Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Over HMVT & WeGroSan/HMVT
Wij bieden innovatieve technische oplossingen
voor bodemsanering, water-en luchtzuiveringen
en b...
Een korte introductie			 5
Wie zijn wij?				6
Bodemsanering				10
Bodembescherming			16
Water- en Luchtzuivering			 20
Tes...
HMVT staat voor Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek
B.V. Samen met ons Belgische bvba dochterbedrijf WeGro-
San/HMVT r...
Wie zijn wij?
Wij bieden innovatievetechnische oplossingen
voor bodemsanering, water-en luchtzuiveringen
en bodembeschermi...
Bodemsanering, Water- en Luchtzuivering en
Bodembescherming
De sanering van een diesel drijflaag onder een voormalig
indus...
Wie zijn wij?
Wij bieden innovatievetechnische oplossingen
voor bodemsanering, water-en luchtzuiveringen
en bodembeschermi...
Hoe gaan wij te werk?
Een bodemsanering of de inzet van een water- of luchtzui-
vering is altijd maatwerk. Daarnaast vinde...
Bodemsanering
Allround in traditionele& in-situsaneringen
chemisch, pump&treaten biologisch
Ontgraven
Ontgraven is een snelle en efficiënte methode om de veront-
reiniging te verwijderen. Afhankelijk van de situati...
10
Bodemsanering
Allround in traditionele& in-situsaneringen
chemisch, pump&treaten biologisch
Aerobe afbraak in de praktijk
1	 Vilvoorde België (omzet >800.000,- euro): combinatie van
Meer-Fasen-Extractie, Persluchti...
10
Bodemsanering
Allround in traditionele& in-situsaneringen
chemisch, pump&treaten biologisch
Anaerobe afbraak in de praktijk
1	 Dordrecht Nederland (omzet 73.000,- euro): grondwater-
onttrekking en infiltratie van g...
Bodembescherming
Aanleg en renovatievan tankstations
en containerparken
Good Housekeeping
Een schone locatie is een vorm van ‘good housekeeping’. Wij
helpen daarbij en al sinds 1995 realiseren w...
Bodembescherming
Aanleg en renovatievan tankstations
en containerparken
In de praktijk
1	 Nieuwbouw van IDS servicestation met 6 lanes voor vracht-
wagens te Waregem (omzet 450.000,- euro): de w...
Water- en Luchtzuivering
Zuivering van procesluchtof -water,turn-key
oplossingenbij tijdelijkewater- of luchtzuivering
(Mobiele) water en luchtzuiveringen
Zuiver water en zuivere lucht. Het lijkt zo vanzelfsprekend.
Achter de schermen moeten...
Testruimte
Voor Bench scaleonderzoek, Research &
Developmenten haalbaarheidstesten
‘Meten is weten’
Bij in-situ saneren is gedetailleerde informatie van de bodem,
het grondwater en de verontreiniging cruci...
Verhuur
Verhuurvan tijdelijke water-
en luchtzuiveringsinstallaties
Verhuur met een meerwaarde
HMVT Verhuur beschikt over een groot assortiment van mo-
biele sanerings-, water en luchtzuiver...
Verhuur
Verhuurvan tijdelijke water-
en luchtzuiveringsinstallaties
Waterzuiveringsinstallaties
Wat betreft waterzuiveringsinstallaties kennen we een breed scala aan verhuurmogelijkheden:
Bu...
Thermisch saneren
Snelleen robuustein-situ bodemsanering met
Electrical Resistance Heating (ERH)
Joint Venture HMVTRS
De meest robuuste manier om een locatie in-situ te saneren
is door een thermische in-situ sanering te...
HMVT en WeGroSan/HMVT gaan graag de uitdaging aan om uw milieutechnische vraagstuk zo optimaal mogelijk op te lossen.
Onze...
WeGroSan
Over HMVT & WeGroSan/HMVT - Wij bieden innovatieve technische oplossingen voor bodemsanering, water- en lucht zuiver...
Over HMVT & WeGroSan/HMVT - Wij bieden innovatieve technische oplossingen voor bodemsanering, water- en lucht zuiver...
Over HMVT & WeGroSan/HMVT - Wij bieden innovatieve technische oplossingen voor bodemsanering, water- en lucht zuiver...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Over HMVT & WeGroSan/HMVT - Wij bieden innovatieve technische oplossingen voor bodemsanering, water- en lucht zuiveringen en bodem bescherming - Vernieuwend in Milieutechniek

689 views

Published on

HMVT staat voor Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek B.V. Samen met ons Belgische bvba dochterbedrijf WeGroSan/HMVT realiseren wij milieutechnische oplossingen voor bodemsanering, zuivering van water- en luchtstromen en bodembescherming. Denk hierbij aan:
• Complexe (in-situ) bodem- en grondwatersaneringen.
• Water- of luchtzuiveringen, bijvoorbeeld als een fabrieks-
proces voor onderhoud tijdelijk moet worden overbrugd.
• Bench-scale of pilotonderzoek naar de haalbaarheid van
oplossingen.
• Zuivering van luchtstromen met de koude plasma Corona
Technologie.
• Saneringsonderzoek, planvorming en verzorgen van ver-
gunningen.
• Aanleg van vloeistofdichte betonverhardingen, container-
parken en nieuwbouw of renovatie van tankstations en
tankenparken.

Wij werken voor een breed scala aan klanten, variërend van
overheden, (petro)chemische industrie, projectontwikkelaars tot andere dienstverleners. Onze kracht zit in het toepassen van onze praktische ervaring in combinatie met onze creativiteit en om tot pragmatische oplossingen te komen.
