Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beware Brede School magazine 2014

451 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beware Brede School magazine 2014

 1. 1. 1 Achterdeschermen bijBewareBredeSchool HoegaatBewareBrede Schoolhaarmissiebehalen? Completeontzorging OnlineCommunicatiesysteem 2e editie Editie 2 2014 In deze editie van het beware brede school magazine: MAGAZINE
 2. 2. 2 3 Gefeliciteerd, u hebt de tweede editie van het Beware Brede School Magazine in handen. Beware Brede School gaat er komend schooljaar weer alles aan doen om de leeropbrengsten te optimaliseren en talenten verder te ontwikkelen bij uw leerlingen. Maar voordat het zover is, kunt u alvast onze ervaringen, de interviews met medewerkers, directie en docenten lezen, en een kijkje achter de schermen nemen bij Beware Brede School. Beware Brede School is opgericht in 2007 en is in korte tijd de grootste aanbieder in de Randstad geworden op het gebied van de Brede School. Tevens zijn wij nu ook actief in andere regio’s van het land. Leerlingen van 2 tot 18 jaar worden voorzien van boeiende, unieke en doorlopende leerlijnen van creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Met de excellente docenten is Beware Brede School de ideale partner voor uw programmering. Iedere school krijgt een vast aanspreekpunt binnen Beware Brede School en maakt gebruik van een uniek online communicatiesysteem om een goede communicatie te houden. Twijfelt u nog om Beware Brede School te zien als uw ideale partner? Begin dan snel met het lezen van dit magazine en laat u verrassen door de brede ervaring en innovatieve werkwijze van onze organisatie. 2 Voorwoord 3 Wat is de missie van Beware Brede School 4 Interview Frank Voskuil 5 Het Beter Presteren programma 6 Thea vertelt over de ouderbetrokkenheid 6 Vakantieschool en Groepen NUL 7 Verhalen van onze docenten 8/9 Ons online communicatiesysteem 10/11 Een greep uit onze activiteiten 12/13 De mensen achter de schermen 14 Referenties 16 Contactgegevens van Beware Brede School 1+1=2 INHOUDINHOUD Beware Brede School biedt vernieuwende culturele, sportieve en educatieve activi- teiten aan voor het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Iedere activiteit is gebaseerd op een ontwikkelde leerlijn, die aansluit op de kerndoelen in het onderwijs. Beware Brede School is er van overtuigd dat alle leerlingen in Nederland de kans moeten krijgen zich op verschillende vakgebieden te ontwikkelen. Door het bieden van inhoudelijk hoog- waardige maar tegelijkertijd uitdagende activiteiten, gecombineerd met een goed gekwalificeerde docent, leveren wij een substantiële bijdrage aan deze ontwikkeling van leerlingen in Nederland. Brede scholen zijn in heel Nederland in ontwikkeling, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Beware Brede School is een ervaren en enthousiaste organisatie die bekend staat als een betrouwbare en flexibele partner voor scholen, medewerkers en docenten. Beware Brede School is een volwaardige gesprekspartner voor scholen, besturen, gemeenten en het ministerie van Onder- wijs. Wij delen onze kennis en zetten onze ervaring in zodat zoveel mogelijk leer- lingen in Nederland de kans krijgen zich te ontwikkelen op cultureel, sportief en educatief vlak. Met een landelijk dekkend netwerk aan excellente docenten die pedagogisch en didactisch sterk zijn bieden wij kwaliteit. Deze kwaliteit wordt extra versterkt door unieke en zelf ontwikkelde leerlijnen die aansluiten bij de kerndoelen in het onderwijs. Hierdoor kan onze organisatie diverse scholen ontzorgen in de Brede School. Onze innovatieve werkwijze uit zich zowel online, offline als intern. Online is onze communicatie met een uniek communica- tie systeem gericht op het Brede School concept. Offline werken we met vaste schoolcontact-personen die kennis hebben van de scholen. Door deze werkwijze verhogen wij ener- zijds de kwaliteit van ons aanbod, terwijl we anderzijds dankzij deze efficiënte werkwijze een scherpe prijs kunnen hanteren. Missie van Beware Brede School Hoe gaat Beware Brede School haar missie bereiken? Missie MissieBeware Brede School Magazine 3 Ervaring op meer dan 120 scholen 3 Gekwalificeerde en enthousiaste docenten 3 Vernieuwende activiteiten 3 Uitgewerkte leerlijnen gebaseerd op kerndoelen 3 Inzichtelijk communicatiesysteem 3 Vaste schoolcontactpersonen 3 Gunstige prijs/kwaliteit verhouding
