Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

On-bill financing

109 views

Published on

Jak funguje on-bill financing? Prezentace z konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století v Litoměřicích.

Přednášející: Filip Nečas

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

On-bill financing

 1. 1. Litoměřice, listopad 2017 2
 2. 2. Principy
 3. 3. Základní principy - půjčka (zpravidla ze strany dodavatele energií) s nízkými či nulovými úroky - splátky prostřednictvím vyúčtování za energie pod sankcí přerušení dodávek, - dodavatel těží z dlouhodobého vztahu se zákazníkem a omezení volby jiného dodavatele 4
 4. 4. Velká Británie - the Green Deal (2013-2015) - půjčka se vztahuje k nemovité věci namísto k jejímu vlastníkovi - splácí osoba, která hradí náklady na energie bez ohledu na její vlastnictví k nemovité věci - možnost přejít jen mezi GD dodavateli - Golden rule – splátky nemohou převýšit energetické úspory 5
 5. 5. Mechanismus z hlediska práva ČR
 6. 6. Vázanost vztahu k OM - jedná se o standardní závazkový vztah - lze sjednat věcněprávní účinky  možná řešení: a) podmíněné omezení převodu nemovitosti nebo b) reálné břemeno platby zatěžující dočasného vlastníka OM v nemovitosti 7
 7. 7. Omezení změny dodavatele - právo zákazníka na svobodnou a bezplatnou volbu dodavatele - smlouvu lze postoupit na nabyvatele OM jako celek - stávající dodavatel může při změně uplatňovat pouze smluvní sankce  lze doporučit řešit smluvně jako podmínku převodu, popřípadě sankcionovat zesplatněním celé půjčky 8
 8. 8. Splátky ve vyúčtování dodávek - náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb stanovuje vyhláška - právní úprava směřuje ke zjednodušení a zpřehlednění vyúčtování dodávek - sankce za nedodržení stanoveného obsahu vyúčtování není stanovena  lze doporučit změnu prováděcí vyhlášky 9
 9. 9. Zastavení dodávek do OM - umožněno především při neoprávněném odběru - neoprávněný odběr nastává při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností - ERÚ vykládá okruh smluvených platebních povinností široce  zastavení dodávek při opakovaném neplnění splátek není vyloučeno 10
 10. 10. Dodavatel jako poskytovatel úvěru - okruh poskytovatelů spotřebitelského úvěru zákonem omezen - vyžaduje se zvláštní oprávnění ČNB  oprávnění poskytovat služby OBF lze doporučit zákonně upravit ve vztahu k obecným požadavkům 11
 11. 11. 12
 12. 12. www.fbadvokati.cz filip.necas@fbadvokati.cz

×