College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change en digitale strategie

Frank Willems
Frank WillemsSpecialist digital leaderschip and digital tranformation in Healthcare
Frank Willems
gastdocent
Organizational change en
de digitale strategie
Wie is Frank Willems?
Managing Partner Digital Strategy & Leadership Quint Wellington
Redwood, visiting professor digitaal leiderschap en veranderkunde
TIAS en Hanzehogeschool, 2008-2018 bijzonder Lector Leiderschap en
sourcing Hanzehogeschool, PhD onderzoeker zelforganisatie en leiderschap
Faculteit Sociologie Rijksuniversiteit Groningen, Mede-grondlegger Master
Leiderschap in Groningen, Wedstrijdzeiler
Agenda
1. Leiderschap en veranderen
2. Vertaling naar toepassing in digitale strategie
3. Conclusies
4. Vragen
De theorie in dit college is gebaseerd op de
Master Leiderschap en deze boeken
Over verandermanagement en leiderschap
En het Team Performance onderzoek dat ik van 2009-2016 met topsporters en
zelforganiserende teams heb uitgevoerd
Veranderen is betekenisgeving en wordt in
interactie bespreekbaar of bekrachtigd
Veranderen vanuit vier manieren van kijken
Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten
en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’
Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, cultuur
en vraagstukken, vooral als het complex is
Strategie: situationele keuze voor een kansrijke ‘kleur’ voor een
veranderaanpak. Wat past bij het vraagstuk, bij de organisatie
en bij de veranderdoelen?
Veranderaar (en adviseur): besef van eigen voorkeursstijl,
aannames, competenties, beperkingen, je kijkt naar de ander
zoals je naar jezelf kijkt
Bron: Leren veranderen, Leon de Caluwé, Hans Vermaak
Afgelopen jaren zijn we er achter gekomen
hoe je verandering kan verprutsen
• Creëer een gevoel van urgentie
• Laat je leiden door externe adviseurs
• Verkoop een pasklare oplossing
• Probeer de verandering te managen
• Noem het cultuurverandering
• Geef mensen met weerstand ongefundeerd de aandacht
• Delegeer implementatie aan middenkader
• Intervenieer waar het lastig gaat
Bron: onderzoek Prof. Dr. Jaap Boonstra
Ieder mens heeft een eigen verandercyclus
Inzicht krijgen in teamcultuur is moeilijk
Omgeving
Gedrag
Vaardigheden
Waarden &
Overtuiging
Identiteit
Effecten
Doen
Kunnen
Geloven, vinden
Zijn
Daadwerkelijke verandering vindt pas plaats wanneer ontwikkelde vaardigheden en
gedrag op één lijn liggen met de eigen waarden, overtuigingen en kennis
Artefacten
Aangehangen
waarden en
overtuigingen
fundamentele
onderliggende
veronderstellingen
Cultuurniveaus van Schein Ontwikkelniveaus van Bateson
Wat is het probleem?
• Strategie ontwikkeling
• Planning; budgettering
• Demand management;
project prioritering
• Programma project
delivery
• Run operations
• Business process
improvement
• Leiderschap wordt
niet als primaire rol
omarmt
• Onderontwikkeld
leiderschap en
interpersoonlijke
skills
Leading PeopleManaging Systems
CIO skills leveren suboptimale resultaten
Onderontwikkelde mensgerichte leiderschap zijn bottleneck voor resultaten
Bron: The CIO Edge, 7 Leadership Skills, Waller, Hallenbeck and Rubenstrunk
Waar vind ik de oplossing?
Leading PeopleManaging Systems
Ontwikkel 7 Leiderschap skills:
1. Committeer jezelf als eerste
aan leiderschap
2. Leid anders dan je denkt
3. Omarm je soft skills
4. Smeed de juiste relaties
5. Communicatie boven alles
6. Inspireer anderen
7. Ontwikkel mensen, geen
systemen
Core management
processen (Strategie,
planning, programma
uitvoering, operations)
Maximaliseerfaciliterend
Leiderschip
Bron: The CIO Edge, 7 Leadership Skills, Waller, Hallenbeck, Rubenstrunk
De innovatiewet is ook aan het veranderen…
Bron: Prof. Everett Rogers 1962
Organisaties zijn overcomitted; focus en
goalframing worden essentieel
Harvard Business Review Oktober 2017
En dan blijkt cultuur ook nog de grootste
barrière voor digitalisering
Theorie Spiral Dynamics en drijfveren als
basis voor verandermanagement
Spiral Dynamics is een model om drijfveren en waardenpatronen te
beschrijven, persoonlijke, bedrijfs- en maatschappelijke
ontwikkelingen te analyseren en veranderstrategieën te ontwikkelen
Ontwikkeld door Clare Graves, hoogleraar psychologie Union
College, New York, († 1986) en later doorontwikkeld door zijn
leerlingen Don Beck & Christopher Cowan
Veel verandertheorieën zijn hierop gebaseerd; Veranderkleuren van
de Caluwé, Management Drives, Insights, de veranderfilosofie van
Ken Wilber, de Bono, MBTI, Covey
Spiral Dynamics model
Bronnen: Spiral Dynamics, Don Beck & Christopher Cowan
Reinventing Organizations, Frederic Laloux
Leert ons te begrijpen wat mensen, teams en organisaties motiveert
en drijft. En drijfveren (waardesystemen) geven antwoorden:
• Hoe mensen denken en voelen
• Wat effectief en ineffectief is
• Een gids voor ontwikkelen interacties
• Richtlijnen over diagnose en interventies
Het is geen typologie van mensen
Waardensystemen beïnvloeden HOE mensen denken, niet WAT
mensen denken
Mensen kunnen in verschillende contexten andere