 3. 3. 4 5 Wat zijn de voordelen voor de scholen en besturen?    1. Scholen worden ontzorgd in het Beter Presteren programma, zodat zij zich meer kunnen richten op de kerntaken en aan de kwaliteit van het onderwijs.   2. Deze dienstverlening wordt gratis aangeboden en gaat niet ten koste van het aangevraagde subsidiegeld.   3. De ervaring van deze ondersteuning leert dat het de schooldirecties veel tijd en frustratie scheelt.   4. Door onze complete en doorlopende leerlijnen, onderwijs- bevoegde docenten en gegarandeerde continuering van activiteiten doordat ziektevervanging is geregeld, kan Beware Brede school een hoge kwaliteit aan de scholen bieden. Voor de  aankomende subsidieaanvragen in het kader van het programma Beter Presteren, bieden wij de scholen een extra en gratis dienstverlening aan. Naast de ontzorging die wij als organisatie al boden in de uitvoer van de leertijduitbreiding, schrijven wij samen met uw school de subsidie aanvraag, monitoren we de activiteiten en voeren het programma (indien gewenst) deels of zelfs volledig uit. Daarnaast schrijven wij samen met u de eindverantwoording. Voor deze pilot werken wij samen met een specialist die aangetrokken is vanuit APS. Wilt u met ons deze stap zetten of wilt u meer informatie ontvangen over onze extra dienstverlening? Bel dan naar 0180 - 61 91 10. U vult een online vragenlijst in Stap 2 Stap 3 Stap 4Stap 5 Stap 6 Stap 7 In een persoonlijk gesprek onderbouwen wij de aanvraag U ontvangt de aanvraag en stuurt deze door naar uw bestuur Na toekenning van de subsidie zal het team van docenten worden voorgesteld Afname van een begin-, midden- en eindtoets bij cognitieve vakken Tussentijds evaluatiegesprek met uw contact- persoon Gezamelijk opstellen van de onderbouwing van de verantwoording voor de subsidie In 7 stappen komen wij van aanvraag tot verantwoording van uw Beter Presteren programma Van marinier tot ondernemer Ik was net 17 toen ik marinier werd. Voor oefeningen en missies ben ik overal ge- weest, ook in Afghanistan. In mijn vijfde jaar in het leger liep ik een blessure op aan mijn been door overbelasting. Ik onderging een spoedoperatie en zat een paar maanden in een rolstoel. Dat betekende het eind van mijn legercarrière. Ik besloot te gaan studeren aan de Johan Cruyff University: commerciële sporteconomie. Aan het eind van mijn opleiding schreef ik een scriptie bij StudentenWerk. Daar ontdekte ik dat er nog geen specialistisch sportuitzendbureau bestond. Zo begon ik met SportWerk, een online bureau voor arbeidsbemiddeling in de sport-, onderwijs- en zorgbranche. Tijdens de start van SportWerk was ik ook docent Sport & Bewegen op een ROC in Alphen aan den Rijn. In deze periode kwam ik in contact met Maurits Drenth van Beware Brede School. Binnen de brede school was toen met name vraag naar sportactiviteiten. Ik begon samen te werken met Maurits; ik hielp hem aan sportdocen- ten om in te zetten voor activiteiten. Sinds 2013 heb ik de taak als directeur van hem overgenomen. De kwalitatieve groei en passie van Beware Brede School Eén van de eerste activiteiten die we verzorgden, was het programma Actieve Educatie. Dit bestond uit allerlei samenwer- kingsactiviteiten, waaronder StreetSurfen en zelfs tokkelen van het dak van de school. De leerlingen roetsjten over het school- plein richting het eindpunt. Op het plein stonden soms wel zo’n 250 toeschouwers. We wilden kinderen in aanraking laten komen met alternatieve sporten. Rond 2010 riep de gemeente binnen de brede school het programma ‘Beter pres- teren’ in het leven. Met name om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Brede schoolactiviteiten moesten bijdragen aan een hogere Cito-score en steeds meer plaatsvinden onder schooltijd. Ons beleid werd om alleen onderwijs bevoegde docenten aan te nemen en om zelf leerlijnen te ontwikkelen die aansluiten op taalstimulering en het bijbrengen van rekenvaardigheden. Wij gingen juist op zoek naar docenten met(vak)passieenkennisvoorexpressie- vakken, en brachten hen de school in. Zo kunnen “eigen” docenten zich richten op hun vakinhoudelijke lessen en hoefden zij zich minderdruktemakenomgym,muziek,koken, dat soort vakken. Een unieke eis binnen onze markt. Ons programma ontzorgt… Complete ontzorging Drie