Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld

Tijdens de Lentedag van de Orde van Organisatieaviseurs (OOA) hield ik deze key-note lezing over de veranderende rol van de organisatie adviseur

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld

 1. 1. Adviseurs zoeken de grenzen van innovatie op en zijn zelf het voorbeeld de OOA Lentedag 2013 Frank Willems Hanzehogeschool Groningen
 2. 2. Agenda • Praktijkcases in social sourcing als voorbeeld • Sociale netwerktheorie als basis voor vinden en verbinden • Lean als structuur voor klantwaarde en probleemoplossing • De organisatieadviseur als verbinder in samenwerken en innovatie
 3. 3. Praktijkcases in social sourcing als voorbeeld
 4. 4. Crowdsourcing Tribes Co-creatie Co-creatie is een nieuwe vorm van markt- of business strategie die ervoor zorgt dat het ontwikkelen en continueren van wederzijdse bedrijfs- en klantwaarde tot stand komt Social sourcing Crowdsourcing is het uitbesteden van taken, die traditioneel gezien worden uitgevoerd door een medewerker of leverancier, aan een ongedefinieerde groep of een community (crowd) met mensen , door een open oproep Een Tribe is een groep met mensen verbonden met elkaar , verbonden met een leider en verbonden aan een idee
 5. 5. Van Tribe naar Crowdsourcen met toekomstvisie in mijn landelijk dorp Werkhoven
 6. 6. Om daarmee het leefklimaat voor de toekomst veilig te stellen; Passie en verbondenheid dorpsbewoners als voorbeeld voor bestuurders
 7. 7. Vangstenregistratie.nl, 7000 sportvissers crowdsourcen via hun eigen community, met de 350.000 recreatieve vissers (pashouders) en leveren het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie onderzoeksdata voor waterkwaliteit
 8. 8. Grunneger Power, gestart als buurtinitiatief (Tribe) in collectief delen gebruik zonnepanelen; Nu een burger-energiecoöperatie met 3000 leden waar de gevestigde orde bang voor wordt
 9. 9. Sociale netwerktheorie als basis voor vinden en verbinden
 10. 10. Relevante sociale netwerk theorieën • Nicholas Christakis: Ons beeld over de wereld hangt af van de feitelijke structuur van onze netwerken en alles dat beweegt in deze netwerken • Ronald Burt: Mensen richten zich op activiteiten binnen hun eigen peergroep en dat veroorzaakt ‘structural holes’ in de informatie overdracht tussen deze groepen • Stanley Milgram: Iedereen op onze aarde is met ‘6 degrees of separation’ door een netwerk van zes tussenstappen of vijf tussenpersonen met elkaar verbonden. Onderzoek was uitgevoerd in 1967 en in 2012 opnieuw; het is nu 4,74 tussenstappen
 11. 11. Sociale netwerken (2N) Interactieve netwerken (N2) Hiërarchische netwerken(N) Waarde van het netwerk Aantal deelnemers Combinatie van de wetten van Sarnoff (waarde niet interactief netwerk gelijk aan participanten), Metcalfe (waarde interactief netwerk stijgt kwadratisch bij nieuwe toetreder) en Reed (waarde in sociale netwerken groeit exponentieel) Bron: Prof Dr. Wim de Ridder, De wereld breekt open
 12. 12. Creators Critics Collectors Joiners Spectators Inactives De Groundswell ladder in combinatie met Graves en Quinn profiel als indicator voor participatie
 13. 13. De interessante verbindingen zitten aan de randen van je eigen sociale netwerk Visualisatie van LinkedIn Social Media netwerk met Inmap tooling
 14. 14. Analyses van Social Media data geven een goed beeld wat er gebeurde tijdens ProjectxHaren Bron: Leden van de kenniskring Hanze Social Media Lab en Social Media analisten
 15. 15. 90% Lurkers Early Majority 34% Collectors Late Majority 34% Joiners Laggards 16% Spectators Inactives Vind deze ‘crowd’ en zoek samen de randen van innovatie op Innovators 2,5% Creators Early Adopters 13,5% Critics Marktaandeel & Participatie Groundswell ladder van particpatie En verbindt ze als community met innovatie- en sociale netwerk principes
 16. 16. Lean als structuur voor klantwaarde en probleemoplossing
 17. 17. 1 2 Definieer de waarde van een product of dienst vanuit het klantperspectief Creëer een continue flow Streef naar perfectie door continu verbeteren Schakel om naar een vraaggestuurd systeem: “Pull in plaats van Push” 3 4 5 Identificeer en visualiseer de waardestroom en elimineer verspillingen De 5 basisprincipes van Lean Noodzakelijk maar niet waarde toevoegend (35%) Focus van veel traditionele verbeteringen Waarde toevoegend (3-5%) Informa e / Coördina e Fysieke proces Tijdslijn Identificeer waardestromen Focus van Lean in eerste 8 verspillingen Niet waarde Toevoegend instantie: (verspilling of muda) (60%) Elimineer verspillingen Lean is het systematisch ontwikkelen van mensen en continue verbeteren van processen om daarmee klantwaarde en succes te creëren met zo effectief mogelijke inzet van resources
 18. 18. Go and See Ask Why? A3 denken voor probleemoplossing Show Respect én strategy deployment Gemba walks voor leren zien van problemen Lean helpt ook erg goed bij oplossen problemen en leren zien wat er echt gebeurt
 19. 19. De organisatieadviseur als verbinder in samenwerken en innovatie
 20. 20. Effect 4 Ontwikkellijn via Social sourcing en Lean principes Energie en tijd 2 3 Breng gepassioneerde mensen op professioneel niveau bij elkaar
 21. 21. Luister, hoor en voel Wat en wie je nodig hebt is dichterbij dan je denkt, Zoek naar het echte probleem en haal de echte feiten boven water Kies, check en verbind, wees kritisch Zoek nieuwe verbindingen op, streef naar collectief hoger niveau van professionaliteit Bewaak de toegevoegde waarde voor je klant en duurzame inzet resources (Co)Creëer samen en geniet Zorg dat je flow creëert via het juiste sociale netwerk van gepassioneerde professionals Je klant hierin bekwaam maken wordt de nieuwe rol van de organisatieadviseur
 22. 22. @frankwillems www.frankwillems.nl

×