Kort samengevat: wij willen milieutechnische vraagstukken daadwerkelijk oplossen!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Over HMVT & WeGroSan/HMVT - Wij bieden innovatieve technische oplossingen voor bodemsanering, water- en lucht zuiveringen en bodem bescherming - Vernieuwend in Milieutechniek

 1. 1. Over HMVT & WeGroSan/HMVT Wij bieden innovatieve technische oplossingen voor bodemsanering, water-en luchtzuiveringen en bodembescherming Vernieuwend in Milieutechniek WeGroSan
 2. 2. Een korte introductie 5 Wie zijn wij? 6 Bodemsanering 10 Bodembescherming 16 Water- en Luchtzuivering 20 Testruimte 22 Verhuur 24 Thermische saneringen 28 Meer weten? 31 Inhoudsopgave
 3. 3. HMVT staat voor Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek B.V. Samen met ons Belgische bvba dochterbedrijf WeGro- San/HMVT realiseren wij milieutechnische oplossingen voor bodemsanering, zuivering van water- en luchtstromen en bo- dembescherming. Denk hierbij aan: • Complexe (in-situ) bodem- en grondwatersaneringen. • Water- of luchtzuiveringen, bijvoorbeeld als een fabrieks- proces voor onderhoud tijdelijk moet worden overbrugd. • Bench-scale of pilotonderzoek naar de haalbaarheid van oplossingen. • Zuivering van luchtstromen met de koude plasma Corona Technologie. • Saneringsonderzoek, planvorming en verzorgen van ver- gunningen. • Aanleg van vloeistofdichte betonverhardingen, container- parken en nieuwbouw of renovatie van tankstations en tankenparken. Wij werken voor een breed scala aan klanten, variërend van overheden, (petro)chemische industrie, projectontwikke- laars tot andere dienstverleners. Onze kracht zit in het toe- passen van onze praktische ervaring in combinatie met onze creativiteit en om tot pragmatische oplossingen te komen. Kort samengevat: wij willen milieutechnische vraagstukken daadwerkelijk oplossen! Een korte introductie Vernieuwend in Milieutechniek 5
 4. 4. Wie zijn wij? Wij bieden innovatievetechnische oplossingen voor bodemsanering, water-en luchtzuiveringen en bodembescherming 6
 5. 5. Bodemsanering, Water- en Luchtzuivering en Bodembescherming De sanering van een diesel drijflaag onder een voormalig industrieterrein, de sanering van grondwater vervuild met chloor onder een stad, zuivering van proceslucht met een (ka- talytische) incinerator of de inzet van een tijdelijke waterzui- vering tijdens onderhoud van een industriële plant. Het zijn allemaal voorbeelden van projecten waar wij dagelijks aan werken. Of het nu gaat om het schoonmaken van bodem, wa- ter of lucht, graag zijn wij uw partner in het vinden van innova- tieve maar vooral praktisch haalbare oplossingen. Dit doen we al sinds 1988: efficiënt, slim en kostenbesparend! Grondeigenaren hebben de verplichting om bodemverontrei- niging te voorkomen. Een schone locatie is een vorm van ‘good housekeeping’. Wij helpen hen daarbij en al sinds 1995 reali- seren wij vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen en nieuw- en verbouw van tankstations. De afgelopen jaren hebben wij tal van vloeistofdichte vloeren, verhardingen en bedrijfsrioleringen aangelegd. Onze voorzieningen zijn te be- wonderen bij tankstations, afvalverwerkers (containerparken), industriële en facilitaire inrichtingen. Waarom HMVT en WeGroSan/HMVT? Wij zijn een milieutechnisch bedrijf dat innovatieve oplos- singen zoekt voor het beschermen en schoonmaken van bo- dems en het reinigen van water- of luchtstromen. Onze kracht zit in onze mensen: eerlijk, praktisch & oplossingsgericht inge- steld, klantgericht en innovatief. Wij willen daarom graag uw partner zijn! Bodemsanering Onze bodem is het startpunt voor ruimtelijke ontwikkeling, drager van gebouwen en infrastructuur en een belangrijk on- derdeel van onze milieukwaliteit. Onze bodem wordt inten- sief gebruikt. Het is ons streven om verontreinigde locaties zo duurzaam mogelijk te saneren, zodanig dat de locatie ook volgende generaties in hun behoefte kan voorzien. HMVT en WeGroSan/HMVT is een allround bodemsaneerder. Wij focussen niet op 1 of 2 technieken, maar stemmen onze aanpak af op de locatie zelf. Meer dan 20 jaar geleden zijn wij als één van de eerste bedrijven gestart met in-situ saneringen. Ondertussen hebben we ervaring met een breed scala aan sa- neringstechnieken, variërend van ontgraven, pump & treat tot biologische, chemische en thermische technieken. Vele hon- derden projecten zijn met succes uitgevoerd. Onze kracht zit in het vinden van slimme oplossingen. Soms betekent dit dat wij adviseren om niets te doen of te monito- ren. Vaak ligt de juiste oplossing voor een locatie in het combi- neren van de juiste saneringstechnieken. Water- en luchtzuivering Zuiver water en zuivere lucht lijken zo vanzelfsprekend, maar achter de schermen moeten we steeds meer werk verzetten om dit mogelijk te maken. Ook hierin wil HMVT uw partner zijn in het vinden en realiseren van praktische oplossingen. Wij hebben een eigen productiehal waar de zuiveringsinstallaties op maat worden samengesteld. Onze installaties zijn geschikt voor reiniging van industriële proceslucht of –water. Wij be- schikken over een breed scala aan technieken en zijn vooral gespecialiseerd in mobiele installaties. 7
 6. 6. Wie zijn wij? Wij bieden innovatievetechnische oplossingen voor bodemsanering, water-en luchtzuiveringen en bodembescherming 6