schooljaren terug begon Beware een samenwerking met de Emmausschool in Rotterdam. Ze wilden hun leerlingen in de pauze een activiteit van ons aanbieden. Dat verliep moeizaam, onze vakkracht kreeg zijn les niet goed afgestemd op het school- programma. Wilden we meer continuïteit en kwaliteit kunnen bieden, dan hadden we meer uren onder schooltijd nodig. Ik ben toen veel gaan praten met de directie om dielessenoptimalerinterichten.Nu draaienonze docenten daar vier dagen per week van tien uur ’s morgens tot vier uur ‘s middags hun lessen. Ze maken onderdeel uit van het schoolteam en de lessen sluiten nu goed aan op die van de reguliere leer- krachten. Daar ben ik heel trots op. Dat komt echt doordat de juiste mensen op de juiste plekken staan en een complete ontzorging daarin bieden. In samenspraak met de school nemen wij de brede school helemaal uit handen; van de methodiek en de docent tot en met materialen en indien nodig ziektevervanging. Sinds dit schooljaar draaien wij een pilot om scholen volledig te ontzorgen in de aanvraag, monitoring, uitvoering en verantwoording van de subsidie, voor meer informatie zie pagina 5. Toekomst Een directeur van een school zei een keer tegen mij: ‘Het valt mij op hoe flexibel jullie zijn en hoe goed jullie anticiperen op de vraag vanuit de markt.’ Goed luisteren naar wat er speelt binnen de markt en de politiek en daar op inspelen. Binnen de markt wil ik ons onderscheiden indeprijs-kwaliteitverhouding.We zetten gekwalificeerde docenten in tegen een relatief lagere prijs dan andere aanbieders, waardoor scholen meer activiteiten kunnen inkopen. Uiteindelijk leidt dit tot meer leeropbrengst en talentenontwikkeling voor de leerlingen. Waar mogelijk proberen we docenten langer en meer op één school te laten werken, zodat zij betrokken raken bij het team. In de regio’s Rotterdam en Den Haag zit een grote potentie voor de brede school. Die samenwerkingen willen we graag intensiveren. Daarnaast merken we dat er veel vraag is naar brede schoolactiviteiten vanuit andere regio’s. Met name in achter- standswijken van steden omarmen ze het concept. Zo zijn wij sinds dit schooljaar ook actief in Amsterdam Zuidoost, Arnhem en Utrecht. Wij willen als partner van scholen streven naar meer leeropbrengsten en talentontwikkeling in het Nederlandse onderwijs. FrankVoskuil HetBeterPresterenProgr Directeur Frank Voskuil Complete ontzorging Frank Voskuil
 4. 4. 6 7 Vakantieschool Verhalenvanon Hallo allemaal, Sinds januari 2010 werk ik met veel plezier als vakdocent voor Beware Brede School. Inmiddels heb ik aardig wat scholen van binnen gezien en aan veel verschillende leerlingen lesgegeven. De veelzijdigheid aan kinderen en scholen spreekt mij erg aan. Geen dag is hetzelfde en ik vind het overbrengen van mijn kennis op kinderen het mooiste dat er is. Sinds dit schooljaar sta ik op een vaste school: de Pniëlschool in Rotterdam Zuid. Ik geef daar vijf dagen per week les in muziek, musical en koken - in mijn eigen lokaal. Deze vakken liggen mij het best en heb ik dan ook zelf gekozen in overleg met de directie en de leerkrachten van de school. Het voordeel daarvan is dat ik met veel plezier mijn kennis kan overbrengen op de kinderen. Het fijne aan lesgeven op een vaste school is dat de communicatie met de leerlingen en andere leerkrachten beter verloopt doordat je elkaar elke dag ziet. De leerlingen weten wie ik ben en wat ze aan mij hebben. Ik heb genoeg tijd om mijn lessen voor te bereiden en te overleggen en plannen met de leerkrachten. Zo zien de leerlingen dat je op één lijn staat met de andere docenten en dat maakt dat ik veel sterker in mijn schoenen sta. De school betrekt mij overal bij; sinterklaasviering, kerstviering, sportdagen, teamuitjes, studiedagen, vergaderingen etcetera. Hierdoor heb ik een leuke band met de leerlingen en de leerkrachten - mijn collega’s. Dat zijn allemaal voordelen. Andersom geef ik al mijn ideeën aan de leerkrachten en de directie door. Op die manier bedenken we samen nieuwe creatieve activiteiten en thema’s. Ik zeg altijd: Als je de kans krijgt, pak hem dan met beide handen aan. Als werknemer van Beware Brede School moet je wel flexibel en zeker van jezelf zijn. Je ontmoet telkens nieuwe mensen met wie je contact moet maken. Elke school heeft andere regels, waardoor jij je steeds moet aanpassen. De ene