Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ontwikkeling
Lelystad Airport
Presentatie en toelichting van de in
het MER te onderzoeken
routevarianten
door

Hans Alders...
Opdracht Alderstafel Lelystad





Advies Schiphol (2008): 510.000 Schiphol + 70.000
Eindhoven en Lelystad
Verzoek Kame...
Randvoorwaarden + aanpak


Motie Kamer (november 2009) om onder
“voorwaarde dat de afwikkeling van het Schiphol verkeer
n...
Scenario Delta
& Bravo (NLR)
Doel
 Verkenning oplossingsrichtingen
 Inventarisatie resterende knelpunten
Uitgangspunten ...
Tussenconclusie Tafel 2010


Tussenconclusie Tafel augustus 2010:
“Uit de uitgevoerde scenario’s blijkt dat van een eenvo...
Beperkingen ontwerpruimte

Schiphol Wachtgebied
(ARTIP)
Oude land

Militair luchtruim
(CBA Land)

Oude land

Oostvaardersp...
Tussenconclusie


Vervolgstap aan Tafel geconcludeerd:






Expliciet betrekken van LVNL en Militaire
Luchtvaartautor...
Luchtruimvisie


Luchtruimvisie






Aangekondigd in de actualisatie Luchtvaartnota (januari 2011)
waarin prioriteit ...
Advies Tafel 2012


Routestructuur kon “ten behoeve van dit advies niet
worden vastgesteld, omdat daarvoor de wijze van
i...
Advies Tafel 2012


48 Lden contouren Delta bij 45.000 vliegtuigbewegingen

10
Advies Tafel 2012


48 Lden contouren Bravo bij 45.000 vliegtuigbewegingen

11
Advies Tafel 2012


Advies: indicatieve routestructuur wordt uitgewerkt
(2013/2014), met inachtneming van de in het advie...
Advies Tafel 2012


Expliciet aandacht gevraagd in advies voor hinderbeperking:








Vermijden van woonkernen
To...
Voorstudie/kabinetsstandpunt
(september 2012)





Gezamenlijk uitgevoerd door Rijk, LVNL, CLSK en luchthaven
Met als o...
Indicatief detailontwerp in Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013)
Doel
 Routeontwerp tbv invoerset MER met inte...
Indicatief detailontwerp in Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013)

Baan 23

16
Indicatief detailontwerp in Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013)






In het studietraject van LVNL/CLSK wo...
Indicatief detailontwerp in Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013)

Baan 23

18
DEEL 2:
Focus op MER-routevarianten


Baan 23 en baan 05





MER routevariant A
MER routevariant A+
MER routevariant...
MER routevariant A
(baan 23)
6000 ft
6000 ft

3000 ft

6000 ft
3000 ft indien route
beschikbaar

6000 ft

•

Uitwerking va...
MER routevariant A+
(baan 23)
6000 ft

6000 ft

3000 ft
6000 ft

6000 ft

3000 ft indien route
beschikbaar

6000 ft
3000 f...
MER routevariant B
(baan 23)
6000 ft

6000 ft

3000 ft

6000 ft

6000 ft

6000 ft
3000 ft

•
2000 ft

Optimalisatie op ber...
MER routevariant B+
(baan 23)
6000 ft

6000 ft

3000 ft

6000 ft

6000 ft

6000 ft
3000 ft
•
2000 ft

Optimalisatie op omg...
MER routevariant A
(baan 05)
6000 ft
6000 ft
Vlieghoogte afhankelijke van
verkeersleidingsoplossing voor
conflict op kruis...
MER routevariant A+
(baan 05)
6000 ft
6000 ft

6000 ft

3000 ft

6000 ft

1700 ft

2000 ft

6000 ft

•

Luchtverkeersleidi...
MER routevariant B
(baan 05)
6000 ft
6000 ft

6000 ft

3000 ft

6000 ft

1700 ft

2000 ft

•

Optimalisatie op bereikbaarh...
MER routevariant B+
(baan 05)
6000 ft
6000 ft

6000 ft

3000 ft

6000 ft

1700 ft

2000 ft

6000 ft

•

Optimalisatie op o...
Routestructuur kleine luchtvaart
(VFR)

