Successfully reported this slideshow.

eFactuurverwerking

1,028 views

Published on

MP, 27-03-2008, Ranstad/Amsterdam ArenA, E-Factureren

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eFactuurverwerking

 1. 1. Randstad / Amsterdam ArenA e factuurverwerking
 2. 2. Agenda <ul><li>Introductie </li></ul><ul><ul><li>Amsterdam Arena </li></ul></ul><ul><ul><li>Randstad / e-bridge </li></ul></ul><ul><ul><li>20/20 vision Europe BV </li></ul></ul><ul><li>Randstad perspectief </li></ul><ul><li>Amsterdam ArenA perspectief </li></ul><ul><li>Case elektronische factuur </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 3. 3. Introductie; ArenA
 4. 4. Introductie; ArenA <ul><li>Activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Ajax </li></ul></ul><ul><ul><li>Evenementen </li></ul></ul><ul><ul><li>Business </li></ul></ul><ul><li>Stadion Amsterdam CV </li></ul><ul><ul><li>beheer en exploitatie stadion </li></ul></ul>
 5. 5. Introductie; Randstad <ul><li>Diverse formules </li></ul><ul><ul><li>Randstad </li></ul></ul><ul><ul><li>TempoTeam </li></ul></ul><ul><ul><li>Yacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Capac inhouse services </li></ul></ul><ul><li>e-bridge; Financial Shared Service Center </li></ul>
 6. 6. Introductie; 20/20 vision Europe <ul><li>Vier elementen van procurement </li></ul><ul><ul><li>inkoopfactuurverwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>inkoop- / contractbeheer </li></ul></ul><ul><ul><li>budget controle </li></ul></ul><ul><ul><li>workflow en document management </li></ul></ul><ul><li>Digitale (XML) facturen </li></ul><ul><ul><li>ontvangen </li></ul></ul><ul><ul><li>verzenden </li></ul></ul><ul><li>“ best of class” oplossing </li></ul>
 7. 7. Perspectief Randstad <ul><li>Link naar presentatie Randstad </li></ul>
 8. 8. Perspectief ArenA <ul><li>Omgeving </li></ul><ul><ul><li>Sinds 4 jaar digitale factuurverwerking </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>scannen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>routeren facturen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>digitale autorisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financiele transacties automatisch naar financieel systeem </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Financieel systeem Exact Globe 2003 </li></ul></ul><ul><li>Omvang </li></ul><ul><ul><li>10.000 facturen </li></ul></ul><ul><ul><li>45 medewerkers actief in factuur flow </li></ul></ul>
 9. 9. Perspectief ArenA <ul><li>Probleemstelling </li></ul><ul><ul><li>Facturen zoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed inzicht in kosten ontbreekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd verloren in verwerkingsproces </li></ul></ul><ul><li>Behaalde resultaten factuurverwerking </li></ul><ul><ul><li>Afdeling is nog intact </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tijd over voor andere zaken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>0,5 FTE tijd bespaard </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nooit meer naar facturen zoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>Archief leveranciersfacturen on-line </li></ul></ul>
 10. 10. Case e factuur; uitganspunten <ul><li>Forse hoeveelheid inleenkrachten </li></ul><ul><ul><li>300 / 350 stuwards per evenement </li></ul></ul><ul><ul><li>diverse andere kleinere events </li></ul></ul><ul><li>Veel evenementen per jaar </li></ul><ul><li>Veel factuurregels </li></ul>
 11. 11. Case e factuur; werking
 12. 12. Case e factuur; resultaten <ul><li>Doelen nagestreefd </li></ul><ul><ul><li>geen handmatige codering meer </li></ul></ul><ul><ul><li>verhogen kwaliteit door 1:1 koppeling </li></ul></ul><ul><li>Behaalde doelen </li></ul><ul><ul><li>90% codering automatisch / correct </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdbesparing gerealiseerd door snel en foutloos inlezen </li></ul></ul><ul><ul><li>XML file voor leuke analyses beschikbaar </li></ul></ul><ul><li>Leerpunten / verbeteringen </li></ul><ul><ul><li>Codering afstemming </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kostendrager </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectcodes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geen human readable en digitaal getekende factuur </li></ul></ul>
 13. 13. Case e factuur; ...en verder <ul><li>Extra leveranciers aanschakelen </li></ul><ul><ul><li>CSU </li></ul></ul><ul><ul><li>BAM </li></ul></ul><ul><ul><li>LeasePlan (ALF XML) </li></ul></ul><ul><li>Stap codeur overslaan </li></ul>
 14. 14. VRAGEN ?

×