school is gastvrijer dan de ander, en daar moet je ook mee kunnen omgaan. De kinderen zien je vaak maar één of twee keer per week, waardoor ze je vaak proberen uit te testen. Dit alles maakt het werk ook weer interessant, het brengt een extra uitdaging met zich mee. Ik leer elke dag bij en dat hoop ik de komende jaren zo te houden bij Beware Brede School. Groetjes, Paddy de Vos (26 jaar) PaddydeVOS º Paddy de Vos met een aantal vrolijke kinderen tijdens de muziekles JasperTaconis Verhalenvanonzedocenten a r t i e s t & d o c e n t t o n e e l“ Er hoeft er maar één tussen te zitten die je op dat moment inspi- reert, inspireert om te beseffen dat dit is wat hij of zij later ook wil gaan doen “ “ Beware Brede School voorziet scholen ook van ouderactiviteiten en ouder-kindactiviteiten om de ouderbetrokkenheid op de school te stimuleren. Het doel van het programma is niet alleen het taalniveau van de opvoeders opkrikken, maar zeker ook de ouders betrokken te houden bij de school. Omdat het taalniveau per individu sterk wisselt is een passend programma noodzakelijk. Differentiatie is zeer belangrijk, net als bij kinderen kan je lesstof niet onder of boven de persoonlijke ontwikkeling aanbieden. De interesse is dan weg en een volwassene motiveren valt niet mee! Hier het verhaal van onze docent Thea: “Er is een NT2 programma aangeschaft. Dit is de zogenaamde ‘Haagse methode’. Deze is prettig om mee te werken en sluit aan bij de belevings- wereld. Daarnaast bedenk ik rollenspellen die in het dagelijks leven aan de orde kunnen komen. In de praktijk Nederlands spreken is lastig, mede door de onzekerheid die vaak parten speelt. Ook bied ik materiaal aan dat hun kinderen ook krij- gen. Ik vertel dan aan de ouders uit welke groep dit werk komt. Zij beseffen dan goed hoeveel hun kind al moet weten en kunnen. Daar komen leuke reacties uit voort. Ook benadruk ik dat het voor een kind dat Nederlands niet als moedertaal heeft ook meer moeite kost mee te komen met taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Deze kinderen verdienen net als de ouders respect voor de doorzettingsvermogen die dat vraagt om goede resultaten te boeken op school. Ook de resultaten van de ouders worden bij- gehouden. Niet alleen de NT2 toetsen. Ook de door mij samengestelde werkjes toets ik zo nu en dan. De ene ouder is nog in de basis: welke klank (eu, ui, ie enz.), de ander krijgt al werkwoordspel- ling en dan alles ertussen” . Vakantieschool Groep NUL Thea is docent taal en rekenen, zij is actief op diverse scholen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren bij de scholen en vertelt nu haar ervaring op de OBS Finlandia. Het doel van vakantiescholen is divers. Wilt u inzetten op de leerlingen die achterstanden hebben of juist een aanbod bieden voor de talentvolle leerlingen, zodat zij zich nog beter kunnen ontplooien? Kenmerkend voor de vakantieschool is de individuele benadering en de rustige, ontspannen en productieve sfeer. Naast de reguliere lessen worden er ook excursies, werkbezoeken en sport in het programma opgenomen. Beware Brede School heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met vakantiescholen. Wij kunnen u helpen met het indienen van de aanvraag, het inzetten van personeel voor de reguliere lessen, het organise- ren van activiteiten op of buiten de school. Daar iedere school graag een op maat pakket wil organiseren wat afgestemd is op de school, de onderwijsmethode en de kinderen, willen we graag met u in gesprek om een zo goed mogelijk passende oplossing voor uw school samen te stellen. In het schooljaar 2013-2014 zijn er in Rotterdam ruim 100 groepen NUL actief. Doel hiervan is kinderen met een betere basis de basisschool in te laten stromen. Doordat een groep NUL onder de basisschool valt, kan er beter ingespeeld worden op de doorgaande lijn van de groep NUL naar de kleuters. Ook wordt er ingezet op een actief ouderprogramma en gaan de peuters 5 dagdelen naar de groep NUL in plaats van vier. Er staan twee leid(st)ers op een groep NUL, waarvan er één HBO-geschoold is. Beware Brede School biedt voor groep NUL diverse geschikte methodes. En natuurlijk zetten wij ook op deze groepen onze gekwalificeerde docenten in. Ik voel al enige tijd de behoefte om mijn ervaring op het gebied van zang, dans en spel door te geven aan de jeugd. Op