Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helofyten filter Amersfoort - dubbel groene bodemsanering

88 views

Published on

Het principe van een constructed wetlands is in Amersfoort ingezet voor de sanering van een VOCl verontreiniging.

Inderdaad, eerst maar even uitleggen wat dat betekent. In de natuur is een ‘wetland’ het gebied waar de overgang van het land naar het water ligt. Dit kunnen bijvoorbeeld mangroven of moerassen zijn. Het bijzondere van deze gebieden is de afwisseling van biologische condities. Dat wil zeggen: op sommige plaatsen is veel water (en weinig zuurstof) aanwezig terwijl op hoger gelegen, droge gebieden natuurlijk wel zuurstof aanwezig is. Deze afwisseling in biologische condities resulteert ook in een rijkdom aan biologische afbraak processen.

Dit principe wordt gebruikt voor een ‘constructed wetland’ met als doel om micro chemische verbindingen biologisch af te breken. Een constructed wetland is eigenlijk een doorontwikkeling van een helofyten filter. Dit type filter wordt al decennia gebruikt om huishoudelijke waterstromen te behandelen. De focus van de afbraak bij deze filters ligt op de macro chemie.

Het principe van de werking van een constructed wetland berust op de afwisseling van aerobe en anaerobe condities in het systeem. Zo worden de chemische verbindingen blootgesteld aan verschillende afbraakprocessen.

Er zijn verschillen biologisch actieve zones in een constructed wetland. De wortelzones van de planten herbergen een grote variatie aan biologie en biologische processen. Hier komen zowel aerobe als anaerobe condities voor. In het diepe water van het filter domineren anaerobe condities. Dit invloed van de planten is hier verwaarloosbaar. Het niet begroeide deel van het filter zijn de aerobe condities dominant. Van deze afwisseling in condities wordt bij het ontwerpen van een constructed wetland gebruik gemaakt. Een constructed wetland kan worden toegepast op een range van waterverontreinigingen zoals gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), aromaten, minerale olie, zware metalen en PAK.

In deze presentatie - gehouden op een informatiemiddag op 8 oktober 2019 bij Huis Doorn - wordt ingegaan op de constructed wetland die is ontworpen en aangelegd voor een VOCl locatie in Doorn.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Helofyten filter Amersfoort - dubbel groene bodemsanering

 1. 1. Helofytenfiler Amersfoort: dubbelgroene sanering Informatiemiddag Huis Doorn Nanne Hoekstra (Deltares) m.m.v o.a. Jan Gerritse, Johan van Leeuwen, Bas vd Zaan, Jasperien de Weert (Deltares), Eize Drenth, Edwin Kleinsmit (Antea), Cor Bus (Windkracht) en André Tennekes (T&K)
 2. 2. Amersfoort stationszone Nicole 2018 Voormalige laswerkplaats spoorwegen Amersfoort Grond- en grondwaterverontreiniging met PER (tetrachlooretheen) Circa 100 m
 3. 3. Deepwells & pompvolumes Q1 8 -16 m –mv, 2 m3/hour Q2 6 -16 m –mv, 2 m3/hour Q3 6 -16 m –mv, 2 m3/hour Q4 6 -16 m –mv, 8 m3/hour Grondwateronttrekking en -zuivering 2009-2011 vanwege restverontreiniging Maar concentraties daalden snel: onrendabele sanering Uitgevoerde sanering 2007 :Grondsanering (ontgraving)
 4. 4. Dubbelgroen alternatief 25th of May 2017 Zuiverend groen Groene energiebron
 5. 5. Ontwerp alternatieve groene sanering
 6. 6. Diversiteit van redoxzones En wortels brengen zuurstof in Daardoor alle mogelijke redox- condities in wortelzone Dus altijd optimale condities voor afbraak van verschillende stoffen Daarmee geschikt voor verontreinigingscocktails in afvalwater Organische stof van bladeren zorgt voor een anaeroob milieu Aeroob Nitraatreducerend Sulfaatreducerend IJzerreducerend Methanogeen Worteltak
 7. 7. Ook geschikt voor stapsgewijze afbraak Intermediaren vragen vaak andere redoxcondities voor afbraak
 8. 8. Monitoring influent effluent = monitoringsfilters 1,2 – 1,35 m = monitoringsfilters 1,7 – 2,1 m
 9. 9. Aanleg helofytenfilter Bodembreed 2018 Aanbrengen folie en drainage Aanvulling slakken en stro Toplaag van grind Helofyten: 10 st/m2 2m30m 5m
 10. 10. Ontwikkeling helofytenfilter Bodembreed 2018 Aanleg juni 2013 Start September 2013 Herfst 2014 Zomer 2016
 11. 11. Wind in relatie tot waterdebiet • Influent varieert van 52 tot 1198 L/uur (1,2 – 28,7 m3/dag) • Gemiddeld influent = 125 L/hr (over 19 dagen) • In Nederland altijd wel genoeg wind i.r.t. grondwaterstromingssnelheid, intermitterend onttrekken kan goed zijn voor losweken verontreinigingen Bodembreed 2018
 12. 12. Tracer test (1) Door kortsluitstroming verlaat circa 15 % van het water het filter binnen 1 week; mogelijk te kort voor volledige afbraak
 13. 13. Tracer test (2)
 14. 14. Tracer test (3) Bij een natte inhoud van circa 100 m3 is de verblijftijd van het meeste opgepompte water ongeveer 2 à 3 weken.
 15. 15. Biochemische omstandigheden • In de richting van het stromingsrichting: o Optimalisatie redoxcondities o Toename bacteriën reductieve dechlorering en (aerobe) VC-oxidatie • Condities in de winter minder gunstig Bodembreed 2018
 16. 16. Afbraak van PER Bodembreed 2018 PER TRI CIS & Trans VC Etheen + Ethaan
 17. 17. Nicole 2018 Zuiveringsrendement Concentratries grootste deel van het jaar onder lozingsnorm Momenteel frequente metingen ter bevestiging Winter vergeleken met Zomer
 18. 18. Poging verblijftijd te verlengen door barrière met groutinjecties aan te brengen
 19. 19. Kosten • Ontwerp: €15.000,- • Aanleg: €35.000,- • Monitoring tbv inregelen: €37.500,- • Onderhoud: €2.500,-/jaar Bodembreed 2018
 20. 20. Nicole 2018 Uitdampingsrisico Uitdamping getest op warme zomerdag: Alle waarden ver onder Toelaatbare Concentratie in Lucht
 21. 21. Conclusies groene sanering Amersfoort Laswerkplaats Gehele jaar volledige afbraak PER met rendabele windaangedreven rietzuivering tot onder lozingsnormen Nog geen totale vrachtverwijdering in winter bij lage temperaturen, door minder snelle afbraak, minder wegname concurrerende elektronenacceptoren en minder zuurstofinbreng. Oorzaak: te korte verblijftijd vanwege kortsluitstroming Seizoenen (temperatuur, wind) hebben invloed, maar systeem blijft goed functioneren Verdere verbetering mogelijk door verlenging verblijftijd Bij nieuwe toepassingen: niet te krap dimensioneren Monitoring is belangrijk, maar kan bij goed functioneren worden beperkt.
 22. 22. Partners Voor meer informatie: Nanne.Hoekstra@deltares.nl

×