Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Samenwerking Noord juni 2015

878 views

Published on

Bij een bijeenkomst van Samenwerking Noord, een samenwerkingsinitiatief van Noordelijke bedrijven waarin kennis, capaciteit en ervaring wordt gedeeld, heb ik bij de themasessie over regie en sourcing deze lezing gehouden waarin ik de vertaling heb gemaakt van het onderzoek naar high performance teams en de toepassing voor situationele regievoering en de leiderschap hierbij.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Samenwerking Noord juni 2015

 1. 1. Seminar Samenwerking Noord 24 juni 2015 Leiderschap en zelforganisatie bij sourcing; wat leren we van high performance teams? Frank Willems
 2. 2. Wie is Frank Willems? Practice Lead governance, regie en leiderschap Quint Wellington Redwood en Bijzonder Lector leiderschap en regie in social sourcing Hanzehogeschool, Expert en vernieuwer in regie van (social) sourcing, PhD onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen, Betrokken verbinder, Mede oprichter en bestuurslid Dorpsraad, wedstrijdzeiler, mede-grondlegger Master Leiderschap in Groningen 928
 3. 3. Agenda •  Onderzoek leiderschap en high performance teams •  Wat hebben we geleerd over leiderschap en zelforganisatie? •  Toepassing zelforganisatie, leiderschap en sourcing voor Samenwerking Noord
 4. 4. Onderzoek leiderschap en high performance teams
 5. 5. Waarneming via onderzoek en fieldlab: •  Fysieke gesteldheid •  Zeilvaardigheden •  Neuropsychologische kenmerken •  Teamvaardigheden TPM scope Scores Data Analyse door TPM partners en onderzoekers Hanzehogeschool: •  Wat is het door het team te verbeteren handelingsproces? •  Hoe leren we zelf problemen op te lossen? •  Wat zijn de juiste performance doelstellingen? •  Welke kennis kan topzeilsport overdragen aan bedrijven? Reports Kennisproducten •  Teamrapportages •  Artikel vakbladen •  Wetenschappelijk artikel •  Kennisoverdracht bedrijven Verbetercyclus, rapportagesysteem Zelforganisatiemodel en Team Performance App (klaar zomer 2015) Big five persoonskenmerken Spiral Dynamics drijfverenVienna Neuropsychologische kenmerken 7 C’s teamwaarden Onderzoeksmodel Team Performance Monitor Frank Willems en Arnoud Hummel 2009-2015 Zeiler&1& Zeiler&2& Zeiler&5& Zeiler&6& Zeiler&4& Zeiler&7& Zeiler&3& •  Evaluatie team functioneren •  Gerichte Coaching •  Verbetering prestaties Nieuwe doelen Results Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren kleur Verantw oordelijkheid management Verantw oordelijkheid team Bewegingsrichting topzeilteams Traditionele teams
 6. 6. Teamcultuur is niet direct te zien Omgeving Gedrag Vaardigheden Waarden & Overtuiging Identiteit Effecten Doen Kunnen Geloven, vinden Zijn Daadwerkelijke ontwikkeling vindt pas plaats wanneer ontwikkelde vaardigheden en gedrag op één lijn liggen met de eigen waarden, overtuigingen en kennis Artefacten Aangehangen waarden en overtuigingen fundamentele onderliggende veronderstellingen Cultuurniveaus van Schein Ontwikkelniveaus van Bateson
 7. 7. Big Five score 5 domeinen zeiler 1 Stuurman Big Five score 5 domeinen Zeiler 2 Bemanning Voorbeeld score persoonskenmerken
 8. 8. Score Vienna neuro psychologische kenmerken Zeiler 1, bemanning Zeiler 2, stuurman Zeiler 1, bemanning Zeiler 2, stuurman
 9. 9. Score Vienna neuro psychologische kenmerken Zeiler 1, bemanning Zeiler 2, stuurman Zeiler 1, bemanning Zeiler 2, stuurman
 10. 10. Golden Circle (Sinek ) Human Needs (Assink) Drijfveren, Spiral Dynamics (Graves) Zeven bewustzijnsniveaus (Barrett) Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie, intuïtief en toegewijd ! 7! Dienstbaarheid Ontwikkel behoefte Synergie, innoveren, leren, co-creatie ! 6! Het verschil maken Hoe Mentaal Samen, zorg voor elkaar, participatie en consensus ! 5! Samenhang Succes, excelleren, ondernemerschap, gericht op verbetering Transformatie Wat Emotioneel Orde, planmatig, discipline, betrouwbaarheid ! 3! Eigenwaarde gericht op orde en kwaliteit Basis behoefte Macht, besluitvaardig, winnen ! 2! Eigenwaarde gericht op emotie Fysiek Geborgenheid, rituelen en tradities ! 1! Relatiebewustzijn 4! Team Performance Monitor Spiral Dynamics Drijfveren helpen bij inzicht krijgen in teamcultuur
 11. 11. Voorbeeld Spiral Dynamics Drijfveren score
 12. 12. Zeiler 1, stuurman Zeiler 2, bemanning Team Performance Monitor
 13. 13. Wat hebben we geleerd over leiderschap en zelforganisatie?
 14. 14. Inzicht in elkaars drijfveren leidt sneller naar het gewenste resultaat Wat doen topsporters echt anders: •  Op basis van doel oriëntatie; vertaling naar afspraken, uitvoering en evaluatie •  Commitment op basis van doelen en geldig voor ieder teamlid •  Gericht op cohesie, beste rol en taak bij juiste persoon Team Performance Monitor