school was ik niet de slimste in rekenen, niet de snelste of de beste in taal. Ik was wel de beste in creatieve vakken, wat ik zelf soms ontzettend frustrerend vond. Ik vroeg me wel eens af, waarom zingen we de rekensommetjes niet? Waarom spelen we gebeurtenissen uit de geschiedenis niet na? Danlukthetmeveelbeter,wantdaarbeniknamelijkwelgoedin. Ik ben daarom ook een gelukkig mens dat ik inmiddels mijn passie, mijn droom waar heb kunnen maken. Werken als artiest. Ik heb al in diverse mooie musicals mogen spelen en met veel plezier gezongen op mooie gala’s. Ik ben me er van bewust dat het er op basisscholen anders aan toegaat dan in de tijd dat ik nog op de basisschool zat. Onderwijzers hebben het drukker om de prestaties van de kinderen hoog te houden, zodat de scholen hoog aangeschreven blijven. Tijd om te zingen of toneel te spelen is er eigenlijk te weinig, heel jammer! Toen ik werd benaderd door Beware om lessen te geven aan diverse scholen, hoefde ik eigenlijk geen moment na te denken. Het bedrijf Beware is namelijk precies wat ik zocht. Op deze manier heb ik de kans om kinderen kennis te laten maken met mijn vak. En wat is het leuk om te doen! Dit komt niet alleen door de prettige werksfeer vanuit Beware, maar ook door de scholen waar ik les mag geven. Of ik een les kom overnemen of dat ik voor een langere periode les kom geven op een bepaalde school, ik kom altijd in een warm bad terecht, waar ik de kans krijg om me meteen thuis te voelen. Wat erg belangrijk is. Kinderen zien alles en voelen alles perfect aan. Als zanger werk je 90 procent in de avonduren en dan kom je vaak laat thuis. Als ik een paar uur later in de auto zit om te werken voor Beware denk ik soms wel eens: “Waarom doe ik dit ook alweer?” Deze gedachten zijn weg op het moment de kinderen het lokaal in lopen. Het liefste, fijnste publiek wat je je maar kan wensen en dat aangeeft het leuk te vinden dat je er weer bent. Je kan het echter niet alle kinderen elke week naar de zin maken. Niet elke opdracht is even leuk en niet elk lied dat we zingen is even stoer. Maar je merkt dat elk kind er op zijn eigen manier mee bezig is.Er hoeft er maar één tussen te zitten die je op dat moment inspireert, inspireert om te beseffen dat dit is wat hij of zij later ook wil gaan doen. En ik zie ze er tussen zitten, kinderen zoals ik er vroeger een was. Kinderen die eindelijk hun talent even kunnen laten zien. Kinderen die de rest van de groep eindelijk ook eens doen verbazen. Kinderen met talent. Ik ben ontzettend trots dat ik via Beware deze kinderen kan inspireren en wie weet, zie ik ze nog eens naast me op het toneel staan, mijn leerlingen! OuderbetrokkeOuderbetrokkenheid
 5. 5. 8 9 School Docent Beware Brede School Ons online communicatiesysteem Beware Brede School heeft een uniek online communicatiesysteem ontwikkeld waarin docenten hun complete planning bij kunnen houden en scholen alle mogelijke relevante informatie kunnen inzien. 1: De school kan de planning inzien van de groepsactiviteiten. 2: De school kan pasfoto’s en V.O.G.’s van de docenten inzien. 3: Online kunnen scholen de lesopzetten inzien. 4: Startpagina van de docent met relevante informatie. 5: Inzicht in de planning en informatie over de scholen. 6: Online kunnen docenten de leerlijnen inlezen/ voorbereiden. 1 2 3 6 5 4
 6. 6. 10 11 Sporten is gezond! Alle sportieve activiteiten van Beware Brede School zijn gericht op het vergroten van plezier in bewegen, verbeteren van samenwerking tussen kinderen en het ontdekken van de mogelijkheden van hun eigen lichaam. Wij bieden veel van deze activiteiten in de veilige omgeving van de gymzaal aan, zoals Freerunning. Maar sommige activiteiten kunnen ook heel goed buiten plaats vinden, zoals bijvoorbeeld het enorm populaire Streetsurfing. Activiteit Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Voortgezet Onderwijs Balspellen 3 Kleuterdans 3 Zumba 3 3 Streetsurf 3 3 3 Zelfverdediging 3 3 YBike 3 Rollebollen 3 Energize 3 3 3 3 Zaalsporten 3 3 3 Actieve Educatie 3 3 3 Kleutergym 3 Tennis 3 3 Honkbal 3 Streetdance 3 3 3 Gymdocent 3 3 3 3 Bootcamp 3 3 Kinderyoga 3 Jonge kinderen zijn enorm creatief. Onze docenten richten zich op de fantasie van uw leerlingen en komen samen met hen tot fantasievolle creaties! Bij de technische activiteiten die wij bieden laten we uw leerlingen zelf ontdekken en stimuleren onze docenten het tech- nisch inzicht. Maar wij bieden ook verschillende expressievakken zoals muziek en toneel. En wij leiden uw leerlingen op tot ware superchefs! Activiteit Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Voortgezet Onderwijs Beeldende Vorming 3 3 3 3 Technische Techneuten 3 3 Wollig Monster 3 3 Amusante Animatie 3 3 Toneel 3 3 3 3 Taal&Techniek 3 3 3 Crea-kleuterclub 3 Freubels&Fratsen 3 Muziek! 