waardensystemen gebruiken
Waardensystemen zijn niet vrij te kiezen, maar verankerd in de
samenleving
Let op, gebruik het niet verkeerd
Beige: Overleven in de natuur
Paars: Geestverwantschap
Rood: Macht & energie
Blauw: Waarheid en orde
Oranje: Materieel succes
Groen: Mensengemeenschap
Geel: Synergie
Turquoise: Holistisch systeem
IK-gericht WIJ-gericht
????
Acht systemen, acht kleuren
beige
paars
rood
blauw
oranje
groen
geel
turquoise
• n.v.t.; sport bestaat niet
• yell, mascotte
• verslaan van tegenstander
• fair play
• verbeteren record
• samen bezig zijn
• goed draaiend team
• olympische gedachte
Voorbeeld vanuit sport
• N.v.t.; ‘het weer’ bestaat niet
• Regendans
• Ik doe toch wat ik zelf wil
• De Enkhuizer almanak zegt...
• ‘Dan máken we toch sneeuw’
• ‘Mooi weertje, buurman’
• Modelberekeningen
• Het gaat fout met de aarde
Voorbeeld vanuit weerpraatjes
beige
paars
rood
blauw
oranje
groen
geel
turquoise
• Remmen bij gladheid
• Mascotte tegen ongelukken
• Bumper kleven
• Regels respecteren
• Sluipwegen zoeken
• Iemand helpen bij invoegen
• Anticiperend rijden
• Auto delen
Voorbeeld vanuit het verkeer
beige
paars
rood
blauw
oranje
groen
geel
turquoise
• De kudde: sterken en zwakken
• De stam: leider en volgeling
• Het imperium: de baas beslist
• De bureaucratische hiërarchie
• Resultaatverantwoordelijke eenheden
• Sociaal netwerk van gelijken
• De projectorganisatie
• Het wereldburgerschap
Voorbeeld vanuit organisaties
beige
paars
rood
blauw
oranje
groen
geel
turquoise
Het Graves waardensysteem
Als de wereld …is Dan zullen doeltreffende
mensen…
Waardensysteem
Een staat der natuur Handelen en overleven als dieren Overleven
Beangstigend en mysterieus Zich veilig veilig verenigen en de
geesten gunstig stemmen
Veiligheid
Hard, waar sterken overleven Vechten en hun territorium
verdedigen om te overleven
ondanks anderen
Macht en energie
Beheerst en gestuurd door een
hogere orde
Geloven in de waarheid en
gehoorzamen aan hogere macht
Orde
Vol met levensvatbare
alternatieven tot welvaart
Doelmatig succes testen Succes en ondernemerschap
De woonplaats van de hele
mensheid
Zich verenigen in
gemeenschappen om groei en
ontwikkeling te ervaren
Gemeenschap
In gevaar van instorten Pragmatische wegen om te leren
effectief te zijn
Synergie
Een levend geheel De orde onder de ogenschijnlijke
chaos zoeken
Holisme
College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change en digitale strategie
Met de drijfveren van Spiral Dynamics krijg je inzicht in de
cultuurtypologie van het team en kan je de vertaalslag naar
betekenisgeving maken
Overleven
Evolutionaire ontwikkeling volgens Laloux
• Organisaties hebben meerdere kleuren/drijfveren, die vaak op elkaar
aansluiten en onderdeel uitmaken van de de evolutionaire ontwikkeling
• Samenwerken, sourcing, transitie en transformatie vraagt om inzicht en
synchronisatie van de kleuren/drijfveren
• Veranderen doe je door op het juiste niveau de juiste interventie in te zetten
Agenda
1. Leiderschap en veranderen
2. Vertaling naar toepassing in digitale strategie
3. Conclusies
4. Vragen
Golden
Circle
(Sinek )
Human
Needs
(Assink)
Drijfveren, Spiral
Dynamics (Graves)
Zeven bewustzijnsniveaus
(Barrett)
TheoryU niveau
(Scharmer)
TheoryU leiderschaps
vaardigheid
Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie,
intuïtief en toegewijd
Dienstbaarheid
Ontwikkel
behoefte
Performing Handelen in
verbinding met het
geheel
Synergie, innoveren,
leren, co-creatie
Het verschil
maken
Laten ontstaan
‘Open Will’
Prototyping
Verbinding met de
aandienende
toekomst
Hoe Mentaal Samen, zorg voor
elkaar, participatie en
consensus Samenhang
Verbinden met de
bron, Presencing
In contact met het
systeem ‘Open heart’
Zien met frisse blik
‘Open Mind’
Generatief luisteren,
collectief verbonden
Empathisch luisteren,
loslaten en verbinden
Feitelijk luisteren,
verschillen zien
Succes, excelleren,
ondernemerschap,
gericht op verbetering
Transformatie
Wat Emotioneel Orde, planmatig,
discipline,
betrouwbaarheid
Eigenwaarde
gericht op orde
en kwaliteit
Basis
behoefte
Luisteren vanuit
gewoontes
Downloading vanuit
oude patronen
Macht, besluitvaardig,
winnen
Eigenwaarde
gericht op
macht en
emotie
Fysiek Geborgenheid, rituelen
en tradities Relatie
bewustzijn
Cyane organisaties
Oranje organisaties
Groene organisaties
Amberkleurige organisaties
De zelforganisatie theorie van Laloux gekoppeld aan drijfveren en Theory U; de cultuurtypologie van organisaties is meerkleurig
Rode organisaties
Golden
Circle
(Sinek )
Human
Needs
(Assink)
Drijfveren, Spiral
Dynamics (Graves)
Zeven bewustzijnsniveaus
(Barrett)
TheoryU niveau
(Scharmer)
TheoryU leiderschaps
vaardigheid
Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie,
intuïtief en toegewijd
Dienstbaarheid
Ontwikkel
behoefte
Performing Handelen in
verbinding met het
geheel
Synergie, innoveren,
leren, co-creatie
Het verschil
maken
Laten ontstaan
‘Open Will’
Prototyping
Verbinding met de
aandienende
toekomst
Hoe Mentaal Samen, zorg voor
elkaar, participatie en
