Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning

201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web vanelderen nwsbrf_inkomens- en vermogensplanning

  1. 1. Nieuwsbrief SpecialInkomens- envermogensplanningwww.vanelderen.nlmaart 2013
  2. 2. Hoe de oppassende burger wordtgestraft… of toch niet?2013 zal het jaar worden waarin pensioenen volop in de aandacht staan. Het jaar is net tweemaanden oud en dit is al wat er aan nieuwskoppen in de krant heeft gestaan:• Jongeren betalen te veel pensioen• “Flink lager” pensioen door belastingen• Ook in 2014 wordt een verlaging van pensioenen verwacht• Deze fondsen korten dit jaar tot op 7 procent op pensioen.Wie kan nog zeggen dat hij of zij niets van pensioen weet? Niemand meer. Of je het snapt is eentweede. Het belangrijkste is dat je er niet meer vanuit moet gaan een zelfde, soms relatief, riantepensioenuitkering te genieten als de afgelopen generaties die een pensioen op eindloonbasishadden opgebouwd en op hun 15e zijn gaan werken. Die generatie kon inderdaad afwachten water te zijner tijd zou worden uitgekeerd.De ingangsdatum van de AOW wordt al langzamerhand uitgesteld en voor alle werknemers zaldit jaar de pensioenregeling aangepast worden, zodat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijdweer overeen komen. Voor iedereen met een pensioen, werknemer of dga, heeft dit gevolgenvoor het toekomstige inkomensplaatje. Wat is de zin of onzin van een inkomensplaatje? Hiergeldt vooral een variant op het vroegere kreet om meisjes te laten doorleren: “een slimme meidis op haar toekomst voorbereid.....” Op meerdere paarden wedden is daarom verstandig.En als je dan netjes rond kunt komen van je pensioen en zelfs nog wat spaart voor je kinderenen toekomstige kosten, dan wil de overheid een graantje extra meepikken als je jezelf niet meervolledig kunt verzorgen. In sommige gevallen is het mogelijk om door een andere manier vanbeleggen de heffing door de overheid te beperken.Ook jongere minder valide Nederlanders die een AWBZ-bijdrage betalen kunnen op die maniernog wat reserveren voor hun toekomst.Inkomens- en vermogensplanningDe vragen in de dagelijkse praktijk kunnen nogal verschillend zijn en allemaal vragen om kennisen inzicht in de huidige en toekomstige situatie.• Moet ik mijn hypotheek aflossen met mijn vrijkomende kapitaalverzekering of juist niet?• Als ik 65 jaar wordt komen er een aantal lijfrentepolissen tot uitkering maar hoeveelinkomen heb ik daar per maand eigenlijk van?• Kan ik dat inkomen ook uitstellen totdat ik 70 jaar ben of juist zoveel mogelijk tussen mijn65-ste en 75-ste uitkeren?• Is het handig om mijn kinderen schenkingen te doen?• Ik wil wel schenken maar eigenlijk wil ik het geld nog niet missen.• Ik wil mijn kinderen nog niet zoveel geld ter beschikking stellen. Ze moeten er nog meeleren omgaan.Met het beantwoorden van deze vragen en nog veel meer kunnen wij u behulpzaam zijn. Daarbijkijken wij niet alleen naar het fiscaal en financieel gewenste, maar wijzen wij u ook op andereaspecten zodat u een afgewogen keuze kunt maken.
  3. 3. AWBZ-BVDe eigen bijdrage voor de AWBZ is voor velen een verrassing en dan in negatieve zin. Deze kannamelijk oplopen tot maandelijks ruim € 2.000.Zeker als het pensioen of uitkering laag is en het vermogen relatief hoog (€ 150.000 vermogen isdan al hoog) is de eigen bijdrage fors. Dat heeft alles te maken met het fictief rendement (12%)over het zogenaamde box 3 vermogen, welk fictief rendement meetelt voor het bepalen van dehoogte van de eigen bijdrage. Over 2012 was die bijdrage over het box 3 vermogen nog 4%.Reeds diverse malen hebben wij voor klanten van ons kantoor die daar tegen aanlopen, het geldniet langer in box 3 ondergebracht maar in box 2 en wel door middel van storting op aandelen-kapitaal van een zogenaamde AWBZ BV. Afhankelijk van de omstandigheden kan de eigenbijdrage dan verlaagd worden van ruim € 2.000 per maand naar € 1.000 per maand, mits goedbegeleid en uitgevoerd.Wie meer wil weten over deze zaken, kan