Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BI-Professionals

209 views

Published on

Heb je een Business Intelligence (BI) vraagstuk waar jouw eigen mensen niet uitkomen? Heb je tijdelijk te weinig mensen of even ondersteuning nodig in? Zoek je de juiste BI-tools voor de organisatie? Bij FourPoints Business Intelligence kun je professionals inhuren voor specifieke werkzaamheden. ‘FourPointers’ zijn door de wol geverfd, thuis in complexe BI-omgevingen en sterk gericht op samenwerking met jouw mensen. Ze durven ook zaken ter discussie te stellen, omdat ze naar de best passende oplossing zoeken. Voor jou. Dat blijkt ook uit het feit dat wij geen geld verdienen aan software-licenties. In jouw belang blijven wij graag onafhankelijk!

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BI-Professionals

  1. 1. SERVICE OFFERINGBI-Professionals
  2. 2. BI-PROFESSIONALSSamen klaren we de klus. Altijd.+VAN BUSINESS-ANALIST TOT ONTWIKKELAARIn overleg met u leveren wij de juiste business-analist, architect, projectleider,consultant of technisch specialist/ontwikkelaar. Iemand die qua karakter enervaring past bij uw organisatie. Gegarandeerd. Want bent u onverhoopt niettevreden, dan zorgen wij kosteloos voor een adequate vervanger. Kortom,FourPoints heeft altijd de juiste BI-professional voor u. Het kan zijn dat dejuiste kandidaat nog druk aan het werk is voor een andere klant. In dat gevallaten we u graag weten wanneer hij of zij voor u beschikbaar komt.PROFESSIONALS VOOR ETL, DATAWAREHOUSE ENDATAMODELLINGVeel BI-omgevingen zijn gebaseerd op datawarehouses, met een breed scala aan toegepaste tools, modellen,methoden en technieken. Onze professionals kunnen werken met zowel de bekende als de nieuwe ETL-tools endatamodelleertechnieken. Daarnaast kunnen zij aangeven welke tools, modellen en technieken het besteaansluiten bij uw BI-omgeving. Onze ETL/Dwh-professionals ondersteunen u desgewenst ook bij het ontwerpenvan een ETL-architectuur. Waarbij o.a. rekening wordt gehouden met foutafhandeling, performance, hergebruik,beheer, data cleansing en standaardisatie. Zij adviseren u bovendien bij het realiseren van systeemmigraties. Wezijn dus meer dan alleen bouwers!Heeft u een Business Intelligence (BI) vraagstuk waar uw eigen mensen niet uitkomen? Heeft u tijdelijk te weinigmensen? Zoekt u de juiste BI-tools voor uw organisatie? Bij FourPoints Business Intelligence kunt u professionalsinhuren voor specifieke werkzaamheden. ‘FourPointers’ zijn door de wol geverfd, thuis in complexeBI-omgevingen en sterk gericht op samenwerking met uw mensen. Ze durven ook zaken ter discussie te stellen,omdat ze naar de best passende oplossing zoeken. Voor u. Dat blijkt ook uit het feit dat wij geen geld verdienenaan software-licenties. In uw belang blijven we graag onafhankelijk!
  3. 3. WILT U MEER INFORMATIE OF REFERENTIES?Wilt u weten hoe uw organisatie kan profiteren van onze BI-Professionals? Bent u benieuwdwelke bedrijven en organisaties met onze professionals hebben gewerkt? Bel ons op (020) 45275 05 of mail naar info@fourpoints.nl. Meer informatie over FourPoints Business Intelligencevindt u ook op www.fourpoints.nlPROFESSIONALS VOOR FRONT-END BIOnze front-end professionals zijn zeer bedreven in het werken met BI-tools voor rapportages en dashboards.Maar ze weten ook alles van de onderliggende data-modellering (zoals frameworks, universes, data marts, etc.).Ze inventariseren en analyseren uw bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte (ook KPI’s). En ontwerpendaarop de rapportages en dashboards, vanuit uw datawarehouses en operationele bronsystemen. Als gegevensniet uit uw beschikbare gegevensbronnen kunnen worden gehaald, dan kan de BI front-end professional er voorzorgen dat deze ontbrekende gegevens alsnog beschikbaar komen voor uw rapportages en dashboards.BI-ARCHITECTENOnze BI-Architecten geven inhoudelijk vorm aan de toekomst. Ze helpen u om business-eisen en wensen tevertalen naar een optimale ICT-ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Dat levert een toekomstbeeld op, eenstreefinrichting. Omdat die streefoplossingen onderling op allerlei niveaus gekoppeld zijn, bieden onzearchitecten ondersteuning op diverse architectuurvlakken: business, informatie, applicatie- en infrastructuur.Onze architecten helpen u ook bij het opzetten van de architectuur ‘governance discipline’. FourPointsarchitecten zijn altijd gecertificeerd voor de meest recente versie van TOGAF.BI-PROJECTMANAGERSHet Business Intelligence vak is een uniek werkgebied, met vaak zware data-logistieke processen, complexedata-modellering en veelvormige data-ontsluiting. Onze projectmanagers hebben hands-on ervaring in het veld,waardoor ze weten waar de knelpunten en valkuilen zitten. Dat geeft onze projectmanagers een streepje voorop niet gespecialiseerde projectmanagers. Ze zijn bovendien Prince-2 en /of IPMA gecertificeerd.INTERIM BI-MANAGERSFourPoints Business Intelligence heeft vele jaren ervaring met (complexe) management-informatievoorziening.Op operationeel, tactisch en strategisch niveau. En met de BI-omgevingen binnen diverse branches. Onzeinterimmanagers helpen u bij het opzetten van een nieuwe BI-afdeling. Of bij het effectiever maken van uwbestaande BI-afdeling. Ze beschikken over inlevingsvermogen, zijn flexibel en betrokken. Zij zorgen dat uwmensen enthousiast worden en zich ‘owner’ voelen van de veranderingen. Want als onze interim manager weeris vertrokken, moet uw organisatie/afdeling vertrouwen hebben in haar eigen kunnen en de veranderingendaadwerkelijk hebben omarmd. Overigens zal een FourPoints interim manager altijd voldoende afstandbewaren om objectief de soms lastige beslissingen te kunnen nemen.

×