Naar een scherpere_profilering_bmh

264 views

Published on

Een overzichtspresentatie van de aanleiding en de positionering van de BMH ten opzichte van bestaande functies.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naar een scherpere_profilering_bmh

 1. 1. NAAR EENSCHERPEREPROFILERING BMHFEBRUARI 2013UMC St Radboud / Hogeschool Arnhem enNijmegen
 2. 2. Ontstaanshistorie Vraag vanuit de arbeidsmarktHardnekkige tekorten met name anaesthesie en ok.Beginnende tekorten acute cluster (mn de ambulance) Vraag vanuit HRM/OpleidingenOpleidingen met breed civiel effect, passend binnen continuümMinder lange trajecten Vraag vanuit overheidMeer en anders opleiden (VWS arbeidsmarktbrieven) Vraag vanuit studentenandersoortige opleiding in gezondheidszorg (meer techniek en minderzorgprofiel. Vraag vanuit de ontwikkeling van de Master Physician Assistant;Kan het ook geen bachelor zijn?Inhoudelijk; behoefte aan medisch geschoold personeel op HBO niveau
 3. 3. Probleemanalyse (stage-tekorten) Onbalans tussen aanbod van nieuwe beroepskrachten enplaatsen (vacatures) Onvoldoende aansluiting met werkveld Financiering in instellingen (marktwerking) Financiering opleidingen (FZO) Wettelijke kader (protectionisme beroepsgroepen) Concurrentie (HBOV-T)
 4. 4. Welk antwoord geeft de BMH?Vraag vanuit de ontwikkeling van de gezondheidszorg Ligduur* neemt af 2008: 3,50 ligdagen 2009: 3,32 ligdagen 2010: 3,17 ligdagen 2011:2,99 ligdagen Combinatie van diagnose en behandeling in 1 interventie Hogere eisen aan het geneeskundig proces Taakherschikking Effectiviteit en efficiëntie ComorbiditeitKortom: sneller en efficiënter*= inclusief dagbehandeling
 5. 5. Welk antwoord geeft de BMH?Vraag vanuit HRM/Opleidingen Opleidingen met breed civiel effect, passend binnen continuüm Geen hoofdstroom van werken-leren maar van stage-leren (meer flexibiliteit) Geen 1 op 1 aansluiting noodzakelijk per werkgever omdat zo regionaal kanworden gewerkt relatie vanuit de werkgever met opleiden en arbeidsmarkt Specialistische opleiding versus brede opleiding:Specialistische opleiding Brede opleidingDirect inzet Beginnende beroepsbeoefenaar (inwerken)Fuikfunctie Grote employabilityFunctiegerichte inzetbaarheid Hogere flexibiliteitVaak geen doorgroei mogelijkheden Continuüm (mede door common trunck)
 6. 6. Welk antwoord geeft de BMH? Vraag vanuit overheid Meer en anders opleiden (zie: VWSarbeidsmarktbrieven) Vraag vanuit studenten andersoortige opleiding in gezondheidszorg(meer techniek en minder zorgprofiel.
 7. 7. De BMH irt de verpleegkundigeVerpleegkundige Medisch hulpverlenerVanuit verpleegkundig proces Vanuit medisch procesADL/ondersteuning zelfzorg Klacht-diagnose-interventie/behandeling-nazorgVoor medisch ondersteunendefunctie hebbenverpleegkundigen een langtraject nodigDirecte toegangWettelijk geregeld Nog geen wettelijke regeling
 8. 8. De BMH irt de verpleegkundigeVerpleegkundige Medisch HulpverlenerBreed naar differentiatie Breed naar differentiatie/specialisatieVeel aandacht voor socialecommunicatieve vaardighedenVeel aandacht voor socialecommunicatieve vaardighedenVeel vrouwen Trekt mannen en allochtonenInstroom ca 4000 Aanvullende instroom (anderprofiel student)Krachtige beroepsvereniging Geen beroepsvereniging
 9. 9. Regionale ontwikkeling Stages met ziekenhuizen uit de regio Volgende week bijeenkomst met ziekenhuizen Werkbezoeken, werkgroepen op locatie Bestaande contacten Stages via Physician Assistants
 10. 10.  Start platform UMC’s Rotterdam, Utrecht & Nijmegen AZN (koepel ambulance) Hogescholen Rotterdam, Utrecht & Nijmegen NVZ Ministerie VWS? StudentenLandelijke ontwikkeling

×