Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naar een scherpere_profilering_bmh

276 views

Published on

Een overzichtspresentatie van de aanleiding en de positionering van de BMH ten opzichte van bestaande functies.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naar een scherpere_profilering_bmh

 1. 1. NAAR EENSCHERPEREPROFILERING BMHFEBRUARI 2013UMC St Radboud / Hogeschool Arnhem enNijmegen
 2. 2. Ontstaanshistorie Vraag vanuit de arbeidsmarktHardnekkige tekorten met name anaesthesie en ok.Beginnende tekorten acute cluster (mn de ambulance) Vraag vanuit HRM/OpleidingenOpleidingen met breed civiel effect, passend binnen continuümMinder lange trajecten Vraag vanuit overheidMeer en anders opleiden (VWS arbeidsmarktbrieven) Vraag vanuit studentenandersoortige opleiding in gezondheidszorg (meer techniek en minderzorgprofiel. Vraag vanuit de ontwikkeling van de Master Physician Assistant;Kan het ook geen bachelor zijn?Inhoudelijk; behoefte aan medisch geschoold personeel op HBO niveau
 3. 3. Probleemanalyse (stage-tekorten) Onbalans tussen aanbod van nieuwe beroepskrachten enplaatsen (vacatures) Onvoldoende aansluiting met werkveld Financiering in instellingen (marktwerking) Financiering opleidingen (FZO) Wettelijke kader (protectionisme beroepsgroepen) Concurrentie (HBOV-T)
 4. 4. Welk antwoord geeft de BMH?Vraag vanuit de ontwikkeling van de gezondheidszorg Ligduur* neemt af 2008: 3,50 ligdagen 2009: 3,32 ligdagen 2010: 3,17 ligdagen 2011:2,99 ligdagen Combinatie van diagnose en behandeling in 1 interventie Hogere eisen aan het geneeskundig proces Taakherschikking Effectiviteit en efficiëntie ComorbiditeitKortom: sneller en efficiënter*= inclusief dagbehandeling
 5. 5. Welk antwoord geeft de BMH?Vraag vanuit HRM/Opleidingen Opleidingen met breed civiel effect, passend binnen continuüm Geen hoofdstroom van werken-leren maar van stage-leren (meer flexibiliteit) Geen 1 op 1 aansluiting noodzakelijk per werkgever omdat zo regionaal kanworden gewerkt relatie vanuit de werkgever met opleiden en arbeidsmarkt Specialistische opleiding versus brede opleiding:Specialistische opleiding Brede opleidingDirect inzet Beginnende beroepsbeoefenaar (inwerken)Fuikfunctie Grote employabilityFunctiegerichte inzetbaarheid Hogere flexibiliteitVaak geen doorgroei mogelijkheden Continuüm (mede door common trunck)
 6. 6. Welk antwoord geeft de BMH? Vraag vanuit overheid Meer en anders opleiden (zie: VWSarbeidsmarktbrieven) Vraag vanuit studenten andersoortige opleiding in gezondheidszorg(meer techniek en minder zorgprofiel.
 7. 7. De BMH irt de verpleegkundigeVerpleegkundige Medisch hulpverlenerVanuit verpleegkundig proces Vanuit medisch procesADL/ondersteuning zelfzorg Klacht-diagnose-interventie/behandeling-nazorgVoor medisch ondersteunendefunctie hebbenverpleegkundigen een langtraject nodigDirecte toegangWettelijk geregeld Nog geen wettelijke regeling
 8. 8. De BMH irt de verpleegkundigeVerpleegkundige Medisch HulpverlenerBreed naar differentiatie Breed naar differentiatie/specialisatieVeel aandacht voor socialecommunicatieve vaardighedenVeel aandacht voor socialecommunicatieve vaardighedenVeel vrouwen Trekt mannen en allochtonenInstroom ca 4000 Aanvullende instroom (anderprofiel student)Krachtige beroepsvereniging Geen beroepsvereniging
 9. 9. Regionale ontwikkeling Stages met ziekenhuizen uit de regio Volgende week bijeenkomst met ziekenhuizen Werkbezoeken, werkgroepen op locatie Bestaande contacten Stages via Physician Assistants
 10. 10.  Start platform UMC’s Rotterdam, Utrecht & Nijmegen AZN (koepel ambulance) Hogescholen Rotterdam, Utrecht & Nijmegen NVZ Ministerie VWS? StudentenLandelijke ontwikkeling

×