Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

090223 Ccc Dagpres En Beleidsplan (Ooster)

905 views

Published on

Cross Care Café 090223 iZovator

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

090223 Ccc Dagpres En Beleidsplan (Ooster)

 1. 1. Welkom op het Cross Care Café “Een gezonde blik op de toekomst” Dagvoorzitter: George Freriks 23 februari 2009 Hilversum, Muziekcentrum van de Omroep
 2. 2. Programma “Een gezonde blik op de toekomst” <ul><li>Welkom </li></ul><ul><li>Interview nieuwe directeur iZovator </li></ul><ul><li>Beleidsplan en projecten iZovator (Freek van ‘t Ooster) </li></ul><ul><li>Een aantrekkelijke(r) arbeidsmarkt (Paul Breman, HU) </li></ul><ul><ul><li>*** Intermezzo “Preventie in actie” *** </li></ul></ul><ul><li>Innovatie in preventie </li></ul><ul><ul><li>Bewegen en licht (Ruud Dirkse, DAZ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatieve aanpak obesitas (Olga van der Baan-Slootweg, Heideheuvel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie in geestelijke gezondheidszorg (Henk de Niet, Symfora) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie-activiteiten vanuit GGD (Ans Engelsman, GGD) </li></ul></ul><ul><li>Paneldiscussie “Innovatie in preventie” </li></ul><ul><li>Borrel </li></ul>
 3. 3. iZovator Beleidsplan en projecten 2009 Freek van ‘t Ooster Kwartiermaker iZovator
 4. 4. Beleidsplan en begroting 2009 <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><ul><li>Bevorderen van innovatie in de zorgsector in de Gooi en Vechtstreek teneinde de economische bedrijvigheid te bevorderen en een betere zorg aansluitend op de behoefte van de burger in de regio, te doen realiseren. </li></ul></ul><ul><li>Gezond blijven – preventie – genezing / herstel – verzorging </li></ul><ul><li>Regionaal, maar open voor omgeving </li></ul><ul><li>Innovatieplatform als aanjager, steunend op participanten en ledennetwerk in de vorm van compacte netwerkorganisatie </li></ul><ul><li>Kennisverspreiding, netwerkvorming en samenwerking </li></ul><ul><li>(Nog) geen keuze tussen deeldomeinen binnen Zorg </li></ul>
 5. 5. Innovatie Samenwerking Overheid Kennisinstellingen Bedrijfsleven en zoginstellingen Zorgeconomie Zorgconsumenten Participanten van iZovator Oprichters
 6. 6. iZovator Activiteiten platform <ul><li>Kennisontwikkeling sector (monitor) </li></ul><ul><li>Visievorming en innovatie-agenda (aanjager) </li></ul><ul><li>Netwerkvorming </li></ul><ul><li>Kennisverspreiding </li></ul><ul><li>Innovatiestimulering door juiste projecten </li></ul><ul><li>Crosssectorale samenwerking (multi)media en toerisme </li></ul><ul><li>Kennishefboom onderwijs – bedrijfsleven </li></ul><ul><li>Communicatie </li></ul>
 7. 7. iZovator 2009 Actielijnen <ul><li>Visievorming en kennisontwikkeling: Focus aanbrengen en opstellen meerjarige innovatie-agenda met de sector </li></ul><ul><li>Gezond zijn en gezond blijven (welzijn, wellness, preventie) </li></ul><ul><li>Onderling verbonden (netwerken, verbinden mensen en instellingen, praktijken, zorgconsument) </li></ul><ul><li>Patiënt en behandeling centraal: zelfmanagement patiënt, informatievoorziening/voorbereiding/afspraken, voorkomen tijdverlies </li></ul><ul><li>Toegankelijke zorg: bereikbaar, toegankelijk, menselijk, ruggespraak (triage) </li></ul><ul><li>Personeel: kennis (on)mogelijkheden, andere werkwijzen, met minder mensen, meer resultaat </li></ul>
 8. 8. iZovator 2009 Projecten (voorlopig) <ul><li>Zorgnet: Infrastructuur + uitrol + dienstenontwikkeling </li></ul><ul><li>ZorgDichtbij </li></ul><ul><li>Preventie en de noodzaak van bewegen </li></ul><ul><li>Crosssectoraal leerbedrijf </li></ul><ul><li>Crossovers zorg – toerisme </li></ul><ul><li>Personeel voor de zorg (ondersteunende rol) </li></ul><ul><li>Cofinanciering mogelijk door gewestgemeenten/provincie via programma Innovatieve Verbindingen (2009-2011) </li></ul>