 7. 7. Hoe gaan wij te werk? Een bodemsanering of de inzet van een water- of luchtzui- vering is altijd maatwerk. Daarnaast vinden wij dat de maat- schappelijke en ecologische kosten van een sanering of zuive- ring niet te hoog mogen zijn. Voor elk project zetten we een specialistisch team in met brede expertise. Dit team onder- zoekt en ontwerpt samen met de klant de meest passende op- lossing. Wij staan garant voor onze oplossingen en installeren niet alleen systemen maar onderhouden deze indien gewenst ook op basis van fixed price. Innovatie Innovatie zit ons in de genen. Ons onderzoeksteam is voordu- rend op zoek naar nieuwe oplossingen, of het nu gaat om bo- dem-, water- of luchtzuivering of civiel technische werken. We werken veel samen met studenten, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. Een mooi voorbeeld van onze innovatiekracht is de doorontwikkeling van ‘Gepulste Corona Technologie’ samen met de Technische Universiteit van Eindhoven. Kort samengevat wordt met deze methode proceslucht gezuiverd door ‘mini-bliksems’. Het is een zeer energiezuinige methode om bijvoorbeeld industriële dampen te ontdoen van geuren. Meer informatie over deze veelbelovendel luchtzuiverings- technologie is te vinden via www.corona-airtreatment.com. Ons bedrijf Bij HMVT en WeGroSan/HMVT werken ca. 40 ervaren milieu- kundigen en technici. Gemiddeld zijn onze medewerkers tien jaar werkzaam in het vakgebied. Kwaliteit en veiligheid staan centraal in onze bedrijfsvoering. Het personeel dat wij inzet- ten, de projecten die wij uitvoeren en de installaties die wij sa- menstellen en onderhouden voldoen aan alle richtlijnen varië- rend van ISO 9001, VCA**, Achilles Protocol tot BRL-richtlijnen en CE-markeringen op onze installaties. Ook ATEX systemen zijn bij ons in goede handen. Carbon Footprint Wij compenseren de Carbon Footprint van onze gebouwen en reiskilometers via de stichting ‘Trees for All’. Ook uw project kunnen wij voor u compenseren via deze stichting. Niet alleen compenseren wij, maar wij zoeken ook continue naar groe- nere manieren om bijvoorbeeld onze bodemsaneringen uit te voeren. Hiervoor hebben wij onze eigen Carbon Footprint Cal- culator ontwikkeld en experimenteren wij met bodem, wind- en zonne-energie om installaties te bedrijven. Meer info via www.treesforall.nl en www.hmvt.eu. 9
 8. 8. Bodemsanering Allround in traditionele& in-situsaneringen chemisch, pump&treaten biologisch
 9. 9. Ontgraven Ontgraven is een snelle en efficiënte methode om de veront- reiniging te verwijderen. Afhankelijk van de situatie wordt een passende methodiek toegepast. Zo is het vaak noodzakelijk om stabiliteitsmaatregelen te nemen ter vrijwaring van na- bijgelegen constructies. Berliner- en damwanden, beschoei- ingboxen of verbuisd ontgraven zijn technieken welke we frequent toepassen en de nodige ervaring mee hebben op- gebouwd. Op sites met moeilijke bereikbaarheid zal gewerkt worden met aangepast materieel. Soms is het aangewezen om de graafwerken manueel of middels een grondzuiging uit te voeren. WeGroSan/HMVT heeft ruime ervaring met dergelijke projecten en zijn in staat om op basis van onze expertise een passende methodiek uit te werken. In de praktijk 1 Edingen (omzet 150.000,- euro): ontgraving van de kern tot 7 m-mv gebruik makend van een beschoeiingskist om de naastliggende constructie te vrijwaren. 2 Flémalle (omzet 120.000,- euro): gezien de zeer beperkte ruimte werd besloten om de verontreiniging in de onmid- dellijke omgeving van het gebouw verbuisd te ontgraven tot 12 m-mv. De eerste ontgraven buis werd afgewerkt als pompput om de verdere ontgraving in den droge te kunnen uitvoeren. 3 Meerle (omzet 35.000,- euro): ontgraving in particuliere tuin. Gezien de beperkte ruimte werd naast het gebouw ontgraven met een kleine aluminium kist. Voor de ver- wijdering van de sterk vervuilde grond uit de kruipruimte werd gebruik gemaakt van een grondzuiging. Pump & Treat of Extractieve Saneringen Onder extractieve saneringstechnieken verstaan wij technie- ken waarmee verontreiniging uit de bodem wordt gemobili- seerd en vaak bovengronds behandeld wordt. De volgende technieken worden door ons toegepast: • Bodemluchtafzuiging • Persluchtinjectie • Diverse soorten van grondwateronttrekking: - Vacuümbemalingen - Zwaartekrachtbemalingen - Meer Fasen Extractie - Deepwell bemalingen In de praktijk 1 Antwerp België (omzet > 2.000.000,- euro): drijflaagsane- ring op grote schaal met meer dan 600 saneringsfilters. Drijflaag van ruim 1.500 m3 is verwijderd. 2 Antwerp België (omzet 280.000,- euro): combinatie van drijflaagsanering, grondwateronttrekking, persluchtinjectie en bodemluchtextractie. Drijflaag volledig weggenomen. 3 Dendermonde België (omzet 92.000,- euro). verwijderen van drijflaag met Meer-Fasen-Extractie. Drijflaag compleet weggehaald waardoor saneringsdoelstelling is behaald. Biologische Saneringen Veel van onze saneringen kennen ook een biologische fase, waarbij bijvoorbeeld na verwijdering van de kern de resteren- de verontreiniging in de pluim biologisch wordt afgebroken. Afhankelijk van de aard en ernst van de restverontreinigingen wordt de afbraak gestimuleerd door inbreng van zuurstof en/ of koolstofbron en nutriënten. Wij stimuleren zowel anaërobe als aërobe afbraakprocessen. Ontwerp en monitoring van de afbraakprocessen wordt door ons zelf uitgevoerd. In sommige gevallen is de afbraak van nature zodanig dat alleen monitoring van het afbraakproces voldoende is. De volgende technieken worden door ons toegepast: • Bioventing onverzadigde zone. • Air Sparging verzadigde zone. • Shock load injecties (eenmalige injecties van voedingsstof- fen). • Continue injecties via onttrekking en infiltratie van grond- water met voedingsstoffen. Vooral in pluimgebieden of als biologische barrier bieden biologische technieken een geschikt en betaalbaar alternatief. 11
 10. 10. 10 Bodemsanering Allround in traditionele& in-situsaneringen chemisch, pump&treaten biologisch
