Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Franse revoluties 1789 1871

1,222 views

Published on

Een Marxistische kijk op de Franse revoluties.
Op basis van de geschriften van Marx en de marxisten zoals Albert Soboul.

 • Be the first to like this

De Franse revoluties 1789 1871

 1. 1. Algemeen overzicht
 2. 2. <ul><li>De vorming van de Franse Natie en de opkomst van de burgerij onder het ABSOLUTISME </li></ul><ul><ul><li>Absolutisme was de laatste fase van de feodaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Economische en sociale opgang van het kapitalisme en de burgerij </li></ul></ul><ul><ul><li>Lodewijk XIV “L’état c’est moi” </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>De Franse Revolutie van 14 juli 1789 </li></ul><ul><ul><li>Veegde de resten van de feodaliteit weg </li></ul></ul><ul><ul><li>Bracht de burgerij aan de macht </li></ul></ul><ul><ul><li>Geeft land aan (een deel van ) de boeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Wekte verwachtingen bij het volk </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>De constitutionele monarchie, 1789-1792 </li></ul></ul><ul><ul><li>een onmogelijk compromis tussen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adel – grootgrondbezitters </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De grote burgerij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historische figuren: Lodewijk XVI, Lafayette, Mirabeau,.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latere partij van de Legitimisten (1815-1830) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>De burgerlijke liberale republiek (1792-1793) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De grote burgerij tegen de adel en het volk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lanceren veroveringsoorlogen (België) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historische figuren: Louis Philippe d’Orleans, Condorcet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De republiek wordt uitgeroepen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partij van de Girondijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latere “Orleanisten” (1830-1848) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorstanders van het federalisme tegen het centralisme en de macht van Parijs </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>De burgerlijke democratische republiek (1793-1794) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De terreur van het algemeen welzijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De radicale klein-burgerij (de Jacobijnen ) steunt zich op het volk tegen de vroegere adel en de invasies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historische figuren: Robespierre, Saint-Just, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latere partij van de Republikeinen (1848-1852) </li></ul></ul></ul>
 7. 8. <ul><ul><li>Militaire dictatuur van Napoleon I (1798-1815) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerste Franse keizerrijk verzekert binnenlandse stabiliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consolideert (zeker voor de boeren) de verworvenheden van de Revolutie van 1789 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verzekert de rijkdom van de burgerij dankzij de veroveringsoorlogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frans imperialisme doet de feodale krachten in Europa beven </li></ul></ul></ul>
 8. 9. <ul><ul><li>Tijdens de Franse revolutie van 1789 tot 1815 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Was de feodaliteit definitief verdwenen (economisch) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hadden de verschillende fracties van de burgerij elkaar bevochten en één na één de macht veroverd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De idealen van de revoluties hadden enorme verwachtingen losgemaakt bij het volk: sociale gelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het volk had als voetvolk en kanonnenvlees gediend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De militaire dictatuur verving de parlementaire dictatuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>om volksopstanden en revoluties tegen te gaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Na de nederlaag van Napoleon gaan de verschillende fracties van de burgerij opnieuw vechten voor de macht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het volk gaat leren haar klassebelangen te verdedigen </li></ul></ul></ul>
 9. 10. <ul><ul><li>De Restauratie (1815-1830) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Legitieme monarchie neemt de macht over dankzij de steun van de reactionaire feodale krachten in Europa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Macht van de Bourbon’s wordt hersteld (Louis XVIII, Karel X) </li></ul></ul></ul>
 10. 11. <ul><ul><li>De Restauratie (1815-1830) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Democratie voor de vroegere adel, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nu grootgrondbezitters ( herstel van feodaliteit gaat niet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dictatuur en repressie tegen het volk en een deel van de burgerij </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gedeeltelijke terugkeer van de macht van de kerk </li></ul></ul></ul>