28
Optimalisaties op MER varianten
baan 23: gedraaide eindnadering


Gedraaide eindnadering onderzocht








Afname g...
Optimalisaties op MER varianten
baan 23: aangepaste vertrekroute


Eén graad verlegging naar het zuiden





Afname ge...
Optimalisaties MER varianten
baan 05: aanvlieghoogte


Aanvlieghoogte 1.500 ft in plaats van 1.700 ft








Vliegr...
DEEL 3:
Indicatieve geluidscontouren


Kaartbeelden aan de hand van MER routevariant B+ en
invoerset Aldersadvies met 45....
MER routevariant B+
(verkeersintensiteiten per route baan 23)
Gemiddeld aantal vluchten per dag

= 10

(‘Groot’ verkeer) b...
MER routevariant B+
(verkeersintensiteiten per route baan 05)
Gemiddeld aantal vluchten per dag

= 10

(‘Groot’ verkeer) b...
Animaties MER variant B+

(Animaties)

35
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Hans Alders vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport

2,143 views

Published on

Presentatie Hans Alders over de vliegroutes van de uitbreiding Lelystad Airport, januari 2014

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Hans Alders vliegroutes uitbreiding Lelystad Airport

 1. 1. Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van de in het MER te onderzoeken routevarianten door Hans Alders Informatiebijeenkomst voor bewoners in de regio Gelderland/Overijssel en bewoners van Flevoland 13 en 15 januari 2014 1
 2. 2. Opdracht Alderstafel Lelystad    Advies Schiphol (2008): 510.000 Schiphol + 70.000 Eindhoven en Lelystad Verzoek Kamer tot voortvarende uitvoering (februari 2009) Opdracht tot instelling regionale Tafel + verzoek om advies over ontwikkeling Lelystad in relatie tot nationale capaciteitsvraag (2009)  Ingegaan dient te worden op: “de consequenties met betrekking tot de indeling van het luchtruim (waaronder de interferentie met het luchtruim van Schiphol)”  Respectering van vliegveiligheid en netwerkkwaliteit Schiphol 2
 3. 3. Randvoorwaarden + aanpak  Motie Kamer (november 2009) om onder “voorwaarde dat de afwikkeling van het Schiphol verkeer niet wordt belemmerd duidelijkheid te verschaffen over het feit dat de uitbreiding van de luchthaven Lelystad op de huidige locatie plaats zal vinden indien de interferentie met Schiphol dat toestaat”  Hierop is door de Tafel met NLR een inventarisatie opgesteld van mogelijke oplossingsrichtingen gericht op de luchtzijdige inpassing van Lelystad binnen de door het Rijk meegegeven randvoorwaarden (3 scenario’s) 3
 4. 4. Scenario Delta & Bravo (NLR) Doel  Verkenning oplossingsrichtingen  Inventarisatie resterende knelpunten Uitgangspunten m.b.t. routes  Vermijden Schiphol TMA  scenario Delta  Respecteren Regio kader  scenario Bravo Openstaande (knel)punten  Aandachtspunten m.b.t. veiligheid door interferentie met Buitenveldertbaan (Delta en Bravo)  Delta scenario voldoet niet aan regiokader  Bravo scenario interfereert met netwerkkwaliteit Schiphol  Militaire luchtruim wordt geraakt (Delta én Bravo) (Delta baan 23) (Bravo baan 23) 4
 5. 5. Tussenconclusie Tafel 2010  Tussenconclusie Tafel augustus 2010: “Uit de uitgevoerde scenario’s blijkt dat van een eenvoudige inpassing van het vliegveld Lelystad geen sprake kan zijn”  Aan de randvoorwaarden van kabinet en Kamer kan niet worden voldaan zonder belangrijke knelpunten te veroorzaken in de regio en in de uitoefening van militaire functies (of in de netwerkkwaliteit van Schiphol) 5