 9. 9. Wat is ZorgNet? Infrastructurele ICT voorziening in de zorg <ul><li>ZorgNet staat voor het realiseren van een ‘open’ breedbandige infrastructuur tussen de diverse zorginstellingen binnen de regio Gooi en Vechtstreek. </li></ul><ul><li>De realisatie van ZorgNet is met name van belang voor: </li></ul><ul><ul><li>Effectiever samenwerken (video conferencing, koppeling vestigingen, ..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Delen en uitwisselen van informatie (afspraken, EPD, EMD enz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benutten (externe) dienstenaanbieders </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen dienstenontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>ZorgNet kan meeliften op activiteiten van NICTIZ en BreedNet. </li></ul>
 10. 10. ZorgNet Projectlijnen 2009 <ul><li>ZorgNet basisinfrastructuur door de grote instellingen (+koppelingen naar elkaar, evt uitwijklocatie). </li></ul><ul><li>-> iZovator levert basisspecificaties en monitort voortgang </li></ul><ul><li>ZorgNet fijnmaziger: ook naar kleinere instellingen (huisartsen, apothekers) </li></ul><ul><li>-> projectbegeleiding/-aanjaagrol nodig vanuit iZovator </li></ul><ul><li>Diensten op ZorgNet: voorwerk 2008 leidt tot prioriteiten en projectaanpak 2009 </li></ul><ul><li>-> iZovator neemt het initiatief </li></ul><ul><li>Issue: implementatie/acceptatie nieuwe diensten in dagelijkse praktijk van de organisaties? – verandermanagement </li></ul>
 11. 11. Onderscheid in type diensten Facilitair vs. zorgdiensten A. B. C. D. Dienstenontwikkeling iZovator richt zich met name A,B & D Zorgcentrales Video conferencing Telefysiek, EPD, EMD IPS (Internal positioning) Planningtools Screening tools , Diabetes tools, COPD Koppelingen van vestigingen Security oplossingen Telefonie Digitale ondersteuning bijv. centrale keukens Wachtkamer televisie Zorg Dichtbij (deels), Loket Gooi Cure Care Preventie
 12. 12. Shortlist Uit te werken diensten 2009 Legenda: = L aag = Medium = Hoog Project Cure Care Preventie Financieel rendabel Ketenintegratie Systeem voor COPD, CVA en Diabetes Video Conferencing, IKA, Trauma, ? Elektronisch Medicatie Dossier (volgens XIS) Digitalisering verwijsproces Wachtkamer televisie Digitalisering van het overdrachtsdossier TeleFysiek verder uitrollen, en nieuwe toepassing vinden ?
 13. 13. ZorgDichtbij: voor wie en waarom? Onderling verbonden <ul><li>Mensen langer zelfstandig en langer thuis </li></ul><ul><li>Voorkomen van sociaal isolement </li></ul><ul><li>Vergroten veiligheidsgevoel </li></ul><ul><li>Vroegsignalering </li></ul><ul><li>Extramuralisering van zorg </li></ul><ul><li>Verbetering communicatie cliënt/mantelzorg/thuiszorg </li></ul><ul><li>Minder tijdsdruk op thuiszorg/mantelzorg met behoud van kwaliteit van (menselijk) contact </li></ul><ul><li>Hamvraag: hoe deze dienst te financieren? </li></ul>
 14. 14. ZorgDichtbij Benadering Horizon© TNO/WWZ-atlas
 15. 15. ZorgDichtbij Schema eerste opzet Informatieportaal Zorgcentrale voor beeldcommunicatie informatie beeldcommunicatie Klant kiest zelf het communicatiemiddel afhankelijk van zijn kunnen TV via settopbox (met camera) Aanraakscherm (met camera) Computer (met camera) klant Zorgaanbieder Ziekenhuis Overheid Zorgverzekeraar Mantelzorgers/ familie/vrienden Huisarts
 16. 16. ZorgDichtbij Contouren doelgroep en aanpak <ul><li>Doelgroep: profiel 2 en profiel 3, bijv. link met alarmering </li></ul><ul><li>Infrastructuur op basis van beeldcommunicatie uitgaande van bewezen technologie met uitdijend aantal diensten </li></ul><ul><li>Deelname op vrijwillige basis </li></ul><ul><li>Persoonlijke omgeving op maat: vrienden/mantelzorgers, zorgcentrale, kerk, gemeente, diensten </li></ul><ul><li>Centrale rol voor opvang vanuit zorgcentrale: </li></ul><ul><ul><li>alarmering </li></ul></ul><ul><ul><li>goedemorgen/goedenavond </li></ul></ul><ul><li>Informatie-overdracht zorgverleners “Zorgschriftje online” </li></ul><ul><li>Verbinden met www.loketgooi.nl incl. mijnloket-functie? </li></ul>