contact met ons opnemen. Voor het advies en debegeleiding berekenen wij namelijk een fixed fee. Dan weet u exact waar u aan toe bent.Kort nieuws en tipsOude bepaling laten herlevenVaak krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende ouder bij overlijden. Deze is meestalpas opeisbaar bij overlijden of bij hertrouwen. Om te voorkomen dat de vordering door de over-heid wordt opgesoupeerd als de langstlevende een eigen bijdrage moet betalen voor de AWBZ,is het verstandig om de oude clausule, die voor 1996 standaard vaak in een testament werdopgenomen, opnieuw op te nemen. Daarin kan worden bepaald dat de vordering die de kinderenhebben ook opeisbaar wordt na blijvende opname in een van overheidswege gefinancierdeinstelling.Schenking onder schuldigerkenningEen andere mogelijkheid om te zorgen dat uw vermogen later meer bij uw kinderen terecht komten minder bij de overheid, is om aan uw kinderen een schenking onder schuldigerkenning tedoen. U schenkt dan wel maar doordat u het geld weer terugleent, houdt u er zelf de beschikkingover. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden, waarom het verstandig is om met ons contact opte nemen om te bekijken of het voor uw situatie interessant is.LevenstestamentIn een testament geeft u aan wat uw wensen zijn na uw overlijden. Het kan echter zijn dat er eenperiode is voordat het testament in werking treedt waarin u niet meer in staat bent om de zakente regelen zoals u zou willen. Dat kan op financieel vlak zijn, wat met een volmacht opgelost kanworden, maar ook met bijvoorbeeld al dan niet doorgaan met medische behandelingen etcetera.Een levenstestament wordt door de notaris opgesteld. Zo is voor iedere betrokkene duidelijk watuw wensen zijn en wie wat mag doen.
  4. 4. Apeldoorn – Arnhem – Ommen – Oranjestad (Aruba) - Zwolle© 2013 Van Elderen accountants | belastingadviseurs - Aan de inhoud van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Van Elderen accountants | belastingadviseursaanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. (www.vanelderen.nl).Stamrecht B.V.’s“Onrust om controles fiscus op ontslaggeld” kopte de Telegraaf op 7 maart 2013. De fiscuscontroleert dit jaar extra of de ontslagvergoedingen die belegd worden in een stamrecht BV welveilig genoeg worden belegd. Zeker als het geld is uitgeleend aan de dga zal een goede onder-bouwing van de leningsovereenkomst aanwezig moeten zijn met de nodige zekerheden.Wij kunnen u behulpzaam zijn om in kaart te brengen of u hiermee een verhoogd risico loopt enwat hieraan te doen valt.Pensioen in eigen beheer onder de loepJa, dat gebeurt bij ons niet alleen bij het opstellen van de berekening van uw voorziening inde eigen B.V., maar helaas doet de fiscus dat ook in steeds grotere mate. De maatstaven die defiscus daarbij aanlegt zijn gebaseerd op de koopsom die zou moeten worden betaald aan eenprofessionele verzekeraar. Daarbij moet ook nog eens rekening worden gehouden met de meestongunstige rentestand sinds wij ons kunnen heugen. Hoe voorzichtig u dus de afgelopen jarenook geweest bent: op dit moment moet je ongeveer anderhalf tot twee keer de huidige fiscalevoorziening die op de balans staat als beleggingsvermogen hebben. Daar kan lang niet iedereenà la minute op inspringen.Dit beperkt op dit moment de mogelijkheden om dividend uit te keren, ook voor een dga die nogtwintig jaar zou moeten doorwerken tot pensioendatum. Voor al onze klanten bekijken we degewenste hoogte van het te beleggen vermogen voor pensioen jaarlijks.Het kan zelfs een aanleiding zijn om te besluiten om vanaf 2014 niet verder pensioenrechten ineigen beheer op te bouwen. Natuurlijk allemaal in overleg. Pensioen is tenslotte maatwerk. Voorpensioenen kunnen wij zo nodig van erkende pensioenadviseurs gebruikmaken om zo aan deregels van de Wwft te voldoen.Voor meer informatie over inkomens-en vermogensplanning kunt u contactopnemen met:mr. B.J. (Bina) Schouwstra FBSenior Belastingadviseurper e-mail b.schouwstra@vanelderen.nlof via telefoonnummer: 055 55223377

×