 11. 11. Aerobe afbraak in de praktijk 1 Vilvoorde België (omzet >800.000,- euro): combinatie van Meer-Fasen-Extractie, Persluchtinjectie en Bodemluchtex- tractie. Middels persluchtinjectie chloorkoolwaterstoffen verontreiniging gesaneerd tot onder de terugsaneerwaar- de die opgelegd is door de Belgische overheid. Bodemluch- textractie heeft er voor gezorgd dat de dampen die vrijkwa- men bij de persluchtinjectie zijn afgezogen. 2 Oosterhout Nederland (omzet >200.000,- euro): combinatievanchemischeoxidatie,persluchtinjectieenbo- demluchtextractie. Middels persluchtinjectie is aanwezige vluchtige aromaten en minerale olie verontreinignig in het pluimgebied gedaald tot onder de terugsaneerwaarde. De combinatie tussen chemische oxidatie en persluchtinjec- tie heeft geresulteerd in een vrachtreductie van meer dan 90%. 3 Bilthoven Nederland (omzet 205.000,- euro): combinatie van persluchtinjectie en injecteren van nutriënten. Aanwe- zige grondwaterverontreiniging met minerale olie en btex is gesaneerd en goedgekeurd door bevoegd gezag. Afhankelijk van de locatiespecifieke situatie kiezen wij onze voedingsstoffen, injecteren we perslucht, zuurstofafgevende zouten of nutriënten. Zeer regelmatig injecteren wij ook de door onze R&D afdeling ontwikkelde slow release elektron- donor op basis van soja: ENNA. Thermisch saneren Klassieke in-situ technieken zijn vaak ontoereikend om een echte hotspot met dnapl efficiënt te verwijderen. In dat geval kunnen wij een thermische techniek genaamd ‘Electrical Re- sistance Heating’ (ERH) inzetten. Met deze techniek worden grond en grondwater tot bijna 100o C opgewarmd waardoor de gechloreerde koolwaterstoffen simpelweg uit de bodem ver- dampen. Met deze technologie kunnen zéér hoge rendemen- ten bereikt worden tot meer dan 99%. ERH voeren wij samen met TRS Group uit de Verenigde Staten uit onder de Joint Ven- ture HMVTRS. TRS Group heeft meer dan 10 jaar ervaring met ERH en al vele tientallen succesprojecten afgerond. Meer informatie over Thermisch saneren vindt u op pagina 28 en 29. ENNA Natuurlijke afbraak van VOCl-verontreinigingen (onder andere de ontvettingsmiddelen Per en Tri) is mogelijk onder de juiste Redox- condities en in aanwezigheid van substraat (DOC). Onder anaë- robe omstandigheden kunnen Per en Tri worden afgebroken. Een micro-organisme gebruikt een andere stof (substraat) als voedsel en breekt daarbij ook gechloreerde koolwaterstoffen af. Via verschillende stappen wordt de verontreiniging afgebro- ken tot het onschadelijke etheen. Voor Per en Tri geldt dat deze verontreiniging, maar ook de afbraakproducten Cis en VC, anaëroob afbreekbaar zijn. In de praktijk komen we vaak VOCl-verontreinigingen tegen waar al wel enige afbraak optreedt, maar waar de REDOX- condities en de gehalten ‘natuurlijk substraat (DOC )’ in de bodem niet voldoende zijn om zonder actieve maatregelen al een stabiele eindsituatie te bereiken. Het is mogelijk om de afbraak te bevorderen door substraat (een DOC bron) in de bodem te brengen. ENNA bevordert langdurig de afbraak van VOCl. Bij ENNA wordt eenmalig een mengsel van substraat in de bron geïn- jecteerd. Het hoofdbestanddeel van dit substraat bestaat uit plantaardige soja-olie. Er moet voorkomen worden dat zich bovenin een drijflaag gaat vormen. Daarom wordt bij ENNA de soja als suspensie (10 a 15% plantaardige soja-olie) inge- bracht. De soja dient als koolstofbron om de afbraak langdurig (5-10 jaar) te bevorderen. Er wordt een dusdanige hoeveel- heid ingebracht dat in principe één injectie voldoende is. Hier- door blijven de kosten beperkt. Het ENNA concept is door ons op vele locaties succesvol toegepast. 13
 12. 12. 10 Bodemsanering Allround in traditionele& in-situsaneringen chemisch, pump&treaten biologisch
 13. 13. Anaerobe afbraak in de praktijk 1 Dordrecht Nederland (omzet 73.000,- euro): grondwater- onttrekking en infiltratie van groundwater met biologische stimulatie. Door grondwater op te pompen, te voorzien van substraat en dit mengsel weer te infiltreren hebben we met anaerobe afbraak een grote pluimzone gesaneerd. 2 Zwolle Nederland (omzet 700.000,- euro): chemische oxi- datie in combinatie met gestimuleerde afbraak. De chemi- sche oxidatie heeft een groot gedeelte van de aanwezige VOCl bron verwijderd. Door injectie van het eigen ontwik- kelde ENNA hebben we daarna de biologische afbraak met succes gestimuleerd. Op 1 peilbuis na zijn de concentraties gedaald tot onder de terugsaneerwaarde. 3 Veghel Nederland (omzet 350.000,- euro): gestimuleerde afbraak van VOCl verontreiniging met ENNA. Plaatsen van bioscherm met injectie van duurzaam koolstofbron ENNA. Middels drie bioschermen wordt de verontreiniging in de pluim, die een paar honderd meter lang is, tegen gehouden. Chemische Saneringen Steeds vaker worden er chemische technieken toegepast om verontreinigingen aan te pakken. Enerzijds om verontreinigin- gen af te breken (bijvoorbeeld oxidatie en reductie) en ander- zijds om bijvoorbeeld een verontreiniging vast te leggen in de bodem. Chemische oxidatie Een techniek die zich de laatste jaren heeft bewezen is che- mische oxidatie. Met behulp van chemische oxidatie kunnen door ons in korte tijd hoge saneringsrendementen worden be- reikt. Deze techniek is vaak vooral in kerngebieden met hoge concentraties verontreinigingen bruikbaar. Afhankelijk van de locale verontreinigingssituatie passen wij de volgende chemi- sche oxidatietechnieken toe: • Chemische oxidatie met behulp van waterstofperoxide (Fenton’s reagens) • Toepassing van ‘Enhanced’ Fentons • Chemische oxidatie met behulp van permanganaat • Chemische oxidatie met behulp van geactiveerde persulfaat. Chemische reductie Naast chemische