Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Constructed wetlands voor de aanpak van grondwaterverontreining - voorbeelden Zwolle en Huis Doorn

70 views

Published on

Frank Pels van Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek BV ( HMVT ) vertelt over de praktische kant van het ontwerp, aanleg en onderhoud van een constructed wetland in Zwolle en bij Huis Doorn (grondwateronttrekking en zuivering van VOCl verontreinigingen).

Het principe van een constructed wetlands is in Amersfoort, Zwolle en bij Huis Doorn ingezet voor de sanering van een VOCl verontreiniging.

Inderdaad, eerst maar even uitleggen wat dat betekent. In de natuur is een ‘wetland’ het gebied waar de overgang van het land naar het water ligt. Dit kunnen bijvoorbeeld mangroven of moerassen zijn. Het bijzondere van deze gebieden is de afwisseling van biologische condities. Dat wil zeggen: op sommige plaatsen is veel water (en weinig zuurstof) aanwezig terwijl op hoger gelegen, droge gebieden natuurlijk wel zuurstof aanwezig is. Deze afwisseling in biologische condities resulteert ook in een rijkdom aan biologische afbraak processen.

Dit principe wordt gebruikt voor een ‘constructed wetland’ met als doel om micro chemische verbindingen biologisch af te breken. Een constructed wetland is eigenlijk een doorontwikkeling van een helofyten filter. Dit type filter wordt al decennia gebruikt om huishoudelijke waterstromen te behandelen. De focus van de afbraak bij deze filters ligt op de macro chemie.

Het principe van de werking van een constructed wetland berust op de afwisseling van aerobe en anaerobe condities in het systeem. Zo worden de chemische verbindingen blootgesteld aan verschillende afbraakprocessen.

Er zijn verschillen biologisch actieve zones in een constructed wetland. De wortelzones van de planten herbergen een grote variatie aan biologie en biologische processen. Hier komen zowel aerobe als anaerobe condities voor. In het diepe water van het filter domineren anaerobe condities. Dit invloed van de planten is hier verwaarloosbaar. Het niet begroeide deel van het filter zijn de aerobe condities dominant. Van deze afwisseling in condities wordt bij het ontwerpen van een constructed wetland gebruik gemaakt. Een constructed wetland kan worden toegepast op een range van waterverontreinigingen zoals gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), aromaten, minerale olie, zware metalen en PAK.

In deze presentatie - gehouden op een informatiemiddag op 8 oktober 2019 bij Huis Doorn - wordt ingegaan op de constructed wetland die is ontworpen en aangelegd voor een VOCl locatie in Doorn.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Constructed wetlands voor de aanpak van grondwaterverontreining - voorbeelden Zwolle en Huis Doorn

 1. 1. HMVT Innovating Environmental Engineering Constructed Wetlands
 2. 2. Korte samenvatting Een wetland in de natuur is een gebied waar verschillende afbraakprocessen verlopen. Met een constructed wetlands hebben wij dit principe van natuurlijke afbraak geschikt gemaakt voor bodemverontreinigingen. De voordelen: • De constructed wetlands zijn energie neutraal • Maken maximaal gebruik van de biologische processen • Zijn volledig geïntrigeerd in een gebied • Geven geen overlast / aantasting zicht • Hebben zeer lage onderhoudskosten
 3. 3. Project Zwolle Zwolle Drinkwater winning Het Engelse Werk Verontreinigd grondwater binnenstad Interceptie bemaling ‘Helofytenfilter Zwolle’
 4. 4. Het Engelse Werk Interceptie bemaling ‘Helofytenfilter Zwolle’ Verontreinigd grondwater binnenstad Interceptie bemaling • 1 Bronput, ca. 50-90m-mv. • Onttrekkingsdebiet ca. 8m³/u. • Start aanleg 2010. Waterzuivering • Helofietenfilter & infiltratiesloot. • Terrein fungeert als ‘minipark’ groene duurzame stedelijke ontwikkeling . Nuttig gebruik water • Onttrokken grondwater wordt gebruikt voor koeling en bijverwarming naastgelegen daklozen centrum.
 5. 5. Het Engelse Werk Aanleg Duurzaam gebruik Infiltratiesloot impressie Vullen Aanplant
 6. 6. • Interceptiebemaling & Helofytenzuivering is zeer geschikt voor omvangrijke verontreiniging • Onderhoudsarm, enig onderhoud is echter nodig: • Beluchting geeft ijzerverstoppingen. Ontijzeren verdient aandacht. • Dichtgroei…. Periodiek opschonen helofytenzuivering • Terreinonderhoud niet vergeten – verwildering bomen/struiken/Japanse duizendknoop • Goed inpasbaar • Mogelijkheid om functies te combineren • meer groen/natuur, water( berging / afvoer) • lokaal energielevering . • Door combinatie meerdere financieringen mogelijk; KRW, duurzame stad, vergroenen
 7. 7. Specifiek probleem … verstopping
 8. 8. Project Doorn: Huis Doorn Doorn
 9. 9. Doorn: aanpak verspreiding pluim afkomstig van wasserij
 10. 10. • werken in een (landschappelijk en historisch) zeer gevoelige locatie • Onttrekking water om waterniveau gracht op peil te houden • Verminderen uitstroom verontreiniging naar pluim Project Doorn werken bij Huis Doorn
 11. 11. Project Doorn bovenaanzicht maatregelen
 12. 12. Project Doorn bovenaanzicht maatregelen
 13. 13. Groundwater Extraction well anaerobic zone aerobic zone
 14. 14. -PER: Circa 200 - 300 µg/l -Zuurstof: 3 - 6 mg/l -DNA voor oxidatieve VC-degradatie aanwezig Project Doorn vaststellen nulsituatie slotgracht
 15. 15. Project Doorn bouw wetland februari 2018
 16. 16. • Wandeling naar huis Doorn • Vervolg-presentatie over 30 minuten

×