Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gezondheid 2 0 - Leo Ottes

1,325 views

Published on

iZovator Cross Care Café Social media en zorg

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gezondheid 2 0 - Leo Ottes

 1. 1. Gezondheid 2.0 <ul><li>Leo Ottes </li></ul><ul><li>Cross Care Café </li></ul><ul><li>24 maart 2011 </li></ul>
 2. 2. www.rvz.net
 3. 3. Web 1.0 en 2.0 <ul><li>Web 1.0: </li></ul><ul><li>Eenrichtingsverkeer </li></ul><ul><li>Beperkte groep van informatieleveranciers </li></ul><ul><li>Web 2.0: </li></ul><ul><li>Iedereen kan informatieleverancier zijn: tekst, muziek filmpjes etc. </li></ul><ul><li>Tweerichtingsverkeer </li></ul><ul><li>Sociale media </li></ul><ul><ul><li>Wiki’s, online communities </li></ul></ul>
 4. 6. tot 18-7-2010 http://rvz-health20.ning.com/ vanaf 18-7-2010 http://www.mindz.com/plazas/Gezondheid_2_0
 5. 7. Gezondheid 2.0 <ul><li>Maatschappelijke ontwikkeling waarbij individuen via sociale media met elkaar in contact komen om gezondheid en gezondheidszorg te bespreken. </li></ul><ul><li>Kenmerken </li></ul><ul><ul><li>Actieve participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Directe communicatie tussen patiënten, tussen professionals en tussen patiënten en professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisseling van informatie en samenwerking </li></ul></ul>
 6. 8. Gezondheid 2.0: potentiële win-win situatie <ul><li>Patiënt: </li></ul><ul><ul><li>Van passief naar actieve participatie in het zorgproces: de patiënt echt centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer mogelijkheden voor zelfmanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Shared decision making: effectievere behandelingen, betere therapietrouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn of haar gezondheid meer in eigen hand, grotere aandacht voor preventie </li></ul></ul>
 7. 9. Gezondheid 2.0: potentiële win-win situatie <ul><li>Zorgverlener: </li></ul><ul><ul><li>Beter geïnformeerde en betrokken patiënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgverlening krijgt meer inhoud </li></ul></ul><ul><li>Maatschappij: </li></ul><ul><ul><li>Efficiëntere zorg: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betrokken patiënten die gezonder leven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betere therapietrouw </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer zelfmanagement </li></ul></ul></ul>
 8. 10. Volgens de RVZ: <ul><li>Zal de 1.0 situatie blijven bestaan als geen actie wordt ondernomen. </li></ul><ul><li>Beste manier om vooruit te komen is de positieve elementen van gezondheid 1.0 en 2.0 te combineren: </li></ul><ul><ul><li>Wetenschappelijke kennis en ervaring van de professional gecombineerd met </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaringskennis van patiënten </li></ul></ul>
 9. 12. Aanzet voor discussie
 10. 14. tot 18-7-2010 http://rvz-health20.ning.com/ vanaf 18-7-2010 http://www.mindz.com/plazas/Gezondheid_2_0
 11. 22. Discussiepunten <ul><li>Chaos </li></ul><ul><li>Gegevensoverload versus informatietekort </li></ul><ul><li>Standaardisatie </li></ul><ul><ul><li>Open standaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Open source software </li></ul></ul>

×