 15. 15. Conclusies Team Performance onderzoek •  De onderzochte topzeilteams ontwikkelen zich veel sneller richting zelforganisatie dan traditionele teams •  Door gemeenschappelijke doelen en ijzersterk commitment worden rolverdeling, communicatie en cohesie automatisch onderdeel van teamontwikkeling •  Ons model voor zelforganisatie leent zich goed voor toepassen teams in organisaties en voor andere sportteams •  De toegepaste Vienna test en drijfveren onderzoek zijn noodzakelijk om elkaars verschillen en gedragsverandering bespreekbaar te maken
 16. 16. Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren kleur Model voor teamontwikkeling en zelforganisatie Bewegingsrichting topzeilteams Traditionele teams
 17. 17. Toepassing zelforganisatie, leiderschap en sourcing voor Samenwerking Noord
 18. 18. De sourcing toepassingen in perspectief op Kraljic inkoopmodel StrategischHefboom KnelpuntRoutine Business Proces Outsourcing Backoffice outsourcing Outsourcing workplace mgt Business development Shared Service Centers DataCenter outsourcingFacilities outsourcing Workinnovation Crowd sourcing Operations outsourcing Inkooprisico en marktcomplexiteit Is het een standaard of gespecialiseerd product? Welkewaardeheeftproduct/dienstvoorde bedrijfsvoering? Sociale Innovatie LagetoegevoegdewaardeHogetoegevoegdewaarde Standaard Gespecialiseerd Sourcing 1.0 Sourcing 2.0 Sourcing 4.0 Sourcing 3.0 Sourcing 2.0 Samenwerking
 19. 19. Waarbij de regievoering moet worden afgestemd op de sourcingtoepassing Business Regie ICT/ Levering Business ICT/ Levering Business Regie ICT/ Levering Sourcing 3.0: Regie stuurt op RUN en CHANGE (wijzigingen en projecten) Sourcing 2.0: Regie stuurt op RUN en participeert actief in CHANGE Sourcing 1.0: Regie stuurt en participeert actief in RUN en CHANGE Regie Business ICT/ Levering Sourcing 4.0: Regie inspireert en initieert RUN, CHANGE en vernieuwing Regie
 20. 20. En de focus gericht is op het perspectief vanuit de waardepropositie Uitbesteden Shared Service Center Samenwerken Regie met focus op standaardisatie Regie met focus op specialisme en samenwerking Sourcing 1.0 Sourcing 2.0 Sourcing 4.0 Sourcing 3.0
 21. 21. En de organisatievorm moet passen bij het sourcingvraagstuk Sourcing 1.0 Sourcing 4.0Sourcing 3.0 Sourcing 2.0
 22. 22. De verandering naar zelforganisatie en de ambities worden geconcretiseerd met het doelen inspanningen netwerk (DIN) 33 Drijfver per DIN aspect
 23. 23. 34   Zodat een afgestemde DIN zorgt voor common goals, strategie en commitment…
 24. 24. En we met andere vormen van samenwerken concreet invulling geven aan de (gedrags) verandering •  Door zichtbaar maken van groepsverantwoordelijkheid en leiderschap ontstaat een kortere tijd tussen probleem en oplossing •  Door Cross-functioneel problemen op te lossen •  Door een duidelijke connectie tussen resultaat en doelen
 25. 25. Waardoor een pragmatisch en compleet visueel systeem ontstaat waar iedereen zich eigenaar van voelt
 26. 26. Waarmee de zelforganisatie van het team eigendom van iedereen is
 27. 27. Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Sourcing variant en regiemodel Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren En we de ervaringen uit het Team Performance onderzoek situationeel kunnen toepassen Sourcing 1.0 Sourcing 2.0 Sourcing 4.0Sourcing 3.0 Business ICT/ Levering Regie Business Regie ICT/ LeveringBusiness ICT/ Levering RegieBusiness Regie ICT/ Levering
 28. 28. En wees je ook bewust van situationeel leiderschap en ander gedrag! •  Committeer aan zelfontwikkeling, koers naar het ‘Ware Noorden’ en wees je bewust van verschillende drijfveren •  Coach en ontwikkel anderen op basis van het gewenste ontwikkelstadium •  Pas regie situationeel toe en faciliteer visueel management •  Ontwikkel een gezamenlijke visie, toets de doelen horizontaal en verticaal (DIN) Het ‘Ware Noorden’: •  Daag jezelf en je medewerkers uit en denk samen na over de volgende uitdaging •  Hou het gemeenschappelijke doel elke dag scherp voor ogen •  Go and see (Gemba Walks) •  Teamwork gaat voor alles •  Respect voor mensen Bron: The Toyota Way to Lean Leadership, Jeffrey Liker Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Sourcing variant en regiemodel Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren Verantwoordelijkheid management Verantwoordelijkheid team Sourcing 1.0 Sourcing 2.0 Sourcing 4.0Sourcing 3.0 Business ICT/ Levering Regie Business Regie ICT/ LeveringBusiness ICT/ Levering RegieBusiness Regie ICT/ Levering
 29. 29. Frank Willems @frankwillems f.willems@quintgroup.com

×