 17. 17. Dank voor uw aandacht! <ul><li>En dat is nog maar het begin… </li></ul><ul><li>Meer informatie: </li></ul><ul><li>www.izovator.nl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 18. 18. Programma “Een gezonde blik op de toekomst” <ul><li>Welkom </li></ul><ul><li>Interview nieuwe directeur iZovator </li></ul><ul><li>Beleidsplan en projecten iZovator (Freek van ‘t Ooster) </li></ul><ul><li>Een aantrekkelijke(r) arbeidsmarkt (Paul Breman, HU) </li></ul><ul><ul><li>*** Intermezzo “Preventie in actie” *** </li></ul></ul><ul><li>Innovatie in preventie </li></ul><ul><ul><li>Bewegen en licht (Ruud Dirkse, DAZ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatieve aanpak obesitas (Olga van der Baan-Slootweg, Heideheuvel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie in geestelijke gezondheidszorg (Henk de Niet, Symfora) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie-activiteiten vanuit GGD (Ans Engelsman, GGD) </li></ul></ul><ul><li>Paneldiscussie “Innovatie in preventie” </li></ul><ul><li>Borrel </li></ul>
 19. 19. Intermezzo
 20. 20. Programma “Een gezonde blik op de toekomst” <ul><li>Welkom </li></ul><ul><li>Interview nieuwe directeur iZovator </li></ul><ul><li>Beleidsplan en projecten iZovator (Freek van ‘t Ooster) </li></ul><ul><li>Een aantrekkelijke(r) arbeidsmarkt (Paul Breman, HU) </li></ul><ul><ul><li>*** Intermezzo “Preventie in actie” *** </li></ul></ul><ul><li>Innovatie in preventie </li></ul><ul><ul><li>Bewegen en licht (Ruud Dirkse, DAZ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatieve aanpak obesitas (Olga van der Baan-Slootweg, Heideheuvel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie in geestelijke gezondheidszorg (Henk de Niet, Symfora) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie-activiteiten vanuit GGD (Ans Engelsman, GGD) </li></ul></ul><ul><li>Paneldiscussie “Innovatie in preventie” </li></ul><ul><li>Borrel </li></ul>
 21. 21. Paneldiscussie <ul><li>Innovatie in preventie. </li></ul><ul><li>Is er een economisch rendement? </li></ul><ul><li>Panelleden </li></ul><ul><ul><li>Ruud Dirkse - Dirkse Anders Zorgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Olga van der Baan-Slootweg - Heideheuvel </li></ul></ul><ul><ul><li>John de Jong - Symfora groep </li></ul></ul><ul><ul><li> Gooi en Vechtstreek </li></ul></ul><ul><ul><li>Ans Engelsman - GGD Gooi en Vechtstreek </li></ul></ul><ul><ul><li>olv George Freriks (dagvoorzitter iZovator) </li></ul></ul>
 22. 22. Programma “Een gezonde blik op de toekomst” <ul><li>Welkom </li></ul><ul><li>Interview nieuwe directeur iZovator </li></ul><ul><li>Beleidsplan en projecten iZovator (Freek van ‘t Ooster) </li></ul><ul><li>Een aantrekkelijke(r) arbeidsmarkt (Paul Breman, HU) </li></ul><ul><ul><li>*** Intermezzo “Preventie in actie” *** </li></ul></ul><ul><li>Innovatie in preventie </li></ul><ul><ul><li>Bewegen en licht (Ruud Dirkse, DAZ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatieve aanpak obesitas (Olga van der Baan-Slootweg, Heideheuvel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie in geestelijke gezondheidszorg (Henk de Niet, Symfora) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preventie-activiteiten vanuit GGD (Ans Engelsman, GGD) </li></ul></ul><ul><li>Paneldiscussie “Innovatie in preventie” </li></ul><ul><li>Borrel </li></ul>
 23. 23. Dank voor uw aandacht! <ul><li>Volgend Café: Financiering van innovatie in de zorg (25 mei) </li></ul><ul><li>Meer informatie: [email_address] </li></ul><ul><li>Drs. G.E.M. (George) Freriks Ir. F.S. (Freek) van ‘t Ooster </li></ul><ul><li>06 - 5362 8202 06 - 5200 1343 </li></ul>

×