Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inzet biologie in voor bodemsanering en grondwatersanering

70 views

Published on

Paul Verhaagen van Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek BV (HMVT) gaat in op de biologische aanpak van bodemverontreinigingen, de rol, de kansen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van constructed wetlands bij de aanpak van grondwaterverontreinigingen.

Published in: Environment
 • Get HERE to Read PDF Format === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/2738010911-les-rongeurs-de-france-faunistique-et-biologie.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Inzet biologie in voor bodemsanering en grondwatersanering

 1. 1. Inzet biologie in het saneringsspectrum Van bodemsanering tot constructed wetlands
 2. 2. Vooraf Een biologische aanpak is niet ‘niets doen’. In de meeste gevallen is ‘niets doen’ het probleem opschuiven naar een volgende generatie of naar een andere partij.
 3. 3. In historisch perspectief We zijn nu circa 25-30 jaar bezig met biologische methodieken bij bodemsaneringen: • Van bio-venting van minerale olie producten in 1990 • Via sequentiële afbraak van chloorkoolwaterstoffen rond 2000 • Naar constructed wetlands in 2015 • Etc.
 4. 4. In historisch perspectief De toepassing van biologische methodieken heeft nu zijn plaats gevonden bij saneringen en zuiveringen. Goed om nu te kijken wat we zoal geleerd hebben en wat er aan komt. Om te beginnen, wanneer werkt een biologische aanpak: • Niet (en waarom dan) • Wel (en waarom dan wel)
 5. 5. Wanneer werkt een biologische aanpak niet… • Er is sprake van een acuut risico (voor mens en milieu); • Locatie moet snel een ander gebruik krijgen (risico moet snel weg) en/of naar een andere eigenaar (administratief / uit de boeken); • De bodemproblematiek is niet goed benaderbaar voor biologie (technisch); • (te) groot deel van de verontreiniging is aanwezig aan de grond; • De bodemproblematiek is biologisch niet afbreekbaar (biologie).
 6. 6. Wanneer werkt biologie wel… • Bodemproblematiek behelst geen acuut risico; • Saneringsduur is niet kritisch; • Het gebied hoeft niet direct beschikbaar te zijn voor een ander, meer kritisch gebruik; • De bodemproblematiek is benaderbaar voor biologische methodieken; • De verontreinigingen zijn evident biologisch afbreekbaar.
 7. 7. Verduidelijking Niet doen Wel doen Niet bereikbaar
 8. 8. Verduidelijking Kiezen van de juiste methodiek: Waar pas je biologie het beste toe
 9. 9. Een constructed wetlands, wat kan wel: • Biologisch afbreekbare verontreinigingen (aeroob/anaeroob/combinaties): • VOCl en andere gechloreerde • BETXN • Thiocynaat • Zware metalen (vastlegging) • Afbraak (overschot) nutriënten (sulfaat, fosfaat, stikstofverbindingen) • ??? Huidige toepassingen zijn veelal: • Grondwaterzuivering pluim/ rand brongebied (beheersing) • Grondwaterzuivering van een (grond)depot of stortplaats • Als Polishingstap bedrijfswaterzuivering
 10. 10. Een constructed wetland, wat kan niet: • Drijflagen & zaklagen • Logisch: niet biologisch afbreekbare stoffen • Hoge concentraties van bijvoorbeeld naftaleen en andere sterk geurende stoffen (stank) Het te verwerken debiet en te bereiken effluent gehalten bepalen de grootte van een constructed wetland. Dit impliceert een beperking.
 11. 11. Typologieën Constructed Wetlands Ontwikkeling in de typologie Amersfoort Doorn
 12. 12. Locatie  Wat is de verontreiniging  Wat zijn de risico’s  Bodemopbouw  Het gebied beschouwen  De toekomstige ontwikkelingen meenemen Omgeving  De ontwikkelingen: ontwerp als onderdeel van het geheel  Volledig passend in het gebied (geïntegreerd)  Geen overlast (ook niet visueel)  Bijdragen aan de omgeving  Educatief Biologie  Stoffen waar het om gaat  De biologie begrijpen  Vertalen naar Wetlandontwerp  Optie: biologie uit wetland laten bijdragen aan biologische processen in de bodem Energie  Lokaal opwekken !  Kritische behoefte wetland bepalen  Mogelijkheden zon of wind optimaal  Doel: energieneutraal  Surplus afzet  Doel: kostenreductie instandhouding Onderhoud  Maak het regulier werk  De mensen die er zijn moeten het kunnen doen  Onderhoud moet passen binnen het standaard beheer van het gebied  Doel: lage onderhoudskosten Ontwerp parameters Wetland
 13. 13. De toekomst De mogelijkheden van biologie gaan de komende jaren sterk toenemen. Waar liggen de interessantste mogelijkheden voor constructed wetlands ? • Locatie beheer • Waterbeheer • Koppeling met energie
 14. 14. Locatie beheer Grote (industriële) locaties kunnen niet alle bodemverontreinigingen definitief saneren. Constructed wetlands kunnen dan een oplossing zijn voor de controle / beheersing van de grondwaterverontreinigingen en/of een deel van het afvalwater. Deze locaties hebben tijd en ruimte.
 15. 15. Waterbeheer Water in een gebied is vaak belast met macro en micro verontreinigingen. Het integreren van een constructed wetland kan een deel van de verontreinigingen in het gebied wegnemen. Dit kan ook bij stedelijke ontwikkeling en is zo een goede aanvulling op de infiltratie-wadi
 16. 16. Kleinschalig waterbeheer Kantoor boot in Antwerpen Wetland op achtersteven
 17. 17. Energie Constructed wetlands zijn eenvoudig te combineren met energie opwekking. Dit geeft mogelijkheden voor: • Energetisch neutraal maken van de constructed wetland • Versnellen afbraak van het constructed wetland (stabiele temperatuur) • Energie voor omgeving • Rendement voor het gebruikte gebied
 18. 18. Dank u ! HMVT Innovating Environmental Engineering

×