Successfully reported this slideshow.

Case 3: Alignment business en ICT bij Norfolkline

232 views

Published on

Norfolkline vroeg FourPoints om assistentie bij het realiseren van een betere business alignment. Wij mochten een Enterprise-brede informatie-architectuur opzetten.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case 3: Alignment business en ICT bij Norfolkline

  1. 1. REFERENTIENorfolkline
  2. 2. NORFOLKLINE EN FOURPOINTSEen sterk staaltje business alignmentOPTIMALE BELADING ÉN TEVREDEN KLANTENDe transportbusiness is een turbulente wereld. Tegenover forse investeringen in schepen,containers en trailers staan lage marges door hevige concurrentie. Het optimaal beladen van deschepen en trailers is voor Norfolkline dus cruciaal. Maar tegelijkertijd willen hun klanten debeste, snelste transportoplossing. Dat vraagt om een ijzersterke IT ondersteuning.Norfolkline is een praktisch, no-nonsense transportbedrijf met eigen veerboten, trucks en trailers. Ze vervoeren vracht,hoofdzakelijk containers en trailers, tussen een aantal Europese bestemmingen. Over weg, spoor en water. Norfolkline enFourPoints Business Intelligence hebben samen werk gemaakt van business alignment: het stroomlijnen van debedrijfsprocessen.ONE SIZE FITS ALL?Norfolkline had een centraal opgezet Transport Management Systeem (TMS), gebaseerd op een verouderde client/server-constructie. Het centrale karakter van het TMS was een lastig punt. Na jaren aanpassen en uitbreiden werd het TMS inmiddelsgebruikt door alle bedrijfsdivisies. Het algemene TMS-deel voldeed in de basis wel, maar sloot niet goed meer aan bij deverschillende divisies. Het TMS moest worden omgezet naar een modern IT-systeem dat beter aansloot bij de verschillendebedrijfsprocessen van de divisies. Kortom, er moest een betere business alignment komen.ARCHITECTUUR VOOR DE LANGERE TERMIJNNorfolkline vroeg FourPoints Business Intelligence om assistentie. Om een lang verhaal kort te maken: FourPoints startte eenarchitectuurproject om te onderzoeken hoe het nieuwe TMS de business van Norfolkline optimaal zou kunnen ondersteunen.Na uitgebreide analyse van de eisen en wensen die de diverse divisies hadden, heeft de FourPoints lead architect eenEnterprise Informatie-Architectuur opgesteld. Die gaf zicht op alle data, datastructuren, informatiestromen en gemeenschap-pelijk gebruikte IT-functies. Een voorbeeld van de eerste eenvoudige opzet ziet u hier:
  3. 3. BI MOET UW ONDERNEMING LATEN GROEIENHoe kunt u Business Intelligence inzetten om uw bedrijfsprocessen efficiënter en inzichtelijker te maken? Kosten en risico’s tebeperken? Kortom: hoe kan BI uw bedrijf slagvaardiger maken? Dat zijn de vragen die FourPoints Business Intelligence samenmet u wil beantwoorden. Want behalve een ICT-kwestie is BI in de eerste plaats een bedrijfsvraagstuk. Een BI-oplossing moetuw strategie ondersteunen en uw onderneming laten groeien. FourPoints Business Intelligence toont u onverwachte moge-lijkheden en praktische oplossingen. Daarna zetten we de data uit uw eigen IT-systemen om in de benodigde, waardevolleinformatie. En bouwen een BI-omgeving die naadloos in uw organisatie past.STAP VOOR STAP NAAR GEWENSTE OPLOSSINGArchitecturen zijn geen kant-en-klare ontwerpen. Ze geven wel een consistente lange termijn richting aan. Zodoende kanNorfolkline nu stap voor stap migreren naar de gewenste, samenhangende IT-oplossing. Dat verhoogt niet alleen de bedrijfs-efficiency, ook de kans op desinvesteringen wordt zoveel mogelijk gereduceerd.Eerste opzet Enterprise Informatie-ArchitectuurExternalAutomatedB2B-LinksSupportProtocolConversionTransportServiceAggr.Contact Handling(device handling & protocolconversion)Contact Support Customer Solution Support Party Information Financial SupportSupplierContractSupportSupplierEntryPointSales SupportTerminal Ops.WarehousingSupplier InfoPlanning SupportOps Support Gen. LedgerCustomer InfoTransportOrderSupportCustomerEntryPointAgentEntryPointTicketBoothDialog ExecutionTransport ServiceAggregationCustomerContact Reg.CustomerAgr. Mgt TerminalAgr. MgtFin. AccountAgr. Mgt ActualsBookkeepingFreightAccountInternalAccountSupplierAccountPurchase Inv.Sales Inv.Credit Mgt.Claims Mgt.PaymentsForwarding &Avail. routesCustomer mapto Freight Acc.Supplier mapto Fin. PartyHaulier/ShipprInformationBudgetsPlanned &EstimatesCustomerInformationStorage &HandlingAgr. MgtShipper/SlotAgr. MgtCustomerOrder MgtTransportsolutionplanningInter-routeutilizationPricing &QuotationProductDevelopmentLeads &OppurtunityPassenger &Load Spec.StagingSail-Route SupportOps. Mgt. VesselsVessel PlanningStowage PlanningVoyage PlanningShipment OrderManagementSlot ManagementUtilization ManagementOps. Mgt. Vessels Operations. Mgt.Trucks/ HauliersDriver OrdersLoad/ UnloadPlanning(Cross-Docking)Route planningShipment OrderManagementWorkshop InventoryManagementWorkshop OrderManagementWashing OrderManagementEquipmentTrackingDevelopmentSupportExtractionTransformationLoadingData WarehouseStd. & Exc.ReportingOnlineAnalyticalProcessingOrg.IntellMkt.IntellFin.IntellEmployee / ActorEntitlementLegal Organiz.StructureLegal Organiz. mapto Internal Acc.Corporate ProcurementHRMRefueling OrderManagementCustoms ProcedureServicesFleet MaintenanceEquipmentPurchasePlanningDangerous GoodsLabeling...............Trailer Planning& AvailabilityTrain PlanningStowage Planning Storage PlanningLocation SpecsEntranceStagingReleaseVoyage PlanningShipment OrderManagementSlot ManagementUtilization ManagementUtilization ManagementRail-Route Support Road-Route Support Terminal Support& WarehousingVAS Support BI Support Other SupportEquipmentSupportMEER WETEN?Wilt u weten wat FourPoints voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op via(020) 452 7505 of Info@FourPoints.nl. Meer informatie over FourPoints Business Intelligencevindt u ook op www.fourpoints.nl.

×