3 3 3 3 Zingende Zagen 3 3 3 Piratenclub 3 Techniek Constructie 3 3 Chemische Chaos 3 3 3 Handige Houthakkers 3 3 Kids Kookcafé 3 3 3 3 Drama aangenaam 3 3 3 3 Creatief met afval 3 3 3 3 Beware Brede School maakt leren leuk! En doordat uw leerlingen onze activiteiten met plezier doorlopen, gaat het leren ook makkelijker. Wij bieden diverse educatieve activiteiten waarbij taal- en rekenvaardigheden gestimuleerd worden. De kennis en kunde van uw leerlingen wordt aanzienlijk vergroot, wat uiteraard bijdraagt aan hun totale ontwikkeling. Activiteit Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Voortgezet Onderwijs Krant en klaar 3 3 3 Tover Taal 3 3 3 Kleuterwiskunde 3 Sprankelende Sprookjes 3 3 3 3 Leren Studeren 3 3 Verfijn je Brein 3 3 Voorlezen is leuk (NT2) 3 3 3 3 Trendy Tijdschriften 3 3 ZIP Informatieverwerking 3 3 3 Machtige Media 3 3 Cito voorbereiding 3 3 Fabels & Fantasie 3 3 Sterrenkids/Hemels heelal 3 3 Nieuwsbegrip 3 3 Woorden Wizard 3 3 Onze sportieve activiteiten Onze educatieve activiteiten Onze creatieve activiteiten Kijk voor ons complete aanbod opwww.bewarebredeschool.nl
 7. 7. 12 13 Yvette Merel Rianne Frank Ricardo Maarten Sandra Saskia Juliette De mensen achter de scher men bij Beware Brede School Sinds februari 2013 ben ik werkzaam voor Beware Brede School. Mijn werkzaamheden zijn vooral de planning, personeelszaken en de materialen. Ondanks dat het af en toe wat hectisch is doe ik mijn werk met plezier. We komen soms voor leuke uitdagingen te staan en weten hier altijd een goede oplossing voor te vinden. Saskia van der Voort // Mijn naam is Juliette en ik bied ondersteuning aan de planning. Het is een erg leuke baan met veel afwisseling en veel contact met diverse scholen en docenten. Juliette Barzilaij // Inmiddels ben ik 5 jaar werkzaam bij Beware Brede School en doorgegroeid tot adjunct directeur. Zo regel ik alle interne zaken van personeelszaken tot de planning en administratie. Het geeft veel voldoening als ik hoor dat de kinderen op een school onze docent leuk vinden en dat de directie tevreden is. Op sommige scholen worden onze mensen onderdeel van het vaste team. Dat is heel leuk om te horen, daar doen we het voor. Veel scholen prijzen de goede communicatie en flexibele houding van Beware. Ik vind het heel leuk om te zien hoe het bedrijf - mede door die positieve mond-tot-mondreclame - groeit. Toen ik bij Beware begon stonden er vijftien mensen op de loonlijst, nu zijn dat er meer dan honderdvijftig. Yvette Bastian-Olden // Beware Brede School vindt het belangrijk dat alle communicatie helder en duidelijk verloopt. Om het voor u als klant van Beware zo eenvoudig mogelijk te maken contact met ons te leggen, krijgt u een vaste schoolcontactpersoon. Deze schoolcontactpersoon neemt regelmatig telefonisch contact met u op of komt bij u langs om na te gaan of alle activiteiten nog goed verlopen. Tijdens een bezoek aan uw school kan er direct een observatie bij één van onze docen- ten plaats vinden. Hierdoor monitoren wij de kwaliteit van de lessen en onze docenten. De schoolcontactpersoon verwerkt belangrijke informatie over uw school in ons online communicatiesysteem, de portal. In de portal kunnen al onze medewerkers, van backoffice tot docenten belangrijke informatie vin- den, zodat iedereen goed op de hoogte is. Ook u kunt inloggen in de portal en informatie over de cursussen en docenten bij u op school terugvinden. Rianne Smallegange // “Sinds september 2012 ben ik werkzaam voor Beware Brede School en houd ik mij bezig met het ontwikkelen van de leerlijnen. Binnen de ontwikkeling van deze leerlijnen streef ik ernaar om verschillende werkvormen in de activitei- ten te verwerken die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Alle leerlijnen worden gelinkt aan zowel  talentontwikkeling als reken-en taalont- wikkeling, hierin zit voor mij een enorme uitdaging!”  