Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wet werk en (on)zekerheid ppt 2 juli 2014 presentatie mr. Frank Janzing

583 views

Published on

Presentatie nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wet werk en (on)zekerheid ppt 2 juli 2014 presentatie mr. Frank Janzing

 1. 1. WET WERK EN (ON)ZEKERHEID Frank Janzing ADVOCATENGILDE vakbekwaam kennisdelen
 2. 2. WetWerk en Zekerheid Mr. Frank Janzing  Flexibele arbeid  Wijziging ontslagrecht  AanpassingWW
 3. 3. Flexibele arbeid Wijzigingen ten aanzien van:  Ketenbepaling  Proeftijdbeding  Concurrentiebeding Nieuw:  Aanzegplicht Mr. Frank Janzing
 4. 4. Flexibele arbeid Ketenbepaling Nu: 3 x 3 x 3 WWZ: 3 x 2 x 6 CAO: 2 tot 4 jaar Uitzendovereenkomst: na 78 weken en max 6 overeenkomsten Mr. Frank Janzing
 5. 5. Flexibele arbeid  Proeftijd: Niet in overeenkomsten korter of gelijk aan 6 maanden  Concurrentiebeding: Niet in overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen die schriftelijk worden gemotiveerd  Inwerkingtreding 1 januari 2015 Mr. Frank Janzing
 6. 6. Flexibele arbeid Aanzegplicht (vanaf 1 juli 2015)  Bij tijdelijke overeenkomst van 6 maanden of langer  Informeren over voortzetting (1)  Informeren over voorwaarden waaronder (2)  Sanctie (1): boete (deel van) maandsalaris  Sanctie (2): oude voorwaarden blijven intact Mr. Frank Janzing
 7. 7. Wijziging ontslagrecht Mr. Frank Janzing WetsvoorstelWWZ  Ontslagrecht moet sneller, goedkoper en eerlijker  Van baanbehoud naar werkbehoud
 8. 8. Ontslagroute  Nu vrije keuze werkgever tussen route UWV of kantonrechter voor iedere ontslaggrond  Straks (vanaf 1 juli 2015) verplichte route:  UWV: bedrijfseconomische reden en ziekte langer dan 2 jaar  Kantonrechter: in de persoon van de werknemer gelegen redenen  Afschaffen kennelijk onredelijk ontslagprocedure Mr. Frank Janzing
 9. 9. Instemming opzegging  Werknemer kan schriftelijk met opzegging instemmen  Werknemer is na instemming niet verwijtbaar werkloos  Werknemer kan instemming binnen 2 of 3 weken schriftelijk herroepen  Beëindigingsovereenkomst blijft mogelijk (herroepingsregels ook van toepassing) Mr. Frank Janzing
 10. 10. Transitievergoeding (1)  In alle gevallen verschuldigd vanaf 2 jaar dienstverband  Bij beeindigingsinitiatief werkgever  Bij werknemersinitiatief + ernstige verwijtbaarheid werkgever  Niet verschuldigd bij ernstige verwijtbaarheid werknemer  Niet verschuldigd bij ontslag op of na pensioenleeftijd  Niet verschuldigd in geval van insolventie, surceance etc. Mr. Frank Janzing
 11. 11. Transitievergoeding (2)  Eerste 10 jaar 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar  Daarna ½ bruto maandsalaris per dienstjaar  Maximum € 75.000,= of  Jaarsalaris indien dat hoger is dan € 75.000,=  Overgangsregeling voor 50+ met meer dan 10 dienstjaren (Overgangsregeling geldt niet voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers) Mr. Frank Janzing
 12. 12. Transitievergoeding (3)  Kosten in verband met einde dienstverband en ter bevordering van de bredere inzet van de werknemer (gemaakt tijdens looptijd arbeidsovereenkomst) mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding  Eigen regeling binnen CAO is mogelijk  Ook transitievergoeding voor werknemer na ontslag na twee jaar ziekte Mr. Frank Janzing
 13. 13. Transitievergoeding (4)  Hogere vergoeding mag worden afgesproken, lagere niet  Transitievergoeding is belast, de aanspraak erop niet (art. 11 wet LB) Mr. Frank Janzing
 14. 14. Vernietiging en herstel Werknemer kan vernietiging van de opzegging of een billijke vergoeding vorderen indien:  Schriftelijke instemming ontbreekt  Opzegging is in strijd met opzeg- of discriminatieverbod  Opzegging is in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde  Ten onrechte toestemming door UWV  Hoger beroep en cassatie is mogelijk Mr. Frank Janzing
 15. 15. Afsluiting Voor meer informatie of een toelichting: Mr. Frank Janzing Telefoon: 024-6411555 E-mail: janzing@jbs-advocaten.nl www.jbs-advocaten.nl @advocaatwijchen

×