consensus Samenhang
Verbinden met de
bron, Presencing
In contact met het
systeem ‘Open heart’
Zien met frisse blik
‘Open Mind’
Generatief luisteren,
collectief verbonden
Empathisch luisteren,
loslaten en verbinden
Feitelijk luisteren,
verschillen zien
Succes, excelleren,
ondernemerschap,
gericht op verbetering
Transformatie
Wat Emotioneel Orde, planmatig,
discipline,
betrouwbaarheid
Eigenwaarde
gericht op orde
en kwaliteit
Basis
behoefte
Luisteren vanuit
gewoontes
Downloading vanuit
oude patronen
Macht, besluitvaardig,
winnen
Eigenwaarde
gericht op
macht en
emotie
Fysiek Geborgenheid, rituelen
en tradities Relatie
bewustzijn
Cyane organisaties
Oranje organisaties
Groene organisaties
Amberkleurige organisaties
Duiden van de cultuurverschillen bij sourcing
Rode organisaties
Nederlandse klant
Indiase leverancier
Hoe
overbrug
je de
cultuur
kloof?
Golden
Circle
(Sinek )
Human
Needs
(Assink)
Drijfveren, Spiral
Dynamics (Graves)
Zeven bewustzijnsniveaus
(Barrett)
TheoryU niveau
(Scharmer)
TheoryU leiderschaps
vaardigheid
Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie,
intuïtief en toegewijd
Dienstbaarheid
Ontwikkel
behoefte
Performing Handelen in
verbinding met het
geheel
Synergie, innoveren,
leren, co-creatie
Het verschil
maken
Laten ontstaan
‘Open Will’
Prototyping
Verbinding met de
aandienende
toekomst
Hoe Mentaal Samen, zorg voor
elkaar, participatie en
consensus Samenhang
Verbinden met de
bron, Presencing
In contact met het
systeem ‘Open heart’
Zien met frisse blik
‘Open Mind’
Generatief luisteren,
collectief verbonden
Empathisch luisteren,
loslaten en verbinden
Feitelijk luisteren,
verschillen zien
Succes, excelleren,
ondernemerschap,
gericht op verbetering
Transformatie
Wat Emotioneel Orde, planmatig,
discipline,
betrouwbaarheid
Eigenwaarde
gericht op orde
en kwaliteit
Basis
behoefte
Luisteren vanuit
gewoontes
Downloading vanuit
oude patronen
Macht, besluitvaardig,
winnen
Eigenwaarde
gericht op
macht en
emotie
Fysiek Geborgenheid, rituelen
en tradities Relatie
bewustzijn
Cyane organisaties
Oranje organisaties
Groene organisaties
Amberkleurige organisaties
Voorbeeld van duiden van de cultuurverschillen bij een Agile transformatie
Rode organisaties
Nederlandse klant
Leverancier zet Agile en DevOps
in als onderdeel transformatie
Hoe
overbrug
je de
cultuur
kloof?
De 7 cruciale kernelementen voor een digitale strategie
Flexibel netwerk van partners
en leveranciers (sourcing)Inzet van de juiste technologie
Creatieve en nieuwe manieren van
werken
Innovatief business model
Slim gebruik van data
Digitale vaardigheden en ‘digitale
leiders’
32
Resultaat is hogere waarde en beleving van
klanten, ketenpartners en medewerkers
Groeifasen van verandering door
digitalisering
Vertrouwen
Weerbaarheid
1. FRAGIEL
2. ROBUUST
3. FLEXIBEL
4. AGILE
5. ANTIFRAGIEL
Bron groeifasen: IT-Capability Maturity Framework, CMMi en Antifragile van Nassim Taleb
Basis op orde
Regisseren van de keten
Digitale netwerkorganisatie
De digitale transformatie krijgt betekenis door het
doelen inspanningen netwerk (DIN) te koppelen
aan de cultuurtypologie (drijfveren) Drijfver
per DIN aspect
35
Door visualisatie kan iedereen de koppeling met
eigen doelen en inspanningen maken
Voorbeeld van een DIN met koppeling naar de elementen van digitale strategie
Agenda
1. Leiderschap en veranderen
2. Vertaling naar toepassing in digitale strategie
3. Conclusies
4. Vragen
Het gaat om vertrouwen en invloed
Hoog vertrouwen, hoge snelheid, invloed onder controle, lage kosten
Laag vertrouwen, lage snelheid, zorg en onrust niet onder controle, hoge kosten
Bron: Leiderschap bij verandering, John Kotter
Reinventing Organizations, Frederic Laloux
De 7 teamaspecten voor
zelforganisatie zijn vanuit het Team
Performance onderzoek met
topsporters geconcretiseerd en
naar leiderschapsontwikkeling en
praktijktoepassing voor teams
vertaald
En er zijn vier stadia van groepsontwikkeling
Team geleid door manager
Leiderschap 1.0
Zelf governing team
Leiderschap 4.0
Zelf-organiserend team
Leiderschap 3.0
Zelf-managing team
Leiderschap 2.0
Bron: Team of Teams, Stanley McChrystal
Organizational Culture and Leadership, Edgar Schein
Stadium van
teamontwikkeling
Teamaspect
Team geleid door
manager
Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team
Groeifase
Digitale strategie
Gemeenschappelijk
doel en strategie
Commitment
Complementaire
taken en rollen
Heldere
communicatie
Constructief conflict
Cohesie
Geloofwaardige
coaching
Dominante Spiral
Dynamics Drijfveren
en Laloux typologie
Verantwoordelijkheid
management
Verantwoordelijkheid
team
Iedere groeifase vraagt om situationeel leiderschap,
andere teamontwikkeling en andere drijfveren
En steeds meer organisaties zullen een multi-operating-model situationeel toepassen
Fragiel/Robust
Basis op orde
Flexibel
Regisseren van de
keten
Antifragiel
Digitale
netwerkorganisatie
Agile
Regisseren van de keten
Digitale
netwerkorganisatie
Oranje organisatie Groene organisatie Cyane organisatieAmber organisatie
Vragen
1 of 40