Sandra Witvliet // Mijn naam is Ricardo en ik ben 19 jaar oud en sinds kort werkzaam voor Beware Brede school. Binnen Beware Brede School verricht ik allerlei taken, waaronder de logistieke afhandeling van de materialen. Ook word ik ingezet als ziektevervanging van onze vaste docenten. Met zoveel afwisseling verveel ik mij dus nooit. Ricardo Smit // Mijn naam is Maarten Neomagus en ik ben voor twee dagen per week betrokken bij Beware Brede School. Tijdens deze tijd richt ik mij vooral op het versterken van proscociaal gedrag op scholen door het versterken van teams, vakkrachten en overblijfmedewerkers op dit thema. De afgelopen periode heb ik diverse scholen ondersteund in hun aanvraag voor het programma beter presteren. Maarten Neomagus // Als directeur houd ik het overzicht op kantoor, maar ook over de kwaliteit bij de scholen. Nieuwe scholen begeleid ik het eerste leerjaar met veel aandacht. Dit doe ik om een optimaal team van Beware Brede School docenten te integreren en goed samen te laten werken met het huidige team op de school. Het komende schooljaar staan er weer veel items op ons programma om zo een substantiele bijdrage te kunnen leveren voor meer leeropbrengst en talenten. Frank Voskuil // Binnen Beware Brede School was er tot drie jaar geleden nog geen functie als “coach”. Vakkrachten gaven zelf hun lessen en kregen geen echte bege- leiding hierin. Mede door de groei van het bedrijf kwam er meer vraag naar en behoefte aan begeleiding van de vakkrachten, ook vanuit de scholen. De bedoeling was dat ik zelf een functie neerzette die inspeelde op die behoefte. Sindsdien ben ik werkzaam als “coach”. Het is mijn taak als coach om vak- krachten zo goed mogelijk te begeleiden in hun werk. Zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Niet door te “onderwijzen”, maar door te inspireren en te ondersteunen. Dit doe ik onder andere door middel van klassenconsultaties en het organiseren van bijeenkomsten. Merel Groenendijk //
 8. 8. 14 15 Beware Talents vindt het belangrijk dat alle kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Niet alleen op school, maar ook in de vakanties! Daarom organiseren wij tijdens vakanties leuke, leerzame activiteiten waar ouders hun kinderen voor kunnen opgeven. Voor deze activiteiten zoeken wij nog geschikte locaties. Zou u in de vakantie een deel van uw school hiervoor willen verhuren? Neem dan contact met ons op! koken - techniek - sport - knutselen Wat doen uw leerlingen in de vakantie? e: info@bewaretalents.nl t: 0181 - 809947 www.bewaretalents.nl Klant is koning, dat voel ik bij Beware. Verlengde leertijd is een mooi concept. Het biedt de leerlingen mogelijkheden tot het verbreden van hun horizon, hun kennis te vergroten op andere vakgebieden en te kunnen ondervinden waar hun talenten liggen. Bij ons liepen de Technieklessen niet zoals wij dat inhoudelijke als doel hadden gesteld. Beware heeft hier snel en adequaat op gereageerd door het vervangen van de vakdocent en tevens een extra vakdo- cent in te zetten om de inhoud van lessen naar het gewenste niveau te krijgen. Beware neemt verantwoording en dat voelt goed. Wel zijn wij van mening dat het ook aan de school zelf is (lees VLT-coordinator, maar zeker ook de groepsleerkrachten) om een vakdocent te helpen en te ondersteunen bij het vinden van zijn of haar weg in de organisatie van de school en het niveau van de lessen. Deze samenwerking is een belangrijke voorwaarde om de verlengde leertijd hoogwaardige invulling te geven. Het is niet alleen aan de organisatie die de vakdocenten plaatsen. Een goede samenwerking tussen alle partijen is dus van belang en dat doet Beware goed. Judith Kuipers | Adjunct directeur Provenier De samenwerking met Beware Brede School levert voor ons kansen op omdat Beware zeer flexibel is in het voldoen aan aanvragen voor activiteitenblokken, inzet van docenten - ook op soms (zeer) korte termijn. Daarnaast is het grote netwerk aan docenten en het mede daardoor zeer brede aanbod aan activiteiten voor ons een reden om met Beware in zee te gaan. Enkele docenten van Beware zijn inmiddels vertrouwde gezichten in de Brede Scholen in Amsterdam Zuidoost. En als er wel eens iets mis gaat: de coördinatoren van Beware nemen onmiddellijk contact op en zoeken mee naar oplossingen. Henk Radersma | PPOZO Amsterdam Zuid-Oost Onze school maakt