oxidatie passen we ook chemische reductie toe door injectie van nulwaardig nano ijzerpoeder. Deze me- thode combineren wij vaak samen met biologische afbraak met ons ENNA concept: FENNA. Vastlegging Niet alle verontreinigingen komen direct in aanmerking om ex- tractief, chemisch of biologisch gesaneerd te worden, bijvoor- beeld zware metalen. Een (deels) mobiele verontreiniging kan ook geïmmobiliseerd worden zodat verspreiding naar de lucht of elders in de bodem wordt voorkomen. Zo wordt het risico van de verontreiniging weggenomen. Vastlegging (ook wel im- mobilisatie genoemd) hebben wij al op verscheidene typen verontreinigingen toegepast. Chemisch saneren in de praktijk 1 Ermelo Nederland (omzet 107.000,- euro): chemical oxida- tie in combinatie met Meer-Fasen-Extractie om vliegtuig- brandstof te verwijderen. Combinatie van technieken heeft geleid tot een daling concentraties die goedgekeurd zijn door bevoegd gezag. 2 Doetinchem Nederland (omzet 700.000,- euro): chemische oxidatie in combinatie met biologische stimulatie (ENNA): sanering van VOCl verontreiniging met chemische oxidatie heeft geleid tot vergaande afname van de bronconcentra- ties waardoor gestimuleerde biologische afbraak mogelijk was. Na de sanering was de locatie geschikt voor de ge- plande nieuwbouw van appartementen. 3 Bergermeer Nederland (omzet 15.000,- euro): chemische oxidatie van vluchtige aromaten en minerale olie met een rendement van meer dan 90%. 4 Pilot Ede Nederland (omzet 80.000,- euro): injectie kool- stofbron (pump & treat) in combinatie met grondwater- onttrekking van zware metalen (oa zinkverontreiniging). Verspreiding van zink in het grondwater is volledig tegen- gegaan door succesvolle vastlegging van zink. 15
 14. 14. Bodembescherming Aanleg en renovatievan tankstations en containerparken
 15. 15. Good Housekeeping Een schone locatie is een vorm van ‘good housekeeping’. Wij helpen daarbij en al sinds 1995 realiseren wij vloeistofdichte voorzieningen bij containerparken, nieuw- en verbouw van tankstations. Afgelopen jaren hebben wij tal van vloeistofdichte vloeren, verhardingen en bedrijfsrioleringen aangelegd. Onze voorzie- ningen zijn te bewonderen bij tankstations, containerparken, industriële- & facilitaire inrichtingen. Bodembeschermende voorzieningen Een locatie achteraf saneren is altijd duurder dan het treffen van maatregelen om verontreiniging te voorkomen. De aanleg van de juiste voorzieningen kan ook bij de verkoop van een terrein een meerwaarde betekenen. Het aanleggen van een bodembeschermende voorziening met een gepaste afvoer of opvang voor water en/of producten is maatwerk. Wij bekijken welke voorziening het best bij de bo- dembedreigende activiteit past. Afhankelijk van de mogelijk- heden en wensen van de opdrachtgever wordt een gepaste verharding, afvoer en eventuele buffer/opvang aangelegd. Tankstations Binnen ons bedrijf hebben wij een bundeling van kennis op het gebied van bodemsanering, bodembeschermende voor- zieningen en civieltechnische werken. Deze brede kennis komt optimaal tot zijn recht bij de bouw van tankstations. De werken worden uitgevoerd voor de grotere (olie-) maat- schappijen maar ook voor de kleinere ketens en particulieren. Groot of klein in omvang, complex of eenvoudig. Elk jaar wor- den diverse locaties door ons aangepakt. In de meeste projecten functioneert WeGroSan/HMVT als hoofdaannemer en zijn we verantwoordelijk voor de bodem- sanering, de civieltechnische werken zoals piste, riolering, koolwaterstof afscheider en verhardingen, inclusief de leve- ring van ondergrondse tanks, piping en elektra. Volgend uit onze ervaring en expertise zijn wij in staat om sloop, sanering en nieuwbouw uit te voeren als totaalproject binnen een daarvoor geldend tijdsbestek. Met WeGroSan/HMVT haalt u een partij in huis die een totaalaanpak kan bieden. Containerparken De lokale overheden zoals gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben de verplichting om het af- valbeleid, op lokaal vlak en met respect voor de wetgeving, te organiseren. Ze baten onder meer containerparken uit en zorgen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Containerparken zijn de hoeksteen van de selectieve inzame- ling. Om er voor te zorgen dat dit optimaal gebeurt met een minimale impact op de omgeving is een aangepaste infrastruc- tuur noodzakelijk. Wij bieden u totaaloplossingen voor de nieuw- of verbouw van containerparken; met WeGroSan/HMVT verzekert u zich van een gestructureerde, deskundige en kostenefficiënte aanpak. Industriële & facilitaire voorzieningen Of het nu vrijkomt bij uw productieproces of uit de lucht valt, zowel schoon als verontreinigd water worden veelal opgevan- gen en afgevoerd door uw bedrijfsriolering. Vervolgens vindt eventueel tijdelijke opslag en /of behandeling plaats , waarna het uiteindelijk wordt geloosd of hergebruikt. Bedrijfsrioleringssystemen zijn vaak kwetsbare systemen. Lek- kage als gevolg van aantasting of slijtage vormt een risico op bodemverontreiniging. Omwille van de complexiteit van de systemen laten ze zich vaak lastig inspecteren en onderhouden. WeGroSan/HMVT verzorgt voor u aanleg, herstel, onderhoud en inspectie van bedrijfsriolering. Als ook de eventuele afkop- peling van afvalwater en regenwater, buffering, recyclage en zuivering van water. Buiten bedrijfsriolering hebben wij eveneens aandacht voor pri- vate aansluiting. Voor het volledige Vlaamse grondgebied wer- den zoneringsplannen opgemaakt met als doel het vaststellen van de gebieden waar het afvalwater van een woning collectief of individueel gezuiverd moet worden. Wie niet aangesloten kan worden op een openbaar rioleringsnet dient een IBA (In- dividuele Behandeling van Afvalwater) te plaatsen om zelf zijn afvalwater te zuiveren. Leveren, plaatsen en onderhouden van deze systemen valt eveneens binnen ons werkveld. Gezien onze uitgebreide kennis op het vlak van rioleringsnet- ten, buffers, zuiveringen en proceswater kunnen wij als WeG- roSan/HMVT een totaal oplossing bieden voor uw afwater- ings- of waternetwerk. 17