Recommended

College Leiderschap en verandermanagement NL versie by
College Leiderschap en verandermanagement NL versieCollege Leiderschap en verandermanagement NL versie
College Leiderschap en verandermanagement NL versieFrank Willems
1.4K views85 slides
Lezing Frank Willems Grootste Kennisfestival 27 september 2017 by
Lezing Frank Willems Grootste Kennisfestival 27 september 2017Lezing Frank Willems Grootste Kennisfestival 27 september 2017
Lezing Frank Willems Grootste Kennisfestival 27 september 2017Frank Willems
5.9K views39 slides
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschap by
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschapVeranderkunde, sociale netwerken en leiderschap
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschapFrank Willems
4.8K views102 slides
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam... by
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...Frank Willems
1.1K views40 slides
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken by
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerkenTias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerken
Tias consulting skills lecture 3 leiderschap en sociale netwerkenFrank Willems
4.1K views64 slides
Zelforganisatie en high performance teams presentatie Hiswa 2015 by
Zelforganisatie en high performance teams presentatie Hiswa 2015Zelforganisatie en high performance teams presentatie Hiswa 2015
Zelforganisatie en high performance teams presentatie Hiswa 2015Frank Willems
6.7K views24 slides

More Related Content

What's hot

Talent met een knipoog by
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoogMark van den Broek
836 views103 slides
Thema 5 diagnosemodellen by
Thema 5 diagnosemodellenThema 5 diagnosemodellen
Thema 5 diagnosemodellenMiki Blom
6K views10 slides
Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld by
Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeldAdviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld
Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeldFrank Willems
2.7K views22 slides
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4 by
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4Willem E.A.J. Scheepers
2K views35 slides
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen by
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenJan-Dirk den Breejen ∴
206 views2 slides
Leren Veranderen by
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren VeranderenVakmedianet
2.3K views13 slides

What's hot(20)

Thema 5 diagnosemodellen by Miki Blom
Thema 5 diagnosemodellenThema 5 diagnosemodellen
Thema 5 diagnosemodellen
Miki Blom6K views
Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld by Frank Willems
Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeldAdviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld
Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld
Frank Willems2.7K views
Leren Veranderen by Vakmedianet
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren Veranderen
Vakmedianet2.3K views
Lezing duurzaam congresseren met social media ubbo emmius colleghie groningen by Frank Willems
Lezing duurzaam congresseren met social media ubbo emmius colleghie groningenLezing duurzaam congresseren met social media ubbo emmius colleghie groningen
Lezing duurzaam congresseren met social media ubbo emmius colleghie groningen
Frank Willems1.2K views
Innoveren door slimmer leiderschap by Jelle Dijkstra
Innoveren door slimmer leiderschapInnoveren door slimmer leiderschap
Innoveren door slimmer leiderschap
Jelle Dijkstra1.7K views
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders by Leo van de Vorst
Het nieuwe organiseren  wow - het kan andersHet nieuwe organiseren  wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders
Leo van de Vorst581 views
Ulrich Congres_iNostix_Smeyers_24 Aug 2010_slides_summary 3.0 Short by Luk Smeyers
Ulrich Congres_iNostix_Smeyers_24 Aug 2010_slides_summary 3.0 ShortUlrich Congres_iNostix_Smeyers_24 Aug 2010_slides_summary 3.0 Short
Ulrich Congres_iNostix_Smeyers_24 Aug 2010_slides_summary 3.0 Short
Luk Smeyers1.3K views
HR the next level congres 9 okt 2014 Utrecht by Jan Bommerez
HR the next level congres 9 okt 2014 UtrechtHR the next level congres 9 okt 2014 Utrecht
HR the next level congres 9 okt 2014 Utrecht
Jan Bommerez2.3K views
Heleen Kuipers - presentatie reinventing organisations by ForzesNL
Heleen Kuipers - presentatie reinventing organisationsHeleen Kuipers - presentatie reinventing organisations
Heleen Kuipers - presentatie reinventing organisations
ForzesNL899 views
Martine van der Steeg - presentatie holacracy by ForzesNL
Martine van der Steeg - presentatie holacracyMartine van der Steeg - presentatie holacracy
Martine van der Steeg - presentatie holacracy
ForzesNL840 views
Vbz kam 23 april 2015 by Cees Pronk
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk737 views
Léon de Caluwé - Keynote by KVANdagen
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - Keynote
KVANdagen10.9K views
Creeer een lerende organisatie by BYAZ
Creeer een lerende organisatieCreeer een lerende organisatie
Creeer een lerende organisatie
BYAZ1.8K views
4december by kikiwiki1
4december4december
4december
kikiwiki1596 views
Nyenrode, Hoe strategisch is hr wel (of) niet 25/03/2013 by Flevum
Nyenrode, Hoe strategisch is hr wel (of) niet 25/03/2013Nyenrode, Hoe strategisch is hr wel (of) niet 25/03/2013
Nyenrode, Hoe strategisch is hr wel (of) niet 25/03/2013
Flevum796 views

Similar to College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change en digitale strategie

B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101 by
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101Edwin Holwerda
678 views25 slides
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart by
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartPieter Rop
935 views18 slides
Waarderende benadering of appreciative inquiry by
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiryHRwijs
2K views48 slides
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] by
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]jaloul
338 views16 slides
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] by
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]jaloul
1.3K views16 slides
Leidinggeven Aan Teams April 08 by
Leidinggeven Aan Teams  April 08Leidinggeven Aan Teams  April 08
Leidinggeven Aan Teams April 08Gerritjan van Luin
279 views30 slides

Similar to College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change en digitale strategie(20)