gebruik van de hulp van Beware. Beware organiseert veel verschillende activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop we samen werken en weten vooraf wie er komt om een workshop te geven. Materialen worden tijdig gehaald en gebracht. De workshops worden zeer kundig gegeven en de kinderen hebben volop plezier en leren er veel van. Marja Kauffman | Pieter Bas Capelle aan den IJssel Imeldaschool wil de leerlingen meer kansen geven zich te ontplooien en bagage mee te geven voor een succesvolle toekomst. Om dit waar te kunnen maken hebben de kinderen op de Imeldaschool naast hun reguliere lessen, zes uur verlengde leertijd (VLT). Deze verlengde leertijd is verweven in hun dagelijkse rooster. De kans om te werken met de VLT vergroot voor de kinderen de stabiliteit, structuur en veiligheid die ze zo hard nodig hebben. Meeste van onze vakken worden gegeven door de vakdocenten van Beware. Het slagen van deze ontwikkeling valt en staat met goede vakdocenten. Als school moet je kunnen vertrouwen op de aanbieder van de VLT. Wij als school ervaren de samenwerking als zeer prettig. Bij vragen, suggesties, middelen etc. staat Beware altijd klaar met een passende oplossing. Als de school vervanging nodig heeft of als er een vakdocent ziek is, zorgt Beware er bijna altijd voor dat er een vervanger geregeld wordt. Al het bovenstaande is zeker een basis om een goede samenwerking met elkaar te hebben en te werken aan de ontwikkeling van het kind. Miran Jakorovic | LTU coordinator Imeildaschool Rotterdam Referenties Actief op meer dan 120 scholen, en op iedere school laten wij graag een positief gevoel achter. Het is fijn om met een compliment te streven naar nog meer service! - Advertorial - DIT IS WIJS Personeelsdiensten Voor elke personeelsuitdaging een slimme oplossing‘De leerkracht maakt het verschil!’ • DIT IS WIJS biedt slimme personeelsoplossingen voor zowel tijdelijke als langdurige trajecten: - Vervanging van leerkrachten, al vanaf 1 dag! - Interim leerkrachten voor een langere periode - Zowel parttime als fulltime - Op uitzend-, detacherings- of detavaste basis • DIT IS WIJS: alleen echte professionals voor de klas! - Onze medewerkers beschikken allemaal over een relevante onderwijsopleiding en passende werkervaring - Ze zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag - En beschikken over minimaal twee positieve referenties • De voordelen: - Een langere proeftijd - Meer continuïteit Al vanaf €37,50 p/u* *prijs is exclusief btw / bemiddelingskosten *vraag naar de voorwaarden DIT IS WIJS HAALT MEER UIT ONDERWIJSwww.bewarebeach.nl | www.facebook.com/bewarebeach | info@bewarebeach.nl schoolreizen sportdagen bedrijfsuitjes groepen en events Beware Beach Aan de Brouwersdam, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland ligt een uitgestrekt strand. Op dit geweldig stuk natuur waar Beware Beach zich tegenwoordig ook met een eigen strandpaviljoen bevind is volop actie te vinden zoals strandzeilers, kitebuggyers en beachvolleyballers. Beware Beach is gespecialiseerd in o.a. bedrijfs-evenementen, groepsuitjes, schoolreizen, sportdagen en diverse kampen. Dit jaar vieren we ons 5 jarig jubileum en gaan we het seizoen van start met een totaal nieuw en fris horeca concept in ons net overgenomen strandpaviljoen. Wij zijn van mening, dat het voor docenten ook erg belangrijk is om eens goed te ontspannen. Door alles wat er dagelijks op hen af komt, kunnen zij een uitje naar het strand goed gebruiken. Speciaal voor uw schoolteam hebben wij een tweetal uitjes samengesteld. Een mooie dag op het strand is goed voor de teamgeest, ontzettend leuk en biedt ontspanning voor jong en oud! Jubileum arrangement • lunchbuffet • 2 uur strandzeilen of 2 uur kitebuggyen • afsluiting met koffie, thee en een persoonlijke taart. • persoonlijke foto herinnering Luxe arrangement • koffie of thee met muffin • 1,5 uur strandzeilen • lunchbuffet • 1,5 uur kitebuggyen • BBQ buffet • persoonlijke foto herinnering Geniet van deze partner-deal en ontvang nog eens extra 15% korting voor alle personen op onderstaande arrangementen! €95,-€55,-
 9. 9. 16 Sportief, Creatief & Educatief! Beware Brede School Stockholm 27 2993 LM Barendrecht Telefoon: 0180 - 61 91 10 Email: info@bewarebredeschool.nl Website: www.bewarebredeschool.nl LinkedIn: /company/beware-brede-school

×