 16. 16. Bodembescherming Aanleg en renovatievan tankstations en containerparken
 17. 17. In de praktijk 1 Nieuwbouw van IDS servicestation met 6 lanes voor vracht- wagens te Waregem (omzet 450.000,- euro): de werken omvatten grondverzet van 5000m³, het uitvoeren van fun- derings- , riolerings- en wegenis werken. 2 Sanering + nieuwbouw van Dats 24 servicestation te Lier (omzet 360.000,-euro): uitvoeren van bodemsanering door middelvanontgravingmetbehulpvanbeschoeiingstechnieken. Aansluitend werd op de voormalige stationslocatie een nieuw servicestation gebouwd. Door de combinatie van sanering en nieuwbouw werd binnen een kort tijdsbestek dit totaalproject gerealiseerd. 3 Riolerings-enverhardingswerkenteDeurne(omzet500.000,-euro): complex project t.b.v. ontkoppelen RWA en DWA binnen de fa- briekslocatie welk in continuïteit diende te blijven. De werken omvatten eveneens de bouw van een regenwaterbuffer van 135 m³. 4 Nieuw- en verbouw diverse containerparken (omzet gemiddeld ca. 525.000,- euro): de projecten omvatten grond-, funderings-, riolerings- en wegeniswerken. WeGroSan/HMVT staat ook in voor de bouw van los- en laadkades, de bouw van loodsen en de elektrischeinstallaties. Meer informatie? Voor meer informatie over onze civieltechnische projecten, ga naar www.wegrosan.be of neem contact op met onze vesti- ging in België. 19
 18. 18. Water- en Luchtzuivering Zuivering van procesluchtof -water,turn-key oplossingenbij tijdelijkewater- of luchtzuivering
 19. 19. (Mobiele) water en luchtzuiveringen Zuiver water en zuivere lucht. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Achter de schermen moeten we echter steeds meer werk ver- zetten om de kwaliteit van water en lucht op peil te houden. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. HMVT en WeGroSan/ HMVT adviseren het bedrijfsleven bij deze uitdaging. Wij heb- ben een eigen productiehal voor de bouw van water- en lucht- zuiveringsinstallaties. Toepassingen: mobiele of definitieve oplossingen Wij beschikken over een ruim assortiment aan lucht- en wa- terzuiveringsinstallaties. Wij zijn vooral gespecialiseerd in mobiele lucht/waterzuiveringen. Onze mobiele installaties worden vaak voor enkele weken ingezet om een industriële water- of luchtstroom te reinigen, bijvoorbeeld in geval van groot onderhoud bij de klant. In geval van tijdelijke, mobiele zuivering verzorgen wij vaak het complete traject: van advise- ring, ontwerp tot installatie en bedrijfsvoering, vaak voor een vast bedrag per week. Naast de mobiele installaties leveren wij voor de industrie ook maatwerkoplossingen en voeren wij het beheer van definitieve installaties uit. Advisering & ontwerp In al onze diensten is onze insteek praktisch en oplossingsge- richt, dus ook voor de inzet van water- en luchtzuiveringen. Onze focus ligt niet alleen bij het installeren van een zuivering, maar met name ook in het samen met de klant vinden van de juiste oplossing. Indien nodig worden daarvoor testen in onze testruimte ontwikkeld en uitgevoerd en worden oplossingen op pilotschaal in de praktijk getest. Realisatie & Beheer In onze centrale werkplaats worden de water- of luchtzuive- ringsinstallaties op maat voorbereid door een ervaren team van werktuigbouwkundigen, procestechnologen en elektronici. Ver- volgens worden de installaties op locatie geïnstalleerd. Het on- derhouden van een waterzuivering is vaak niet de core-business van een bedrijf. Wij bouwen niet alleen de installaties, maar kunnen naar gelang van de wensen van de klant de installaties ook technisch beheren. Wij staan dan voor bedrijfszekerheid en behalen van de juiste kwaliteit van het gezuiverde water; dit vaak voor een vast bedrag per maand of jaar. Type installaties Wij ontwerpen en bouwen een veelzijdigheid aan installaties voor diverse toepassingen. De juiste oplossing is vaak een sa- mengestelde installatie met meerdere zuiveringstrappen. Wat betreft waterzuivering hebben wij veel ervaring met de vol- gende waterzuiveringssystemen: • In/effluent buffers • Olie/water afscheiding • Beluchting: plaatbeluchters en striptorens • Filtratie: zand en actief kool filtratie • Biologische behandeling: biorotoren en bioreactoren • Chemische behandeling: zuur- en loogdoseringen, ozon, UV en waterstofperoxide behandelingen • Ontijzeringsinstallaties. Wat betreft luchtzuivering hebben wij veel ervaring met de volgende zuiveringssystemen: • Biologische luchtbehandeling • Actief kool filtratie • Luchtwassen • Chemische behandeling, bijvoorbeeld met ozon • Katalytische oxidatie, evt. inclusief luchtwassen • Incinerator • Gepulste koude plasma (Corona) • Mobiele installaties en pilot installaties. Verhuur & verkoop Onze zuiveringsinstallaties kunnen we verhuren of verkopen. Het kan daarbij gaan om tijdelijke of permanente zuiveringen. Europese richtlijnen Al onze installaties bouwen we volgens de geldende Europese richtlijnen+ de zogeheten machine richtlijnen. Voor oplevering voeren wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit zodat de installatie veilig werkt en tevens aan ATEX richtlijnen voldoet. In de praktijk 1 Zwolle, Nederland (omzet ca. 45.000,- euro): chemische reductie van (grond)water verontreinigd met chroom VI. In een oude, betonnen kelder had zich ca. 1.500 m³ grondwater verzameld. Dit water is door ons ter plekke behandeld met chemicaliën die het chroom lieten neerslaan. Het schone water kon vervolgens naar het riool worden afgepompt. Het verontreinigde slib kon met de sloop van de kelder en afvoer van verontreinigd puin en grond worden verwijderd. 2 Amsterdam, Nederland (omzet ca. 40.000,- euro): mobiele waterreinigingsinstallatie ter verwerking van ca. 2.400 m³ verontreinigd bluswater dat was vrijgekomen bij een grote brand op een industriële locatie. 3 Rotterdam, Nederland (omzet ca. 40.000,- euro): mobiele luchtreinigingsinstallatie ter reiniging van tankdampen be- staande uit allylchloride en epichloorhydrine. 4 Beerse, België (omzet ca. 350.000,- euro): levering en on- derhoud van proceswater reinigingsinstallatie. 21