B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101 by Edwin Holwerda
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
Edwin Holwerda678 views
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart by Pieter Rop
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Pieter Rop935 views
Waarderende benadering of appreciative inquiry by HRwijs
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
HRwijs2K views
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] by jaloul
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
jaloul338 views
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] by jaloul
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
jaloul1.3K views
Leiderschap in de 21e eeuw by wederWIJs
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
wederWIJs1.4K views
Enthousiasme college ej20170116 by Etienne Jager
Enthousiasme college ej20170116Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116
Etienne Jager188 views
De update van meurs hrm by Quint Dozel
De update van meurs hrmDe update van meurs hrm
De update van meurs hrm
Quint Dozel229 views
Succesvol veranderen basis by Rudie Jansman
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basis
Rudie Jansman1.2K views
Hoe richt je een zwerm - Een eenvoudige aanpak voor complexe vraagstukken[1] by Tom Eekelder
Hoe richt je een zwerm - Een eenvoudige aanpak voor complexe vraagstukken[1]Hoe richt je een zwerm - Een eenvoudige aanpak voor complexe vraagstukken[1]
Hoe richt je een zwerm - Een eenvoudige aanpak voor complexe vraagstukken[1]
Tom Eekelder1.9K views
Sturende Opvattingen Van Leidinggevenden by Ite Smit
Sturende Opvattingen Van LeidinggevendenSturende Opvattingen Van Leidinggevenden
Sturende Opvattingen Van Leidinggevenden
Ite Smit648 views
Connectico's: de cocreatiegame by Cindy Mirande
Connectico's: de cocreatiegameConnectico's: de cocreatiegame
Connectico's: de cocreatiegame
Cindy Mirande995 views
Castor en Pollux Informatie by christoffel
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel303 views
Duurzaam motiveren - een kwestie van cocreatie (vov 2011) by Yves Larock
Duurzaam motiveren - een kwestie van cocreatie (vov 2011)Duurzaam motiveren - een kwestie van cocreatie (vov 2011)
Duurzaam motiveren - een kwestie van cocreatie (vov 2011)
Yves Larock466 views
Hrm 3 A Beheer Leidingeven by Rinie Altena
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Rinie Altena1.7K views
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends by Anneke Dekkers
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsWorkshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Anneke Dekkers608 views

More from Frank Willems

TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma... by
TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma...TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma...
TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma...Frank Willems
2.1K views94 slides
Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019 by
Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019
Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019Frank Willems
3.2K views32 slides
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT? by
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?Frank Willems
6.1K views14 slides
Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme... by
Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme...Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme...
Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme...Frank Willems
8.5K views68 slides
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken by
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerkenInstallatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerkenFrank Willems
7.2K views32 slides
Sourcing Governance and Leadership by
Sourcing Governance and LeadershipSourcing Governance and Leadership
Sourcing Governance and LeadershipFrank Willems
5.3K views31 slides

More from Frank Willems(20)

TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma... by Frank Willems
TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma...TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma...
TIAS MIM Lecture Frank Willems at may 9th 2020 about Leadership and Change Ma...
Frank Willems2.1K views
Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019 by Frank Willems
Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019
Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019
Frank Willems3.2K views
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT? by Frank Willems
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?
Masterclass Innovatie in de zorg; hoe realiseer je een innovatieklimaat met IT?
Frank Willems6.1K views
Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme... by Frank Willems
Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme...Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme...
Lecture about Leadership methods and tools for Master of Information Manageme...
Frank Willems8.5K views
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken by Frank Willems
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerkenInstallatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken
Frank Willems7.2K views
Sourcing Governance and Leadership by Frank Willems
Sourcing Governance and LeadershipSourcing Governance and Leadership
Sourcing Governance and Leadership
Frank Willems5.3K views
Lecture Master of Information Management about Leadership and Change management by Frank Willems
Lecture Master of Information Management about Leadership and Change managementLecture Master of Information Management about Leadership and Change management
Lecture Master of Information Management about Leadership and Change management
Frank Willems2.5K views
Social sourcing and lean leadership for european project opening up by Frank Willems
Social sourcing and lean leadership for european project opening upSocial sourcing and lean leadership for european project opening up
Social sourcing and lean leadership for european project opening up
Frank Willems2.7K views
Honours lecture about leadership, crowdsourcing and social media by Frank Willems
Honours lecture about leadership, crowdsourcing and social mediaHonours lecture about leadership, crowdsourcing and social media
Honours lecture about leadership, crowdsourcing and social media
Frank Willems1.6K views
Speech Social sourcing @sail startup frank willems by Frank Willems
Speech Social sourcing @sail startup frank willemsSpeech Social sourcing @sail startup frank willems
Speech Social sourcing @sail startup frank willems
Frank Willems2K views
Sourcing Lecture 5 Crowdsourcing and Social Media by Frank Willems
Sourcing Lecture 5 Crowdsourcing and Social MediaSourcing Lecture 5 Crowdsourcing and Social Media
Sourcing Lecture 5 Crowdsourcing and Social Media
Frank Willems1.4K views
Sourcing Lecture 6 Directing and Shared Services by Frank Willems
Sourcing Lecture 6 Directing and Shared ServicesSourcing Lecture 6 Directing and Shared Services
Sourcing Lecture 6 Directing and Shared Services
Frank Willems2.8K views
A&ig summit may 2012 crowdsourcing by Frank Willems
A&ig summit may 2012 crowdsourcingA&ig summit may 2012 crowdsourcing
A&ig summit may 2012 crowdsourcing
Frank Willems615 views
Sourcing lecture 3 ITSM Cloudsourcing and outsourcing by Frank Willems
Sourcing lecture 3 ITSM Cloudsourcing and outsourcingSourcing lecture 3 ITSM Cloudsourcing and outsourcing
Sourcing lecture 3 ITSM Cloudsourcing and outsourcing
Frank Willems868 views
Sourcing lecture 2 ITSM Leadership and organizational Change by Frank Willems
Sourcing lecture 2 ITSM Leadership and organizational ChangeSourcing lecture 2 ITSM Leadership and organizational Change
Sourcing lecture 2 ITSM Leadership and organizational Change
Frank Willems2.8K views
Sourcing lecture 1 ITSM class by Frank Willems
Sourcing lecture 1 ITSM classSourcing lecture 1 ITSM class
Sourcing lecture 1 ITSM class
Frank Willems1.8K views
Lecture 5 2011 2012 crowdsourcing and social media by Frank Willems
Lecture 5 2011 2012 crowdsourcing and social mediaLecture 5 2011 2012 crowdsourcing and social media
Lecture 5 2011 2012 crowdsourcing and social media
Frank Willems817 views
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media by Frank Willems
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social mediaInspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media
Frank Willems2.8K views
Keynote lezing Frank Willems Crowd en Cloud congres Syntens Amsterdam by Frank Willems
Keynote lezing Frank Willems Crowd en Cloud congres Syntens AmsterdamKeynote lezing Frank Willems Crowd en Cloud congres Syntens Amsterdam
Keynote lezing Frank Willems Crowd en Cloud congres Syntens Amsterdam
Frank Willems463 views
Lecture 5 2010 2011 Crowdsourcing by Frank Willems
Lecture 5 2010 2011 CrowdsourcingLecture 5 2010 2011 Crowdsourcing
Lecture 5 2010 2011 Crowdsourcing
Frank Willems591 views

