Social media                     Bart Duijs            SOCIAL MEDIA!        Bossela...
Social media                    Bart Duijs  Scheidslijn tussen privé en werk wordt steeds vager;  Ov...
Social media                           Bart Duijs        Artikel 10 Grondwet:     ...
Social media                          Bart Duijs            Artikel 10 Grondwet vinden...
Social media                          Bart Duijs          Privacy strekt zich ook uit t...
Social media                        Bart Duijs            Eveneens Europese Hof:    ...
Social media                       Bart Duijs            Instructiebevoegdheid werkgever...
Social media                       Bart Duijs         Wet bescherming persoonsgegevens (Wb...
Social media                             Bart Duijs            Wpb Verwerken perso...
Social media                          Bart Duijs            Eisen die Wpb stelt:   ...
Social media                          Bart Duijs            Gerechtvaardigd belang ind...
Social media                            Bart Duijs            Gerechtvaardigd belan...
Social media                            Bart Duijs            Social media bij soll...
Social media                        Bart Duijs            Social media bij werknemer: ...
Social media                               Bart Duijs            Frankrijk:   ...
Social media                         Bart Duijs            Controle internet- en e-mai...
Social media                     Bart Duijs            Dank voor uw aandacht!       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social media pdf, 29 09-2011

601 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media pdf, 29 09-2011

 1. 1. Social media Bart Duijs SOCIAL MEDIA! Bosselaar & Strengers Advocaten! 29 september 2011! ! Bart Duijs! 129 september 2011 !
 2. 2. Social media Bart Duijs Scheidslijn tussen privé en werk wordt steeds vager; Overlap tussen werk en privé kan problematisch werken; 2 29 september 2011
 3. 3. Social media Bart Duijs Artikel 10 Grondwet: 1.  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2.  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3.  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens. 3 29 september 2011
 4. 4. Social media Bart Duijs Artikel 10 Grondwet vinden we ook terug in artikel EVRM en artikel 17 IVBPR. Artikel 13 Grondwet: recht op vertrouwelijke communicatie. “briefgeheim” “telefoon- en telegraaf geheim” 4 29 september 2011
 5. 5. Social media Bart Duijs Privacy strekt zich ook uit tot de werkplek Europese Hof: “Werknemers hebben een gerechtvaardigd belang om ook gedurende het uitvoeren van hun werk contacten met andere mensen te kunnen aangaan” Werkgever zal een beperkt aantal privécontacten moeten toestaan indien en voor zover daarvan geen concrete aanwijsbare nadelige invloed op het werk of de werksfeer uitgaat. 5 29 september 2011
 6. 6. Social media Bart Duijs Eveneens Europese Hof: Indien de werkgever besluit om het internet- en e-mailverkeer te gaan controleren dan moet hij zijn werknemers hierover infomeren. ! 6 29 september 2011
 7. 7. Social media Bart Duijs Instructiebevoegdheid werkgever (artikel 7:660 BW) geeft werkgever de mogelijkheid om in sommige gevallen internet- en e- mailverkeer: te verbieden; te reguleren; te controleren. 7 29 september 2011
 8. 8. Social media Bart Duijs Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wpb regelt, ter bescherming van de privacy, wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens. Geeft burger rechten: informatie; inzage; verzet. ! 8 29 september 2011
 9. 9. Social media Bart Duijs Wpb Verwerken persoonsgegevens Verwerken: “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van verzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (art 1 sub b Wpb).” 9 29 september 2011
 10. 10. Social media Bart Duijs Eisen die Wpb stelt: “Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.” (artikel 7 Wbp) Wbp n.v.t. bij verwerking voor “persoonlijke of huishoudelijke doeleinden” 10 29 september 2011
 11. 11. Social media Bart Duijs Gerechtvaardigd belang indien: “de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.” 11 29 september 2011
 12. 12. Social media Bart Duijs Gerechtvaardigd belang is een open norm Belangenafweging tussen belangen werkgever en privacybelangen van de werknemer Proportionaliteit en subsidiariteit Bij een gerechtvaardigd belang mag de werkgever zonder toestemming van de (potentiële) werknemer een internetsearch uitvoeren 12 29 september 2011
 13. 13. Social media Bart Duijs Social media bij sollicitant: beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor de desbetreffende functie gerechtvaardigd belang i.d.z.v. Wpb, geen toestemming sollicitant vereist Uitgangspunt: Informatie die openbaar op internet toegankelijk is mag worden gebruikt bij de selectie in een sollicitatieprocedure 13 29 september 2011
 14. 14. Social media Bart Duijs Social media bij werknemer: Naast Wbp ook de open norm van het goed werkgeverschap en werknemerschap (artikel 7:611 BW). Wederom belangenafweging 14 29 september 2011
 15. 15. Social media Bart Duijs Frankrijk: “Club van rampzaligen” Rechter: profiel Facebook toegankelijk voor vrienden van vrienden en daarom zijn de opmerkingen niet meer in de “privésfeer” gemaakt Engeland: “Mijn baas is een perverse klootzak” Baas werkneemster was een van haar Facebook vrienden! 15 29 september 2011
 16. 16. Social media Bart Duijs Controle internet- en e-mailgebruik mogelijk mits werknemers hiervan op de hoogte worden gesteld. Een gedragscode is hierbij onontbeerlijk Nog een gedragscode: Stel er één op! 16 29 september 2011
 17. 17. Social media Bart Duijs Dank voor uw aandacht! Voor vragen: Bart Duijs b.duijs@bs-advocaten.nl 17 29 september 2011

×