Case 1: BI Innovatie bij KPN

240 views

Published on

Een team van onze BI professionals, aangestuurd door een FourPoints Interim BI Manager, levert bij KPN al jaren efficiënt lopende innovatie. De kwaliteiten van de 'FourPointers' worden erkend. KPN spreekt van ‘het FourPoints keurmerk’.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case 1: BI Innovatie bij KPN

  1. 1. REFERENTIEKPN BI Information& Data Services
  2. 2. KPN EN FOURPOINTSPartners in ‘agile’ innovatieDe IT-afdeling BI Information & Data Services (IDS) is het kloppende data-hart van KPN. IDS beheert het data warehouse voormarketing en levert van daaruit informatie die voor KPN cruciaal is om te kunnen blijven concurreren in de hectischetelecom-wereld. FourPoints Business Intelligence is al een aantal jaren dé innovatiepartner van IDS.FLEXIBEL SAMENWERKENEen team van zo’n 10 tot 15 FourPoints-professionals werkt samen met IDS dagelijks aan hetleveren van adequate management informatie. Onze interim manager vult met zijn team degevraagde dienstverlening op flexibele wijze in. Het aantal resources en de samenstelling van hetteam variëren afhankelijk van de change-load aan projecten. Zo is een intensief en vertrouwdpartnership ontstaan, inmiddels al jarenlang.REPUTATIE HOOG HOUDENDe afdeling IDS heeft binnen KPN een reputatie hoog te houden: een korte time-to-market voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. IDS staat bekend als een IT-afdeling die tijdig inspeelt op snel veranderende marktomstandigheden. Ook KPNMarketing is een afnemer van IDS. IDS levert data aan voor o.a. campaign management, de opt-out verwerking vanuit verschil-lende kanalen en de verwerking van responses vanuit verschillende fulfilment partijen t.b.v. de database marketing. Daarnaastbeheert en innoveert IDS het Marketing Intelligence datawarehouse.SPRINTEN NAAR RESULTAATBinnen IDS heeft FourPoints Scrum geïntroduceerd, een zogenaamde ‘agile’ ontwikkelmethodiek. Onder leiding van eengecertificeerd Scrum Master van FourPoints wordt software in korte sprints opgeleverd. Door een team van FourPoints profes-sionals dat keer op keer overtuigend over de finish komt en de beloften waarmaakt. Elke sprint levert een stuk software op datwerkt en getest kan worden. Eén van grote voordelen van Scrum is dan ook: je weet snel of je op de goede weg zit, vooral waarhet gaat om de gestelde requirements. En je kunt dus direct bijsturen.
  3. 3. THIS SIDE UPProductBacklogSprintBacklogDaily ScrumMeeting24 Hours2 - 4 WeeksPotentiallyShippableProductIncrementFOURPOINTS KEURMERKOns partnership met KPN betekent een hele zorg minder voor de afdelingsmanager van IDS. De flexibele samenstelling enomvang van het team sluit steeds perfect aan bij de behoeften van IDS. Het succes van deze werkwijze krijgt veel positieveaandacht binnen KPN. Onze professionals genieten het volle vertrouwen van de IDS-manager. Ze hebben, zoals hij dat noemt,het ‘FourPoints keurmerk’.BUSINESS IS WEER LEIDENDMaar het belangrijkste is: door de invoering van Scrum is de business weer leidend geworden. Als ‘product-owner’ moetenKPN-managers op tijd hun eisen en wensen binnen Scrum invoeren op de product backlog. Zo zijn ze continu betrokken bijhet stellen van prioriteiten. In het begin is dat even wennen. Maar succes maakt enthousiast en inmiddels draait alles naarvolle tevredenheid van zowel business als IT. Business-IT alignment is geen woord meer, maar dagelijkse werkelijkheid.Requirements management binnen een agile ontwikkelmethodeWILT U MEER INFORMATIE OF REFERENTIES?Een partnership in Business Intelligence kan ook voor uw organisatie interessant zijn. Neem contact met onsop via (020) 452 7505 of info@fourpoints.nl. Meer informatie over FourPoints Business Intelligence vindt uop www.fourpoints.nl.KPN BI Information & Data Services

×