College Frank Willems Quint over digitaal leiderschap, organizational change en digitale strategie

 • 2. Wie is Frank Willems? Managing Partner Digital Strategy & Leadership Quint Wellington Redwood, visiting professor digitaal leiderschap en veranderkunde TIAS en Hanzehogeschool, 2008-2018 bijzonder Lector Leiderschap en sourcing Hanzehogeschool, PhD onderzoeker zelforganisatie en leiderschap Faculteit Sociologie Rijksuniversiteit Groningen, Mede-grondlegger Master Leiderschap in Groningen, Wedstrijdzeiler
 • 3. Agenda 1. Leiderschap en veranderen 2. Vertaling naar toepassing in digitale strategie 3. Conclusies 4. Vragen
 • 4. De theorie in dit college is gebaseerd op de Master Leiderschap en deze boeken Over verandermanagement en leiderschap
 • 5. En het Team Performance onderzoek dat ik van 2009-2016 met topsporters en zelforganiserende teams heb uitgevoerd
 • 6. Veranderen is betekenisgeving en wordt in interactie bespreekbaar of bekrachtigd
 • 7. Veranderen vanuit vier manieren van kijken Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder ‘scholenstrijd’ Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, cultuur en vraagstukken, vooral als het complex is Strategie: situationele keuze voor een kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak. Wat past bij het vraagstuk, bij de organisatie en bij de veranderdoelen? Veranderaar (en adviseur): besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen, je kijkt naar de ander zoals je naar jezelf kijkt Bron: Leren veranderen, Leon de Caluwé, Hans Vermaak
 • 8. Afgelopen jaren zijn we er achter gekomen hoe je verandering kan verprutsen • Creëer een gevoel van urgentie • Laat je leiden door externe adviseurs • Verkoop een pasklare oplossing • Probeer de verandering te managen • Noem het cultuurverandering • Geef mensen met weerstand ongefundeerd de aandacht • Delegeer implementatie aan middenkader • Intervenieer waar het lastig gaat Bron: onderzoek Prof. Dr. Jaap Boonstra
 • 9. Ieder mens heeft een eigen verandercyclus
 • 10. Inzicht krijgen in teamcultuur is moeilijk Omgeving Gedrag Vaardigheden Waarden & Overtuiging Identiteit Effecten Doen Kunnen Geloven, vinden Zijn Daadwerkelijke verandering vindt pas plaats wanneer ontwikkelde vaardigheden en gedrag op één lijn liggen met de eigen waarden, overtuigingen en kennis Artefacten Aangehangen waarden en overtuigingen fundamentele onderliggende veronderstellingen Cultuurniveaus van Schein Ontwikkelniveaus van Bateson
 • 11. Wat is het probleem? • Strategie ontwikkeling • Planning; budgettering • Demand management; project prioritering • Programma project delivery • Run operations • Business process improvement • Leiderschap wordt niet als primaire rol omarmt • Onderontwikkeld leiderschap en interpersoonlijke skills Leading PeopleManaging Systems CIO skills leveren suboptimale resultaten Onderontwikkelde mensgerichte leiderschap zijn bottleneck voor resultaten Bron: The CIO Edge, 7 Leadership Skills, Waller, Hallenbeck and Rubenstrunk
 • 12. Waar vind ik de oplossing? Leading PeopleManaging Systems Ontwikkel 7 Leiderschap skills: 1. Committeer jezelf als eerste aan leiderschap 2. Leid anders dan je denkt 3. Omarm je soft skills 4. Smeed de juiste relaties 5. Communicatie boven alles 6. Inspireer anderen 7. Ontwikkel mensen, geen systemen Core management processen (Strategie, planning, programma uitvoering, operations) Maximaliseerfaciliterend Leiderschip Bron: The CIO Edge, 7 Leadership Skills, Waller, Hallenbeck, Rubenstrunk
 • 13. De innovatiewet is ook aan het veranderen… Bron: Prof. Everett Rogers 1962
 • 14. Organisaties zijn overcomitted; focus en goalframing worden essentieel Harvard Business Review Oktober 2017
 • 15. En dan blijkt cultuur ook nog de grootste barrière voor digitalisering
 • 16. Theorie Spiral Dynamics en drijfveren als basis voor verandermanagement Spiral Dynamics is een model om drijfveren en waardenpatronen te beschrijven, persoonlijke, bedrijfs- en maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren en veranderstrategieën te ontwikkelen Ontwikkeld door Clare Graves, hoogleraar psychologie Union College, New York, († 1986) en later doorontwikkeld door zijn leerlingen Don Beck & Christopher Cowan Veel verandertheorieën zijn hierop gebaseerd; Veranderkleuren van de Caluwé, Management Drives, Insights, de veranderfilosofie van Ken Wilber, de Bono, MBTI, Covey
 • 17. Spiral Dynamics model Bronnen: Spiral Dynamics, Don Beck & Christopher Cowan Reinventing Organizations, Frederic Laloux Leert ons te begrijpen wat mensen, teams en organisaties motiveert en drijft. En drijfveren (waardesystemen) geven antwoorden: • Hoe mensen denken en voelen • Wat effectief en ineffectief is • Een gids voor ontwikkelen interacties • Richtlijnen over diagnose en interventies
 • 18. Het is geen typologie van mensen Waardensystemen beïnvloeden HOE mensen denken, niet WAT mensen denken Mensen kunnen in verschillende contexten andere waardensystemen gebruiken Waardensystemen zijn niet vrij te kiezen, maar verankerd in de samenleving Let op, gebruik het niet verkeerd