 11. 12. <ul><ul><li>De Julirevolutie en de Julimonarchie (1830-1848) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het volk van Parijs en de republikeinen verjagen de Bourbon’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De grote burgerij duidt Louis-Philippe aan als vorst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Le regne des banquers est arrivé…” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De volksbeweging heeft geen programma, zij verlangt het herstel van de grondwet van het jaar II (Robespierre) </li></ul></ul></ul>
 12. 13. <ul><ul><li>De Februari-revolutie en de tweede Franse Republiek (1848-1852) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van 24 februari tot 25 juni 1848 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Algemene verzoeningszwendel” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deelname van de arbeidersbeweging aan de regering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emancipatie van het proletariaat via verkiezingen </li></ul></ul></ul>
 13. 14. <ul><ul><li>Eerlijke en offervaardige proleet </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt overtuigd dat </li></ul></ul><ul><ul><li>het geweer dient om de </li></ul></ul><ul><ul><li>buitenlandse vijand te verslaan </li></ul></ul><ul><ul><li>de verkiezingen om </li></ul></ul><ul><ul><li>zijn vertegenwoordigers aan te duiden </li></ul></ul><ul><ul><li>- meerderheid kan een arbeidersregering de macht verzekeren </li></ul></ul>
 14. 15. <ul><ul><li>Karl Marx waarschuwt in het </li></ul></ul><ul><ul><li>Communistisch Manifest (febr.’48) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ De revolutie kan alleen het werk </li></ul></ul><ul><ul><li>zijn van het proletariaat” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Na de revolutie moet het </li></ul></ul><ul><ul><li>proletariaat de heersende </li></ul></ul><ul><ul><li>klasse zijn” </li></ul></ul>
 15. 16. <ul><ul><li>De Februari-revolutie en de tweede Franse Republiek (1848-1852) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van juni 1848 tot december 1851 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Juniopstand (1848) van het proletariaat wordt neergeslagen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle fracties van de burgerij verenigen zich nu in de Repbliek tegen de arbeidersklasse </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De Partij van de Orde oefent de parlementaire dictatuur uit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Afschaffing van algemeen stemrecht, beperking van de democratie (persvrijheid, vrijheid van vergaderen. </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 17. <ul><ul><li>De tweede militaire dictatuur van Louis –Bonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 – 4 september 1870) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Napoleon III regeert “boven de klassen” (combineert voortdurend repressie met demagogie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Versterking van het staatsapparaat (leger, politie, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bureaucratie, …) </li></ul></ul></ul>
 17. 18. <ul><ul><li>De tweede militaire dictatuur van Louis–Bonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 – 4 september 1870) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veroveringsoorlogen en militaire interventies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koloniale veroveringen </li></ul></ul></ul>
 18. 19. <ul><ul><li>De tweede militaire dictatuur van Louis–Bonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 – 4 september 1870) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hij begint een oorlog tegen Pruisen in juni 1870 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hij wil de eenmaking van Duitsland beletten en het overwicht van Frankrijk behouden op het vasteland </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hij wil de binnenlandse moeilijkheden overwinnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>omwille van de toename van de klassenstrijd en de versterking van de arbeidersbeweging, van de Internationale </li></ul></ul></ul>
 19. 20. <ul><ul><li>De tweede militaire dictatuur van Louis–Bonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 – 4 september 1870) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begint oorlog tegen Pruisen in juli 1870 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De oorlog begint slecht voor de Fransen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederlaag te Sedan op 2 september </li></ul></ul></ul>
 20. 21. <ul><ul><li>De tweede militaire dictatuur van Louis–Bonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 – 4 september 1870) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederlaag te Sedan op 2 september en ineenstorting van het Keizerrijk </li></ul></ul></ul>
 21. 22. <ul><ul><li>De Republiek wordt uitgeroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Proletariaat staat nu voor dubbele taak </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Met de opstand tegen het oude regime nam het proletariaat een dubbele taak op zich: een algemeen nationale taak en een klassenstaak: Frankrijk bevrijden van de Duitse invasie en de socialistische bevrijding van het kapitaal” </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen september 1870 en maart 1871 ontstaat er een dubbele macht in Parijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen 21 maart en 28 mei de Commune van Parijs, de eerste arbeidersstaat., een nieuwe socialistische staat (in wording) </li></ul></ul>
 22. 24. <ul><li>Leve de Commune </li></ul>

×