Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prova lliure graduat en educació secundària d

91 views

Published on

Prova lliure

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prova lliure graduat en educació secundària d

  1. 1. PROVA LLIURE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Es realitzen 2 convocatòries de les proves per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària, una al Juny i una altra a l'Octubre. A partir del mes d'Abril es podrà realitzar la inscripció per a la convocatòria de Juny i durant la segona quinzena d'agost i fins a la primera setmana de setembre es podrà realitzar la inscripció per a la convocatòria d'Octubre. Respostes sobre possibles dubtes: - Què s'obté amb aquestes proves? En un únic examen d'un dia es pot obtindre el Graduat en Educació Secundària. - Qui es pot presentar? Es pot presentar qualsevol persona que complisca, com a mínim, 18 anys l'any de la realització de la prova. No cal tindre cap altra titulació o estudis. - Quan puc inscriure’m?. S'ha de presentar la instància durant el mes d'Abril per a la convocatòria de juny i durant la segona quinzena d'agost i primera setmana de setembre per a la convocatòria d'octubre. - On he de presentar la instancia?. Les instàncies, que es poden obtindre en esta mateixa pàgina, s'hauran d'entregar en les Direccions Territorials d'Educació o en qualsevol PROP en les dates indicades adjuntant fotocòpia del certificat de les assignatures aprovades anteriorment. - Quina documentació dec presentar?. Has d'omplir aquestos documents telemàticament (online) des d'este enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638#p_6 i puntxar ací i adjuntar-los amb :
  2. 2. - Una fotocòpia del DNI. Al funcionari del registre on ho entregues has de dir-li que et compulse el DNI en la fotocòpia. - En el cas de sol·licitar convalidació d'assignatures hauràs d'adjuntar certificat de notes amb assignatures aprovades en l'Educació d'adults, en 4t curs de l'ESO, en PDC o en PCPI, o fotocòpia del llibre d'escolaritat. En cas de no adjuntar l'original hauràs de demanar al funcionari que et compulse la fotocòpia. - Puc demanar l'exempció de Valencià?. Si no donares el Valencià quan vas estudiar, per residir fora de la Comunitat Valenciana o perquè no es donava com a matèria obligatòria, pots demanar l'exempció de Valencià. Per això hauràs d'omplir l'original i la còpia de la següent instància i adjuntar fotocòpia del teu llibre d'escolaritat i un certificat d'empadronament. Instància d'Exempció del Valencià >>> - Cal pagar alguna taxa? No. La inscripció és gratuïta. - Quan i on es realitzaran les proves? Les proves es realitzen normalment un divendres de la primera quinzena de Juny i Octubre. Hi ha uns quants centres examinadors de les Proves Lliures de Graduat. - Com saber si estic admès? Normalment una setmana abans de l'examen es publicaran els llistats d'admesos en la pàgina de la Conselleria, en la Direcció Territorial d'Educació i en la Web. - Hi ha models d'examen?. Sí, en la següent pàgina et pots descarregar els exàmens que han eixit en els últims anys: Models d'examen >>> http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638 - Com prepare els exámenes?. Disposes de temaris d'algunes de les assignatures en l'enllaç següent: Temaris >>> http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/val/fbasica.htm - Com són les proves?. La prova versarà sobre continguts relatius als mòduls següents:
  3. 3. Valencià; Castellà; Llengua Estrangera (anglés, francés, italià o alemany) ; Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Històric-Culturals. (Els continguts i criteris d'avaluació de referència de cada un d'estos mòduls són els establerts en l'annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, en el que s'estableix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària) - Quin és l'horari de les proves?. La prova se celebrarà en una sessió de matí i una de vesprada. En les convocatòries es deu d'estar en el lloc de l'examen a les 9:00 hores. a) La sessió de matí es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents:  De 9’30 a 11’30 h: - Processos i Instruments Matemàtics. - Naturalesa, Ecologia i Salut. - Ciències i Tecnologia.  De 11.30 h. a 12.00 h. hi haurà un període de descans.  De 12.00 h. a 14,00 h.: - El Món del Treball i Societats. - Territori i Processos Històric-Culturals. b) La sessió de vesprada, es dedicarà a la tercera part de la prova, els mòduls següents:.  De 16h a 19’30h: - Valencià. - Castellà - Llengua Estrangera (anglés, francés, italià o alemany) . Per als que treballen se'ls podrà expedir un certificat d'assistència a les proves que hauran de sol·licitar. No oblides portar el DNI per a realitzar les proves. Més informació en la pagina de la Generalitat : >>> http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1638

×