 • 19. Beige: Overleven in de natuur Paars: Geestverwantschap Rood: Macht & energie Blauw: Waarheid en orde Oranje: Materieel succes Groen: Mensengemeenschap Geel: Synergie Turquoise: Holistisch systeem IK-gericht WIJ-gericht ???? Acht systemen, acht kleuren
 • 20. beige paars rood blauw oranje groen geel turquoise • n.v.t.; sport bestaat niet • yell, mascotte • verslaan van tegenstander • fair play • verbeteren record • samen bezig zijn • goed draaiend team • olympische gedachte Voorbeeld vanuit sport
 • 21. • N.v.t.; ‘het weer’ bestaat niet • Regendans • Ik doe toch wat ik zelf wil • De Enkhuizer almanak zegt... • ‘Dan máken we toch sneeuw’ • ‘Mooi weertje, buurman’ • Modelberekeningen • Het gaat fout met de aarde Voorbeeld vanuit weerpraatjes beige paars rood blauw oranje groen geel turquoise
 • 22. • Remmen bij gladheid • Mascotte tegen ongelukken • Bumper kleven • Regels respecteren • Sluipwegen zoeken • Iemand helpen bij invoegen • Anticiperend rijden • Auto delen Voorbeeld vanuit het verkeer beige paars rood blauw oranje groen geel turquoise
 • 23. • De kudde: sterken en zwakken • De stam: leider en volgeling • Het imperium: de baas beslist • De bureaucratische hiërarchie • Resultaatverantwoordelijke eenheden • Sociaal netwerk van gelijken • De projectorganisatie • Het wereldburgerschap Voorbeeld vanuit organisaties beige paars rood blauw oranje groen geel turquoise
 • 24. Het Graves waardensysteem Als de wereld …is Dan zullen doeltreffende mensen… Waardensysteem Een staat der natuur Handelen en overleven als dieren Overleven Beangstigend en mysterieus Zich veilig veilig verenigen en de geesten gunstig stemmen Veiligheid Hard, waar sterken overleven Vechten en hun territorium verdedigen om te overleven ondanks anderen Macht en energie Beheerst en gestuurd door een hogere orde Geloven in de waarheid en gehoorzamen aan hogere macht Orde Vol met levensvatbare alternatieven tot welvaart Doelmatig succes testen Succes en ondernemerschap De woonplaats van de hele mensheid Zich verenigen in gemeenschappen om groei en ontwikkeling te ervaren Gemeenschap In gevaar van instorten Pragmatische wegen om te leren effectief te zijn Synergie Een levend geheel De orde onder de ogenschijnlijke chaos zoeken Holisme
 • 26. Met de drijfveren van Spiral Dynamics krijg je inzicht in de cultuurtypologie van het team en kan je de vertaalslag naar betekenisgeving maken Overleven
 • 27. Evolutionaire ontwikkeling volgens Laloux • Organisaties hebben meerdere kleuren/drijfveren, die vaak op elkaar aansluiten en onderdeel uitmaken van de de evolutionaire ontwikkeling • Samenwerken, sourcing, transitie en transformatie vraagt om inzicht en synchronisatie van de kleuren/drijfveren • Veranderen doe je door op het juiste niveau de juiste interventie in te zetten
 • 28. Agenda 1. Leiderschap en veranderen 2. Vertaling naar toepassing in digitale strategie 3. Conclusies 4. Vragen
 • 29. Golden Circle (Sinek ) Human Needs (Assink) Drijfveren, Spiral Dynamics (Graves) Zeven bewustzijnsniveaus (Barrett) TheoryU niveau (Scharmer) TheoryU leiderschaps vaardigheid Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie, intuïtief en toegewijd Dienstbaarheid Ontwikkel behoefte Performing Handelen in verbinding met het geheel Synergie, innoveren, leren, co-creatie Het verschil maken Laten ontstaan ‘Open Will’ Prototyping Verbinding met de aandienende toekomst Hoe Mentaal Samen, zorg voor elkaar, participatie en consensus Samenhang Verbinden met de bron, Presencing In contact met het systeem ‘Open heart’ Zien met frisse blik ‘Open Mind’ Generatief luisteren, collectief verbonden Empathisch luisteren, loslaten en verbinden Feitelijk luisteren, verschillen zien Succes, excelleren, ondernemerschap, gericht op verbetering Transformatie Wat Emotioneel Orde, planmatig, discipline, betrouwbaarheid Eigenwaarde gericht op orde en kwaliteit Basis behoefte Luisteren vanuit gewoontes Downloading vanuit oude patronen Macht, besluitvaardig, winnen Eigenwaarde gericht op macht en emotie Fysiek Geborgenheid, rituelen en tradities Relatie bewustzijn Cyane organisaties Oranje organisaties Groene organisaties Amberkleurige organisaties De zelforganisatie theorie van Laloux gekoppeld aan drijfveren en Theory U; de cultuurtypologie van organisaties is meerkleurig Rode organisaties