 20. 20. Testruimte Voor Bench scaleonderzoek, Research & Developmenten haalbaarheidstesten
 21. 21. ‘Meten is weten’ Bij in-situ saneren is gedetailleerde informatie van de bodem, het grondwater en de verontreiniging cruciaal. In sommige ge- vallen zijn de eerder verrichte onderzoeken voor het opstellen van saneringsplannen niet volledig genoeg voor het aandra- gen van een zo optimaal mogelijke in-situ saneringstechniek. Er mist dan bijvoorbeeld informatie dat een indicatie kan ge- ven van de aanwezige potentiële biologische activiteit. Hier- bij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de redoxcondities, ijzergehaltes en/of sulfaatgehaltes. Wanneer er wordt gedacht aan chemische oxidatie is het noodzakelijk om een indruk te hebben van de buffercapaciteit wat noodzakelijk is bij de bere- kening van de toe te dienen chemicaliën. Om deze proeven uit te voeren beschikt HMVT over een eigen labruimte met benodigde apparatuur. Uit het veld wordt een water- en/of grondmonster genomen en ingezet bij diverse proefjes op labschaal. Hieronder volgt een lijst met proeven en testen: Voor extractieve saneringen • Doorlatendheidsproef • Verontreinigingskarakterisatie Biologische stimulatie • Verontreinigingskarakterisatie • Bufferend vermogen • Afbraaktest (aeroob en anaeroob) • Labanalyses (ijzer, sulfaat, DOC enz..) Ten behoeve van chemische oxidatie: • Verontreinigingskarakterisatie • Bepaling bufferend vermogen • Bepaling matrixbehoefte • Afbraaktest Naast labproeven die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van aanvullende informatie voor specifieke projecten wordt het lab ook ingezet binnen de afdeling ‘research and develop- ment’ van HMVT. Door onze kennis in combinatie met aanvul- lende testen kunnen we nagenoeg bij elke verontreiniging een uitspraak doen over de saneringsmethode en de haalbaar- heid. Om het innovatieve karakter waar HMVT bekend om is invulling te geven, worden door ons jaarlijks nieuwe technie- ken ontwikkeld. Mede dankzij onze eigen testruimte (labora- torium) en het uitvoeren van pilotproeven in het veld, kunnen wij dit realiseren. Naast onderzoek t.b.v. bodemsaneringen voeren wij ook testen uit naar de meest geschikte lucht- en/ of waterzuiveringen. Onder het kopje ‘de praktijk’ wordt een reeks van door HMVT nieuw ontwikkelde technieken opge- somd. In de praktijk 1. Ontwikkelen van nieuwe chemische oxidatietechnieken 2. Ontwikkelen van het duurzaam substraat ENNA (ENhanced Natural Attenuation) 3. Ontwikkelen van verschillende substraat samenstellingen voor biologische afbraak van VOCl. 4. Haalbaarheidstesten voor biologische afbraak van veront- reiniging met verschillende substraten 5. Jartesten voor optimalisatie waterzuiveringsmethoden (bv ontijzering) 6. Verspreidingsgedrag van ENNA in de bodem. 23
 22. 22. Verhuur Verhuurvan tijdelijke water- en luchtzuiveringsinstallaties
 23. 23. Verhuur met een meerwaarde HMVT Verhuur beschikt over een groot assortiment van mo- biele sanerings-, water en luchtzuiveringsapparatuur. Deze ap- paratuur zetten wij niet alleen in voor onze eigen projecten, maar is ook direct door externe klanten te huren bij onze ver- huurafdeling. Wij willen graag verhuren met toegevoegde waarde. Dat wil zeggen dat we niet alleen leveren wat gevraagd wordt, maar dat wij op basis van onze ervaring en expertise ook graag sa- men met de klant kijken welke oplossing meest geschikt is. Dit alles tegen zeer concurrerende fixed price tarieven. Saneringsinstallaties Saneren is vaak maatwerk. Uiteraard kunnen wij maatwerk installaties aan u verhuren. Wij kennen echter ook een aantal standaard saneringsinstallaties: • Een Multi Fasen Extractie container (20 voet), inclusief ingebouwde olie/water afscheider met een capaciteit van 5m³/uur. • Een Bodemlucht Extractie en Perslucht Injectie container (20 voet). • Een zuiveringscontainer (10 voet) bestaande uit een inge- bouwde olie/water afscheider en een meertraps plaat- beluchter (10m³/uur). Verhuurtarieven Kijk voor een actueel overzicht van onze verhuurtarieven op www.hmvt.eu. Uiteraard maken wij ook graag een offerte op maat. Wij verzoeken u dan contact op te nemen met één van onze vestigingen. 25
 24. 24. Verhuur Verhuurvan tijdelijke water- en luchtzuiveringsinstallaties