 6. 6. Beperkingen ontwerpruimte Schiphol Wachtgebied (ARTIP) Oude land Militair luchtruim (CBA Land) Oude land Oostvaardersplassen Schietgebied Oldebroek Oude land Oosterwold Militair laagvlieggebied (GLV VII) 6
 7. 7. Tussenconclusie  Vervolgstap aan Tafel geconcludeerd:    Expliciet betrekken van LVNL en Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) aan Tafel Uitwerken van ‘extra scenario’ c.q. start luchtruimvisie (mede vanwege andere lopende nationale en Europese trajecten) Start luchtruimvisie maart 2011 7
 8. 8. Luchtruimvisie  Luchtruimvisie    Aangekondigd in de actualisatie Luchtvaartnota (januari 2011) waarin prioriteit wordt aangegeven o.a. voor Lelystad Startnota luchtruimvisie in maart 2011 Rijksbrief luchtruim juni 2011 (eerste inzichten vanuit Luchtruimvisie):    Inpassing van Lelystad met 45.000 bewegingen vergt een wijziging van het luchtruim Op weg naar 2020 vinden belangrijke wijzigingen in het luchtruim plaats en verdergaande civiel-militaire samenwerking Deze ontwikkelingen brengen de mogelijkheid van inpassing van Lelystad dichterbij 8
 9. 9. Advies Tafel 2012  Routestructuur kon “ten behoeve van dit advies niet worden vastgesteld, omdat daarvoor de wijze van inpassing in het luchtruim eerst uitgewerkt moet zijn”.  Definitieve uitspraken waren destijds niet mogelijk, derhalve zijn de scenario’s van NLR gehanteerd.  Op basis hiervan is ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming een indicatief beeld gegeven van hinderprofiel c.q. geluidscontouren. 9
 10. 10. Advies Tafel 2012  48 Lden contouren Delta bij 45.000 vliegtuigbewegingen 10
 11. 11. Advies Tafel 2012  48 Lden contouren Bravo bij 45.000 vliegtuigbewegingen 11
 12. 12. Advies Tafel 2012  Advies: indicatieve routestructuur wordt uitgewerkt (2013/2014), met inachtneming van de in het advies omschreven punten ten aanzien van inpassing luchtruim: 1. Natura 2000: vliegen boven de 3000ft boven Natura 2000-gebieden 2. Interferentieproblematiek Buitenveldertbaan – Lelystad 3. Afstemming met laagvliegroutes militairen en militaire oefengebieden 12
 13. 13. Advies Tafel 2012  Expliciet aandacht gevraagd in advies voor hinderbeperking:       Vermijden van woonkernen Toepassing PRNAV 6000ft boven oude land (m.u.v. nadering vanuit het zuiden) Interceptiepunt Dronten op 3000ft ipv 2000ft CDA’s (afhankelijk van operationeel afhandelingsconcept Schiphol) En verder:     Beperken ‘thrust reverse’; Zogenaamde ‘reduced flaps landing’; Verbod vliegtuigtypen ACI Noise Index Rating D/E/F (‘lawaaibakken’); Tariefdifferentiatie op basis van ACI Noise Index Rating. 13
 14. 14. Voorstudie/kabinetsstandpunt (september 2012)    Gezamenlijk uitgevoerd door Rijk, LVNL, CLSK en luchthaven Met als opdracht en conclusie dat “de nieuwe luchtruimhoofdstructuur een luchtzijdige inpassing van de luchthaven Lelystad binnen de kaders uit de Luchtvaartnota, de Luchtruimvisie en het Aldersadvies Lelystad mogelijk [maakt]”. Daarbij gelden een aantal voorwaarden zoals in de luchtruimvisie omschreven: - Eén gezamenlijke civiel-militaire luchtverkeersdienstverlening - Realisatie luchtruimvisie (4e IAF + TMA Holland regional) - PRNAV verplichting - Gefaseerde ingebruikname conform Aldersadvies 14
