerste) Internationale (1864-1872)  Door de ontwikkeling van het kapitalisme - als wereldsysteem -, de groei van het proletariaat en de klassenstrijd is er nood aan een internationale arbeidersorganisatie  Op 28 september 1864 wordt de Internationale gesticht tijdens een bijeenkomst van arbeidersorganisaties uit geheel de kapitalistische wereld.
 61. 61. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De (Eerste) Internationale (1864-1872) De inhuldigingsrede van Karl Marx  Vaststellingen:  Rijkdom en armoede nemen toe .  Uitbuiting en armoede zijn een ondragelijke sociale pest geworden in de wereld  Na de nederlagen van de revoluties van 1848 kende de industrie een niet te stuiten opgang, nam de politieke reactie toe, greep wanhoop de arbeidersbeweging aan en werden de arbeidersleiders ofwel vervolgd, ofwel omgekocht.
 62. 62. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De (Eerste) Internationale (1864-1872) De inhuldigingsrede van Karl Marx  Maar dertig jaar later heeft de arbeidersbeweging opnieuw haar eerste successen  In Engeland dwingt de Chartisten-beweging de 10 uren werkdag af.  Kennen de coöperatieven in een groeiend succes (deze zijn nuttig als sociale ondersteuning, als instrument van de klassenstrijd maar ze vervangen de strijd voor de bevrijding van de arbeidersklasse niet)
 63. 63. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De (Eerste) Internationale (1864-1872) De inhuldigingsrede van Karl Marx  De taken van de Internationale zijn:  De emancipatie van alle arbeiders in de wereld  Strijd leveren tegen slavernij en racisme  De bewegingen voor nationale onafhankelijkheid ondersteunen  Vechten tegen alle feodale krachten
 64. 64. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De (Eerste) Internationale (1864-1872)  De Internationale was democratisch georganiseerd. Op de jaarlijkse congressen werd (telkens) een algemene raad gekozen  De Internationale kon geen richtlijnen geven wel advies Beste voorbeeld: de Adressen van Karl Marx over de Frans-Duitse oorlog van 1870 en de Commune van Parijs van 1871
 65. 65. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De (Eerste) Internationale (1864-1872)  Na de nederlaag van de Commune van Parijs slaat de verwarring, de ontgoocheling en de ontmoediging toe  De Internationale is verdeeld over de vraag welke lessen de arbeidersbeweging kan trekken uit de nederlaag van de Commune  Het anarchisme ondermijnt de Internationale. Bakounin zaait onrust en verdeeldheid  De Internationale wordt (feitelijk) opgeheven in 1872  De taak van de internationale arbeidersbeweging is nu sterke nationale massapartijen organiseren.
 66. 66. MARX VOOR BEGINNERS Het organisatorisch werk van Karl Marx De Tweede Internationale (1889 - ???)  1889 stichting van de Tweede Internationale te Parijs op initiatief van F. Engels  Steunt zich op het marxisme, F. Engels levert kritiek op het reformisme  1904: zware discussie: macht veroveren via parlement of via socialistische revolutie  1914: de belangrijkste SD partijen kiezen voor “hun” imperialistische burgerij  1919: stichting van de Derde Internationale (1919-1943)
 67. 67. MARX VOOR BEGINNERSWat MARX werkelijk heeft gezegdWe overliepen (al te snel): Het leven van Karl Marx Het historisch en dialectisch materialisme of Wetenschappelijk Socialisme De kritiek op het kapitalisme economisch systeem De antagonistische tegenstellingen van het kapitalisme  De uitbuiting (meerwaarde theorie),  De concurrentie (crisis)….
 68. 68. MARX VOOR BEGINNERSAlsook, wat MARX heeft gezegd over: De staat: Dictatuur van de burgerij De socialistische revolutie Dictatuur van het proletariaat De organisatie van de arbeidersklasse  De Communistische Partij  De Internationale
 69. 69. MARX VOOR BEGINNERSDe studie en de toepassing van het marxismedringen zich op, in de verscheurde wereld van vandaagIMAST levert haar (bescheiden) bijdragen voor de bevrijding van de werkers door het uitgeven van Marxistische Studies, het organiseren van vormingen en het beheren van een uitstekend documentatiecentrum www.marx.be

×