 25. 25. Waterzuiveringsinstallaties Wat betreft waterzuiveringsinstallaties kennen we een breed scala aan verhuurmogelijkheden: Buffers, bezink- en opslagtanks Pompen Pilot installaties - influent/bezinkbuffer of zandvang - pompbuffer - effluent/schoonwaterbuffer - slipbuffer - vuilwaterbuffer - olie/water afscheiders - zuigerpompen - onderwaterpompen - mebraampompen - monopompen - vacuümpompen - MFE systemen - dompelpompen - doseerpompen - fysische technieken - biologische technieken - chemische technieken - combinaties Beluchting Biologisch Containers - striptorens - meertraps plaatbeluchters - biorotoren - biologische reactoren - inbouw zuiveringen - opslag Compressoren Filters Mengapparatuur - beluchting - persluchtinjectiesystemen - zandfilters - ontijzeringen - actief kool filters - zakkenfilters - kaarsenfilters - diverse vullingen - mengtanks - statische mengers Doseringen Meet- en regelapparatuur Chemisch - doseerpompen - opslagtanks - doseerunits t.b.v. chemicaliën of nutriënten - besturingskasten - pH, Ec, zuurstof, Ec sensoren - telemetrie en bewaking - (elektromagnetische) debietmeters - ozon - waterstofperoxide - UV behandeling - combinaties Luchtzuiveringsinstallaties Ook wat betreft mobiele luchtzuiveringsinstallaties kennen wij een breed scala aan technieken en apparatuur: Filters Gas- of luchtwassers Ventilatoren - biologische compost filters - actief kool filters - striptorens - meertraps plaatbeluchters - zijkanaalverdichters - hoge onderdruk ventilatoren Verbrandingsinstallaties Gepulste Corona Technologie Containers - katalytische verbrandingsunits - incinerators - demonstrator Pilot installatie 10kW - inbouw zuiveringen - opslag Compressoren Mengapparatuur - beluchting persluchtinjectiesystemen - mengtanks - statische mengers Doseringen Meet- en regelapparatuur Pilot installaties - doseerpompen - opslagtanks - doseerunits t.b.v. chemicaliën of nutriënten - besturingskasten - telemetrie en bewaking - flowmeters - fysische technieken - biologische technieken - katalytische of incinerator units - combinaties 27
 26. 26. Thermisch saneren Snelleen robuustein-situ bodemsanering met Electrical Resistance Heating (ERH)
 27. 27. Joint Venture HMVTRS De meest robuuste manier om een locatie in-situ te saneren is door een thermische in-situ sanering te gebruiken. Voor thermische in-situ sanering gebruiken wij Electrical Resistance Heating (ERH). ERH wordt uitgevoerd door onze Joint Venture HMVTRS, waarbinnen wij samenwerken met de TRS Group. TRS is gevestigd in de USA en gespecialiseerd in bodemsane- ring met ERH. Wat is ERH? Bij ERH wordt een Power Control Unit (PCU) ingezet om een elektrische stroom door de bodem en het grondwater te sturen. Hierdoor warmt de bodem zover op dat een scala aan vluchtige en semi-vluchtige verontreinigingen uit de bodem overgaan in damp. Deze dampen worden afgezogen met een bodemlucht- extractie of meerfasenextractie en bovengronds behandeld in een zuivering. In tegenstelling tot de vele andere in-situ sane- ringstechnieken wordt het gehele bodempakket compleet gesa- neerd; in zand maar ook slecht doorlatende klei- en leemlagen wordt verontreiniging effectief aangepakt. ERH is daardoor in staat om – in tegenstelling tot vrijwel elke andere in-situ sane- ringstechniek – alle DNAPL tot in de allerkleinste en allerlaatste bodemporie volledig te verwijderen. Bij ERH wordt de ondergrond gelijkmatig en gecontroleerd ver- warmd. Omdat ERH bodemvocht nodig heeft voor de geleiding van stroom, is het onmogelijk dat ERH delen van de bodem com- pleet uitdroogt. De techniek is ook intrinsiek veilig. Als de opwar- ming stopt - om wat voor een reden dan ook - dan stopt de vor- ming van stoom in de ondergrond onmiddellijk. Daarom zijn er bij ERH geen back-up generatoren nodig. Tot slot: door de hoge temperatuur tijdens en na toepassing van ERH neemt de biologi- sche afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen zeer sterk toe. Dit polishing effect doet zich voor tijdens toepassing van ERH en de maanden erna als de bodem langzaam weer afkoelt. Voordelen ERH Een thermische sanering met Electrical Resistance Heating (ERH) is een zeer robuuste in-situ saneringstechniek. Alle andere in-situ technieken zoals pump&treat, biologische technieken, bodem- luchtextractie, tweefasenextractie, persluchtinjectie, chemische oxidatie en chemische reductie zijn ‘contactsporten’. Met deze methoden moet de water/luchtstroom of de chemicaliën tot in iedere bodemporie gebracht worden om effectief te zijn. ERH is geen ‘contactsport’. Met ERH warmen we het complete bodem- volume op, zo bereiken we automatisch alle verontreinigingen tot in de kleinste poriën in het te behandelen bodemvolume. We hoeven hiervoor niet de ‘precieze’ locatie van de DNAPL te ken- nen om succesvol te kunnen saneren. Robuust betekent dat we meer dan 99% vrachtreductie kunnen bereiken zonder rebound effecten, ook als puur product of DNA- PL aanwezig is. ERH wordt niet negatief beïnvloed door een heterogene bodem. Dit in tegenstelling tot andere ‘klassieke’ in-situ saneringen waar- onder stoomgestimuleerde extractie. Er is zelfs een positief ef- fect. Aanwezige leem en kleilagen worden - door hun elektrische eigenschappen - als eerste opgewarmd. Rond verontreinigingen zijn vaak - als gevolg van biologische activiteit - hogere concentra- ties chloride-ionen aanwezig. Hierdoor worden ook de zones die verontreinigd zijn als eerste opgewarmd. Meer info? Meer informatie over Electrical Resistance Heating kunt u vin- den via www.hmvtrs.nl of www.hmvt.nl 29 Accelerating Value
 28. 28. HMVT en WeGroSan/HMVT gaan graag de uitdaging aan om uw milieutechnische vraagstuk zo optimaal mogelijk op te lossen. Onze kracht? Kennis van zaken, jarenlange ervaring en een innovatieve blik. Meer weten van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Onze adviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te informeren. Kijk ook op www.hmvt.eu voor meer informatie over onze specifieke producten en diensten. Nederland (HMVT) Maxwellstraat 31 Postbus 174 6710 BD Ede T +31 318 62 46 24 E info@hmvt.nl www.hmvt.nl België (WeGroSan/HMVT) Vaartkant Rechts 27 2960 Sint-Lenaarts (Brecht) T +32 3 609 55 30 E info@wegrosan.be www.wegrosan.be Vernieuwend in Milieutechniek Meer weten? 31
 29. 29. WeGroSan

×