 • 30. Golden Circle (Sinek ) Human Needs (Assink) Drijfveren, Spiral Dynamics (Graves) Zeven bewustzijnsniveaus (Barrett) TheoryU niveau (Scharmer) TheoryU leiderschaps vaardigheid Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie, intuïtief en toegewijd Dienstbaarheid Ontwikkel behoefte Performing Handelen in verbinding met het geheel Synergie, innoveren, leren, co-creatie Het verschil maken Laten ontstaan ‘Open Will’ Prototyping Verbinding met de aandienende toekomst Hoe Mentaal Samen, zorg voor elkaar, participatie en consensus Samenhang Verbinden met de bron, Presencing In contact met het systeem ‘Open heart’ Zien met frisse blik ‘Open Mind’ Generatief luisteren, collectief verbonden Empathisch luisteren, loslaten en verbinden Feitelijk luisteren, verschillen zien Succes, excelleren, ondernemerschap, gericht op verbetering Transformatie Wat Emotioneel Orde, planmatig, discipline, betrouwbaarheid Eigenwaarde gericht op orde en kwaliteit Basis behoefte Luisteren vanuit gewoontes Downloading vanuit oude patronen Macht, besluitvaardig, winnen Eigenwaarde gericht op macht en emotie Fysiek Geborgenheid, rituelen en tradities Relatie bewustzijn Cyane organisaties Oranje organisaties Groene organisaties Amberkleurige organisaties Duiden van de cultuurverschillen bij sourcing Rode organisaties Nederlandse klant Indiase leverancier Hoe overbrug je de cultuur kloof?
 • 31. Golden Circle (Sinek ) Human Needs (Assink) Drijfveren, Spiral Dynamics (Graves) Zeven bewustzijnsniveaus (Barrett) TheoryU niveau (Scharmer) TheoryU leiderschaps vaardigheid Waarom Spiritueel Holistisch, inspiratie, intuïtief en toegewijd Dienstbaarheid Ontwikkel behoefte Performing Handelen in verbinding met het geheel Synergie, innoveren, leren, co-creatie Het verschil maken Laten ontstaan ‘Open Will’ Prototyping Verbinding met de aandienende toekomst Hoe Mentaal Samen, zorg voor elkaar, participatie en consensus Samenhang Verbinden met de bron, Presencing In contact met het systeem ‘Open heart’ Zien met frisse blik ‘Open Mind’ Generatief luisteren, collectief verbonden Empathisch luisteren, loslaten en verbinden Feitelijk luisteren, verschillen zien Succes, excelleren, ondernemerschap, gericht op verbetering Transformatie Wat Emotioneel Orde, planmatig, discipline, betrouwbaarheid Eigenwaarde gericht op orde en kwaliteit Basis behoefte Luisteren vanuit gewoontes Downloading vanuit oude patronen Macht, besluitvaardig, winnen Eigenwaarde gericht op macht en emotie Fysiek Geborgenheid, rituelen en tradities Relatie bewustzijn Cyane organisaties Oranje organisaties Groene organisaties Amberkleurige organisaties Voorbeeld van duiden van de cultuurverschillen bij een Agile transformatie Rode organisaties Nederlandse klant Leverancier zet Agile en DevOps in als onderdeel transformatie Hoe overbrug je de cultuur kloof?
 • 32. De 7 cruciale kernelementen voor een digitale strategie Flexibel netwerk van partners en leveranciers (sourcing)Inzet van de juiste technologie Creatieve en nieuwe manieren van werken Innovatief business model Slim gebruik van data Digitale vaardigheden en ‘digitale leiders’ 32 Resultaat is hogere waarde en beleving van klanten, ketenpartners en medewerkers
 • 33. Groeifasen van verandering door digitalisering Vertrouwen Weerbaarheid 1. FRAGIEL 2. ROBUUST 3. FLEXIBEL 4. AGILE 5. ANTIFRAGIEL Bron groeifasen: IT-Capability Maturity Framework, CMMi en Antifragile van Nassim Taleb Basis op orde Regisseren van de keten Digitale netwerkorganisatie
 • 34. De digitale transformatie krijgt betekenis door het doelen inspanningen netwerk (DIN) te koppelen aan de cultuurtypologie (drijfveren) Drijfver per DIN aspect
 • 35. 35 Door visualisatie kan iedereen de koppeling met eigen doelen en inspanningen maken Voorbeeld van een DIN met koppeling naar de elementen van digitale strategie
 • 36. Agenda 1. Leiderschap en veranderen 2. Vertaling naar toepassing in digitale strategie 3. Conclusies 4. Vragen
 • 37. Het gaat om vertrouwen en invloed Hoog vertrouwen, hoge snelheid, invloed onder controle, lage kosten Laag vertrouwen, lage snelheid, zorg en onrust niet onder controle, hoge kosten Bron: Leiderschap bij verandering, John Kotter Reinventing Organizations, Frederic Laloux De 7 teamaspecten voor zelforganisatie zijn vanuit het Team Performance onderzoek met topsporters geconcretiseerd en naar leiderschapsontwikkeling en praktijktoepassing voor teams vertaald
 • 38. En er zijn vier stadia van groepsontwikkeling Team geleid door manager Leiderschap 1.0 Zelf governing team Leiderschap 4.0 Zelf-organiserend team Leiderschap 3.0 Zelf-managing team Leiderschap 2.0 Bron: Team of Teams, Stanley McChrystal Organizational Culture and Leadership, Edgar Schein
 • 39. Stadium van teamontwikkeling Teamaspect Team geleid door manager Zelf-managing team Zelf-organiserend team Zelf governing team Groeifase Digitale strategie Gemeenschappelijk doel en strategie Commitment Complementaire taken en rollen Heldere communicatie Constructief conflict Cohesie Geloofwaardige coaching Dominante Spiral Dynamics Drijfveren en Laloux typologie Verantwoordelijkheid management Verantwoordelijkheid team Iedere groeifase vraagt om situationeel leiderschap, andere teamontwikkeling en andere drijfveren En steeds meer organisaties zullen een multi-operating-model situationeel toepassen Fragiel/Robust Basis op orde Flexibel Regisseren van de keten Antifragiel Digitale netwerkorganisatie Agile Regisseren van de keten Digitale netwerkorganisatie Oranje organisatie Groene organisatie Cyane organisatieAmber organisatie