 15. 15. Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) Doel  Routeontwerp tbv invoerset MER met internationale eisen m.b.t. vliegprocedureontwerp (ICAO PANS-OPS) als leidraad Uitgangspunten m.b.t. routes  Detaillering van indicatieve routestructuur uit Voorstudie  tussenresultaat vooruitlopend op een definitief integraal ontwerp voor routes, luchtruim en luchtverkeersleidingsconcept  Optimalisatievarianten voor hinderbeperking Openstaande (knel)punten  Voorbehoud voor routes met noordelijke uitvliegrichting i.v.m. interferentie Schiphol c.q. betrouwbaarheid Lelystadoperatie Daarnaast in NRD  Parallel studietraject (CONOPS) om integraal route en luchtruim ontwerp te maken. (Vanwege parallelle uitvoering kan dit nog tot wijzigingen leiden) 15
 16. 16. Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) Baan 23 16
 17. 17. Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013)    In het studietraject van LVNL/CLSK wordt in brede zin gekeken naar mogelijkheden om interferentieproblematiek te mitigeren. Een alternatieve routevariant wordt onderzocht die het verkeer vanaf baanrichting 23 naar het noorden en het westen accommodeert zonder interferentie met Schiphol. Deze optie was eerst niet mogelijk in voorstudie, maar wordt in het lopende studietraject (CONOPS) mede mogelijk gemaakt door de verdere integratie civiel-militair luchtruim 17
 18. 18. Indicatief detailontwerp in Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zomer 2013) Baan 23 18
 19. 19. DEEL 2: Focus op MER-routevarianten  Baan 23 en baan 05     MER routevariant A MER routevariant A+ MER routevariant B MER routevariant B+  Routestructuur kleine luchtvaart (VFR)  Sub-varianten    Baan 23: Gedraaide eindnadering (‘offset approach’) Baan 23: Aangepaste vertrekroute (‘één graad verlegging’) Baan 05: 1.500 ft versus 1.700 ft interceptie hoogte eindnadering 19
 20. 20. MER routevariant A (baan 23) 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 3000 ft indien route beschikbaar 6000 ft • Uitwerking van indicatieve routes Voorstudie • Conform ontwerp-standaarden vliegprocedures • Opgenomen in Notitie Reikwijdte en Detailniveau 2000 ft indien laag Schipholverkeer 3000 ft indien geen laag Schipholverkeer 20
 21. 21. MER routevariant A+ (baan 23) 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 6000 ft 3000 ft indien route beschikbaar 6000 ft 3000 ft 2000 ft • Luchtverkeersleidingstechnisch haalbaar maken van routevariant A • Vertrekroutes op voldoende afstand Schiphol TMA 21
 22. 22. MER routevariant B (baan 23) 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 6000 ft 6000 ft 3000 ft • 2000 ft Optimalisatie op bereikbaarheid • Faciliteren van bestemmingen in het noordwesten / noorden / noordoosten 22
 23. 23. MER routevariant B+ (baan 23) 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 6000 ft 6000 ft 3000 ft • 2000 ft Optimalisatie op omgeving • Vertrekroutes voor deze baan verlegd ter hoogte van Zeewolde, Biddinghuizen en Kampen 23
 24. 24. MER routevariant A (baan 05) 6000 ft 6000 ft Vlieghoogte afhankelijke van verkeersleidingsoplossing voor conflict op kruising naderend en stijgend verkeer bij Biddinghuizen 3000 ft 6000 ft • 6000 ft 1700 ft 2000 ft Uitwerking van indicatieve routes Voorstudie • Conform ontwerp-standaarden vliegprocedures • Eindnadering 1.700 ft onder voorbehoud door Inspectie geaccepteerde veiligheidsstudie • Opgenomen in Notitie Reikwijdte en Detailniveau 24
 25. 25. MER routevariant A+ (baan 05) 6000 ft 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 1700 ft 2000 ft 6000 ft • Luchtverkeersleidingstechnisch haalbaar maken van routevariant A • Vertrekroutes op voldoende afstand Schiphol TMA 25
 26. 26. MER routevariant B (baan 05) 6000 ft 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 1700 ft 2000 ft • Optimalisatie op bereikbaarheid • 6000 ft Faciliteren van bestemmingen in het noordwesten / noorden / noordoosten 26
 27. 27. MER routevariant B+ (baan 05) 6000 ft 6000 ft 6000 ft 3000 ft 6000 ft 1700 ft 2000 ft 6000 ft • Optimalisatie op omgeving • Naderingsroutes verlegd ter hoogte van Biddinghuizen en Kampen 27
 28. 28. Routestructuur kleine luchtvaart (VFR) 28
 29. 29. Optimalisaties op MER varianten baan 23: gedraaide eindnadering  Gedraaide eindnadering onderzocht      Afname geluidsniveau in Dronten Negatief effect op voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Negatief effect op veiligheid nader te onderzoeken Afwijkend van ICAO en NL standaard Vervolg    Meenemen in MER Interviews met luchtvaartmaatschappijen Voorleggen aan IL&T 29
 30. 30. Optimalisaties op MER varianten baan 23: aangepaste vertrekroute  Eén graad verlegging naar het zuiden    Afname geluidsniveau nabij Biddinghuizen Aandachtspunten: ‘Veluwemeer’ (Natura 2000) en 6.000 voet bij Oude land’ Vervolg  Meenemen in MER 30
 31. 31. Optimalisaties MER varianten baan 05: aanvlieghoogte  Aanvlieghoogte 1.500 ft in plaats van 1.700 ft      Vliegroute boven Oosterwold verschuift circa 1 kilometer op richting luchthaven Vlieghoogte 200 ft lager Negatief effect op veiligheid nader te onderzoeken Milieueffect (geluidbelasting) nog niet bekend Vervolg    Meenemen in MER Interviews met luchtvaartmaatschappijen Voorleggen aan IL&T 31
 32. 32. DEEL 3: Indicatieve geluidscontouren  Kaartbeelden aan de hand van MER routevariant B+ en invoerset Aldersadvies met 45.000 vliegtuigbewegingen   Intensiteiten routegebruik door ‘Groot’ vliegverkeer Geluidsvisualisaties voor routevariant B+         Naderingsroute baan 23 voor zuidelijke herkomst Vertrekroute baan 23 met zuidelijke bestemming Naderingsroute baan 05 voor zuidelijke herkomst Vertrekroute baan 05 met zuidelijke bestemming Naderingsroute baan 23 voor noordelijke herkomst Vertrekroute baan 23 met noordelijke bestemming Naderingsroute baan 05 voor noordelijke herkomst Vertrekroute baan 05 met noordelijke bestemming 32
 33. 33. MER routevariant B+ (verkeersintensiteiten per route baan 23) Gemiddeld aantal vluchten per dag = 10 (‘Groot’ verkeer) bij gebruik baan 23 (circa 60% van de tijd) = 10 (aantallen afgerond op 10-tallen) = 50 = 60 = 50 = 60 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar komt overeen met circa 120 bewegingen per dag, (60 starts + 60 landingen) 33
 34. 34. MER routevariant B+ (verkeersintensiteiten per route baan 05) Gemiddeld aantal vluchten per dag = 10 (‘Groot’ verkeer) bij gebruik = 10 baan 05 (circa 40% van de tijd) (aantallen afgerond op 10-tallen) = 50 = 60 = 50 = 60 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar komt overeen met circa 120 bewegingen per dag, (60 starts + 60 landingen) 34
 35. 35. Animaties MER variant B+ (Animaties) 35

×